fredag 15 december 2017

Bevara Vimmerby och Vimmerby tidnings diskussionskväll

Vi var många engagerade Vimmerbybor som samlades för att diskutera ”Vackra Vimmerby” på Komedianten igår kväll.

Sex centerpartister var på plats, Lennart Falk, Rein Solvik, Magnus Danlid, Bengt Johansson , Astrid Johansson och jag. Det tyder på att C i Vimmerby är aktiva och intresserade av att delta i medborgardialogen i Vimmerby. Jag är stolt över att vara en del och en liten pusselbit i det mest närodlade partiet i stan.

Samtalet kom att handla om hur vi gör Vimmerbys infarter och miljöer vackrare och mer tilltalande och framförallt hur vi skapar något bra av Karlbergstomten. Den köptes 2009 av kommunen. 2012 beställdes en detaljplan som skulle möjliggöra en bebyggelse liknande den på Båtsmansbacken.

Sedan dess har det gjorts flera miljöinventeringar och nu är det verkligen på tiden att det blir verkstad för att ordna till bostäder på denna mycket centrala tomt. Beslutet är inte upphävt och jag förväntar mig att planavdelningen börjar arbeta efter beslutet och meddelar när detaljplanen kan bli klar här. På sidan 33 finns beslutet: http://www.vimmerby.se/Global/Politik%20och%20förvaltning/Kommunstyrelsen/KS%20protokoll%202009-2012/2012-02-07%20Protokoll%20kommunstyrelsen.pdf

Jag delar uppfattning med en insändarskribent som kallar sig ”Bo i Vimmerby”. Han uttrycker att det vore klokt att sälja denna mark till Bo Klok så att de kan bygga ett Bo Klok-kvarter här. Inte minst för att skapa bostäder för sina egna anställda när de nu expanderar.

Att förstöra utsikten på Blåsekulle anser vi i Centerpartiet är olyckligt och vill inte skriva ett markanvisningsavtal med Bo Klok på den platsen. Det vill S i Vimmerby. M är tveksamma om jag förstått samtalen rätt.

Kommunen fick en hel del kritik under kvällen gällande att det är fult vid våra infarter mm. Helen Nilsson och TomasPeterson förklarade att de fokuserat på förskola och bostäder under sin gemensamma mandatperiod. Ännu har vi inte sett någon förskola eller några bostäder. En paviljong i två plan vid Lunden samt FB Bostads exploatering på Stören samt inriktningsbeslut om att bygga på Pistolsmeden är vad som levererats hittills.

Jag föreslog byggnation på Morkullan intill Vimmerby tidning. Det är en av få tomter som redan är detaljplanerade för bostäder i Vimmerby. Om inte tomtägare vill bygga så vore det värdefullt att låta någon annan göra det i detta centrala läge i Vimmerby. Det skulle bli helt fantastiska lägenheter så nära både Källängen, torget och Resecentrum. Effect Reklambyrå intill har bejakat byggnation här så frågan är varför inget byggs på denna centrala tomt.

En annan fråga som är viktig för Vimmerbys framtid är Kyrkans mark och nu har stiftet och kommunen träffat kommunalråden och tjänstemännen ännu en gång utan att komma överens tyvärr. Tålamodet hos C i denna fråga börjar tryta eftersom centergruppen redan i maj gav mig tydliga direktiv. Byt marken så fort det går. Kommunen kommer att behöva den.

torsdag 14 december 2017

Ekens framtid

I tisdags ägde lunchen med Robin Agnig rum. Helen Nilsson , Tomas Peterson och jag mötte honom på Vimmerby Stadshotell. Han var lite sen på grund av det snöiga väglaget och jag oroade mig för att jag inte skulle känna igen honom. Men vi har träffat honom tidigare med Anders Hermansson, sa kommunalråden. Så bra, sa jag eftersom de då skulle känna igen honom.

Han kom och Helen såg konfunderad ut då han inte riktigt var sig lik. Vi har träffats förut sa Helen men då svarade Robin att det var nog min far som ni har träffat. Jag har aldrig sett er. Det blev en munter inledning på vår lunch.

Den följdes sedan av ett konstruktivt samtal där min inledning och mitt fokus beskrev att skälet till att jag initierat en träff är att jag som kommunpolitiker förväntar mig att fastighetsägare sköter sina fastigheter och inte låter dem stå och förfalla.

Robin Agnig beskrev sedan sina visioner och vi imponerades av den framåtanda som fanns.

Lunchen avslutades med att Tomas Peterson föreslog att vi alla fyra skulle hålla kontakten för att delge varandra information, möjligheter och planer.

Ett bra möte i riktig SLUS-anda blev det och jag är tacksam för att de båda kommunalråden ställde upp på det möte som jag efterfrågat sedan i somras då jag första gången läste i Vimmerby tidning att fastighetsägaren till Eken ville träffa kommunledningen.

KSO Micael Glennfalk sålde Eken efter en värdering tillsammans med Båtbyggarskolan för blott fem miljoner. 15 månader senare såldes Eken för 12 miljoner. Ett löfte om arbetstillfällen här har ännu inte uppfyllts av Anders Hermansson som köpte billigt. Kommunen måste bli bättre på att göra affärer och Karlbergsfastigheten som såldes av Carl-Axel Centerstig är en annan affär som inte alls är affärsmässig, enligt mig. Nu finns saneringskrav på cirka 7 miljoner på denna fastighet vilket beräknades till en halv miljon vid köptillfället. Så min slutsats är att kommunen måste bli mer affärsmässig vid hantering av fastighetsaffärer.

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/eken-sald-med-jattevinst-20160824/

onsdag 13 december 2017

Samverkan i Astrid Lindgrens Hembygd

Jag kommer att lyfta behovet av ökad samverkan över kommungränser och länsgränsen i Norra Kalmar Län.

Vi behöver skapa ännu bättre förutsättningar för vägar, järnvägar och bredband i vår hembygd. Det klarar vi bäst i samverkan och med en gemensam målbild.

Därför kommer jag att bjuda in centerpartistiska företrädare i Eksjö, Hultsfred, Oskarshamn och Västervik till en första träff för att diskutera hur vi kan öka samverkan.

