onsdag 25 april 2018

Bostäder måste fram

Mötte två Vimmerbybor igår som var mycket upprörda över att det inte byggs fler bostäder.

Näringslivet behöver arbetskraft och ett av de största hindren för rekrytering är bostadsbristen. Därför behöver vi göra mer och jobba snabbare för att skapa fler bostäder i hela kommunen.

Vimarhem behöver komma igång med bygget på Pistolsmeden.

Vi behöver också annonsera om att det finns centrala tomter till bostadsbyggande för att locka externa byggare.

FRAMÅT VIMMERBY

måndag 23 april 2018

Hopp och glädje

Var på en fantastisk konsert i Rumskulla igår kväll. Livgivande kraft och stort bidrag till Cancerfonden.

Ikväll är det kommunfullmäktige . Kallelsen finns på kommunens hemsida. Imorgon olika möten och nästan hela dagen ägnas arbetsutskottet.

Skolans fördelning av medel kommer säkerligen att vara veckans arbete.


onsdag 18 april 2018

BUN och KS beslut om uppföljning

Den 10 april hade kommunstyrelsen möte i Vimmerby.

Barn-och utbildningsnämnden var inbjuden för att diskutera hur majoritetens genomlysning av BUN ska hanteras framåt.

Resultatet blev ett beslut att BUN ska ta fram en handlingsplan till KS.

Budgeten för 2018 togs i november och pengarna fördelades till verksamheterna nyligen. KS vill att alla nämnder håller budget 2018. Uppsiktsplikten som KS har innebär att om en nämnd inte ser ut att klara sin budget så ska nämnden kallas in för åtgärdsplanering för att verksamheten ska inrymmas inom budget.

BUN är tilldelade cirka 300 miljoner totalt. Jag läser i media att högstadierna av olika anledningar ska spara enligt nya direktiv från förvaltningen.

Mediarapporteringen om Vimarskolan http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/20809/rektorn-det-kommer-bli-omojligt-att-folja-skollagen/ och AL-skolans besparingskrav gör mig orolig eftersom vi ännu inte fått någon prognos för verksamheten för 2018.  Finns det kommunikations- och ledningsproblem inom BUN.

M och S måste förklara hur de vill hantera detta. Jag vill inte att elever ska gråta över oro att mista personal på högstadierna. Jag vill inte att personal ska gå till media med sin oro. Detta måste skötas mer professionellt av förvaltningsledningen och den politiska ledningen i samverkan.

Vi i oppositionen har varit med och tagit ett beslut om att BUN ska presentera en handlingsplan.http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kommunstyrelsen%20protokoll%202018-04-10.pdf På sidan 8 i detta protokoll.

Just nu arbetar vi i KS med budget för 2019.


måndag 16 april 2018

Vårvecka

Våren är här och i lördags anlände sädesärlorna till Bysjövägen. Samma dag var det Frödinge marknad med många utställare och besökare. Centerpartiet i Frödinge var på plats och jag tog cykeln dit för att delta i aktiviteten. Många bra samtal och möten där.

Denna vecka inleds med gruppmöte ikväll inför kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april. Kallelsen kan läsas på hemsidan: http://www.vimmerby.se/kommun-politik/kommunfullmaktige/kungorelser-och-protokoll-kf/

På tisdag kommer Radio Kalmar till Vimmerby gymnasium och sänder tre timmar direkt. Mellan 11 och 12 är jag, Helen Nilsson och Marie Nicholsson inbjudna. Maria Skagerlind kommer att samtal med oss om olika lokala frågor.

Veckan avslutas med kandidatutbildning i Västervik på lördag. Vi blir ett tiotal från Vimmerbykretsen som deltar. Härligt med så många aktiva och engagerade, hungriga politiker samlade. Det ger energi och utvecklingskraft till bygden.

FRAMÅT!


måndag 9 april 2018

Vecka 15

Efter den första riktiga vårhelgen väntar en spännande vecka.

Idag kommer Per Lodenius på besök och vi ska besöka LANSEN, ett privat drivet vårdboende. Det ska bli intressant att diskutera förutsättningar och framtidsplaner.

På tisdag är det kommunstyrelse och då ska 2017 års redovisning presenteras och analyseras mm. Läs ärendelistan på hemsidan http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kallelse%20kommunstyrelsen%202018-04-10.pdf

Vi ska få en presentation av kommunens nya hemsida som är på gång.

På fredag har centerdistriktet sin årsstämma och för första gången kommer den att vara i Oskarshamn. Det är alltid trevliga tillställningar med många bra samtal och möten.

Ha en bra vecka i vårsolen!

torsdag 5 april 2018

Laddplatser i VIMMERBY

Vimmerby energi och miljö AB har nu beslutat att bygga laddplatser för elbilar vid Sibylla, i slänten nedanför Kyrkogården.

Det blir två semiladdplatser och en snabbladdare.

Mycket bra , tycker jag eftersom samhället måste göra det möjligt att ställa om fordonsparken till fossilfritt.

De fem platser som finns idag kompletteras till sommaren med hjälp av KLIMATKLIVET

onsdag 4 april 2018

Reflektion, budgetprocess

http://ingelann.blogspot.se/2017/11/budgetfullmaktige.html

I länken ovan finns mitt budgetanförande som publicerades här på bloggen den 28 november, dagen efter budgetfullmäktige. En hel del i anförandet är det vi kommer att lyfta i valrörelsen. Läs särskilt det om förskolebyggnationerna i kommunen som klistras in här:

Investeringsbudgeten

Bygga max. 6 avdelningar förskola i tätorten och ej i VOK-skogen. (Hellre Nosshult eller Kyrkans mark norr om Vimmerby)

Byta marken norr om Vimmerby med kyrkan och detaljplanera för minst 100 tomter.

Göra markanvisningstävlingar för de centrala tomter som finns och erbjuda privata byggare att rita de förslag som de vill bygga och ange anbud. (Kiosken, Uven, PREEM-tomten, Karlbergs, Blåsekulle)

Bygga om skolorna i Djursdala och Brännebro och inrymma vardera två förskoleavdelningar. På samma gång bygga om ventilationen från självdrag till modern teknik. 6,8 miljoner (sälja de fastigheter där förskolorna bedrivs idag)

Se över Tuna förskolas möjligheter till expansion med en avdelning och samverkan med skolan och fritids. 

Jag beskriver i blogginlägget ovan att jag är nöjd över att vi lyckats enas om en budget men besviken över att nästan inga av Centerpartiets tilläggsförslag vann gehör.

Så här några månader senare är jag ändå tacksam över att S och M trots att de röstade emot nästan alla våra förslag i november trots det planerar att infria en hel del av dem.

Här följer de viktigaste förslagen från C som nu ska genomföras av M och S:

1. Hallgolvet och vikväggen i Idrottshallen byts ut i sommar.

2. PRAO införs fr o m hösten 2018 enligt regeringsbeslut trots att S i Vimmerby föreslog avfall både på sin egen motion om att införa PRAO 2015 och KDs motion 2017 på samma tema.

3. GC-vägen i Gullringen planeras nu och det yrkade KD på och vi stöttade deras förslag.

4. Näringslivsarbetet har effektiviserats på det sätt som vi föreslog i november 2017 dvs att en tjänst på näringslivsenheten ska finansieras externt och ha ett tydligt projektinriktat målstyrt innehåll.

5. Tunas femåringar har verksamhet i skolans lokaler för att avlasta förskolan, som har många barn inskrivna.

Även i opposition kan man påverka samhällsbygget även om vi nu behöver ett nytt ledarskap i vår kommun. Centerpartiet vill bidra till ett mer lyssnande ledarskap 2019-2023.

måndag 2 april 2018

Företagarnas valturné och näringslivsranking

I onsdags deltog jag i Företagarnas valturné. Rautamo Wheeling besöktes och det är en imponerande utveckling som det fälggrossistföretaget har haft de senaste åren.

Därefter var det debatt på Vimmerby Stadshotell. Intressanta frågeställningar och bra diskussioner. Tar med mig en hel del synpunkter till arbetet i vardagen.

