måndag 25 september 2017

Björn Swedberg får hålla klubban på KF ikväll

Läser på facebook att Lennart Nygren är förkyld och tyvärr måste avstå kvällens KF-sammanträde. Björn Swedborg är förste vice ordförande och får leda mötet. Det blir säkert bra, han är van att leda som f d militär.

Det är riktigt många ärenden , mycket information och flera motioner som ska avgöras. Bredare delaktighet i budgetberedningen är en KD-motion som vi kommer att yrka bifall för. I Hultsfreds kommun har alla partier i KF tillträde till budgetberedningen även om det givetvis är majoriteten som lägger den budget som antas av KF. Delaktigheten och att få information blir bättre för demokratin och min bild är att demokratin under denna mandatperiod har försämrats i vår kommun. Vi måste få till en bättre dialog med väljarna och ett bredare samtal inför stora beslut så att KF oftare kan enas om förslagen. Nu strävar M och S efter oenighet i exempelvis rambudgetfrågan. Två försök men inget lyckades i maj-juni iår. 

Nu pågår ett resonemang om nya förändringar som oppositionen inte är delaktiga i. Frågan är hur stor delaktighet ledningsgruppen har denna gång. När rambudgeten skulle antas i juni tillsköts 2 miljoner vardera till de två stora nämnderna på lördagen före KF utan inblandning av tjänstemännen eller information till oppositionen. Vi valde att inte delta i den utökningen då vi anser att det är bra att ta höjd för lite oförutsedda händelser och räntehöjningar i en rambudget. 

I eftermiddag ska vi ha budgetdialog och då ska de två stora nämnderna presentera de nämndsbudgetar som de avser att lägga enligt förra veckans nämndssammanträden. De finns tillgängliga i justerade protokoll från nämndernas sammanträden förra veckan. Socialnämndens protokoll finns här: 
http://www.vimmerby.se/PageFiles/17739/Protokoll%20SN%202017-09-21.pdf

BUNs kommer i dagarna. 

KSFs budget är spännande och det arbetet leds av kommunchefen så jag antar att vi får del även av den så att vi i budgetberedningen kan få en helhet som vi kan bereda och lägga fram för beslut i KS i november. 

Ett område som jag skulle vilja få mer belyst i budgetberedningen är hur vi skulle kunna effektivisera våra IT-kostnader via ITSAM. Skolan provar chromebooks eftersom 1-1-datorer blir kostsamt. Vi i C skulle också vilja se beräkningar på att köpa in billigare och enklare datorer till eleverna så att fler skulle kunna få ta del av digitaliseringens möjligheter i undervisningen. I princip är det möjligt att eleverna bara har plast och plåt och att allt sköts i MOLNET. Så jobbar vi på Gamlebygymnasiet och servicekostnanden blir rekordlåg med den tekniken jämfört med 1-1-datorer där programvara måste laddas ner och installeras på varje enhet. Licenskostnader blir också dyra med den tekniken. 

Jag tvingas själv att byta dator i höst av ITSAM trots att jag är nöjd med den jag har och anser att den är fullt tillräcklig för mina behov...känns dyrt och dumt att byta ut datorer när brukaren inte ser behovet. 

söndag 24 september 2017

En högstadieskola i Vimmerby?

Jag har funderat en hel del på tätortens skolinfrastruktur för de högre åldrarna. 

Skulle det vara bra att samla högstadiet och göra ett riktigt bra högstaium där det inte finns konkurrens mellan stadierna på grund av det fria skolvalet. 

En skola med 7 parallellklasser där man kan skapa undervisningsgrupper som är optimala ur pedagogisk synpynkt där exempelvis språkgrupperna kan göras lite större (spanska, tyska, franska) . Hemspåråksundervisning kanske också kan göras i större grupper. 

Hemkunskapssalarna kan fortsätta att användas av högstadiet även om alla elever skulle få promenera uppför backen, vilket AL-skolans elever gör sedan fler år tillbaka. 

Idrottshallen och matsalen sväljer 7 paralleler men det behöver göras en del justeringar och ombyggnationer för att hysa alla kommunens högstadieelever. NO-salarna borde fungera då de byggdes nya när AL-skolans högstadium byggdes för 25 år sedan i samband med att Tullportsskolan blev Vimmerby gymnasium(tidigare Stångådalens gymnasium).

Att samla alla låg- och mellanstadiebarnen i markplan vid Vimarskolan fördelade i olika grupper vore en fördel jämfört med AL-skolans trapphus och begränsade skolgård. 

Jag skulle vilja ha en utredning av denna möjlighet eftersom en sak är fullständigt klar. En helt ny skola som ersätter hela AL-skolan kommer att blir mycket svår att finansiera de närmaste åren eftersom en ny förskola och fler äldreboendeplaster måste byggas först liksom en infart till Krönsmon. 

Inom den närmaste femårsperioden beräknar BUN att vi kommer att öka elevantalet med 105 elever i grundskolan inkl förskoleklass. Hur planeringen för att inrymma dessa elever i grundskolans lokaler behöver BUN och KS diskutera mer om. Det är redan trångt på de två stora skolorna i tätorten. 

