onsdag 22 mars 2017

Vimmerby får snart nya riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Igår var Länsstyrelsen på plats i Vimmerby för att diskutera behovet av ökad bostadsförsörjning. Om att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen har vi i C initierat via en motion för ett år sedan och den är bifallen av KF. Programmet väntas vara klart i närtid och då kommer Vimmerby kommun upp på banan igen vad gäller den strategiska planeringen av bostäder. Det förra programmet är 13 år gammalt och antogs 2004 och gäller 203-2013. https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/motioner-interpellationer/motion-till-kommunfullmaktige-i-vimmerby-uppdatera-vimmerby-kommuns-bostadsforsorjningsprogram.html

Vimmerby uppmärksammades av länsstyrelsen för samverkan mellan Vimarhem och Socialtjänsten med en gemensam boendekonsulent. Det arbetet sticker ut i länet liksom arbetet med Mötesplatser i kommunen som också är kopplat till boendekonsulenten.

Nu är snart nästa Mötesplats färdig att invigas och det är Mötesplatsen i Frödinge där FBSK och Bygdegårdsföreningen samverkar tillsammans med flera föreningar. 

Vimmerby har en styrka i detta arbete som andra kommuner vill lära sig mer om. Vi behöver mer samverkan över kommungränserna. 

måndag 20 mars 2017

Bostäder och förskoleplatser?

Vi har inte KS AU förrän den 28 mars och KS den 4 april nästa gång. Hur planeras för tillfälliga förskoleplatser nu när läget är kritiskt i förskolan? Det fanns ingen tid för det samtalet i tisdags. Vi i C tror på att det finns lokaler som går att använda för att åstadkomma förskoleplatser på några veckor. 

Även bostäder måste byggas och det vore väl värdefullt om några detljplanelagda tomter läggs ut för försäljning så att privata aktörer kan bygga snarast. Det finns intressenter, ju. 

lördag 18 mars 2017

Intervju med Åke Pettersson i Vimmerby tidning

Åke Pettersson har så rätt. Vi måste bli tuffare i vårt arbete för att utveckla Stångådalsbanan och Tjustbanan. 

Kommunstyrelsen föreslås nu att fortsätta arbetet med Infrastrukturkansliet med Micael Leijonhud och det är ett tydligt arbete för att ena kommunerna längs Stångådalsbanan. 

Jag skrev denna debattartikel för någon vecka sedan och arbetar även som vice ordförande i centerpartiet i Kalmar län för att stärka satsningarna på Stångådalsbanan och Tjustbanan. 

Resecentrum räddat


I höstas diskuterades en försäljning av Resecentrum i Vimmerby. Socialdemokraterna och Moderaterna var överens och fastigheten lades ut hos en mäklare.

Centerpartiet förde fram att en försäljning av ett Resecentrum är ett beslut av principiell karaktär och bör fattas av kommunfullmäktige och inte av två kommunalråd.

Frågan diskuterades och Moderaterna förespråkade ett vindskydd/busskur medan Socialdemokraterna ville hyra väntsalen av köparen. Inget hände i övrigt på grund av att M och S inte var överens om detta.

Nu har majoriteten ändrat sig och dragit tillbaka försäljningen. Kommunstyrelsen tog denna vecka även beslut om en korrigerad investeringsbudget jämfört med beslutet från november 2016 och där finns nu plötsligt en satsning på utbyte av fossiloljepannan som värmer Resecentrum till fjärrvärme samt byte av fönster mm. Detta yrkade Centerpartiet redan i november 2016 men det röstades då ner av majoriteten.

En annan fråga som kommit upp nyligen är Trafikverkets lista över prioriterade objekt fram till 2029. Stångådalsbanan och Tjustbanans behov av upprustning saknas helt i Trafikverkets bruttolista.