Påmindes om Vimmerbys låga resultat i näringslivsrankingen och att jag i december beslutade att vara ute mer och besöka olika företag och verksamheter.

En delrapport kommer här; Under de senaste tre månaderna har jag besökt 11 olika företag i kommunen. Jag har fått många bra förslag och mött många framgångsrika och engagerade företagare. Jag kommer att fortsätta att besöka företag eftersom det ger så mycket energi och kunskap.

Målet är att Vimmerby kommun ska öka 100 placeringar i näringslivsrankingen inom 2 år. Plats 119 år 2020!

måndag 26 mars 2018

Vi måste återtta makten över IT-frågorna

Ikväll har vi haft kommunfullmäktigesammanträde.

Två saker om IT-frågorna framkom.

1. BUN kommer nu att satsa på Chromebooks och inte 1-1-datorer till eleverna. Det krävde vi i samband med folkomröstningen om landsbygdsskolorna 2016 där vi presenterade ett antal alternativa besparingar.

Nu gläder vi oss åt att BUN äntligen tagit till sig vårt förslag.

2. Revisorerna kan inte bedöma om ITSAM ska föreslås ansvarsfrihet. http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/20262/total-oreda-i-bokslutet-revisorerna-kan-inte-bedoma-det/

Centerpartiet föreslår i en motion en digitaliseringsstrategi och att vi återtar makten över IT-frågorna.

Vecka 13, påskveckan

Efter en intressant resa till Uganda med bra diskussioner om lokal demokrati, delaktighet, transparens, jämlikhet och ansvar så är jag nu hemma i älskade Vimmerby igen.

Kommunfullmäktige sammanträder ikväll. Imorgon är det kommunfullmäktiges arbetsutskott.

På onsdag är det Företagarnas debattkväll på Stadshotellet inför valet. Jag företräder Centerpartiet och ska beskriva hur vi vill förbättra för företagare. I småföretagen skapas 4 av 5 nya jobb så det är otroligt viktigt med en bra politik för småföretagandet.

Sedan ska jag ta några dagar ledigt och fira påsk med familjen och släktingar som kommer hem för påskfirande.

Ha en fin påskvecka alla!

söndag 18 mars 2018

Internationellt utbyte

Lennart Nygren och jag kommer efter obeskrivligt krångel med VISUM-ansökningar att delta i en konferens i Kampala, nästa vecka. Det är nio kommuner varav fem svenska kommuner som kommer att samlas och diskutera styrning och ledning av ICLD-projekt.

Det ska bli intressant och lärorikt.

måndag 12 mars 2018

Lärarpraktikanter behövs i alla landsbygdskommuner

SVT Småland beskriver att det endast är 4 kommuner som erbjuds lärarpraktikanter från Linnéuniversitetet.

Mycket olyckligt, anser jag, eftersom det under praktik kan skapas kontakter som leder till anställning. Lärarpraktikanter i alla länets kommuner är ett grundkrav som jag ser det.

Hoppas att Linköpings och Jönköpings lärarhögskolor ser på frågan på ett mer jämlikt sätt och erbjuder lärarpraktikanter till de tre norra kommunerna i Kalmar län och alla andra kommuner runt deras lärosäten.

Vecka 11 händer följande:

Tisdag: Lunch med Centerpartiet i Vimmerby. KS AU, hela eftermiddagen.

Onsdag: Johanna Jönsson besökare Kalmar län.

Torsdag: Pressträff om vårt valmanifest

lördag 10 mars 2018

Ideologi

Helen Nilsson inledde en hel serie med debattinlägg som visar ideologiska skillnader på ett tydligt sätt.

Tänker att jag inte behöver svara mer utan jag samlar de fem inläggen här så får ni väljare själva avgöra vem ni vill lägga en röst på i höstens val.

http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/19720/nilsson-s-darfor-ar-det-viktigt-att-reglera-vinstuttagen-ur-valfarden/

http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/19759/oppositionsradet-ska-inte-forskolan-linna-fa-finnas-i-helen-nilssons-vimmerby/

http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/19763/vansterpartiet-svarar-inn-vi-menar-att-pengarna-ska-stanna-i-verksamheten/

http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/19769/nilsson-valfarden-ar-inte-som-resten-av-var-marknad/

http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/19779/nicholson-mangfald-okar-kvalitn/

Intressant att det är företrädesvis kvinnor som driver debatten om vinster i välfärden i Vimmerby, så här i samband med Internationella kvinnodagen.

Avslutningsvis vill jag skicka med att ungefär 25% av välfärdsbolagen i praktiken förbjuds helt att göra en vinst överhuvudtaget, samtidigt som c:a 77% av företagen får en rörelsemarginal på under 2%. Allt enligt PVC: s utredning beställd av Svenskt Näringsliv. Dessa konsekvenser måste diskuteras och tas in av alla partier och politiker. 

onsdag 7 mars 2018

Ny jämställdhetsplan i Vimmerby

Äntligen är den antagen, den nya jämställdhetsplanen som skulle ha varit framme för länge sedan och som Peter Karlsson skrev en motion om 2015 och som tyvärr avslogs. Men nu är den framme och antagen av kommunstyrelsen i tisdags.

Känns extra bra med tanke på att det är internationella kvinnodagen imorgon. Anja Persson har gjort ett gediget arbete med planen.

Vill också passa på att gratulera Åsa Regnér som fått ett FN-uppdrag inom jämställdhetsarbete och nu avgår som jämställdhetsminister.

måndag 5 mars 2018

Vecka 10

Denna vecka är det plandialog på måndagseftermiddagen.

På tisdag är det kommunstyrelse hela dagen.

De ärenden som kommer att hanteras finns på kommunens hemsida under kommun och politik.http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kallelse%20Kommunstyrelsen%202018-03-06.pdf

På torsdag startar vi upp budgetarbetet för 2019 med en genomgång av förutsättningarna för budgetarbetet.torsdag 1 mars 2018

Förändring på bloggen

Nu har jag beslutat att fokusera mer på andra sociala medier och minska frekvensen på bloggen.

Från och med nu kommer jag att skriva ett blogginlägg per vecka och det kommer att publiceras måndag morgon. Självklart kan det bli något blogginlägg mitt i veckan om det är något särskilt som händer så här under valåret 2018 men måndagar är min publiceringsdag för bloggen.

Jag kommer givetvis att fortsätta att vara aktiv på Facebook och där har jag också en särskild sida för min riksdagskandidatur. Sök @ingelann så hittar Du mig där. Välkommen att följa mig där.

Jag har nu också en politisk instagram som heter Ingela Nilsson Nachtweij. Välkomna att följa mig där.

Hör gärna av er med förbättringsförslag kring hur vi kan förbättra Vimmerby och Kalmar län.

Varmt TACK för att Du läser mina rader.onsdag 28 februari 2018

Snökanon

Skänker en tanke till alla snöröjare idag och hela denna vecka.

Det är stora mängder snö som ska flyttas på kort tid.

Tacksam för deras arbete.

söndag 25 februari 2018

Vecka 9

Kommunfullmäktige sammanträder imorgon. Läs handlingarna på kommunens hemsida.

Tisdag: KS AU

Onsdag: Centerpartiet har årsmöte i Frödinge bygdegård. Peter Göranson är inbjuden gäst och ska berätta om besöksnäringen i Vimmerbybygden, en av de mest expansiva näringarna i våra trakter, mycket tack vare Astrid Lindgren.

Torsdag: Skrivbordsjobb för mig men för den som vill träffa Annie Lööf så finns hon i länet. Centerpartiet bjuder in till lunch med henne i Kalmar den 1 mars på Villa Solbacken. Intresserad? Anmälan till kalmarlan@centerpartiet.se

En intressant vintervecka väntar.

onsdag 21 februari 2018

Vimmerby och Kalmar län växer

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/nya-siffror-i-dag--over-900-flyttade-till-vimmerby-2017-20180221/

Läser befolkningssiffror över Vimmerby kommun och Kalmar län. Vi växer i befolkning vilket är mycket glädjande. Tyvärr har vi ett negativt födelsenetto men trots det en jämförelsevis låg medelålder.

