lördag 20 januari 2018

Sök jobbet som HR-chef i världens bästa Vimmerby

https://www.careerbuilder.se/jdp/hr--chef-vimmerby-kommun-j3q3jn6691h6nyjxvdk

Arbetsbeskrivning


Till Vimmerby kommun söker vi en HR-chef som med ansvar, mod och fantasi kan fortsätta HR-funktionens positiva utveckling inom kommunen. Är du den vi söker? Då är du varmt välkommen med din ansökan!

Om Vimmerby kommun
Vimmerby kommun har mycket att erbjuda. Förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt och mångsidigt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Ansvar, mod och fantasi är kommunens värdeord när de tillsammans arbetar för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 700 invånare, företag och för alla som besöker kommunen.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som HR-chef i Vimmerby kommun har du ansvar för kommunens strategiska och operativa HR-arbete men också ett övergripande ansvar för kommunens utveckling som del i kommunchefens koncernledning. Därtill är du kommunchefens ställföreträdare vilket bland annat innebär att ditt strategiska utvecklingsansvar är ytterligare förstärkt och kommer att röra utvecklingsfrågor även utanför HR-chefsrollen.
Du förväntas ha en helhetssyn och förståelse för hur kommunens verksamheter interagerar och samverkar. Som HR-chef är du personal och budgetansvarig för HR-avdelningen och dess 8 medarbetare. Din avdelning består 3 HR-konsulter, 1 lönesamordnare, 1 löneadministratör och 3 handläggare. Utöver tjänstemannaorganisationen kommer du även ha nära kontakt med såväl den politiska organisationen som de fackliga parterna.
HR-funktionen ska underlätta för kommunens chefer att ta eget ansvar och nyttja det mandat de har i sina roller att driva sitt uppdrag. Du har tillsammans med dina kollegor en balansgång att gå mellan att ge handfast operativt stöd och ett mer coachande, underlättande stöd. Du har till din hjälp en redan omtyckt och motiverad HR-funktion att förädla och balansera in i framtida utmaningar.
Frågeställningar som du primärt kommer att behandla är hur kommunen kan arbeta för att:
 • Stärka attraktionskraften, hur ni ska bibehålla och attrahera medarbetare och kompetens både kort – och långsiktigt
 • Stärka det interna ledarskapet, hur ni ska förena chefer och ledare kring gemensamma mål och värdegrunder
 • Stärka medarbetarskapet, hur ni aktivt kan arbeta med bland annat NMI resultat och se till att det tas till vara på och ger effekt i form av utveckling för medarbetare likväl som verksamheten
Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma i rollen är:
 • Arbeta med kommunens HR-strategier så att den bidrar till att organisationen når sina mål samt implementera dessa strategier, särskilt avseende digitalisering, medarbetarskap och ledarskap
 • Säkerställa att kommunens processer och infrastruktur är effektiva och stöttar de olika verksamheternas arbetssätt
 • Identifiera förändringsbehov och underlätta för organisationen att genomföra de förbättringar och förändringar som krävs
 • Lägga strukturer och följa upp efterlevnad av dessa
 • Säkerställa att chefer och medarbetare har rätt kompetens, resurser och motivation
Rollen rapporterar till kommunchefen och är medlem i kommunchefens koncernledningsgrupp.

Din Profil
Utbildnings-, erfarenhets- och kunskapskrav
 • Du ska ha relevant akademisk utbildning
 • Du ska ha minst 3 års chefserfarenhet
 • Du ska ha erfarenhet av samt känna dig bekväm i fackliga förhandlingar
 • Du ska ha bred och djup kunskap inom HR-området
 • Du ska ha god kunskap i svenska i både tal och skrift
Meriterande utbildning – erfarenhet och kunskap
 • Det är starkt meriterande med en akademisk utbildning inom HR eller annan beteendevetenskaplig inriktning
 • Det är meriterande med erfarenhet av ledningsgruppsarbete, chefserfarenhet inom HR och/eller kommunal verksamhet samt erfarenhet inom offentlig sektor
Vem är du som person?
Vi söker dig som har förmåga att kunna utveckla effektiva nätverk och relationer både externt och internt i organisationen. Du ska kunna anpassa dig till olika människor och vara förtroendeingivande även i svåra situationer. Du har en god kommunikativ förmåga och du kommunicerar tydligt, enkelt och effektivt. Du skiljer tydligt på fakta och egna åsikter.
Du är strukturerad och planerar ditt arbete på ett realistiskt sätt. Du tar ansvar och driver dina processer från början till slut. Du har vidare förmåga att förutse problem och att skapa alternativa planer om det inte blev som det var tänkt. Du är entusiastisk och positiv även i tuffa situationer och hanterar oväntade situationer med ett bevarat lugn och fokus. Vidare bör du vara öppen för att lära av andra och kunna be om hjälp när du själv känner dig osäker.

Ansökan
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Sista ansökningsdag är 4 februari 2018.
Då skallkraven är tydliga ber vi dig att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Vi tar helst emot din ansökan via databasen, men om du tycker detta är känsligt är du naturligtvis välkommen med din ansökan direkt till ansvarig rekryterare.
Ansvariga rekryterare är Jonas Henrikson och Linda Vagner och nås på 076-7781505 eller på [Click Here to Email Your Resumé] respektive 076-0902477 eller på [Click Here to Email Your Resumé].
Väl mött!
Unik Resurs
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!