Även besöksnäringen skulle skapa bättre utväxling för oss alla om vi samarbetar över länsgränsen. Här ser jag också ett värde i att satsa på de tre pärlorna på V, Visby, Västervik och Vimmerby. Koppla vi samman dessa så skapar vi ännu bättre förutsättningar för våra besökare som vill njuta av vad vår bygd har att erbjuda. Astrid Lindgrens hembygd är verkligen värdefull här och Villekulla och inspelningsplatserna i Eksjö och Visby för filmerna (Pippi och Emil) sammanbinder oss naturligt, tycker jag.

Sjukvården , den nära vården är ett annat område som vi behöver arbeta med för att lyckas skapa exempelvis kortare köer, fler läkarkontakter  genom en bättre primärvård och en bättre specialistvård. Västerviks sjukhus, Oskarshamns sjukhus och Eksjö sjukhus är alla tre viktiga enheter för att skapa bra vård tillsammans med Linköpings universitetssjukhus. De enheterna måste vi satsa på för att få till en bättre sjukvård för våra medborgare i Norra Kalmar Län och södra Östergötland samt västra Jönköpings län.

Föreningslivet är slutligen det område där jag också tror att det finns fördelar med samverkan över kommungräns och länsgränsen. Arenor och event krävs för att medborgarna ska få möjlighet att utveckla både kultur- och fritidslivet. Men det är kostsamma anläggningar som behöver en noggrann planering för att kunna finansieras. Därför stöttar jag exempelvis de lokala föreningarna som vill undersöka möjligheterna i Vimmerby men vi behöver också se på föreningarnas behov i ett större geografiskt perspektiv och möjligheter med cuper och träningsläger samt gymnasieeleverna profileringar.

Vi möts och bygger Astrid Lindgrens hembygd tillsammans. Det är närodlad politik för mig.

Nytt golv och ny vikvägg ska byggas i Idrottshallen

Äntligen, säger jag tacksamt och gratulerar Vimmerby innebandy och alla andra som använder Idrottshallen i Vimmerby. Fastighetsavdelningen ska nu prioritera byte av golv och vikvägg enligt uppdrag från Helen Nilsson på KS AU igår.

Så hör skriver hon på Facebook för fem timmar sedan. 

Idag har jag som ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott givit ett uppdrag om att påbörja arbetet med att byta vikvägg och golv i idrottshallen i Vimmerby.

Kostnaden är beräknad till 2miljoner och tas ur underhållsbudgeten. Detta har vi i C kämpat för länge och tackar Helen för ett insiktsfullt initiativ. 

Vi möts och bygger Vimmerby

Vi hade en mycket bra lunch med Robin Agnig igår där kommunalråden, jag och Ägaren till Eken diskuterade möjligheter. Det är alltid en fördel att mötas för att kunna komma framåt och det ska bli spännande att följa vad Eken kommer att bli. Planer finns men det är ännu oklarheter vilken inriktning som ägarna kommer att satsa på.

Vimarhem tog ett inriktningsbeslut om att bygga 39 lägenheter på Pistolsmeden under 2019. En riktigt fin julklapp och ett bra besked till Vimmerbyborna och till de som söker lägenhet i Vimmerby. Vi har en ökande jobbinpendling till Vimmerby och vi skulle tjäna skattekraft på om fler vill flytta hit. Cirka 50000 per ny invånare blir intäkterna för kommunen i genomsnitt. Nu skapar vi förutsättningar för att fler ska kunna bo, leva och verka i vår fina kommun. Välkomna hit!

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/statlig-stod-gor-det-mojligt-att-bygga-20160624/ Jag förutsätter att de statliga medel som går att söka från Boverket kommer att sökas nu när vi har en bostadsförsörjningsplan vilket krävs och som vi i C motionerat om.

Vi tog flera bra och viktiga beslut igår som också kändes som fina julklappar eftersom det är frågor som vi i Centerpartiet arbetat för under en längre tid. Plötsligt i slutet av mötet gav det ena kommunalrådet två uppdrag som tidigare inte varit intressanta när vi och KD föreslagit dem i kommunfullmäktige men som nu plötsligt ska prioriteras. Tacksam för det och återkommer när uppdragen justerats av KSO som valdes till justeringsperson för sammanträdet.

Som sagt, vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi.

tisdag 12 december 2017

Bygge på Pistolsmeden?

Kommer byggbeslutet idag på Vimarhems styrelsemöte. Det vore en perfekt julklapp , tycker jag.

20 lägenheter i fyra plan varav 6 gruppbostäder i bottenplan, tror jag det finns i kristallkulan...

Vi möts och bygger Vimmerby!

Näringslivsarbete och dialog

Jag har skrivit om näringslivsarbete förut och det är för mig ett mycket viktigt ämne.

Nu när vi snart har en ny utvecklingschef som ska ha huvudfokus på näringslivsarbete så är det extra viktigt att vi lyfter både det strategiska och operativa arbetet med näringslivsutveckling.

Det måste vara enkelt att vara företagare i vår kommun och jag förväntar mig att lotsarbetet nu fungerar som i vår grannkommun som uppfann arbetssättet som vi nu implementerat i Vimmerby kommun. En väg in och en kontakt är ledstjärnan för företagslotsarbetet.

Läs mer om det här http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/foretagslots/

Företagsbesök och dialogen måste förbättras och Företagarna är en mycket viktig aktör liksom Svensk handel, Svenskt näringsliv och Vimmerby turistbyrå ekonomisk förening samt Bevara Vimmerby m fl.

På torsdag arrangeras ett möte av Vimmerby tidning och Bevara Vimmerby. Det ska bli ett intressant möte. OPS dvs offentlig privat samverkan kommer jag att föreslå vad gäller att genomföra det som planerades i ÖP 2007, en påbyggnad på KONSUM med bostäder i två plan som är tillgänglighetsanpassade.

Företagslots

Vimmerby kommun vill stärka och utveckla sitt näringslivsarbete för att göra kommunen ännu mer attraktiv att verka och leva i. Ett led i detta arbete är att höja kompetensen på den kommunala näringslivsservicen och skapa samverkan mellan förvaltningar och avdelningar i en ny arbetsmetod, en företagslotsfunktion. Metoden kan kopplas till kommunens näringslivsstrategi och är ett sätt att knyta konkreta aktiviteter till mål och processer.