Läser också om ett företag som väljer att flytta verksamheten från Stockholm till Vimmerby. Mycket bra att fler upptäcker Vimmerbys näringslivsklimat. Varmt välkomna TRÄSPECIALISTEN!

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/naringsliv/e/19265/flyttar-sitt-foretag-fran-stockholm-till-vimmerby-manga-har-sagt-att-de-ska-flytta-ner/

måndag 19 februari 2018

Vecka 8

Sportlovsveckan inleds med mer snö. Bra för barnen som är lediga.

Igår besökte jag både Nybro och Frödinge avdelningsårsmöten. Mycket trevliga möten med bra diskussioner.

Denna vecka:

Måndag: Extra KS kl. 17 och därefter gruppmöte.
Torsdag: Oppositionsinformationsmöte med Tomas Peterson som gäst.
Fredag: Sportlovsledig med familjen.

torsdag 15 februari 2018

Möte med Allas Vimmerby ikväll

Är på väg till Södra Vi för ett möte med Allas Vimmerby.

Idag har vi haft samråd med Hultsfreds kommun. Viktiga frågor diskuterades som exempelvis högskoleutbildningar mm.

Även Stångådalsbanan lyftes och hur viktig den för är att vi i Hultsfreds och Vimmerby kommuner ska ha bra kommunikationer.

tisdag 13 februari 2018

Zedigs i Vimmerby

Så roligt med en nysatsning i Vimmerby.

Glass med otroliga smaker.

Créperie mm.

Välkommna till Vimmerby, Annelie Rimås och Johan Zedig!

måndag 12 februari 2018

Vintervecka

Snö i mängder.

Idag har Vimarskolan friluftsdag. Passar ju bra med snö då.

Kommunens nya utvecklingschef Thomas Svärd börjar sitt arbete idag. Varmt välkommen!

Kommunen häver investeringsstoppet för föreningarna. Välkommet!

Det är några händelser som noteras idag och att

Charlotte Kalla tog guld. Riktigt starkt gjort, tycker jag.

fredag 9 februari 2018

Back in business

Efter några dagars influensa så är jag på bättringsvägen.

Jag nås av beskedet att Kulturnämnden har ökat anslaget till litteraturnoden med 400000kr för 2018. Glädjande och det ger större möjligheter till att få till en bra verksamhet kring litteratur med bas i Vimmerby kommun.

Läs mer här: http://ltkalmar.se/Documents/Politik%20och%20påverkan/Kallelser%20och%20handlingar/Kulturnämnden/2018/2018-02-16/2018-02-16%20Samtliga%20handlingar%20kulturnämnden.pdf

Nästa vecka sker följande:

Måndag: Skrivbordsjobb
Tisdag: KS AU sammanträder
Torsdag: Möte med Allas Vimmerby i Södra Vi

tisdag 6 februari 2018

lördag 3 februari 2018

Reflektioner från kommundagarna

Hundratals centerpartister (cirka 700) från hela Sverige samlades i några dagar för att utbyta erfarenheter, ladda inför valrörelsen 2018 och framförallt bryta tankar och smida planer.

Kommundagarna inleddes av Annie Lööf och avslutades av Anders W Jonsson med ett tydligt budskap. Kämpa ända in i kaklet, möt människor och dela deras berättelser och beskriv hur vår närodlade gör skillnad.

Det handlar om att inte låta Sverige  klyvas, att skapa trygghet i hela landet och att nå resultat för miljön och klimatet genom grön tillväxt.

Vi möts och bygger samtiden och framtiden med ansvar, mod och fantasi.

PS. Imponeras av Annie Lööf som arbetar hårt , Josefine Max tipsade om denna länk https://www.daisygrace.se/sv/the-routine  Mycket bra intervju i tidningen DS

fredag 2 februari 2018

Ett litet steg för socialnämnden och ett stort steg för jämställdheten

Lars Sandberg som är oppositionssamordnare i socialnämnden har föreslagit att försörjningsstödet ska betalas ut lika till kvinnan och mannen i familjen. Idag har socialnämnden beslutat om det nya reglementet där just detta nu finns inskrivet. 

Riktigt bra jobbat och viktigt beslut. 

torsdag 1 februari 2018

Fixartjänst och ARLA- 2 goda nyheter


Fixartjänsten is back. Så bra, tycker jag. Servicegruppen kommer att göra stor skillnad för många i sitt utövande av fixartjänsterna framöver. Det är jag helt säker på. Lycka till med ert viktiga arbete!http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6872188

Arla investerar 50 miljoner. Grattis Vimmerby! Vi räknar med att det åtminstone till huvuddelen blir lokala företag som får jobben. Vimmerby har många duktiga hantverksföretag som kan bistå med installationer mm.

Två goda nyheter i senaste dygnets mediarapportering som jag vill lyfta denna 1 februari 2018.

I eftermiddag är det ett stort möte kring hur vi ska få fler lokala livsmedelsproducenter. LRFs Rosé-marie Winqvist, min gamla kollega, samordnar mötet om länets livsmedelsstrategi. I eftermiddag ses vi på Vimmerby Stadshotell. Läs mer om länets arbete kring växande värde och livsmedelsstrategin som antogs 2015.  https://rfkl.se/livsmedel

Nästa vecka ska jag besöka Sjundekvill nya gårdsmejeri med mina elever från Gamlebygymnasiet. Det ska bli skoj och det är ju en satsning som stämmer perfekt med eftermiddagens tema.

Kommunfullmäktige behöver stärkas

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och det kräver respekt.

Mer ordning och reda behövs i kommunfullmäktige. Inte minst för att öka intresset för debatter och diskussioner i plenisalen under våra sammanträden. Nu brukar det vara rätt tomt på läktaren och senast hade alla åhörare gått hem innan mötet var slut.

För att besluten ska tas korrekt så förväntar jag mig att alla ledamöter sätter sig in i vad som gäller.

När klubban har fallit är det inte tillåtet att få begära ordet och föra fram mer argument för eller emot redan tagna beslut. Eva Berglund har nu gjort detta vid två olika tillfällen. Mycket odemokratiskt gjort av en socialdemokrat, tycker jag. Socialdemokraternas gruppledare tillsammans med kommunfullmäktige bör utbilda sin grupp i vad som gäller under våra KF-sammanträden. Det måste också bli ett slut på det oskick som byggts upp under mandatperioden med ledamöter som rakt ut framför synpunkter på voteringsordningar och hur beslut ska fattas. Det ska jag lyfta på vårt eget gruppmöte i februari eftersom jag ser förbättringspotential på detta område hos alla 8 partier.

Vi ledamöter lägger mycket tid på politiken och då förväntar jag mig att den som har tagit på sig ansvaret att leda sammanträdet i kommunfullmäktige förbereder sig noggrant.

Ett sätt är att se hur andra gör. Det finns många web-sända sammanträden med erfarna och välutbildade mötesordföranden.

Tillsammans gör vi detta bättre under kommande mandatperiod tycker jag. En utbildning av nya KF efter valet behöver planeras för redan nu liksom hur den nya politiska organisationen med utskott ska fungera.

Att det ändå fungerar och att protokoll skrivs och justeras och att lagliga beslut fattas är mycket tack vare en mycket kunnig kanslijurist som tillika är sekreterare för kommunfullmäktige. Therese Jigsved heter hon. Stort Tack till henne för det arbete hon lägger på det administrativa demokratiarbetet i kommunen.

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkade att KF ska tillsätta en demokratiberedning eftersom KS beslutade att valnämnden inte ska hantera demokratifrågorna. (Helt korrekt beslut eftersom valnämnden är en arbetande nämnd och bara är aktiv under valår) Arbetet med implementeringen av den sociala lokala utvecklingsstrategin skulle kunna vinna mycket på att jobba mot en demokratiberedning med alla partier närvarande. Då behövs inte de 4 gruppledarmötena som nu planeras och där det saknas initiativrätt. Kostnaden bör bli ungefär densamma men effekten och arbetet kan bli så mycket bättre med en demokratiberedning eftersom KS sällan har tid att ägna sig åt dessa viktiga frågor för vår kommun. Medborgardialogen och kommunfullmäktige måste bli bättre.

onsdag 31 januari 2018

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar , mod och fantasi

Vi behöver skapa ännu bättre och fler mötesplatser för det är när människor möts som det skapas utveckling. Affärer kräver möten. Möten skapar affärer.