Bilcenter och Dollarstore på G

Kul att det byggs på Östra Ceos intill Ceos Arena. 

Tror att det är Dollarstore och Bilcenter...vet ni? 

Kyrkans mark ?

Nu har kyrkovalet varit och då borde förhandlingen återupptas så att kommunen får mer möjlig mark att använda till bostäder, gruppboenden och förskola. Marken på andra sidan Astrid Lindgrens gata är lätt att bygga på och ligger strategiskt bra. Vimmerby kommer att behöva växa även norrut och därför är denna mark viktig.

Magnus Carlsson från Vimmerby pastorat har uttalat sig positivt till ett markbyte. 

Bra om denna fråga får ett avgörande. 

Läs mer här :

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/12740/stiftet-sa-nej-till-kommunens-bud-beredda-att-ga-langt/

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/14581/kommunalradet-agerar-infor-kyrkovalet-skickat-oppet-brev/

MENTIMETER-omröstning om framtidens förskola

Hej alla! Tänkte testa "Mentimeter"-funktionen på en fråga om FRAMTIDENS FÖRSKOLA I VIMMERBY KOMMUN inför min interpellationsdebatt på kommunfullmäktige imorgon. Välkomna att rösta!fredag 22 september 2017

När är Vimmerby öppet?

Igår kväll samlades cirka 200 Vimmerbybor för att reflektera och diskutera samt lära sig om hur vi tillsammans kan öka attraktionskraften genom att skapa bättre livsmiljöer och förutsättnngar.

Karin Andersson från Kairos Future berättade i 90 minuter om olika viktiga faktorer som avgör varför man flyttar, vart man flyttar och vilka olika preferenser som styr. 

De flesta flyttar för att öka sin livskvalité, man flyttar alltså inte från någonting utan till en plats som man bedömer ska öka livskvalitén. Förr flyttade man ofta för att få ett arbete, eller göra karriär. Idag är det vanligare att man väljer livsmiljö och ett attraktivt boende som skäl till en flytt eller utbildning alternativt för att skaffa sig internationella erfarenheter.

Föreläsningen var mycket intressant och efter denna fick vi alla svara på några frågor om attraktionskraft med mentimeter via smartphones. Det var riktigt intressant och roligt och alla fick en direkt återkoppling på skärmen utfrån hur svaren landade in. 

En av frågorna var: Vad är du mest stolt över i Vimmerby. Svaret var tydligt och klart: Astrid Lindgren och det är en del av vårt varumärke som är värt att vårda. MEN vi ska inte glömma att Vimmerby är så mycket mer och faktiskt är öppet hela året. 

Förra turistchefen berättade för mig att någon ringt och frågat

- När är Vimmerby öppet? Det är en intressant fråga tycker jag och lite rolig och samtidigt tragikomisk.

Min slutsats efter denna kväll är.  Vimmerby har så stora möjligheter men för att optimera dessa och ta vara på dem på bästa sätt så krävs det att fler blir delaktiga i vår kommuns utveckling. För att SLUSEN inte ska bli en hyllvärmare och ett dammigt dokument i en hylla så krävs det en kraftsamling av kommunen i samverkan med näringsliv och föreningsliv för att göra en förstudie och bygga något konkret som vi kan komma överens om. Mitt drömprojekt ska jag presentera så småningom och för att förverkliga det kommer det att krävas en stor gemensam och fokuserad insats med externa medel och mångas engagemang. Föreningslivet måste bygga en tydlig samverkan och kanske till och med skapa en föreningsallians där även kulturen får en roll för att skapa mitt drömprojekt. Målet är också att alla partier ska kunna ställa sig bakom en gemensam målbild. 

Glädjande fick vi i samtal med Tillväxtverket igår ett förhandsbesked om att det finns möjlighet att förlänga detta SLUS-arbete så att vi kan rigga för implementeringen av den sociala lokala utvecklingsstrategin och förbereda för konkreta pilotprojekt som vi behöver göra för att öka atraktionskraften för hela kommunen. 

Avslutningsvis föreslog Karin Andersson att vi ska LÄRA KÄNNA DEM VARS PLATS_ OCH BOENDEDRÖMMAR MATCHAR VIMMERBY! Det är kloka ord och ett litet pilotprojekt skulle kunna vara att utveckla ännu fler kontakter med utflyttade ungdomar så att man upprätthåller kontakten med dem och gör det intressant för dem att flytta hem när det är dags att skaffa barn och bilda familj. Jag skrev en motion om detta som vi kallade BREVET HEMIFRÅN men som förra KSO inte alls ville ha tyvärr. KF avslog motionen. Men skam den som ger sig så jag skrev en ny motion om att öka attraktionskraften och på olika sätt arbeta med kontakter med utflyttade ungdomar. Det arbetet måste förstärkas. En av mina gäster igår kväll var en utflyttad Vimmerbyungdom. Jag ska kontakta honom och fråga hur han skulle vilja ha nyheter och kontakt med kommunen på sin nya bostadsort Linköping. Jag tror att både han och jag tycker att Vimmerby KAN BÄTTRE...tillsammans i mötet tar vi steg framåt för att öka attraktionskraften och bygga Vimmerby starkare. 

http://ingelann.blogspot.se/2013/05/brevet-hemifran_28.html

https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/insandare-uttalande/vi-maste-bli-fler-vimmerbybor.html

torsdag 21 september 2017

Budgetproppen

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/centerpartiet-budgeten-bygger-pa-gladjekalkyler

Klyvningen av Sverige får fortsätta med S+MP-budgeten

 

Den sänkta pensionärsskatten finansieras med att äldre som fortsätter jobba får betala mer i skatt. Det är inte rimligt, i en tid när allt fler måste arbeta allt längre.