Totalt ingår nu 17 tjänstemän i Vimmerby kommuns lotsfunktion.
Under år 2014 har lotsarna deltagit i seminarium om värdskap och kommunikation, gemensamt företagsbesök på Zobra AB, föreläsning tillsammans med Hultsfreds kommuns lotsar beträffande bemötande med mera, studiebesök på Vimmerby Energi och Miljö AB och ett informationsmöte om starta eget via ALMI. Därutöver har lotsarna genomfört praktik på annan förvaltning, individuella företagsbesök och deltagit i företagsfrukost och fullmäktigemöte.
Vi arbetar nära Hultsfreds kommuns lotsar som utgår från samma koncept som vi.
I praktiken medför företagslotsfunktionen att du som företagare ska kunna få övergipande information om allt som rör ditt företagande oavsett om du pratar med en byggnadsinspektör, alkoholhandläggare eller näringslivsutvecklare. Om det gäller komplexa företagsärenden samlar vi snabbt företagslotsarna till ett gemensamt möte med företagaren för en effektiv, smidig och rättssäker handläggning.

Möte med Ekens ägare och KS AU

Spännande dag väntar.

Lunch med Robin Agnig som företräder det bolag som äger Eken. Det ska bli intressant att lyssna på hans planer för sin fastighet. Tomas Peterson, Helen Nilsson och Jens Stenman deltar också i detta lunchsamtal.

Därefter har vi KS AU med många inbokade föredragningar i olika ärenden. Som vanligt är det mest diskussionsärenden och inte så många beslutsärenden.
Här hittar du KS AUs kallelser och protokoll: http://www.vimmerby.se/kommun-politik/kommunstyrelse/kommunstyrelsens-arbetsutskott/kallelser-och-protokoll/ De tre senaste är ännu inte publicerade men de kommer nog snart att finnas här.

Den politiska organisationen för nästa mandatperiod och hur förslaget som fullmäktigeberedningen lämnat ska hantera remissförfarande och beredning till KF är ett av ärendena som ska diskuteras. Det är mycket viktigt att den politiska organisationen och kommunens organisation är samstämmiga och här anar jag dolda agendor. Hoppas att jag har fel i mina funderingar eftersom vi måste arbeta mer med transparens och öppenhet samt tydliga beslutsprocesser i bra samverkan mellan politiker och tjänstemän för medborgarnas bästa framöver. Ledarskapet måste stärkas på detta område.

Konstruktiva beslutsprocesser som är effektiva är mitt fokus för nästa mandatperiod. Därför föreslår vi i C oförändrat antal ledamöter i KF, fyra nämnder, BUN, SOC, valnämnden samt en servicenämnd för samhällsbyggnadsfrågor, kultur och fritid.

Näringslivsfrågorna finns nu i utvecklingsavdelningen som ska ledas av den nye chefen Thomas Svärd och där finns även kultur och fritidsfrågorna. Fullmäktigeberedningen har inte beskrivit var näringslivsfrågorna ska diskuteras, i kultur- och fritidsutskottet eller i arbetsutskottet. Det bör diskuteras snarast så att kommunens organisation och den politiska organisationen kommer att samspela effektivt.

Det finns även ett beslut i KS 5/12 om att inrätta ett kontaktcenter som innebär flera förändringar inom kultur- och fritidsområdet där ledarskapet kommer att förändras och två nya tjänster kommer att internrekryteras. Budget för dessa förändringar saknas för 2018. Ansvaret för kommunens ekonomi tas inte av M och S utan i princip hela potten oförutsett är mer eller mindre intecknad före budgetåret 2018 är påbörjad. Allvädersbanor i Södra vi på 1,8 miljoner är utlovad. Extern rekrytering av projektledare för kontaktcenter kommer att tillåtas om det inte är möjligt att internrekytera. Chef för kulturskolan och fabriken på 50% är redan utlyst (internrekrytering).http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/kommunen-som-arbetsgivare/lediga-tjanster/ Kvinnojouren ska få mer medel vilket ett enigt KF beslutade att finansiera via oförutsedda medel. Kommunfullmäktige har också planerat fyra gruppmöten för gruppledare vilka inte är budgeterade.

måndag 11 december 2017

Tips, kolla in dokumentären om Fälldin mm

Den är välgjord och mycket intressant, dokumentären om Fälldin som finns på SVT PLAY.

Har roat mig med att titta på den så här på morgonkvisten efter energipåfyllnad under tre dagar i Stockholm med centerpartisitiska toppkandidater från hela landet.

Jag noterar att 70-talets energifrågor och skattepolitik avgjorde valet 1976. De blockpolitiska diskussionerna pågår än idag och medias intresse för hur alliansen ska kunna bilda regering efter valet 2018 är mycket stort.

Den fråga som idag kommer att vara avgörande är hur vi lyckas med inkluderingen så att vi får till en bästa möjliga integration när vi nu ökar befolkningstalet.

Vimmerby erhåller 6,5 miljoner mer 2018 jämfört med 2017 i skattemedel. De pengarna förstärker vår ekonomi och möjliggör välbehövliga och nödvändiga satsningar i förskolan.

Vi behöver ett nytt ledarskap som gör mer verkstad och skapar fler bostäder i hela kommunen. Dubbel markanvisning är en möjlighet som jag vill att vi ska lyfta. Det behövs bostäder i tätorten men även i kransorterna, anser jag. Många äldre vill bo på landsbygden på ålderdomen. Det visar satsningen i Tuna, Solgläntan är ett mycket uppskattat boende för många äldre med en närhet och gemenskap som ger de boende trygghet i sin hembygd.

Vidala ska byggas ut och det ger också en satsning utanför centralorten Vimmerby. På tisdag har jag bjudit in Ekens ägare till ett förutsättningslöst samtal. Våra båda kommunalråd och Jens Stenman från V kommer också att delta.

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi! Inspirerad av Fälldins ledarskap idag.

söndag 10 december 2017

Vecka 50

Måndag: Gruppmöte med skinksmörgås i Frödinge bygdegård. Vi ska summera året och fira de politiska framgångar vi haft 2017 och diskutera vårt fokus 2018. Målet har vi redan fastställt och det är att Vimmerby ska byta ledarskap i valet den 9 september.

Tisdag:  Kommunstyrelsens Arbetsutskott sammanträder och jag kommer att föreslå att vi utvärderar årets arbete i AU. Vad har varit bra och vad kan vi tillsammans förbättra? Framförallt avseende budgetprocessen som KS redan satte igång den 7/12 med en uppdaterad SKL-rapport över kommunens kostnader i relation till liknande kommuner, länets kommuner och riket. Alla gruppledare var inbjudna men tyvärr saknades både MP, L och SD vid genomgången. Endast V hade hörsammat inbjudan. Det borde ha varit en kallelse konstaterades när jag frågade hur det kom sig att alla gruppledare varit inbjudna. En viktig demokratifråga för att fler politiker ska bli delaktiga i kommunens utveckling.