Vimmerby har fyra mötesplatser enligt förslaget till definitionen av mötesplatser. De är Ceos, Fabriken, Fokus-huset och Bullerbyn. Frödinge och Södra Vi är två andra mötesplatser som är på gång liksom Storebro. Pelarne, Tuna, Rumskulla, Locknevi, Gullringen och Djursdala är enligt mig också mötesplatser liksom flera av de mindre orterna däremellan som är ren poesi för mig: Östantorp, Hallersum, Alsta, Brantestad, Toverum, Vrångfall, Solnebo, Ramshult, Flaka, Skäfshult, Näfstad, Snokebo, Grinderum, Höghult, Gårdspånga, Spångenäs, Vibo, Fjälster, Orremåla, Skräddarefall, Lövskogen, Sjundhult, Perstorp, Nedrakulla, Grönsved och många fler. Så mycket landsbygdshistoria och möten finns inbyggda i dessa ortsnamn. Det är på alla dessa platser och i möten mellan människor som Vimmerby kommun har formats.

Vi får inte göra det hela för komplicerat och krångligt tycker jag. Självklart ska mötesplatser byggas underifrån och av människor. Kommunen kan aldrig vara den som ensam skapar en mötesplats utan den måste byggas underifrån av människor, företag och föreningar i samverkan.

Kultur och fritidsavdelningen var på arbetsutskottets möte igår och vi bollade definitionen av mötesplatser och hur kommunens ska stötta dessa. Det blev ett mycket intressant samtal där även arbetet med att ta fram ett nytt bidragssystem utifrån konsultrapporten från Ernst & Young diskuterades. Enligt mig bör arbetet med att ta fram systemet göras nära de som arbetar som kommunens handläggare av bidragen men troligen behövs en resurs som kan stötta och driva på så att vi får fram ett bättre system så fort som möjligt men inte förhastat utan i en bra process som präglas av föreningarnas delaktighet i framtagandet. SKL arbetar med att göra en mall och en tjänst där kommuner kan få vägledning i dessa frågor. Tyvärr dröjer det till 2020 innan den är på plats och så länge kan vi nog inte vänta med att skapa och införa kommunens nya bidragssystem. Kommunen måste få till ett bra upplägg som är transparent och som verkligen är bra både för föreningarna och för kommunen. Framförallt rättvisan måste vara i fokus och då krävs underlag för arbetet i form av befintliga kostnader för anläggningarnas drift och renoveringsbehov. Fastighetsavdelningen med nya fastighetschefen Torbjörn i spetsen verkar vara på gång så det lovar gott, även om det kommer att ta lite tid innan alla bitar är på plats. Dialogen och förankringen under arbetets gång är förutsättningen för att systemet ska bli bra. Politikerna bör komma in så sent som möjligt när ett fåtal olika alternativ är framtagna och det är dags för att välja system och ta beslut. Arbetet måste igång eftersom många föreningar är beroende av bidragen till sin fina ungdomsverksamhet. Lokaler för verksamheterna är också angeläget att se över och åtgärda för att vår attraktionskraft som kommun ska öka. Folkhälsan gynnas av att människor möts och rör på sig eller delar kulturupplevelser. Det ger också en ökad livskvalité och mindre psykisk ohälsa.

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi.

måndag 29 januari 2018

Småplock idag

Fokus på kommunfullmäktiges sammanträde ikväll klockan 17.30. Varmt välkomna att lyssna från Plenisalen läktare. Denna gång är det inte åhörarnas frågestund. Den är vartannat sammanträde.

Kallelsen kan läsas på kommunens hemsida som vanligt.

Reflekterar mycket kring ledarskap och transparens och att som ledare bygga ett lag som kan hantera alla situationer på ett konstruktivt sätt.

Där finns många förebilder samtidigt som Du måste utgå från dig själv och dina styrkor och forma laget utifrån dina svagheter så att lagbygget innehåller alla kompetenser som krävs.

Kommunikation och förankring samt ett lyssnande ledarskap är nyckelorden som jag ser det.

Hör gärna av er med synpunkter och förbättringsförslag kring det politiska ledarskapet.

söndag 28 januari 2018

Dela dina minnen från Frödinge allmogeting

Frödinge allmogeting var i mina ögon ett legendariskt inslag i Norra Kalmars nöjesliv.

Jag googlar och finner nästa inga minnen av Frödinge allmogeting. 

Därför skulle jag vilja be Dig som varit på ett eller flera allmogeting att dela era minnen och upplevelser från augustidagarna i Frödinge , förr i tiden. 

Jag minns Scafell Pike, Rockfolket, Ted Åström men framförallt minns jag det intensiva och roliga arbetet som arrangör. Det var nämligen Centerpartiets ungdomsförbund i Frödinge som arrangerade. Per Josefsson och jag åkte länet tunt och satte upp affischer. Detta var ju före Facebook och andra sociala medier där man kan annonsera. Vi åkte i flera dagar för att så många som möjligt skulle komma till Frödinge allmogeting. 

Jag minns också chokladhjulet och äggmackorna med ansjovis samt ostkakan, den obligatoriska delikatessen som sponsrades av Frödinge mejeri. Alla artister och gäster fick också en ostkaka med sig hem. 

Tomas Holgersson var omväxlande allmogetingsledare och kassör. Gemenskapen var stor under alla de arbetstimmar som avverkades. 

Vilka är Dina minnen av Frödinge allmogeting? Har du bilder, så dela gärna med dig. Lättast gör du det i en kommentar på Facebook eller här. Tack på förhand!  

Centerpartiarbete

Igår hade vi sammanträde med distriktets arbetsutskott där jag är förste vice ordförande. En mycket givande dag med öppna samtal och planering inför valåret 2018.

Jag lär mig mycket genom att delta i distriktets arbete och arbetet präglas av transparens, öppenhet  och erfarenhetsutbyte. Vilka är vi då? Christer Jonsson och Anders Åkesson är två mycket erfarna politiker som ger många bra förslag och goda råd när vi träffas. Karin Helmersson är distriktets verksamhetsledare och har järnkoll på administrationen. Hon kandiderar till regionen som tvåa på listan i Emmaboda-Nybro efter Christer Jonsson och även som trea på riksdagslistan. Nu är hon ordförande för bostadsbolaget i Nybro kommun. Pelle Skogberg är politisk sekreterare och mycket kunnig inom media med bakgrund som nyhetschef på en av länets tidningar.

Vi passade på att besöka Bakfickan för en ankomstfika eftersom alla hade cirka 2 timmars bilresa till Vimmerby. Lunchen tog vi på Konditori Paris. Vimmerby har ett mycket bra utbud vad gäller fik och restauranger tycker jag. Royal finns ju också centralt och med bra sortiment och öppettider. För att vara en så liten ort så är utbudet helt enastående. Det kan vi säkert både tacka Vimmerbyborna och alla som besöker stadens butiker från närområdet året runt. Alla besökare till Astrid Lindgrens Vimmerby som ger förutsättningar för en bra sommarsäsong för kommunens näringsställen och butiker är också ett viktigt bidrag för att göra Vimmerby till den mysiga lilla staden i Småland.

Det är alltid roligt att vara värd för besökare. Stolt över vad Vimmerby kan erbjuda för Vimmerby är enligt mig ”the place to be”. Därför har jag valt att bli politiker just här där jag lever, bor och verkar. Vill väljarna att jag ska företräda länet i Sveriges Riksdag och tydliggöra våra behov i östra Småland så är jag beredd att göra det. Vill inte väljarna det så är jag lika redo att fortsätta arbeta för kommunens utveckling. Hur eller hur kommer jag att arbeta som förtroendevald i kommunfullmäktige eftersom riksdagsarbetet är anpassat så att det går att kombinera med deltagande i KFs möten den sista måndagen i varje månad.