Vi i Centerpartiet vill uppmärksamma alla de som varit oroliga för denna försäljning på att de båda ledande partierna i Vimmerby har ändrat sig i denna fråga och vi ser nu fram emot att arbeta stenhårt tillsammans för att utveckla och inte avveckla våra regionala järnvägar i länet i samverkan med Regionförbundet och Trafikverket. Då behövs denna tydliga satsning på vårt K-märkta Resecentrum i Vimmerby och samarbete över länsgränsen norrut för att skapa förutsättningar för såväl ett mötesspår i Gullringen som framtida pendeltågstrafik när vi ser att vår arbetsmarknad stärks vilket kommer att kräva ökade och inte minskade pendlingsmöjligheter.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

 

tisdag 14 mars 2017

Frödinge- Brantestad levererar

Vi hade ett bra möte med många konstruktiva förbättringsförslag.

En av de viktigaste frågorna är vägkvalitén där Trafikverket måste uppmanas att underhålla vägarna i området bättre. 

Bredbandssatsning inkl. förbättrad mobiltäckning är en annan fråga som förhoppningsvis kan ordnas via bredbandsförenngen Locknevi- Brantestad. 

Företagen Orkla (Frödinge mejeri) satsar i Frödinge med bland annat en pelletspanna för att producera ånga. Frödinge skog AB och moderbolaget Hällerum Trävaru AB satsar också på 25 miljoner investeringar 2017. Fläsk från Glada grisar presenterades av Håkan Jonsson och det är en imponerande verksamhet som utökar med smågrisproduktion i egen regi. 

Smålands traktor är en annan viktig aktör för tillväxten i Frödinge. 

Bygdegårdsföreningen och FBSK samverkar och skapar Mötesplats Frödinge tillsammans med flera föreningar. Skytteföreningen är en annan aktiv förening som finns intill. Vi fick se de nybyggda omklädningsrummen och det tillgänglighetsanpassade gymmet som ska inrymmas intill. 

Brantestads intresseförening presenterade sin verksamhet och det är en förening med en mångfacetterad verksamhet. Där finns också en naturrunda som är välbesökt. 

Bertil Andersson presenterade sitt Hästö som är en mycket uppskattad för naturintresserade. Naturfotografer från hela Sverige besöker ön. 

En bra kväll med framtidsfokus.

Kvällen avslutades med en diskussion kring vad kan Frödinge-Brantestad gör för kommunen och vad kan kommunen göra för Frödinge-Brantestad? 

Tack Johan Rosén som samordnade kvällen


måndag 13 mars 2017

Bygdetur i Frödinge och KS AU med budgetarbete

Ikväll ska näringslivsavdelningen och kommunledningen till Frödinge för en bygdetur som arrangeras av föreningarna i Frödinge och Brantestad. 

Imorgon ska KS AU påbörja budgetarbetet tillsammans med ordföringar och oppositionssamordnare i nämnderna. 

Det lokala perspektivet är mycket intressant samtidigt som länsperspektivet är viktigt. Idag skriver ett antal företrädare för Centerpartiet ett öppet brev till landsbygdsminister Bucht. 

Läs brevet på Centerpartiets FB-sida. Eller här som en debattartikel http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/11219/centerpartiet-agera-nu-istallet-for-att-resa-vidare/

söndag 12 mars 2017

Bostadsbyggande kräver förenklingar

Ola Johansson beskriver ett antal förenklingar som behöver göras för att få fart på bostadsbyggandet. 


Jag undrar för övrigt hur det går med FB-bostad och tomten vid Sibylla. KS har inte fått någon beskrivning utöver det som uttryckts i media. Det borde verkligen vara rimligt att snabbt erbjuda en tomt marknaden för att få till byggnationer i Vimmerby. Erbjud de som är intresserade denna tomt eller en annan tomt. Långbänkar i detta har vi inte tid med, som jag ser det. 

tisdag 7 mars 2017

DEMOKRATI kräver "hantverkskunnande" och förankring

Idag har jag upplevt ytterligare en märklig beslutsgång i KS regisserad av Peter Högberg och hans socialdemokrater. Kollektivavtalsmotionen var minst lika krånglig som dagens motionsbeslut. 

Jag saknar Leif Carlssons erfarenhet och klokskap i KS och KF. Han kan och kunde det politiska hantverket och var en utmärkt läromästare under mina första år i KS 2010-2013. 