Och avslutningsvis önskar jag Monica Bergh lycka till i Oskarshamn http://www.barometern.se/oskarshamn/ny-hr-chef-rekryterad-fran-vimmerby/

Vecka 4 och rapport vecka 3

En händelserik vecka med bra stämning och flera frågor som fallit på plats.

Veckan inleddes med att Helen Nilsson, Carina Östh  och jag deltog i ett mycket bra möte kring förstudien för arenabygge på Astrid Lindgrens Hembygds initiativ. Vimmerby föreningsallians söker medel för att genomföra en förstudie och kommunen ska givetvis både stötta och följa deras arbete.

I torsdags var det styrgruppsmöte för att få till en långsiktigt hållbar situation för Yxern. Vimmerby och Västerviks kommuner , Tekniska verken och Yxern fiskevårdsområde träffades i Västervik. Vi ska nu gå in i nästa fas för att skapa en långsiktig lösning efter de tre åren som vi har en tillfällig reglering. Mycket bra möte och personalen är taggad för att arbeta vidare med denna viktiga fråga. Jag var enda politikern från Vimmerby kommun eftersom Helen prioriterade ett annat möte. (Med ett privat vård- och omsorgsföretag) .

I onsdags hade vi nomineringsstämma i Gullringen och 43 namn valdes in som kandidater på vår kommunlista. Ett riktigt starkt centerlag med ”bra folk” som vill ta över ledarskapet i kommunen.

KS AU i tisdags blev en lång dag med flera ärenden som M och S har stora problem att komma överens om. C är tydliga och står på en stabil och väl förankrad politik. En av frågorna som M och S tvistar om är byggnationer på Blåsekulle. Nu ska byggföretag bjudas in till ett medborgarmöte för att presentera sina planer i visualiseringar så att det blir tydligt hur eventuell byggnation passar in i befintlig bebyggelse. En annan fråga som diskuteras i majoriteten är försäljningen av Granen och om och hur den ska genomföras.

Gläds med att Centerpartiet i Vimmerby har fått med en flitig debattör i laget. Jacob Käll är aktiv på insändarsidorna och driver landsbygdsfrågorna hårt. Bra jobbat!

Nästa vecka:

Måndag: Möte om mötesplatser i Vimmerby med Jens Stenman som utreder hur mötesplatserna kan utvecklas i kommunen. Gruppmöte inför KF den 29 januari med blott 16 ärenden.
Tisdag: Möte med Vimmerby kommun förvaltning AB som jobbar hårt med att få till en fortsatt bredbandsutbyggnad i kommunen och strukturera fiberfrågorna efter det havererade fiberprojektet. Strategigruppen för C i Vimmerby har sammanträde på kvällen.
Torsdag: Möte med Kommuninvest i Växjö. Tomas Peterson och jag företräder Vimmerby kommun.
Oppositionsinformationsmöte kl. 18-19 inför KF.
Lördag: Heldag i Vimmerby med centerdistriktets arbetsutskott

Ärendet om politisk organisation blir väl det mest diskuterade på KF och där är det spretigt inom S eftersom Peter Högberg vill ha demokratifrågorna i Valnämnden vilket Helen Nilsson inte vill. Demokratifrågorna och medborgardialogen är mycket viktiga och här behöver vi få klarhet i skillnaden mellan att fortsätta som denna mandatperiod och att hantera dessa frågor i valnämnden. Att det behövs en förändring jämfört med hur dessa frågorna hanterats under denna mandatperiod är mycket tydligt. Allt kan bli bättre på detta område.  Viktigast är att alla partier görs delaktiga i demokratiarbetet och medborgardialogen när viktiga och stora frågor ska avgöras.

Vi i C vill ha en servicenämnd istället för utskott och ordförande och vice ordförande från majoriteten i alla nämnder, utskott och styrelser samt andre vice ordförande från oppositionen så vi inte riskerar otydligt ledarskap. Är det något kommunen och kommunens personal behöver framöver så är det ett tydligt politiskt ledarskap. Den politiska organisationen måste vara formad så att det kan uppnås.

fredag 19 januari 2018

Ett tungt farväl väntar idag

Tomas Holgerssons begravning äger rum i Frödinge idag klockan 10. Vi är många centerpartister som kommer att vara där för att hedra honom och säga farväl.

Må hans själ vila i frid.

Själv har jag en skatt av goda samtal, kloka råd och en hel inkorg med välformulerade mejl. Tacksam för dem. Min sista hälsning till Tomas idag kommer att bli att jag ska minnas, plocka fram och använda de goda råd han gett mig. I det sista mejlet till mig skrev han , dagen innan han dog:

”Det räcker väl att barn och barnbarn får ta över vårt förändrade klimat, vårt kärnkrafsavfall, våra förgiftade jordar, nedsmutsade hav och sinande naturtillgångar, ska de dessutom betala våra ekonomiska skulder?”

På nomineringsstämma framförde maken Göran Nachtweij en av hans favoritlåtar på ett mycket finstämt sätt och det får avsluta detta blogginlägg. Orden passar in perfekt på minnet av Tomas Holgersson och det tomrum vi känner idag och framöver när vi inte längre kan slå en signal till en av de mest pålästa och kunniga jag känt.