Onsdag: Gamlebygymnasiet

Torsdag: Möte med Bevara Vimmerby och Vimmerby tidning om hur vi ska bygga Vimmerby

Fredag: Gamlebygymnasiet, skolavslutning

Lördag: Tomasmarknad. C bjuder på glögg och samtal om hur vi kan förbättra hela Vimmerby kommun. Hoppas vi ses!

lördag 9 december 2017

Grattis Frödinge!

Nu har vi i kommunstyrelsen utnämnt Frödinge och Södra vi till mötesplatser liknande Ceos, Fabriken, Focushuset och Bullerbyn.

Det är en mycket viktig signal och vi behöver bygga ännu fler mötesplatser enligt vårt unika arbetssätt i Vimmerby.

FBSK har tillsammans med allmänna arvsfonden, Bygdegårdsföreningen, Vimmerby kommun, företag, privatpersoner och flera föreningar byggt mötesplats Frödinge och man har redan haft flera möten för att fylla mötesplatsen med möten och aktiviteter. Här finns ett tillgänglighetsanpassat gym som företag på orten kan hyra.

Det är närodlad politik för mig.

Vi möts och bygger Vimmerby!

fredag 8 december 2017

Grattis Gullringen!

Boklok satsar och ökar personalstyrkan med 50 inom två år till 250 anställda. Så roligt för vår nordligaste kransort i kommunen.

Nu är det extra viktigt att planera för en långsiktigt hållbar förskola och skola och vi i C anser att Brännebro skola bör byggas om i markplan för att inrymma två förskoleavdelningar. Då kan man sälja villan som bostadshus där förskolan finns idag.

Gullringen har redan många yngre småbarnsfamiljer och denna satsningen innebär troligen en ökad befolkning i Gullringen och då behövs mer lokal service och inte mindre.

S och M pratar varje sammanträde om framtida skolnedläggningar på landsbygden.

Vi vill istället profilera, samordna och utveckla alla kommunens orter och skolor. Det är närodlad politik för oss.

Grattis Gullringen till denna satsning.

Hoppas att det också går att finna en lösning för Gullringshus gamla fina kontor.

Grattis Storebrobor!

Nu kan ni köpa lokalproducerad färsk mjölk från Sjundekvill. Läser om att den första leveransen till Ica Nära i Storebro gjordes igår av Louise Glindell och Ted Gunnarsson.

VÄRLDSPREMIÄR!! 🎉😊🥛
Ted och Louise från Sjundekvills gård i Storebro har levererat första omgången mjölk ikväll, mer lokalproducerat än så här kan det inte bli!
Vi är otroligt stolta över att få vara först ut med denna produkt! Finns i mjölkkylen från och med imorgon fredag och vi på ICA Nära Storebro kan starkt rekommendera den! 😊
Varmt välkomna hem till oss! 😊
Första småskaliga lokala mejeriet i vår kommun.

Vimmerby mejeri lades ner för många år sedan. Innan dess fanns även Tuna mejeri. Arla har en torrmjölkspulveranläggning som i  också är ett mejeri. Frödinge är också ett mejeri. Storskaliga fina anläggningar.

Mjölkbranschen växer i Vimmerby även om antalet mjölkbönder tyvärr minskat kraftfullt. Mjölkmängden som produceras ökar dock tack vare alla de duktiga lantbrukarna som storsatsar i vår kommun.

Ordning och reda enligt kommunallagen

Vid årsskiftet kommer en ny kommunallag som i princip inte innehåller så många nyheter som man först trodde att det skulle bli.https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725

En av nyheterna är dock att alla kommuner ska skriva en instruktion till sin kommundirektör. Bakgrunden är att det har varit så stor omsättning på dessa chefer och att uppdraget är otydligt. I aktiebolag finns VD-instruktioner men i kommuner med oftast större total omsättning saknas ofta en instruktion för högsta tjänstemannaposition. Enligt kommunallagen ska ”De förtroendevalda ska kunna ha tillit till att underlagen innehåller den information som behövs för att kunna fatta ett rättssäkert beslut. De ska också kunna lita på att direktören i sina underlag har redovisat om det föreligger osäkerhet i de ekonomiska kalkylerna och att t.ex. en försäljning av verksamhet eller av andra tillgångar är korrekt värderade. Det är vidare viktigt att det framgår om en fråga i underlagen är rättsligt osäker. Både den politiska majoriteten och minoriteten ska veta att underlagen till besluten i ärendena till styrelsen är sakliga och opartiska.”

I Vimmerby har det aldrig funnits en kommunchefsinstruktion, vad jag vet. KS AU diskuterade framtagandet av en sådan härförleden och steg ett är nu att vår kommunchef ska skriva ner sina nuvarande arbetsuppgifter så att vi i KS AU ska få veta hur nuläget ser ut för att därefter resonera om vilka förväntningar vi har på kommunchefen och hur vi vill formulera instruktionen som ska beskriva vad kommunchefen ska göra. Här finns kommundirektörsföreningens checklista http://www.kommundirektorsforeningen.se/dokument/handlingar/Checklista_komdir_ansvar_0300505.pdf

Det är en mycket viktig roll för en kommun så denna nyhet i kommunallagen kommer att tydliggöra ledningsrollen och samarbetet mellan förtroendevalda och tjänstemännen. Förtroendevalda har arbetsordningar och reglementen att förhålla sig till så kommundirektörsrollen ska nu kopplas till de förtroendevaldas roller och ledningsgruppens roll och självklart även de kommunala bolagens.