Jag är en del i lagbygget i Vimmerby i egenskap av gruppledare. Jag är också en del i länets arbete i egenskap av vice ordförande i distriktet. Ödmjuk och hedrad känner jag mig för förtroendet jag fått av att stå tvåa på riksdagslistan och etta på kommunlistan. Vår närodlade politik behövs det mer av både i riksdagen och i kommunen. Vi arbetar nu intensivt med både länets och kommunens valmanifest med målet att få ett stort förtroende för vår politik i valet den 9 september. Förtidsröstningen börjar den 22 augusti så det kommer att bli en intensiv kampanj från nu och fram till valet från min sida.

Hör gärna av er med synpunkter kring vilka frågor som du anser är de viktigaste för kommunens och länets utveckling.

lördag 27 januari 2018

Vecka 5

Fokus på nästa vecka som har ett omväxlande och mycket intressant och energigivande program:

Måndag: Kommunfullmäktige
Tisdag: Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder
Onsdag: Gamleby
Torsdag: Livsmedelsdialog på Stadshotellet i Vimmerby om länets livsmedelsstrategi.
Kvällen: Kristdala centerparti har bjudit in mig som talare på deras årsmöte
Fredag-lördag Centerpartiets kommundagar
Söndag: Hälsa på äldsta dottern i Uppsala.

Söndagen den 3 februari anländer delegationen från Vimmerbys vänort Mukono i Uganda som ska vistas en vecka i Vimmerby med fokus på demokrati och hur man kan minska ungdomsarbetslösheten i såväl Vimmerby som Mukono. Ska bli intressant att utbyta erfarenheter och tankar med de 8 personer som kommer. Programmet för dem är späckat och innehållsrikt och bland annat kommer de att besöka Fokus-huset, Kommunstyreslens sammanträde, FRAMMIS-mässan på Vimmerby gymnasium, Jag kommer att försöka att delta så mycket jag kan i deras aktiviteter men tyvärr är det enhel del krockar med annat. Ett besök i Kisa kommer de att göra med fokus på snö och skidor.

fredag 26 januari 2018

Ny YH-utbildning på Campus Vimmerby

Jag läser i nedanstående länk att: 

”Det var inte bara Hultsfred som fick jubla denna dag utan det gäller också Vimmerby. De har fått tummen upp för en utbildning för CNC-tekniker med robotteknik.”

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/18542/hultsfreds-gladjebesked-far-en-ny-yrkesutbildning/

Grattis Campus Vimmerby säger jag till denna framgång. Vi behöver verkligen fler YH-utbildningar i Kalmar län och i östra Sverige. Känns som att denna är lokalt anpassad till vårt näringsliv vilket är en förutsättning för många av regionens företags kompetensbehov och möjlighet till rekrytering för expansion och tillväxt.

Grattis även Campus Hultsfred till sin framgång. Den spiller över till oss eftersom vi tillhör samma arbetsmarknadsregion. 3D är väl också en viktig del för vår tillväxt liksom CNC.

Tillsammans skapar vi utveckling genom fler lokala yrkeshögskoleutbildningar.

Kommunfullmäktige på måndag

Välkomna till Plenisalen på måndag kväll. Då samlas kommunens direktvalda politiker från 8 olika partier för att besluta. 17 ärenden ska hanteras.

Här finns kallelsen till KFs sammanträde den 29 januari (den nya kommunallagen har bytt namn på denna från kungörelse till kallelse). http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Kommunfullmäktige-2018-01-29.pdf

148 sidor handlingar denna gång och allt sköts nu digitalt via ipads. Fungerar över förväntan tack vare skickliga tjänstemän i kommunen.

Revisorerna har gjort en granskning av kommunens fastighetsförsäljningar som revisionens ordförande Ulf Svensson ska presentera för KF.  Kommunfullmäktige ska sedan ta ställning till försäljningarna till FB Bostad som ska bygga bostadsrätter mitt i stan. Den 5 februari, samma dag som FRAMMIS på gymnasiet är det ett event med det första spadtaget där. Byggklasson är entreprenör och ska bygga på uppdrag av FB Bostad. De första 16 lägenheterna sålde slut på en vecka och jag har hört flera som säljer sina villor och har köpt en lägenhet här så det ger goda förutsättningar att få fart på bostadsmarknaden i Vimmerby. Det behövs verkligen.

Senaste veckorna har jag fått flera frågor om hur man ska hitta en bostad i Vimmerby,  av småbarnsfamiljer som vill lämna Stockholms förort till förmån för Vimmerby. Problemet är att det är nästan omöjligt att hitta en bostad i Vimmerby och samtidigt är bostadspriser sjunkande i Stockholm vilket gör det dyrt att sälja sin bostad där. Det finns förutsättningar för marknadsmässiga priser i Vimmerby kommun vid försäljning av fastigheter. Kommunala subventioner ger fel signaler till marknaden, enligt mig MEN bostadsbyggande är absolut nödvändigt för att Vimmerby ska växa så vi väljer att inte delta i beslutet denna gång och låter M och S ta ansvar för denna fastighetsaffär.

Vår protokollsanteckning gäller: ”Centerpartiet är mycket positiva till byggnation på STÖREN eftersom det finns en stor bostadsbrist i Vimmerby kommun. Vi är dock tveksamma till ekonomin i försäljningen av tomterna. Markpriserna på de olika delarna av Stören är olika och kommunen gör en förlust på markaffären. Kommunen har ej heller utlyst tomten till marknaden. ”


Bra jobbat Djursdala skola

Vi i femmans fjärde deltävling i länet avgjordes igår kväll och det var en rafflande final. Djursdala och Åbyskolan höll jämna steg fram till allra sista frågan där Djursdala drog det kortaste strået. MEN de har ändå gjort en hel fantastisk insats genom att ta sig vidare som en av 200 femteklasser i landet. Och det är inte att ta miste på den laganda och glädje som barn, personal och föräldrar i Djursdala har visat. De förtjänar verkligen den uppmärksamhet som de fått i samband med Vi i femman.

Stort Grattis till Djursdala skola för kämpaglöden och den kunskapsglädje som ni visat.

Att det kommer att finnas minst 53 barn i Djursdala skola 2021 är också en framgång för bygden som har visat att samarbete ger inflyttning och utveckling.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/dubbel-vinst-redan-fore-kvartsfinalen

torsdag 25 januari 2018

FRAMMIS is back!

Jag var med på FRAMMIS 2014 som arrangerades av Daniel Nestor i samverkan med Fryshuset med flera. Det var på Mässhallarna i Vimmerby och ett stort arrangemang. Film från den mässan finns som vinjett på FRAMMIS hemsida http://www.frammis.se

Nu är FRAMMIS på Vimmerby gymnasium och 2018 är det den 5 februari som det smäller.

Många utställare är redan med men det finns plats för fler.

Vill du rekrytera sommarjobbare så är detta ”the place to be”. Många har ännu inte sökt årets sommarjobb och i Vimmerby är det konkurrens om ungdomarna eftersom vi har en mycket stor besöksnäring som behöver många medarbetare. Bara Astrid Lindgrens Värld anställer hundratals från stora delar av Sverige.

Klart att mässan får ett besök även i år. Hoppas vi ses! Klockan 11 öppnar den!

onsdag 24 januari 2018

Kärlek och folkvett


Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.
Astrid Lindgrens välkända ord som på ett fantastiskt sätt beskriver grunden för barnuppfostran och grunden för hur barn kan formas till trygga och självständiga samhällsmedborgare.
Familjen, förskolan och skolan måste präglas av kärlek till barnet, som jag ser det. Det är kärleken i mötet mellan människor som faktiskt skapar förutsättningar för gott samarbete och ledarskap senare i livet. 
Jag har nu varit politiker sedan 2009, snart 10 år. Det har påverkat mig mycket och lärt mig otroligt mycket i mötet med människor. Inte minst när debatter och diskussioner varit hårda och många angrepp har haglat. Men även lagbygget och samverkan som jag får vara en del av har berikat mitt liv mycket och det är där jag finner styrkan när motivation , trötthet och motstånd ibland tryckt ner mig. Det är så livet ser ut, en bergochdalbana. I mötet finns kraften till att göra skillnad och skapa förbättringar.
Citatet ovan är kärnan i mitt engagemang men det finns fler kloka ord som leder oss framåt. Alla har väl sitt eget Astrid Lindgren-citat. 
”Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll” har Astrid Lindgren låtit Pippi säga redan 1947 och  Rune Andreasson lät Bamse uttrycka sig på ett liknande sätt  20 år senare. 
Idag ska jag till Gamleby och sprida kärlek och kunskap så gott jag kan. Direkt efter arbetet är jag inbjuden till en förening i en av kommunens kransorter. Jacob Käll och jag ska besöka och samtala om förbättringsmöjligheter med dem. Viktigt möte för oss. 
Ha en fin dag, alla ni läsare!