STRÖVTÅG I HEMBYGDEN

Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,
det är ljus över stränder och näs
och omkring står den härliga skogen grön
bakom ängarnas gungande gräs.
Och med sommar och skönhet och skogsvindsackord
står min hembygd och hälsar mig glad,
var mig hälsad! - Men var är min faders gård,
det är tomt bakom lönnarnas rad.
Det är tomt, det är bränt, det är härjat och kalt,
där den låg, ligger berghällen bar,
men däröver går minnet med vinden svalt,
och det minnet är allt som är kvar.
Och det är som jag såge en gavel stå vit
och ett fönster stå öppet däri,
som piano det ljöd och en munter bit
av en visa med käck melodi.
Och det är som det vore min faders röst,
när han ännu var lycklig och ung,
innan sången blev tyst i hans dödssjuka bröst
och hans levnad blev sorgsen och tung.
Det är tomt, det är bränt, jag vill lägga mig ned
invid sjön för att höra hans tal
om det gamla, som gått, medan tiden led,
om det gamla i Alsterns dal.
Och sitt sorgsna och sorlande svar han slår,
men så svagt som det blott vore drömt:
"Det är kastat för vind sedan tjugo år,
det är dött och begravet och glömt.
Där du kära gestalter och syner minns,
där står tomheten öde och kal,
och min eviga vaggsång är allt som finns
av det gamla i Alsterns dal."

torsdag 18 januari 2018

Det nya ledarskapet har fokus på lagbygget

Demokratin bygger på lagbygge och jag är stolt och ödmjuk inför det förtroende som jag kände igår kväll i centerlaget i Vimmerby. Det är basen för mitt politiska engagemang.

Det nya ledarskapet som Centerpartiet vill vara en framträdande del av bygger på just laget och inte jaget.

Vi antog Centerpartiets kommunlista igår kväll i Gullringen. Dryga 40-talet namn som ska bli fler eftersom kretsen har delegation på att plocka in fler engagerade kommuninnevånare som vill bidra till att bygga den bästa landsbygdskommunen.

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi.

Läs mer om vilka som ingår i det närodlade laget i Vimmerby i Vimmerby tidning och på Dagens Vimmerby.
http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/18348/just-nu-hon-toppar-centerpartiets-kommunlista/
http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/har-ar-toppnamnet-nar-ingela-nil-20180118/

1.  Ingela Nilsson Nachtweij, Vimmerby
2. Peter Karlsson, Södra Vi
3. Magnus Danlid, Vimmerby
4. Anna Svensson, Rumskulla
5. Erik Paulsson, Locknevi
6. Lisbeth Karlsson, Frödinge
7. Marcus Jonmyren, Vimmerby
8. Lars Sandberg, Djursdala
9. Leif Larsson, Vimmerby
10. Bo Svensson, Frödinge
11. Jacob Käll, Djursdala
12. Eva Svensson, Frödinge
13. Kent Skaate, Vimmerby
14. Curt Tyrberg, Frödinge
15. Bertil Carlsson, Frödinge
16. Dennis Lindström, Locknevi
17. Christoffer Cederstrand, Storebro
18. Rein Soovik, Vimmerby
19. Birger Andersson, Vimmerby
20. Ulf Svensson, Tuna
21. Maja Danlid, Vimmerby
22. Marita Lindström, Vimmerby
23. Bo Lennstam, Frödinge
24. Krister Bergqvist, Vimmerby
25. Anna-Karin Cederstrand Karlsson, Vimmerby
26. Mario Tesanovic, Frödinge
27. Lennart Falk, Vimmerby
28. Jimmy Alexandersson, Vimmerby
29. Kenneth Karlsson, Vimmerby
30. Jan Carlsson, Vimmerby
31. Peter Hultqvist, Frödinge
32. Tanja Paulsson, Locknevi
33. Magnus Blomberg, Locknevi
34. Angelika Gunnarsson, Gullringen
35. Sandra Carlsson, Södra Vi
36. Vesna Tesanovic, Frödinge
37. Göran Nachtweij, Vimmerby
38. Marina Edberg, Frödinge
39. Harry Carlsson, Rumskulla
40. Frida Falk, Frödinge
41. Åsa Johansson, Storebro
42. Melker Karlsson, Frödinge
43. Sofia Nilsson, Gullringen

onsdag 17 januari 2018

Vimmerby, den bästa landsbygdskommunen

Jacob Käll skriver om hur Centerpartiet nu gör en satsning för att Vimmerby ska bli den bästa landsbygdskommunen.

Han kommer att bjuda hit Lotta Svensson som forskar om hur ungdomar resonerar vad gäller bostadsort mm. Det ska bli spännande att lyssna på henne. Hon har skrivit en bok om detta och en av skribenterna är från grannkommunen och arbetar med landsbygdsutveckling där.

Lotti Jilsmo gör ett fantastiskt arbete med landsbygdsfrågorna i Västerviks kommun.

Vem driver landsbygdsfrågorna i Vimmerby? Vi i Centerpartiet vill givetvis ha en tjänst som samordnar dessa frågor och Carina Östh jobbar delvis i dagsläget med detta som näringslivsutvecklare. Hon har nu bjudit in till ett landsbygdsmöte i Södra Vi den 15 februari. Allas Vimmerby är den satsning som Carina Östh arbetar med och som Tillväxtverket medfinansierar för att öka kommunens attraktionskraft. En social lokal utvecklingsstrategi är antagen. Alla politiska partier har skrivit under en avsiktsförklaring. Arbetssättet där kommunen krokar arm med föreningsliv och näringsliv är modellen som skapar mer socialt kapital, fler affärer och en hållbar tillväxt i hela kommunen.