Större affärsprojekt måste ledas av tjänstemän med styrgrupp som leds av politiker. Där ser jag exempelvis Vimmerby fibers dilemma som kommunchefen under flera år arbetat med att styra upp och minimera skadorna av och det är fortfarande oklarheter kring exempelvis slutbesiktningar. Att rigga noggrant, gärna med hjälp av en förstudie för att kunna styra och leda professionellt är avgörande och jag ser att det nu blir bättre och bättre affärsmässighet i kommunen. Verkligen extra viktigt när skattemedel ska hanteras, enligt mig. Det kräver noggrannhet och respekt. Förbättringsarbete behövs och fokus på det ska vara framtiden. Tillsammans gör vi Vimmerby bättre.

torsdag 7 december 2017

Måltidspolicy på G i Vimmerby

Tillsammans skapar vi bra mat i Vimmerbys offentliga kök. Under de senaste åren har kommunen gjort stora förbättringar och maten lagas från grunden i större utsträckning. Igår kväll hade jag förmånen att äta julmat som tillagats på Vimmerby gymnasium vid en mycket trevlig tillställning för personalen som arbetar i verksamheterna som leds av KS. Det var fantastiskt god mat, lagad från grunden. TACK alla inblandade!

Men det finns alltid saker att arbeta med.

Kostchefen i Vimmerby fick i samband med kostutredningen ett uppdrag att ta fram en måltidspolicy inför kommande kostupphandling. Nyligen påmindes hon om detta uppdrag eftersom måltidspolicyn behövs för att göra riktlinjerna för upphandlingen tydligare. Snart drar vi igång den nya kostupphandlingen. För nästan exakt ett år sedan presenterades kostutredningen men tyvärr finns nästan inga åtgärder gjorda utifrån utredningen. Flera behov av akuta åtgärder i våra kök beskrevs i rapporten. Inga åtgärder är genomförda ännu, vad jag känner till. Köket i Frödinge skola var exempelvis mycket undermåligt. Medel finns i investeringsbudgeten och nu finns en ny fastighetschef på plats som kan ta tag i de åtgärder som krävs för en bättre arbetsmiljö i köken.

Här finns pressmeddelandet om kostutredningen:

http://www.vimmerby.se/press/pressmeddelanden/utredning-av-kostverksamheten-i-vimmerby-kommun/

Min partikamrat i Nordmaling som är KSO där beskriver sin syn på den nära maten och jag delar hennes inställning. Vi måste givetvis bli ännu bättre på att handla lokalt. Fläsk från glada grisar och lammkött från Vennebjörke är två leverantörer som redan idag levererar till kommunens kök. Fler behövs, enligt mig.

Vikten av svensk och lokalproducerad mat i kommunens verksamheter

Vilka livsmedel som serveras i kommunens verksamheter är en oerhört viktig fråga. Det är viktigt att vi vet att det är bra råvaror som används. På grund av detta tog vi för en tid sedan en kostpolicy i kommunen, i den står det just det, att våra råvaror helst ska vara svenska och gärna lokalproducerade. Själv väljer jag ytterst noga vad vi äter här hemma, speciellt då det gäller kött, fisk och fågel.
Jag anser också att det är väldigt viktigt att kommunen stöttar de gröna näringarna i kommunen och därför har jag arbetat för att våra livsmedelsproducenter ska ses som de företagare de är, vi har genomfört företagsbesök hos flera av våra bönder, vilket har varit väldigt givande och intressant. Dessa möten har lett till att flera diskussioner om olika typer av samarbeten har satts igång. Vi försöker också se till att de också får alla inbjudningar och utskick som går till kommunens företagare. Vi har också haft möten med kommunens LRF-avdelning för att diskutera just matfrågan samt hur vi kan hjälpas åt i detta arbete.
I ett första skede var tanken att försöka bryta ut, i första hand, nötfärsen och få den levererad från bönderna i kommunen. Tyvärr visade det sig att det avtal som vi befinner oss i inte tillåter det och avtalet löper ut i början av nästa år men är förlängt i två år till, något vi inte har kunnat förändra. Istället vill vi nu tillsammans med LRF och andra intresserade redan i januari dra igång arbetet kring hur livsmedelsleveranserna ska se ut då avtalet löper ut om drygt två år. Jag tror att vi behöver tid på oss för att få till det så bra som möjligt. Då hinner vi sätta oss in i allt kring detta, göra studiebesök, ta in experter etc. Det som jag dock tycker är glädjande i allt detta är det stora engagemang som finns kring detta och att vårt lokala slakteri faktiskt har ett avtal med vår livsmedelsleverantör, i och med det kan vi se till att vi köper bra råvaror redan nu medan vi fortsätter arbetet inför att avtalet löper ut. Det vi måste försöka få till nu är att mer pengar avsätts för just livsmedelsinköp, bättre råvaror är ofta dyrare.
Det finns alltid de som inte tycker att vi gör tillräckligt, jag tycker dock att vi visat att detta är viktigt och att vi kommer fortsätta jobba hårt med frågan.

onsdag 6 december 2017

Rådslag om livsmedelsstrategin i Vimmerby idag

https://rfkl.se/Documents/Näringsliv/Gronanaringar/Livsmedelsstrategi/Rådslag-livsmedel2017_inbjudan.pdf

Jag har inte bjudits in till rådslaget om livsmedelsstrategin som äger rum på Näs idag men jag har kontaktat Carolina Gunnarsson med en önskan att få delta. Tyvärr är det fullt men hon har lovat att höra av sig om det dyker upp en möjlighet (avhopp).

Jag skulle verkligen vilja delta i detta rådslag eftersom vårt län och vår region är i stort behov av fler livsmedelsföretag. Vimmerby och länet har redan framstående större lvsmedelsföretag men helt klart så behöver vår självförsörjningssgrad av livsmedel och vår förädlingsgrad öka.

Frödinge mejeri, Arla, Åbro, Håkans glada grisar, Skäfshults ägg, Axelssons i Aby, Räven och osten,  och alla duktiga mjölkproducenter och köttproducenter är alla mycket betydelsefulla för vår livsmedelsutveckling på olika sätt.

Kalmar läns regionförbund arbetar alltid fokuserat med olika projekt och jag minns Klimatkomissionen och No oil med respekt. Tyvärr har det arbetet avstannat , delvis till förmån för livsmedelsstartegiarbetet, tror jag. Svårt att hålla igång flera satsningar såklart. Båda ämnena är lika viktiga för vårt län enligt mig.