Det krävs att gruppledaren har koll på hur ledamöterna i det egna partiet planerar att rösta när frågor ska avgöras med voteringar. Det krävs tillräckligt grundliga resonemang och förankring mellan KS AU, KS och KF så att det politiska ledarskapet skapar den stabilitet och det lugn kring beslutsfattandet som krävs av en stor arbetsgivare. 

Läs mer om vilka beslut som fattades idag på Dagens Vimmerby och på ETTAN och i Vimmerby tidning. 

Det enda jag vill berätta om här och som inte kräver en lång utläggning är att RESECENTRUM inte ska säljas. Det var egentligen inget ärende på KS idag mer än indirekt. Fastigheten är inte längre ute för försäljning och 2017 planeras det för att fjärrvärmen ska bytas ut och 2018 ska Resecentrum renoveras enligt investeringsplanen som togs idag. Tacksam för det beskedet! 

söndag 5 mars 2017

Lördagsintervjun

Jag har lyssnat på de två senaste lördagsintervjuerna i P1. Centerpartiets partiledare Annie Lööf intervjuades förra lördagen och Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad intervjuades igår. 

Skillnaden är stor givetvis och det jag framförallt slås av är att Socialdemkraternas partisekreterare inte är påläst vad gäller rikets stasfinansiella utveckling och heller inte tydligt kan förklara skillnaden mellan Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas nuvarande politiska inriktning. 

Gemene man kan tydligare förklara skillanderna och när en partisekreterare för det regerande partiet inte klarar att tydligt beskriva skillnaderna så är bilden som framträder skrämmande för mig. 

Annie Lööf däremot är mycket tydlig och kan förklara sin politik så att alla kan förstå, enligt mig. 

lördag 4 mars 2017

Fusk är fult, överallt!

Det finns inga genvägar. Hårt arbete , träning och fokus på uppgiften.

Då ska inte astmamediciner användas på friska skidåkare osv. 

Om detta skrivet svenska skidlandslagets läkare i DN idag.

http://www.dn.se/sport/oppet-brev-fran-skidlandslagets-lakare-medicinska-landvinningar-anvands-for-overgrepp-pa-idrottens-sjal/

Pelarne skola

Vårt yrkande om Pelarne skola: 

Centerpartiet yrkar att utvecklingsavdelningen genomför en förstudie i samverkan med föreningsliv och näringsliv om möjlig användning av Pelarne skola. Förstudien bör i möjligaste mån finansieras av externa medel.

Vi vill ge Pelarne en chans att tillsammans med kommunen undersöka vad fastigehten skulle kunna användas till. Astrid Lindgrens Körsbärsdal borde kunna finna en eller flera verksamheter som lämpar sig för skolfastigheten. 
Skulle det vara möjligt som personalbostäder för Astrid Lindgrens Värld? Det verkar vara ett stort bekymmer för den verksamheten. Vad skulle i så fall krävas för att förverkliga en sådan satsning? 
Företagshotell
Lägenheter
Vår tanke är att en förstudie på djupet skulle kunna utreda vad fastigheten skulle kunna inrymma. 

onsdag 1 mars 2017

Landsbygdens befolkning minskar ej!

Nu är det bevisat i en ny rapport. http://www.dn.se/ekonomi/ny-rapport-staders-tillvaxt-sker-inte-pa-landsbygdens-bekostnad/


Städernas tillväxt sker inte på landsbygdens bekostnad.


Landsbygden minskar inte sin befolkning i Sverige. Däremot växer städerna kraftfullt genom ökat födelsenetto och invandring.


Det flyttar lika många från landsbygden till städerna som det flyttar från städerna till landsbygden. NETTO minskar inte landsbygdens befolkning.


Därför är det mycket viktigt att erbjuda service i hela landet på bästa sätt. Urbanisering kan inte vara ett skäl till sämre service på landsbygden, totalt sett.


Läs rapporten och där finner man även att kommunernas samhällsplanering måste få ett nytänk.


Rapportförfattarna tycker att man egentligen inte borde ställa landsbygden mot staden utan i stället försöka tänka kring hur man kan få de här miljöerna att fungera ihop.
– Om vi ska bygga ett hållbart samhälle bör vi inte skapa en konfliktsituation mellan stad och landsbygd, säger Kristoffer Gunnartz.