Carina Östh på näringslivsavdelningen/utvecklingsavdelningen har något stort på gång, enligt mig. Hon är precis rätt på frågorna och vi tar steg för steg mot att allt blir bättre i kommunen, som jag ser det. Men fler måste haka på och tydligt arbeta i samma riktning för att Allas Vimmerby ska bli ännu starkare. Mötet den 15 februari är ett viktigt steg i det arbetet. Nämnder, bolag och förvaltningar måste också med.

Ett annat viktigt arbete är det som Vimmerby Hockey och Vimmerby innebandy nu gör för att skapa förutsättningar för ett arenabygge i Vimmerby. Föreningslivet, näringslivet och kommunen måste skapa en gemensam målbild och då är en förstudie som tar fram ett bra beslutsunderlag med driftkalkyl en förutsättning för att nå målet.

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi.

Välkomna till möte med Allas Vimmerby!

Den 15 februari träffas representanter från alla våra större orter, kommunstyrelsen, advisory board, koncernledningen, utvecklingsavdelningen m.fl. i Södra Vi församlingshem.

Tanken är, som jag skrivit tidigare, att vi under mötet ska diskutera struktur och arbetssätt för att skapa hållbar utveckling och en medskapande medborgardialog utifrån SLUSEN eller med ett annat ord – verkstad.

Program
17:30   Fika o mingel 
18:00   Inledning 
Inspiration och goda exempel
18:15   Vad händer i Flisby? Ann-Catrin Gunnar, Flisbys samhällsförening
18:35   Lokala goda exempel
19:00   Vad är en mötesplats och vad är syftet med den? Stefan Bragsjö och Anders Degerman
19:20    Workshop – Vad vill ni göra på er ort och hur kan vi samarbeta kring det?
20:45    Sammanfattning och avslut

tisdag 16 januari 2018

Externa aktörer uppvaktar Vimmerby

Tomas Peterson beskriver på kommunalrådsbloggen att tre olika aktörer kommer på besök i slutet av veckan för att diskutera etableringar och byggnationer.

Jag uppfattade texten som att majoriteten ska träffa dessa aktörer men det stämmer inte för igår kom en inbjudan till mig från ansvarig tjänsteman. Mycket bra att oppositionen får samma information som majoriteten. Det ger förutsättningar för en demokratisk beredning.

Det ska bli mycket spännande att få information om vilka möjligheter till samverkan som finns.

Idag sammanträder arbetsutskottet och det blir en lite annan uppställning. Ola Gustafsson går in istället för Erik Paulsson som ligger nerbäddad i förkylning och Marie Nicholsson ersätter KSO Tomas Peterson som deltar i Moderaternas KSO-möte och partistrategidag i Stockholm.

måndag 15 januari 2018

Yxern

På torsdag ska kommunerna träffas igen för att diskutera hur vi går vidare för att skapa en långsiktigt hållbar insjö med rimliga och moderna förutsättningar. Vattenkraften, den småskaliga kan fortsätta producera även om det inte Yxern regleras. Vissa år (liten risk) finns risk för översvämning och några  få procents produktionsbortfall blir en konsekvens men sjön kommer att vinna ekologiskt i stora mått. Fisk, flora och fauna blir de stora vinnarna vid en utrivning. Det har förstudien som Calluna gjort beskrivit tydligt.

söndag 14 januari 2018

1918 skapades Sverige

100 år är det sedan liberaler och socialdemokrater i regeringsställning fick igenom allmän rösträtt och fortsatt monarki.

Jag läser Per T Ohlossons bok med titeln 1918 på rekommendation av bortgångne Tomas Holgersson.

Jag hade uttryckt att jag under julhelgerna skulle ägna mig åt läsning och fick boktips via mejl. Varmt tacksam för det.

Du har antagligen en hög med böcker och "1918" har jag redan nämnt, men med ditt politiska intresse tror jag du skulle uppskatta den.
Deckare kan man ha åsikter om, men en som jag rekommenderat andra och som GW rekommenderade är "Höstdåd" av Anders de la Motte.
Tomas” 

Har även beställt Höstdåd på Vimmerby bibliotek men den var det kö på. 

Åter till 1918. Den läste jag färdigt idag på morgonen. Mycket intressant och viktig för att förstå Sveriges demokratihistoria. 

Jag hittade också denna populärverision på nätet http://popularhistoria.se/artiklar/1917-18-sverige-i-uppror

Hur nära var det att Högern inte gav vika och motvilligt röstade bifall för allmän rösträtt? Hur som blev det rösträtt trots att bland annat konservative Hjalmar Hammarskjöld inte alls var nöjd med det beslutet. Han ansåg inte att folket hade kompetens att ta ansvar för att leda landet. Från att 24% hade rätt att rösta så fick nu 54% rösta i allmänna val och även gifta kvinnor blev myndiga i juridisk mening. 

Jag kan varmt rekommendera boken 1918 och uppmana alla att reflektera över att demokratin måste erövras varje dag i vardagslivet. Den är ständigt hotad. Inte minst av de tystas medgivande när demokrati inte råder. 


lördag 13 januari 2018

Tack till de som läser mina rader

Antalet sidvisningar ökar dag för dag i takt med att valtemperaturen stiger. Igår var det 402 sidvisningar och bloggen snittar på 350 sidvisningar varje dag.