I november 2016 hade man förra rådslaget som samlade cirka 40 personer. Jag läser på regionförbundet hemsida att

Livsmedelsstrategin består av följande sex åtgärder. Tillsammans verkar de för att strategin når sina mål, och de presenterades tillsammans med efterföljande gruppdiskussioner om konkreta steg till fortsättning:
 1. Bilda ett råd för kompetensförsörjning samt ett Mat-college
 2. Inkludera livsmedelsbranschen i det företagsstödjande systemet
 3. Bygga en plattform för forskning, innovationer och utveckling inom ramen för projektet Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus
 4. Etablera en nationell mötesplats (konferens) för Mat & Livsmedel
 5. Utveckla länets matidentiteter
 6. Genomföra arbetet tillsammans

Läs mer här: https://rfkl.se/sv/Verksamheter/Naringsliv-Tillvaxt/Livsmedelsstrategi/Nyheter/Vaxande-varde---livsmedelsstrategi-for-Kalmar-lan-2016---2025/


Bevara Blåsekulle utsiktsplats

Kommunstyrelsen hade 34 ärenden att hantera och avgöra igår.

Ett av dem handlade om vilken inriktning som detaljplanearbetet på Blåsekulle ska ha. M och S  beslutade att utforma området Blåsekulleparken till ett storkvarter med flerbostadshus.

Vi i Centerpartiet yrkade på att göra en detaljplan för viss bebyggelse men exploatera varsamt i dialog med medborgarna och med bevarad utsiktsplats. Vänsterpartiet reserverade sig också mot den beslutade inriktningen som M och S gjorde. 

Våra skäl till yrkandet är att vi anser att denna plats visst kan bebyggas med hus i begränsad omfattning och som passar in i miljön men det är viktigt att ta noggrann hänsyn så att hela området passar in i redan befintlig byggnation. Vi menar också att detta är Vimmerby tätorts finaste utsiktsplats där man faktiskt skulle kunna iordningställa en ”View point” med koppling till vår historia och Astrid Lindgrens författarskap. 

Viktigt med en bra medborgardialog i samband med detaljplanearbetet. 

Vi vill också att det ska göras en dubbel markanvisningstävling och erbjuder marknaden att komma in med förslag på byggnationer och anbud på marken. Politiker tillsammans med tjänstemännen får sedan avgöra vilken entreprenör som får chansen att bygga här. 

tisdag 5 december 2017

Föreningarna främst!

Ernst and Young har gjort en utredning om föreningsstöden i Vimmerby kommun. Idag ska kommunstyrelsen få en presentation men jag har redan fått lite förhandsinformation eftersom den presenterades för föreningsrepresantanter igår kväll.

29 sidor tabeller, analyser och en sammanfattande slutsats om vad kommunen behöver göra för att bli bättre och mer rättvis vid fördelningen av föreningsstöden.

Med detta som grund och 100000 kronor mer i föreningsbidrag 2018 ska kommunens föreningsliv stöttas ännu mer. Föreningarna gör ett fantastiskt samhällsarbete på många olika sätt och är kittet som håller ihop Vimmerby. Centerpartiet tog initiativ till mer stöd till föreningarna och vi uppskattar verkligen att det hörsammades av S och M. Nu är fokus på ett bra genomförande av förbättringar utifrån rapporten som presenteras idag.

Utan spaning, ingen aning

Nu har jag hållit i klubban på tre olika nomineringsstämmor i tre olika kretsar.

Oskarshamn, Uppvidinge och Mönsterås.

Jag lär mig mycket i möten med människor. Det är en gåva att få möjlighet att träffa alla dessa taggade politiker som nu gör satsningar för att göra skillnad. Äldre erfarna och nya ivriga personer. Alla delar vår närodlade politik och vill göra så att fler vill att Centerpartiet ska leda sin kommun framåt.

Kretsarna arbetar på olika sätt och dessa tre kommuner har styrts av Centerpartiet tillsammans med olika partier. Två av kommunerna tillsammans med S och en tillsammans med en borgerlig allians.

Jag noterar att det nu kommer många nya som vill bidra på olika sätt och det ger otroligt mycket energi att möta dessa och att resonera och lyssna en stund på någon med många årserfarenhet av kommunpolitik.

Tack för att jag fått besöka er! Jag tar med mig erfarenheter till min krets och fortsätter att bygga nätverk kring närodlad politik underifrån.

måndag 4 december 2017

Vision Vimmerby

Måndagsreflektion

”Politik är inte att vilja eller våga, utan att väga av och balansera olika intressen” sade någon på en kurs som jag deltog i för cirka ett år sedan.

Det ligger en hel del i de orden.

Samtidigt är det viktigt för politiker att beskriva sin vision och vad den långsiktigt innehåller och innebär för väljarna.

Vi i Centerpartiet arbetar nu fram vårt valmanifest som beskriver vilket Vimmerby vi vill bygga långsiktigt. Vi anser att Vimmerby behöver ett nytt ledarskap för att nå visionen att bli den bästa landsbygdskommunen.

Bevara Vimmerby och Vimmerby tidning bjuder in till en diskussion den 14 december om hur vi ska bygga Vimmerby.

Näringslivsenheten och Allas Vimmerby som arbetar med implementering av den sociala lokala utvecklingsstrategi (SLUS-en) som kommunfullmäktige antog i oktober, planerar för flera stora strategiska möten. Företagarna och föreningarna i kommunen måste bli mer delaktiga i kommunens utvecklingsarbete. Det är styrgruppen (Advisory board) eniga om och några i gruppen har formulerat en debattartikel som publiceras i dagarna om hur arbetet med ALLAS VIMMERBY ska fortsätta.

Det finns mycket vilja och utvecklingskraft i Vimmerby. Konststycket för oss politiker är att väga av och balansera olika intressen tillsammans med kommunens personal. I eftermiddag har vi plandialog och det är en avstämning som leds av Miljö-och byggnämndens presidie och där aktuella detaljplaner diskuteras tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen och kommunstyrelsens presidie och numera även oppositionsrådet (undertecknad). Det brukar vara transparenta och bra diskussioner som vägleder personalen i det fortsatta arbetet.

Imorgon har vi kommunstyrelse och några ärenden som kommer upp imorgon är kopplade till detaljplaner som diskuteras i eftermiddag. http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kallelse%20kommunstyrelsen%202017-12-05.pdf

Bra beslutsprocesser med grundliga tjänsteskrivelser och förarbeten och genomförande av beslut är avgörande för att ”samhällsbygget” ska bli så bra som möjligt, ur demokratisk synvinkel och framförallt ur ett kostnadseffektivt perspektiv med så stor medborgarnytta och medborgarinflytande som möjligt. Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi. Det är min vision för Vimmerby!