Fakta kring citaten: "Då blir de bägge tjuvarna så rädda och börjar gråta. Pippi tycker synd om dem och ger dem var sin gullpeng att köpa mat för. För Pippi är snäll. Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll." 

Så lyder originalcitatet från 1947 och det är alltså inte Pippi som säger det, utan författaren Astrid Lindgren.

Bamse skapades 1966, nästan tjugo år senare. Han härmar Pippi lite och säger så här: "Bättre vara snäll än stark" (nr 1/1973 samt Bamse-skivan från samma år) eller "Äsch! Det spelar väl ingen roll hur stark man är! Det viktigaste är att man är snäll!" (nr 8/1980). 

tisdag 23 januari 2018

Kvalitet och valfrihet

Tre olika intressenter vill bygga privata vård- och äldreboenden i Vimmerby.

Lars Sandberg deltog i dessa möten då jag istället bland annat deltog i möte om Yxern långsiktiga lösning.

Jag reflekterar kring Socialdemokraterna och Vänsterpartiets Reepalu-linje i riksdagen. De för nu fram att de tillsammans vill begränsa vinster i välfärden trots att de i förväg vet att de inte har stöd i riksdagen för detta politiska förslag.

På lokala planet har M och S gjort upp att frågan om privat drift av vård- och omsorg inte ska lyftas. Micael Glennfalk och Helen Nilsson var överens om det.

Frågan är hur M ser på det under Tomas Petersons ledning.

Centerpartiet är tydliga. Kvalitet ska alltid krävas vid all vård- och omsorg. Valfrihet för människor är viktigt. Varför ska valfriheten begränsas av V och S inom vård- och omsorg när andra tjänster köps in av kommunen utan att liknande vinstbegränsningskrav ställs? Vilken är skillnaden på byggtjänster och vårdtjänster? Helen Nilsson beskriver i dagens Vimmerby tidning att det är samhällsnytta när exempelvis FB-bostad får en kommunal subvention för att bygga bostäder medan ett privat vård- och omsorgsboende är uteslutet för henne. Jag skulle vilja be henne beskriva skillnaden.

Leif Haraldsson i Pelarne undrar också över hur denna subvention är möjlig för S i Vimmerby.

http://www.vimmerbytidning.se/debatt/fran-lasekretsen/omvand-robin-hood-politik-i-vimmerby-kommun--20180117/

I Vimmerby har vi nu fått ett nytt apotek. Apoteket Äpplet och det är en fräsch lokal med bra service som berikar vår bygd och skapar valfrihet för oss som bor här. Förskolan Linnea drivs privat och är mycket uppskattad. Vill S att de ska försvinna?

Eva Nypelius på Gotland beskriver hur vi i C ser på denna fråga.

Diskutera kvalitet istället för vinsttak!

Regeringen Löfvén har nu lagt fram sitt förslag till kraftiga begränsningar av de privata företagen inom välfärdssektorn. Regeringens förslag visar också att man sätter makten och samarbetet med vänsterpartiet högre än att barn, brukare och patienter skall få hög kvalitet inom skola, vård och omsorg. Regeringen visar också att de inte vill bibehålla valfriheten.
Reepalu-utredningens syfte, att säkerställa en god kvalité med möjlighet till långsiktig och trygg utveckling för de som använder välfärdstjänsterna, uppnår vi genom att ställa tydliga kvalitetskrav och vara konsekventa i vår uppföljning oavsett om verksamheten drivs i offentlig eller privat regi.
Den modell som den rödgröna regeringen föreslår kommer att leda till utslagning av alternativa utförare av välfärd istället för den mångfald vi behöver. Hur skulle Gotland se ut utan Atheneskolan och Hattstugan? Utan Hansahälsan och Vårdcentralen Visborg?
Valfriheten för både oss som använder tjänsterna och de som jobbar inom verksamheterna är viktig och bidrar till utveckling och högre kvalitet. När det första frigymnasiet öppnade på Gotland bidrog det i hög grad till en kvalitetshöjning och utveckling också av den offentliga gymnasieskolan. Den vårdcentral som har bäst tillgänglighet på Gotland drivs i privat regi.
Vi måste lägga kraften på att diskutera rätt saker! Hur höjer vi såväl kvalitet, resultat och effektivitet i välfärden, oavsett driftsform? Hur får vi ut mest för våra gemensamma skattepengar, oavsett driftsform? SKL:s ”Öppna Jämförelser” visar tydligt att det inte finns något enkelt samband mellan pengar och kvalitet. Det är fler faktorer som avgör om kvalitén blir god både i den del som kan mätas och den del som är brukarens upplevelse av verksamheten.
Med de ersättningssystem som idag används så får de privata företagen samma eller lägre ersättning än de offentliga. De rödgrönas förslag om ”vinsttak” vet vi innebär att många företag ser en konkurs framför sig. Detta riskerar hela samhällsekonomin. Hur tänker de rödgröna klara av att ta över barnomsorg, skolor, hemtjänst och äldreboenden som idag drivs av privata utan att det uppstår problem med sämre service och kvalité samt ökade kostnader?
Eva Nypelius

måndag 22 januari 2018

Vinter och vedspis

Jag gillar vinter när det finns snö och sol att njuta av. För mig är skidåkning ett perfekt komplement till snö och sol Och så vedspisen såklart. Slow food-cooking på helgen ger livskvalité för familjen.

Därför blir jag extra besviken på Boverkets nya regler kring vedspisinstallationer. Vi måste unna även framtidens familjer att få njuta av vedspisvärme om man så önskar. En trygghet vid strömavbrott på landet och i staden är det också.

Ett tryggare Sverige finns det en mångfald perspektiv på. Detta är ett av dem, enligt mig.

Läs mer här: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/nya-regler-for-utslapp-fran-vedeldning/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/uppror-mot-nya-utslappsregler-for-vedspisar

lördag 20 januari 2018

Sök jobbet som HR-chef i världens bästa Vimmerby

https://www.careerbuilder.se/jdp/hr--chef-vimmerby-kommun-j3q3jn6691h6nyjxvdk

Arbetsbeskrivning


Till Vimmerby kommun söker vi en HR-chef som med ansvar, mod och fantasi kan fortsätta HR-funktionens positiva utveckling inom kommunen. Är du den vi söker? Då är du varmt välkommen med din ansökan!