Jag har skrivit här sedan 2010 då jag startade bloggen inför valet. Bloggandet har givetvis gått i vågor som livet självt men sedan ett år så skriver jag nästan inlägg dagligen. Blir lite min start på dagen tillsammans med Vimmerby tidning, Dagens Vimmerby en surfrunda på Barometern, DN och sociala medier.

Där finns inspiration till skrivandet och i alla möten med människor. Det är i möten och konstruktiva samtal som jag får de bästa förslagen.

Jag vill dela med mig av mitt arbete som förtroendevald och därför berättar jag om möten och upplevelser samt min syn på olika frågor. Hör gärna av er med synpunkter.

Extra glad blev jag igår när jag fick inbjudan till ett årsmöte hos en förening i kommunen. De ville att jag skulle delta och berätta lite om mina uppdrag. Jag vill lyssna på deras förbättringsförslag för kommunen och för deras verksamhet. Jag besöker gärna fler föreningar och företag. Hör av er.

Detta händer nästa vecka.

Vecka 3

Måndag: Möte med Astrid Lindgrens Hembygd och på kvällen är det kretssamråd i Mönsterås. På eftermiddagen ska jag fika med en person som hört av sig med ett förslag. Ska bli spännande eftersom förslaget kan leda framåt till nya samarbeten.
Tisdag: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Onsdag: Gamleby. På kvällen Centerpartiets nomineringsstämma i Gullringen.
Torsdag: Möte i Västervik om hur kommunerna fortsätter sitt arbete med Yxern för att få till en långsiktigt hållbar framtid för Kalmar läns största sjö. Möte med styrgruppen för Mukono.

fredag 12 januari 2018

Gamleby idag och rapport från gårdagens möte i Mönsterås

Jag arbetar 40% dvs två dagar varje vecka i Gamleby på Gamlebygymnasiet där jag undervisar i Naturkunskap och Entreprenörskap.

Det är inspirerande att stötta och supporta ungdomar i sitt kunskapsinhämtande. Vi har helt fantastiska elever och för varje år nu blir det fler och fler. Firade tre år på den arbetsplatsen häromdagen. Otroliga kollegor har jag också. Tacksam för det.

Mitt uppdrag som oppositionsråd i Vimmerby kommun motsvarar 45 % tjänst även om det oftast blir mer är så varje vecka.

Totalt tjänstgör jag detta läsår 85% vilket ger mig möjlighet till partiarbete och valkampanj.

Igår kväll hade vi kommunregional sektion och alla kommuners gruppledare var på plats i Mönsterås för erfarenhetsutbyte och information från riksdagsman Anders Åkesson och landstingsråd Christer Jonsson. Leif Larsson som har 40% tjänstgöring i arbetsutskottet i Regionförbundet berättade också om deras aktuella frågor. De har agerat för att länet ska få fler KY-utbildningar eftersom storstäderna prioriterades vid senaste fördelningen av KY- utbildningar. Regionförbundet arbetar också med infrastruktur (regional och nationell transportplan) samt planering inför bildandet av Region Kalmar.

En bra kväll där jag fick förmånen att samåka och samtal med Per-Inge Pettersson som är socialnämndens ordförande i Hultsfred och som tidigare varit oppositionsråd i Hultsfreds kommun under 8 år. Rollen som oppositionsråd kan vara mycket skiftande i olika kommuner kan jag konstatera.

Hemtjänsten diskuterades. Emmaboda har en mycket effektiv hemtjänst och kostnad per brukare är 70000 kronor lägre än i Vimmerby. Sjukskrivningstalet är 4% inom hemtjänsten jämfört med Vimmerbys 7%. Lars Sandberg som är oppositionssamordnare i socialnämnden i Vimmerby informerades om detta under kvällen via mejl. Vi diskuterade även kontinuitet i hemtjänsten. Vi informerades om en nyligen presenterad studie där det framkom att brukarna i Emmaboda i snitt möter 7 olika personer under en tvåveckorsperioder som gör olika insatser. I Vimmerby är det 14 och i Oskarshamn är det 20. Målet måste vara så få kontakter som möjligt. Rätt till heltid kanske kan bidra till att förbättra detta?

torsdag 11 januari 2018

Till minne av Tomas Holgersson

En av de mest stöttande i mitt skrivande här på bloggen var Tomas Holgersson. Han var också en mycket god samtalspartner och bollplank för mig och därför är det för mig så sorgligt att han inte längre finns. Vi är många som tillsammans sörjer och dessa ord som idag var publicerade i Vimmerby tidning på familjesidorna har vi varit många som har formulerat. Jag har samordnat texten.

Tack för samtal och stöd till minne av Tomas Holgersson. Framförallt Inger Svensson (Tomas syster) och Göran Hultkvist vill jag nämna bland alla de som jag pratat med om Tomas bortgång. Jag väljer att publicera minnesordet även här på bloggen och jag tänker delta på begravningen den 19 januari. Familjen uppskattar om vi stöttar diabetesfonden till Tomas Holgerssons minne. Det ska både Centerpartiet och jag göra.


TILL MINNE AV TOMAS HOLGERSSON


Tomas Holgersson har lämnat oss och det är en stor förlust för Vimmerby och hans älskade Frödinge. 