Om några veckor får vi ta del av arbetsgruppens förslag till vision för Vimmerby. Helen Nilsson tog nämligen initiativ till att bilda en arbetsgrupp som ska ta fram en vision. Det är Eva Berglund, Marie Nicholsson och Peter Fjällgård som ingår i den gruppen. Beslutet angav att det skulle presenteras ett förslag för KS imorgon men det har blivit framflyttat en tid. Min gissning är att vi får ett förslag presenterat efter jul. Det ska bli spännande.

söndag 3 december 2017

Vimmerby kommun i siffror

Roade mig med att leta kommunfakta på nätet. Här är två webbsidor (sist i detta inlägg) som beskriver kommuners ekonomi i jämförelse med landets 290 kommuner. På tisdag ska ekonomienheten gå igenom cirka 60 bilder som visar en uppdatering av SKLs analys av kommunens ekonomi som de gjorde 2014. Det finns en del att göra för att bli effektivare och samtidigt inte minska på kvalitén på kommunens leveranser inom vård, skola och omsorg. En sak som jag noterar är att vi byggt ut bemanningen inom näringslivsutveckling under denna mandatperiod och under den förra med totalt två tjänster plus en tjänst som finansieras av Tillväxtverket. I en högkonjunktur som den vi nu är inne i kan man verkligen reflektera över hur stor bemanning en kommun ska ha på näringslivsarbete och vilket fokus det arbetet ska ha. Markaryds och Mönsterås kommuner ligger i topp på närinsglivsrankingen men har i princip endast en näringslivschef som bemanning. Vimmerby har i dagsläget en utvecklingschef plus tre näringslivssekreterare.  En uppdatering av kommunens näringslivsstrategi med fokus på vad kommunen ska uträtta inom denna sektor i samverkan med Företagarna, Svensk handel och Fastighetsklubben med flera måste fram snarast. Vilka möten ska hållas? Vilka nätverk ska bildas? Strategiska möten för stärkt lokal attraktionskraft finns budgeterat för 2018 och kommer att delvis finansieras externt. Godmorgon Vimmerby finansieras också delvis externt. Industriråd och näringslivsråd ligger vilande. Landsbygdsrådet och de nya bygdegrupperna ska tillsammans göra ett nytag i februari enligt Djursdala modell.

Jag kommer att fortsätta att göra företagsbesök varje vecka. Hoppas att näringslivsenheten också fortsätter med det. Nyhetsbrevet verkar också vara vilande. http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/till-dig-som-foretagare/nyhetsbrev/

Snart har vi en ny utvecklingschef på plats. Då förväntar jag mig mycket verkstad och nytag.

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/?compare=1&region=0884

https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16622

Vecka 49

Avslutar denna vecka med Santa Run på torget och dansuppvisning i Idrottshallen.

Kommande vecka blir nästan bara politik och inte mycket pedagogik i Gamleby. Skälet är att mina elever har temadag på onsdag och resurssdag (omprov) på fredag så mina lektioner är inställda och då begär jag tjänstledigt för de politiska möten som infaller just dessa två dagar. Möjligen blir det en sväng på onsdag för pedagogisk planering. Jag har två intressanta kurser nu, den ena i Naturkunskap 1a1 med två grupper ettor som ska avslutas till jul och den andra i Entreprenörskap med mina tvåor som är inne i en expanderande fas där de förbereder produktionsstart av varor och tjänster i årets projekt.

Måndag: 13-15 Plandialog där vi resonerar om aktuella detaljplaneuppdrag.

Måndag kväll: Besöker och håller ett kort föredrag på Mönsteråskretsens nomineringsstämma

Tisdag: Kommunstyrelsesammanträde hela dagen med hela 33 ärenden som ska hanteras. http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kallelse%20kommunstyrelsen%202017-12-05.pdf

Kvällen ägnas åt ett möte med vår strategigrupp för att göra klart vårt valmanifest för Vimmerby, vår vision för hur vi vill att landsbygdskommunen Vimmerby ska utvecklas.

Onsdag: Samråd med Hultsfreds kommuns presidie. Julfest med kommunstyrelseförvaltningen.

Torsdag: Företagsbesök

Fredag-söndag: Toppkandidatutbildning i Stockholm

lördag 2 december 2017

Om LSS, de svagaste får ta mest stryk

http://www.barometern.se/debatt/de-svagaste-far-ta-mest-stryk/

I dagens Barometern finns vår insändare om LSS och vad som nu drabbat och drabbar de som har stora behov av assistans.

Centerpartiet beslutade på riksstämman i Malmö att arbeta för att LSS ska bli bättre genom att de som har behov ska kunna bestämma mer själva över val av assistansgivare och utformning av assistansen.

Detta är en mycket viktig fråga eftersom den ger möjligheter till ett enklare liv för de som har behov av stöd. Att få hjälp att andas borde väl rimligen vara ett behov som ger rätt till assistans.

Anders W Jonsson och Solweig Zander är två av Centerpartiets riksdagsmän som nyligen besökt Kalmar Län och som tydligt uppmärksammat de försämringar av LSS som regeringen nu gör.

Regeringsföreträdare hävdar att det är alliansregeringen som gett uppdraget att se över LSS-lagstiftningen och det stämmer. Alliansregeringen gav ett uppdrag för att se över så att LSS fungerar som den ska. Sittande regering har sedan gett direktiv att staten ska minska sin kostnad för LSS och det är det direktivet som orsakat de försämringar som nu sker.

Detta måste åtgärdas enligt oss i Centerpartiet. Solveig Zander talade om detta i Radio Kalmar i början av oktober 2017 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6799384Nedan finns en insändare som beskriver mer hur vi i C ser på LSS:

Regeringen ser lagen om stöd och service (LSS) som en kostnad i stället för en rättighetslag som ser till varje enskild persons behov. Det oroar oss i Centerpartiet, skriver riksdagsledamöterna Per Lodenius och Solveig Zander i en debattartikel tillsammans med Inger Fredriksson.
Regeringen ser på lagen om stöd och service (LSS) som en kostnad istället för en rättighetslag som ser till varje enskild persons behov. Det oroar oss i Centerpartiet. Det är hög tid att sätta stopp för nedrustningen av assistanstimmar.
Alla människor har rätt att växa, försörja sig själva och vara fullt delaktiga i samhällslivet. Det är självklart för Centerpartiet.
Därför får inte funktionsnedsättning vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället. Den som behöver assistans ska själv få bestämma både av vem och hur assistansen ska utföras. Den personliga assistenten bidrar till att den funktionsnedsatta kan arbeta och vara aktiv i samhället och det ger i sin tur fler människor i jobb samtidigt som människor mår bättre.
Centerpartiet värnar och vill utveckla LSS – det är en frihetsreform. Den statliga utredning som regeringen tillsatt för att se över assistansen ska utgå från ett flertal faktorer. Tonvikten ligger på besparingar och ekonomiskt hållbar utveckling. Centerpartiet anser att fokus ska ligga på hur vi kan förtydliga lagtexten och fortsatt garantera att de personer som har rätt till assistans får de timmar de behöver.
Det finns även fler problem inom assistansersättningen, exempelvis att beslut om assistansersättning omprövas efter två år. För många är det dock osannolikt att tillståndet skulle förändras och borde därför inte utsättas för prövningen. Detta behöver ses över. Vidare har assistansberättigade rätt till en personlig tjänsteman på Försäkringskassan, men det har inte visat sig fungera.
Centerpartiet vill dessutom sänka trösklarna till arbetsmarknaden – för alla. För människor med funktionsnedsättning har vi därför följande förslag:
 • Möjlighet att arbeta utan att förlora sin sjuk- eller aktivitetsersättning.
 • Anpassa studiemedlen för lägre studietakt på grund av funktionsnedsättning.
 • Möjliggör eftergymnasial utbildning efter gymnasie-särskolan.
 • Arbetsgivare ska inte medfinansiera sjukkostnader, ska istället ligga hos staten.
 • Underlätta för fler att starta eget företag.
 • Underlätta för fler sociala företag och medverka till sociala kontrakt.
 • Inför arbetslivsinriktad rehabilitering (IPS).
I väntan på regeringens utredning den 1 oktober 2018 kommer de berörda att vara oroliga för indragna timmar, avslagna ansökningar och inte våga ansöka även då behoven finns. Det är inte värdigt för en redan utsatt grupp. Centerpartiet vill i stället medverka till ett samhälle där alla behövs och där alla kan känna trygghet.
Per Lodenius (C), riksdagsledamot med ansvar förfrågor kring funktionshinder
Solveig Zander (C) riksdagsledamot och talespersonsocialförsäkringsfrågor
Inger Fredriksson (C) gruppledare i Katrineholm

fredag 1 december 2017

Vi behöver prata mer om Vimmerbys framtida utseende

Bra initiativ tycker jag och hoppas att många hörsammar denna inbjudan. Exakt detta behöver vi göra mer för att öka möjligheterna till en bättre medborgardialog före viktiga samhällsbyggnadsbeslut. I samtal med företag och föreningar får jag ofta de bästa förslagen så jag hoppas verkligen att det blir en konstruktiv och givande öppen diskussion den 14 december på Komedianten. Vi är många som delar målbilden för seminariet dvs att få till en vacker och välfungerande stad.

Jag tycker att det är tillfredställande att åka ner till ”stan” och se de nya aktörerna som dyker upp. Nytt apotek, ny chokladbutik, nya ägare till Lifebutiken, nya ägare till pizzeria Victoria mm. Jag kan konstatera att handeln i Vimmerby berikas av våra nyanlända och utrikes födda. Välkomna!

Idag ska jag delta i Santa Run tillsammans med yngsta dottern. Det är bra när handeln ordnar aktiviteter vid torget. Jag gillar också julmusiken som spelas från Rådhuset nu under hela december. Julkänslan påminner om ett köpcentrum men är mer äkta och genuin i vår fina stadsmiljö. Butikerna runt torget är också moderna och nysatsande enligt mig. Handla i Vimmerby så växer Vimmerby! Jag ska i alla fall köpa de få julklappar som jag numera köper i Vimmerbys butiker. Hoppas du väljer en likande strategi så att Vimmerby som handelsstad växer. I dagsläget är vi på tredje plats i länet efter Kalmar och Borgholm, före Västervik och Oskarshamn. Det är riktigt bra för en ort med bara 8000 invånare i stadskärnan. Handlarna och besöksnäringen ska ha en stor eloge för det, tycker jag.

Hoppas vi ses den 14 december.

Föreningen Bevara Vimmerby
bjuder in till en öppen diskussion och byggnation och utveckling  
av Vimmerby
Inbjudan går till samtliga partier i kommunfullmäktige, berörda tjänstemän och privata aktörer och allmänheten med intresse för utvecklingsfrågor, byggnation, stadsplanering och en vacker och välfungerande stad.

Initiativtagare och arrangör är föreningen Bevara Vimmerby med Vimmerby Tidning som medarrangör.

Kontaktperson Mikael Sandström:  mikael@sanstroms.nu  070-564 03 80

Dubbel markanvisning, markanvisningstävling och förstudier

https://www.vf.se/nyheter/karlstad/karlstad-testar-dubbel-markanvisning/

Dubbel markanvisning innebär att den som får rätten att bygga på en central tomt också ska bygga något i en kransort alternativt på ytterligare en plats i tätorten. Målet är ju att vi ska få till många bostäder i kommunen så jag vill öppna denna möjlighet till en diskussion. 

Vi har flera centrala tomter som skulle kunna bebyggas genom att kommunen utlyser markanvisningstävlingar. Entreprenörerna får uppdraget att beskriva vad de avser att bygga på anvisad tomt och ange ett anbud på tomten. Kommunen får sedan välja bland inkomna anbud utifrån vad som är bäst lämpligt för området och prisbild. 

Jag gillar konkurrensutsättning för att marknaden ska leverera och de metoder som skapar förutsättningar för att diskutera flera alternativ för exploateringar anser jag att vi som kommun ska arbeta med.

Själv har jag begärt in flera offerter när jag exempelvis ska köpa exempelvis nya vitvaror till köket. Det blev ett mycket gott resultat där jag valde en lokal leverantör som kunde ge bra service och samtidigt ett konkurrensmässigt pris. 

Kommunen måste bli bättre på affärsmässighet och det finns goda exempel på hur andra kommuner jobbar för att optimera och effektivisera kommunens användning av resurser vid ”samhällsbygget” och samtidigt skapa så mycket medborgarnytta som möjligt. 

Förstudier är ett annat sätt som kommunen behöver göra i större omfattning. Vimmerby fiber och Krönsmon är exempel på större projekt som borde ha föregåtts av detaljerade förstudier, enligt mig.