Om Vimmerby kommun
Vimmerby kommun har mycket att erbjuda. Förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt och mångsidigt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Ansvar, mod och fantasi är kommunens värdeord när de tillsammans arbetar för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 700 invånare, företag och för alla som besöker kommunen.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som HR-chef i Vimmerby kommun har du ansvar för kommunens strategiska och operativa HR-arbete men också ett övergripande ansvar för kommunens utveckling som del i kommunchefens koncernledning. Därtill är du kommunchefens ställföreträdare vilket bland annat innebär att ditt strategiska utvecklingsansvar är ytterligare förstärkt och kommer att röra utvecklingsfrågor även utanför HR-chefsrollen.
Du förväntas ha en helhetssyn och förståelse för hur kommunens verksamheter interagerar och samverkar. Som HR-chef är du personal och budgetansvarig för HR-avdelningen och dess 8 medarbetare. Din avdelning består 3 HR-konsulter, 1 lönesamordnare, 1 löneadministratör och 3 handläggare. Utöver tjänstemannaorganisationen kommer du även ha nära kontakt med såväl den politiska organisationen som de fackliga parterna.
HR-funktionen ska underlätta för kommunens chefer att ta eget ansvar och nyttja det mandat de har i sina roller att driva sitt uppdrag. Du har tillsammans med dina kollegor en balansgång att gå mellan att ge handfast operativt stöd och ett mer coachande, underlättande stöd. Du har till din hjälp en redan omtyckt och motiverad HR-funktion att förädla och balansera in i framtida utmaningar.
Frågeställningar som du primärt kommer att behandla är hur kommunen kan arbeta för att:
 • Stärka attraktionskraften, hur ni ska bibehålla och attrahera medarbetare och kompetens både kort – och långsiktigt
 • Stärka det interna ledarskapet, hur ni ska förena chefer och ledare kring gemensamma mål och värdegrunder
 • Stärka medarbetarskapet, hur ni aktivt kan arbeta med bland annat NMI resultat och se till att det tas till vara på och ger effekt i form av utveckling för medarbetare likväl som verksamheten
Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma i rollen är:
 • Arbeta med kommunens HR-strategier så att den bidrar till att organisationen når sina mål samt implementera dessa strategier, särskilt avseende digitalisering, medarbetarskap och ledarskap
 • Säkerställa att kommunens processer och infrastruktur är effektiva och stöttar de olika verksamheternas arbetssätt
 • Identifiera förändringsbehov och underlätta för organisationen att genomföra de förbättringar och förändringar som krävs
 • Lägga strukturer och följa upp efterlevnad av dessa
 • Säkerställa att chefer och medarbetare har rätt kompetens, resurser och motivation
Rollen rapporterar till kommunchefen och är medlem i kommunchefens koncernledningsgrupp.

Din Profil
Utbildnings-, erfarenhets- och kunskapskrav
 • Du ska ha relevant akademisk utbildning
 • Du ska ha minst 3 års chefserfarenhet
 • Du ska ha erfarenhet av samt känna dig bekväm i fackliga förhandlingar
 • Du ska ha bred och djup kunskap inom HR-området
 • Du ska ha god kunskap i svenska i både tal och skrift
Meriterande utbildning – erfarenhet och kunskap
 • Det är starkt meriterande med en akademisk utbildning inom HR eller annan beteendevetenskaplig inriktning
 • Det är meriterande med erfarenhet av ledningsgruppsarbete, chefserfarenhet inom HR och/eller kommunal verksamhet samt erfarenhet inom offentlig sektor
Vem är du som person?
Vi söker dig som har förmåga att kunna utveckla effektiva nätverk och relationer både externt och internt i organisationen. Du ska kunna anpassa dig till olika människor och vara förtroendeingivande även i svåra situationer. Du har en god kommunikativ förmåga och du kommunicerar tydligt, enkelt och effektivt. Du skiljer tydligt på fakta och egna åsikter.
Du är strukturerad och planerar ditt arbete på ett realistiskt sätt. Du tar ansvar och driver dina processer från början till slut. Du har vidare förmåga att förutse problem och att skapa alternativa planer om det inte blev som det var tänkt. Du är entusiastisk och positiv även i tuffa situationer och hanterar oväntade situationer med ett bevarat lugn och fokus. Vidare bör du vara öppen för att lära av andra och kunna be om hjälp när du själv känner dig osäker.

Ansökan
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Sista ansökningsdag är 4 februari 2018.
Då skallkraven är tydliga ber vi dig att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Vi tar helst emot din ansökan via databasen, men om du tycker detta är känsligt är du naturligtvis välkommen med din ansökan direkt till ansvarig rekryterare.
Ansvariga rekryterare är Jonas Henrikson och Linda Vagner och nås på 076-7781505 eller på [Click Here to Email Your Resumé] respektive 076-0902477 eller på [Click Here to Email Your Resumé].
Väl mött!
Unik Resurs
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!

Och avslutningsvis önskar jag Monica Bergh lycka till i Oskarshamn http://www.barometern.se/oskarshamn/ny-hr-chef-rekryterad-fran-vimmerby/

Vecka 4 och rapport vecka 3

En händelserik vecka med bra stämning och flera frågor som fallit på plats.

Veckan inleddes med att Helen Nilsson, Carina Östh  och jag deltog i ett mycket bra möte kring förstudien för arenabygge på Astrid Lindgrens Hembygds initiativ. Vimmerby föreningsallians söker medel för att genomföra en förstudie och kommunen ska givetvis både stötta och följa deras arbete.

I torsdags var det styrgruppsmöte för att få till en långsiktigt hållbar situation för Yxern. Vimmerby och Västerviks kommuner , Tekniska verken och Yxern fiskevårdsområde träffades i Västervik. Vi ska nu gå in i nästa fas för att skapa en långsiktig lösning efter de tre åren som vi har en tillfällig reglering. Mycket bra möte och personalen är taggad för att arbeta vidare med denna viktiga fråga. Jag var enda politikern från Vimmerby kommun eftersom Helen prioriterade ett annat möte. (Med ett privat vård- och omsorgsföretag) .

I onsdags hade vi nomineringsstämma i Gullringen och 43 namn valdes in som kandidater på vår kommunlista. Ett riktigt starkt centerlag med ”bra folk” som vill ta över ledarskapet i kommunen.

KS AU i tisdags blev en lång dag med flera ärenden som M och S har stora problem att komma överens om. C är tydliga och står på en stabil och väl förankrad politik. En av frågorna som M och S tvistar om är byggnationer på Blåsekulle. Nu ska byggföretag bjudas in till ett medborgarmöte för att presentera sina planer i visualiseringar så att det blir tydligt hur eventuell byggnation passar in i befintlig bebyggelse. En annan fråga som diskuteras i majoriteten är försäljningen av Granen och om och hur den ska genomföras.

Gläds med att Centerpartiet i Vimmerby har fått med en flitig debattör i laget. Jacob Käll är aktiv på insändarsidorna och driver landsbygdsfrågorna hårt. Bra jobbat!

Nästa vecka:

Måndag: Möte om mötesplatser i Vimmerby med Jens Stenman som utreder hur mötesplatserna kan utvecklas i kommunen. Gruppmöte inför KF den 29 januari med blott 16 ärenden.
Tisdag: Möte med Vimmerby kommun förvaltning AB som jobbar hårt med att få till en fortsatt bredbandsutbyggnad i kommunen och strukturera fiberfrågorna efter det havererade fiberprojektet. Strategigruppen för C i Vimmerby har sammanträde på kvällen.
Torsdag: Möte med Kommuninvest i Växjö. Tomas Peterson och jag företräder Vimmerby kommun.
Oppositionsinformationsmöte kl. 18-19 inför KF.
Lördag: Heldag i Vimmerby med centerdistriktets arbetsutskott

Ärendet om politisk organisation blir väl det mest diskuterade på KF och där är det spretigt inom S eftersom Peter Högberg vill ha demokratifrågorna i Valnämnden vilket Helen Nilsson inte vill. Demokratifrågorna och medborgardialogen är mycket viktiga och här behöver vi få klarhet i skillnaden mellan att fortsätta som denna mandatperiod och att hantera dessa frågor i valnämnden. Att det behövs en förändring jämfört med hur dessa frågorna hanterats under denna mandatperiod är mycket tydligt. Allt kan bli bättre på detta område.  Viktigast är att alla partier görs delaktiga i demokratiarbetet och medborgardialogen när viktiga och stora frågor ska avgöras.

Vi i C vill ha en servicenämnd istället för utskott och ordförande och vice ordförande från majoriteten i alla nämnder, utskott och styrelser samt andre vice ordförande från oppositionen så vi inte riskerar otydligt ledarskap. Är det något kommunen och kommunens personal behöver framöver så är det ett tydligt politiskt ledarskap. Den politiska organisationen måste vara formad så att det kan uppnås.

fredag 19 januari 2018

Ett tungt farväl väntar idag

Tomas Holgerssons begravning äger rum i Frödinge idag klockan 10. Vi är många centerpartister som kommer att vara där för att hedra honom och säga farväl.

Må hans själ vila i frid.