Han var den första politikern i kommunen som på allvar uttryckte ett stort ansvar för miljöfrågorna och för vår generations framtida ansvar över samhället. Att vi faktiskt inte ska lämna över skulder till nästa generation. 

Redan på 70-talet när jag och min äldre bror via Centerpartiets ungdomsförbunds Nordisk nutidsorientering lärde känna Tomas Holgersson så beundrade jag hans intelligens och klokskap. Redan då var han mycket allmänbildad, påläst och kunnig. Hans politiska engagemang var stort och en av dem som uppmärksammade hans potential var självaste Torbjörn Fälldin efter att CUFs ordförande Tomas Holgersson hade hälsat honom välkommen som talare på Frödinge allmogeting. 

Han var ordförande för Centerpartiet i Frödinge i hela 29 år och för Vimmerbykretsen under fyra år på 80-talet. Han var nämndeman i länsrätten och i länsskatterätten 1977-1992. Han var ersättare i kommunstyrelsen 1977-1979 när Bengt Johansson var ordförande. Han var ordförande för Vimarhem under en 10-årsperiod när Vimarhem byggde cirka 100 lägenheter. Rönnbärsgatan var det största bygget och på hans initiativ byggde Vimarhem solelpaneler på två av sina fastigheter. Han såg till att det på Vimmerby konstförenings förslag byggdes en utomhusscen framför Warmbadhuset. Tomas Holgersson ringde Göran Nachtweij och bad honom att arrangera något på scenen 2011. I år ska det ordnas kulturkvällar för åttonde året och en tanke sänds därför till Tomas Holgerssons minne kopplat till kulturkvällarna 2018.

Han var själv pionjär på solel och byggde paneler på sitt eget ladugårdstak i Tyrtorp redan 2010 och inspirerade sedan många att satsa på solel. 

Tomas Holgersson var alltid fokuserad på laget framför jaget och var en röst i Vimmerby kommun som stod för demokrati och öppenhet. Han var en klok samtalspartner för många.

Bygdegårdsföreningen och Farmartjänst vill också skicka med några minnesord. 


”Som endast 23-åring engagerade han sig i Frödinge bygdegård. Han blev bygdegården trogen i nästan 40 år och mer än halva tiden som kassör. Det blev stort tomrum då han slutade för 4 år sedan, och bygden minns honom med saknad. Bygdegården var både en viktig del av hans liv men också en plattform där han fick verka för sina ideal.” (Bygdegårdsföreningen)

”Tomas Holgersson var initiativtagare och den drivande kraften bakom bildandet av Farmartjänst Frödinge ek. för. När Tomas liksom flera andra lantbrukare ändrade inriktning på sina lantbruksföretag och upphörde med mjölkkor bildades Farmartjänst  1998.
Tomas var från starten verksamhetsledare och den självklara ledaren och skötte allt administrativt på ett beundrandevärt sätt trots att han besvärades av sin allt sämre syn.
Saknaden efter Tomas är stor hos Farmartjänsts 20-tal medlemmarna.” (Farmartjänst)

Kultur-och klimatfrågorna var det som engagerade honom mest och bostads- och skattefrågor. Rikspolitiken var han mycket insatt i liksom alla kommunala frågor. 

Han fattas oss.

Må han vila i frid. Vi tänker på hans mor och syster med familj i deras sorg över den saknade Tomas Holgersson som lämnade oss alldeles för tidigt. 

Marcus Jonmyren och Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby 

Klagomål på trappan på Lilla Lunden

En farmor till ett av barnen på Lilla Lunden är rädd att något barn ska ramla i trapporna och skrapa sönder ansikte eller skada sig på olika sätt. Finns i Vimmerby tidning idag.http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/farmor-kritisk-till-miljon-utanfor-forskola-20180111/

Jag delar den oron. Redan i höstas när dessa byggdes beskrev en vän till mig som arbetar i en annan förskola att hon inte skulle vilja arbeta på Lilla Lunden på grund av olycksrisken i trapporna. Klär man på två små barn och är sysselsatt med det tredje så är det lätt hänt att ett barn vinglar till och ramlar nerför trapporna. Att åka hiss (som anges som alternativ till trapporna) med små barn innebär klämrisk.Jag skrev om detta här på bloggen den 16 oktober 2017.  http://ingelann.blogspot.se/2017/10/trappa-till-lekplatsen-fran-plan-2.html

På baksidan av byggnaden finns en lång trappa som inte hade grind vilket innebär att små barn kan klättra där vid utelek. Det kanske är åtgärdat idag. Hoppas det. Utemiljön på baksidan är både påkostad och bra vilket tyder på att denna paviljong inte är en tillfällig lösning. Fem år minst kommer dessa paviljonger att stå där så det är rimligt att säkerställa säkerheten för alla de barn och föräldrar och personal som ska använda trapporna till de två avdelningarna som finns på övre plan. 


onsdag 10 januari 2018

Vimmerbys bildarkiv har drop in idag

Jag hittar en kommentar som jag vill dela med er bloggläsare och även tipsa er alla om den fina utställningen på Näktergalen med Vimmerbybilder.

Gunilla Pigga Gustafsson Det gläder mycket mig att Bildarkivet används. Jag jobbar en del med det och tar gärna emot frågor och synpunkter (vet att det kan vara lite svåranvänt), ju fler besökare desto mer kan vi visa på dess nytta. I dag mellan kl 17-19 har vi drop in i Stadshusets plenisal där vi visar hur man söker i och använder bildarkivet. Den som önskar försöker jag gärna annars hjälpa över dator eller telefon (0492-76 90 82) Kom ihåg utställningen FOTO & allsköns ting på stadsmuseet Näktergalen tom 20/1.

http://www.vimmerby.se/kultur-fritid/vimmerbybilder/

Bostadsbyggande i Vimmerby

Det handlar till syvende och sist om att ta ansvar för kommuninnevånarnas skattemedel och då behöver vi politiker ta ett större ansvar för kommunens affärer framöver.

Helen Nilsson uttrycker att det inte blivit några bostäder om Centerpartiet styrt kommunen. Inget kan vara mer fel. Pistolsmeden hade redan varit bebyggd 2014 med cirka 20 lägenheter och 6 gruppbostäder. Det hade sparat miljontals kronor för kommunen eftersom vi har varit tvungna att ha dyra speciallösningar (satelliter) med dyr bemanning för enskilda brukare istället för samordnat gruppboende. Bostadsbristen hade heller inte varit lika stor om vi hade haft tillgång till ytterligare 20 lägenheter inom Vimarhem i tätorten.

Vad gäller Stören så är detta vår kommentar på kommunalråd Helen Nilssons besvikelse över att Centerpartiet vill markera genom att inte delta i beslutet om försäljningen av tomterna för 400 kronor per kvadratmeter för de 2500 och 667 för de 300 i etapp 2 som FB Bostad har option på?

Läs mer här http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/kopte-for-drygt-2-6---saljer-for-1-2-miljoner--20180110/

Och här: http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/18128/centerpartiet-om-forsaljningen-redan-tillrackligt-med-forlustaffarer/

Centerpartiet hade försökt med delvis ett annat upplägg men fortfarande sett till att bostäder byggts. Reglerna när en kommun ska sälja är att antingen lägga ut tomten till marknaden eller marknadsvärdera och sälja till marknadsvärdet. Nu har M och S krånglat till affären genom att gå in och vara mellanhand som köpare av Begravningsbyrån. Vi är för bostadsbyggande och hade vi lett kommunen hade Exempelvis Pistolsmeden redan varit bebyggd 2014. Vi vill att kommunen  erbjuder marknadens aktörer möjligheten att bygga på A-lägen. Gynnande av en enskild näringsidkare kan innebära att kommunen förväntas att göra liknande affärer med förlust med andra aktörer i framtiden. Vi har tillräckligt med affärer som i efterhand visat sig kosta alltför mycket skattemedel. 

tisdag 9 januari 2018

AFTER KS

Det blev sannerligen en intressant dag i KS idag.

Flera ärenden fick utgå på grund av att de inte var färdigberedda.

Gruppen som ska ta fram ett förslag på vision för Vimmerby rapporterade att de inte fått ihop ett enda möte sedan den 5 december så de hade inget att rapportera. Spännande fortsättning följer...

Ärendet om politisk organisation var ledamöterna i S inte riktigt överens om. Peter Högberg valde att inte delta i det beslutet. Vi i C med stöd av V yrkade på att inrätta en nämnd som hanterar samhällsbyggnadsfrågor, kultur- och fritidsfrågor istället för de två utskotten som M och S vill ha under KS.

Vad gäller bostäder på STÖREN så är vi i C mycket måna om att det byggs bostäder i Vimmerby eftersom bostadsbristen är stor. Vi avstod dock från att delta i beslutet med följande motivering:

Centerpartiet är mycket positiva till byggnation på STÖREN eftersom det finns en stor bostadsbrist i Vimmerby kommun. Vi är dock tveksamma till ekonomin i försäljningen av tomterna. Markpriserna på de olika delarna av Stören är olika och kommunen gör en förlust på markaffären. Kommunen har ej heller utlyst tomten till marknaden. 

Ingela Nilsson Nachtweij
Bo Svensson


Kommunstyrelse idag

Bo Svensson ersätter Erik Paulsson på KS idag och vi har en diger ärendelista idag. Flera svåra och viktiga beslut ska fattas och tyvärr är det en hel del frågor i några ärenden som måste ställas av oss i oppositionen. Frågor kring hur man tänkt i majoriteten. Det gäller förslaget till politisk organisation där KS AU i december beslutade att skicka beredningens förslag till KF med undantag av det utökade demokratiuppdraget för valnämnden. Det som Peter Högberg har skrivit långa insändare om i båda media i förra veckan. En svår situation för M och S nu när det verkar som att en KS.ledamot äntligen vill ha demokratifrågorna i en nämnd som endast är aktiv när det är valår. Bakgrunden är att alla i beredningen ville ha tillbaka RDB.

Ska bli spännande att få lyssna till vad man kommit fram till på sina gruppmöten igår kväll.

Markanvisningsavtalet för STÖREN är en annan fråga som kräver förklaringar.

En lång mötesdagen väntar...vi inleder den med gruppmöte med oppositionen.

Åtta månader till valet idag

Valtemperaturen stiger. Idag är det exakt åtta månader till det allmänna valet i Sverige.

Igår kväll hade vi kretsstyrelsemöte med Centerpartiet i Vimmerby. Vi planerade för vår nomineringsstämma den 17 januari i Gullringen där vi kommer att fira att vi kommer att vara 44 personer på vår lista i kommunvalet. Självklart firar vi med närproducerade semlor från Stigs konditori.