Själv har jag en skatt av goda samtal, kloka råd och en hel inkorg med välformulerade mejl. Tacksam för dem. Min sista hälsning till Tomas idag kommer att bli att jag ska minnas, plocka fram och använda de goda råd han gett mig. I det sista mejlet till mig skrev han , dagen innan han dog:

”Det räcker väl att barn och barnbarn får ta över vårt förändrade klimat, vårt kärnkrafsavfall, våra förgiftade jordar, nedsmutsade hav och sinande naturtillgångar, ska de dessutom betala våra ekonomiska skulder?”

På nomineringsstämma framförde maken Göran Nachtweij en av hans favoritlåtar på ett mycket finstämt sätt och det får avsluta detta blogginlägg. Orden passar in perfekt på minnet av Tomas Holgersson och det tomrum vi känner idag och framöver när vi inte längre kan slå en signal till en av de mest pålästa och kunniga jag känt.

STRÖVTÅG I HEMBYGDEN

Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,
det är ljus över stränder och näs
och omkring står den härliga skogen grön
bakom ängarnas gungande gräs.
Och med sommar och skönhet och skogsvindsackord
står min hembygd och hälsar mig glad,
var mig hälsad! - Men var är min faders gård,
det är tomt bakom lönnarnas rad.
Det är tomt, det är bränt, det är härjat och kalt,
där den låg, ligger berghällen bar,
men däröver går minnet med vinden svalt,
och det minnet är allt som är kvar.
Och det är som jag såge en gavel stå vit
och ett fönster stå öppet däri,
som piano det ljöd och en munter bit
av en visa med käck melodi.
Och det är som det vore min faders röst,
när han ännu var lycklig och ung,
innan sången blev tyst i hans dödssjuka bröst
och hans levnad blev sorgsen och tung.
Det är tomt, det är bränt, jag vill lägga mig ned
invid sjön för att höra hans tal
om det gamla, som gått, medan tiden led,
om det gamla i Alsterns dal.
Och sitt sorgsna och sorlande svar han slår,
men så svagt som det blott vore drömt:
"Det är kastat för vind sedan tjugo år,
det är dött och begravet och glömt.
Där du kära gestalter och syner minns,
där står tomheten öde och kal,
och min eviga vaggsång är allt som finns
av det gamla i Alsterns dal."

torsdag 18 januari 2018

Det nya ledarskapet har fokus på lagbygget

Demokratin bygger på lagbygge och jag är stolt och ödmjuk inför det förtroende som jag kände igår kväll i centerlaget i Vimmerby. Det är basen för mitt politiska engagemang.

Det nya ledarskapet som Centerpartiet vill vara en framträdande del av bygger på just laget och inte jaget.

Vi antog Centerpartiets kommunlista igår kväll i Gullringen. Dryga 40-talet namn som ska bli fler eftersom kretsen har delegation på att plocka in fler engagerade kommuninnevånare som vill bidra till att bygga den bästa landsbygdskommunen.

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi.

Läs mer om vilka som ingår i det närodlade laget i Vimmerby i Vimmerby tidning och på Dagens Vimmerby.
http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/18348/just-nu-hon-toppar-centerpartiets-kommunlista/
http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/har-ar-toppnamnet-nar-ingela-nil-20180118/

1.  Ingela Nilsson Nachtweij, Vimmerby
2. Peter Karlsson, Södra Vi
3. Magnus Danlid, Vimmerby
4. Anna Svensson, Rumskulla
5. Erik Paulsson, Locknevi
6. Lisbeth Karlsson, Frödinge
7. Marcus Jonmyren, Vimmerby
8. Lars Sandberg, Djursdala
9. Leif Larsson, Vimmerby
10. Bo Svensson, Frödinge
11. Jacob Käll, Djursdala
12. Eva Svensson, Frödinge
13. Kent Skaate, Vimmerby
14. Curt Tyrberg, Frödinge
15. Bertil Carlsson, Frödinge
16. Dennis Lindström, Locknevi
17. Christoffer Cederstrand, Storebro
18. Rein Soovik, Vimmerby
19. Birger Andersson, Vimmerby
20. Ulf Svensson, Tuna
21. Maja Danlid, Vimmerby
22. Marita Lindström, Vimmerby
23. Bo Lennstam, Frödinge
24. Krister Bergqvist, Vimmerby
25. Anna-Karin Cederstrand Karlsson, Vimmerby
26. Mario Tesanovic, Frödinge
27. Lennart Falk, Vimmerby
28. Jimmy Alexandersson, Vimmerby
29. Kenneth Karlsson, Vimmerby
30. Jan Carlsson, Vimmerby
31. Peter Hultqvist, Frödinge
32. Tanja Paulsson, Locknevi
33. Magnus Blomberg, Locknevi
34. Angelika Gunnarsson, Gullringen
35. Sandra Carlsson, Södra Vi
36. Vesna Tesanovic, Frödinge
37. Göran Nachtweij, Vimmerby
38. Marina Edberg, Frödinge
39. Harry Carlsson, Rumskulla
40. Frida Falk, Frödinge
41. Åsa Johansson, Storebro
42. Melker Karlsson, Frödinge
43. Sofia Nilsson, Gullringen

onsdag 17 januari 2018

Vimmerby, den bästa landsbygdskommunen

Jacob Käll skriver om hur Centerpartiet nu gör en satsning för att Vimmerby ska bli den bästa landsbygdskommunen.

Han kommer att bjuda hit Lotta Svensson som forskar om hur ungdomar resonerar vad gäller bostadsort mm. Det ska bli spännande att lyssna på henne. Hon har skrivit en bok om detta och en av skribenterna är från grannkommunen och arbetar med landsbygdsutveckling där.

Lotti Jilsmo gör ett fantastiskt arbete med landsbygdsfrågorna i Västerviks kommun.

Vem driver landsbygdsfrågorna i Vimmerby? Vi i Centerpartiet vill givetvis ha en tjänst som samordnar dessa frågor och Carina Östh jobbar delvis i dagsläget med detta som näringslivsutvecklare. Hon har nu bjudit in till ett landsbygdsmöte i Södra Vi den 15 februari. Allas Vimmerby är den satsning som Carina Östh arbetar med och som Tillväxtverket medfinansierar för att öka kommunens attraktionskraft. En social lokal utvecklingsstrategi är antagen. Alla politiska partier har skrivit under en avsiktsförklaring. Arbetssättet där kommunen krokar arm med föreningsliv och näringsliv är modellen som skapar mer socialt kapital, fler affärer och en hållbar tillväxt i hela kommunen.

Carina Östh på näringslivsavdelningen/utvecklingsavdelningen har något stort på gång, enligt mig. Hon är precis rätt på frågorna och vi tar steg för steg mot att allt blir bättre i kommunen, som jag ser det. Men fler måste haka på och tydligt arbeta i samma riktning för att Allas Vimmerby ska bli ännu starkare. Mötet den 15 februari är ett viktigt steg i det arbetet. Nämnder, bolag och förvaltningar måste också med.

Ett annat viktigt arbete är det som Vimmerby Hockey och Vimmerby innebandy nu gör för att skapa förutsättningar för ett arenabygge i Vimmerby. Föreningslivet, näringslivet och kommunen måste skapa en gemensam målbild och då är en förstudie som tar fram ett bra beslutsunderlag med driftkalkyl en förutsättning för att nå målet.

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi.

Välkomna till möte med Allas Vimmerby!

Den 15 februari träffas representanter från alla våra större orter, kommunstyrelsen, advisory board, koncernledningen, utvecklingsavdelningen m.fl. i Södra Vi församlingshem.

Tanken är, som jag skrivit tidigare, att vi under mötet ska diskutera struktur och arbetssätt för att skapa hållbar utveckling och en medskapande medborgardialog utifrån SLUSEN eller med ett annat ord – verkstad.

Program
17:30   Fika o mingel 
18:00   Inledning 
Inspiration och goda exempel
18:15   Vad händer i Flisby? Ann-Catrin Gunnar, Flisbys samhällsförening
18:35   Lokala goda exempel
19:00   Vad är en mötesplats och vad är syftet med den? Stefan Bragsjö och Anders Degerman
19:20    Workshop – Vad vill ni göra på er ort och hur kan vi samarbeta kring det?
20:45    Sammanfattning och avslut