Vi planerade också valmanifest och valkommunikation samt valaktiviteter.

Det kommer att hända mycket 2018.

Jag träffade också Conny Tyrberg och Lars Rosander samt Leif Larsson igår för ett samtal om samverkan över kommungränserna med Västervik och Hultsfred. Idag har vi samverkan på flera olika sätt men det finns många skäl att öka samverkan och få till ännu bättre service till de som bor, lever och verkar i norra Kalmar Län. Min riksdagskampanj diskuterades också eftersom jag vill samverka kring valaktiviteter med grannkommunerna. Hultsfreds marknad till exempel är ett självklart val för min riksdagskampanj. Visfestivalen likaså mm.

Vi hade ett mycket bra och transparent möte som kommer att följas upp med fler möten med fler delaktiga.

Vi möts och bygger Norra Kalmar Län med ansvar, mod och fantasi.

måndag 8 januari 2018

Fjärde avsnittet på DV

Socialdemokraternas Helen Nilsson borde ha varit kommunstyrelsens ordförande 2015-2018, enligt mig. Har det ena partiet 19 mandat och det andra bara 10 mandat så är det rimligt att det större partiet tar ordförandeposten i kommunstyrelsen. Det blev inte så och nu kom det fram tydligt att S inte avser att fortsätta samarbetet med M under valrörelsen. Ett av skälen till det kan vara att man inte är nöjda med vad man åstadkommit under denna mandatperiod tillsammans med Moderaterna. Mycket har pekat i den riktningen under den senaste månadens utspel. Det enda som har byggts 2015-2017 är paviljonger vid AL-skolan och paviljonger vid Lunden trots att samarbetet skulle leda till en hel del annat. Läs nedan.

Under samtalet mellan Helen Nilsson och mig som spelades in före jul så framkommer det mycket tydligt att Helen Nilsson vill minska antalet enheter där kommunen har verksamheter.

Hon säger att ”Socialdemokraterna var det enda parti som kunde tänka sig att lägga ner landsbygdsskolorna om man pratar om kvalité” i valdebatten i Tuna i augusti 2014, när jag berättade att det inte var något parti som sa att de hade för avsikt att lägga ner någon landsbygdsskola i kommunen. Det löftet höll till den 1 april 2015 så frågan är hur starkt löftet från S är nu när de säger att landsbygdsskolorna inte ska röras 2019-2022. Hon säger också att vi måste diskutera om vi ska ha kvar alla verksamheter om vi utgår från kvalité. Cirka 12 minuter in i klippet och framåt diskuteras landsbygdsskolorna.http://www.dagensvimmerby.se/play/e/18066/dv-debatt-centerpartiet-far-ocksa-vara-odmjuka/

Centerpartiet vill bygga den bästa landsbygdskommunen tillsammans med de som bor, lever och verkar i kommunen. 53 elever i Djursdala skola 2021 är bland annat ett resultat av bygdens aktivitet för sin bygd. Många vill bo på den attraktiva landsbygden i vår kommun. En förutsättning är bra service.

Här finns de punkter som S och M lovade att genomföra under mandatperioden:
Under mandatperioden:
 • Arbetet fortsatta med att skolan ska bli bäst i Sverige.
 • Utredas hur vi kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.
 • Utredas möjligheterna för barnomsorg på barnens villkor.
 • UF-företagandet bredda, utveckla och ökas.
 • Införas PRAO i grundskolan
 • Gata flytta tillbaka till kommunen.
 • Genom den nya politiska organisationen kommer det lokala näringslivet kunna få ett större i fokus.
 • Vimmerby utvecklas som en utmärkt kommun att driva företag i.
 • Införandet av en fixartjänst utredas.
 • Kulturskolan utvecklas med bland annat låneinstrument och kulturens roll i skolan ska stärkas.
 • Det tas fram en offensiv personalpolitik som ger en bättre arbetsmiljö och som ger personalen önskad sysselsättningsgrad.
 • En positiv befolkningsutvecklingen skapas
 • Ungdomsinflytande utvecklas(egen presskonferens i mellandagarna).
 • Landsbygdsprogrammet aktualiseras i budgetarbetet under mandatperioden.
 • Det fortsättas att satsa på Vackra Vimmerby och regionens attraktionskraft både mot besöksnäring och fast boende/inflyttare.
Investeringar den kommande mandatperioden i egen eller andras regi:
Vi pekar här på ett antal områden som det i en del fall måste investeras i, i andra fall bör. Vi vill inför varje punkt utreda om det är kommunen eller en annan aktör som ska stå för investeringen. Vi ska också se över hur finansieringen ska finansieras, vilket innebär att kommunens eget kapital kan komma att tas i anspråk.
 • Trygghetsboende – vi behöver öka antal lägenheter enligt trygghetsboendekonceptet
 • Gruppboenden
 • Nya bostadsområden för villor och flerbostadshus med bland annat sjönära läge – boendet är en viktig del i Vimmerbys attraktionskraft.
 • Vi behöver se över Vimarhems bestånd av hyresrätter för att skapa medel att nyinvestera i bostäder.
 • Barnomsorgen – ökningen av antalet barn i kommunen måste mötas.
 • Idrottshallens utbyggnad i Vimmerby
 • Friidrottsbanor Södra Vi
 • Omklädningsrum Frödinge
 • Gång och cykelvägar i kommunen