I dag, onsdag, presenterar finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens budgetproposition. Den innehåller både guld och gröna skogar.

- Regeringen har höjt skatterna på jobb i tre år, sedan avslutar de med spridda skurar av satsningar inför valet. Dessutom riskerar regeringen bränna pengar de inte har, när de använder ett reformutrymme till stor del byggt på glädjekalkyler. Det är inte trovärdigt. Valfläsket osar bränt, säger Anders Åkesson, riksdagsledamot för Centerpartiet i Kalmar län.

Ett av budgetpropens största nummer är den sänkta pensionärsskatten. 

Det är förstås bra. Vi i Centerpartiet vill också sänka skatten för pensionärer. Vår satsning är ännu större än regeringens nästa år och riktar sig mot de pensionärer med lägst inkomster. Regeringen har också delvis finansierat dessa sänkningar genom att höja skatten på äldre som arbetar, genom att införa en särskild löneskatt för äldre. Det är orimligt i en tid när fler måste jobba längre, säger Ingela Nilsson Nachtweij, vice distriktsordförande för Centerpartiet i Kalmar län.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet fortsätter också sin hårda linje i migrationsfrågorna. I budgetförslaget görsingenting för att få in nyanlända i jobb. Det finns en stor, framväxande underklass som inte alls får ta del av högkonjunkturenden väljer socialdemokraterna att blunda för. Det är dags att regeringen börjar se det bortglömda Sverige. Vi borde använda de goda tidernas medvind till att göra nödvändiga förändringar på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Nu missar man den chansen helt. Regeringen slösar bort högkonjunkturen.

 

För intervjuer, kontakta gärna:

Anders Åkesson: 070 335 46 03

Ingela Nilsson Nachtweij: 076 136 77 00

Styrmodell

Vimmerby kommun har antagit en styrmodell för flera år sedan men den har enligt mig som politiker inte fullt ut implementerats i alla veksamheter ännu.

Norrköpings kommun har en beskrivning på sin hemsida av sin styrmodell och en tjänstemannainstruktion som beskriver hur förvaltningarna ska arbeta med styrning av verksamheterna. 

Uppdragsbeskrivningar och verksamhetsplaner och mål som följs upp i ett kretsloppstänk präglar arbetet.

Inspirerande läsning i arla morgonstund. 

Vimmerby behöver göra ett visionsarbete underifrån för att implementera den sociala lokala utvecklingsstrategin och sedan behöver alla förvaltningar tillsammans med politiken ta fram tydliga mål kopplade till SLUSEN och uppdragsbeskrivningar. Verksamhetsplaner som genomförs, synpunktshantering måste beaktas. Slutligen behövs uppföljning och utvärdering som leder till nya uppdrag osv. I samband med detaljbudgetarbetet behöver nämnderna definiera verksamhetsmål som KF antar i busgetbeslutet i november. 

Läs Vimmerby kommuns styrmodell här. Den antogs 2012. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Styrmodell%20för%20Vimmerby%20kommun%20-%20Kommunfullmäktige%202012-12-17%20§%20231.pdf


onsdag 20 september 2017

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi

På torsdag är det stretegiskt möte på RONJA för cirka 250 Vimmerbybor,

Karin Andersson från Kairos Future ska föreläsa om hur vi alla kan bidra till att öka attraktionskraften i en bygd. 

Jag tror att SLUS-arbetet framöver måste utföra några olika konkreta pilotprojekt som gärna får vara externt finansierade om det är möjligt. 

Några pilotprojekt som medborgare efterfrågar och som näringslivet, föreningslivet och kommunen kan göra i en bred samverkan. 

Hoppas vi ses!

Laddstolpar i Vimmerby, nu börjar tiden rinna ut...

Så här skrev jag år 2016 och idag den 20 september 2017 finns fortfarande inget beslut om att bygga laddstolpar i Vimmerby kommun. Medfinansiering från Naturvårdsverket för 15 laddstolpar varav en snabbladdare finns men då krävs det att projektet tar fart för laddstolparna måste vara byggda senast 2018. Vimmerby kommuns ledning har överlämnat ansvaret för att bygga laddstolpar till VEMAB. Jag kommer att fråga kommunalråden på ledamöternas frågestund på KF den 25/9 om hur läget ser ut och var och när  laddstolparna ska monteras. 

Det finns heller inga planer för att bygga solelpanelser vilket finns ett KF-beslut på då vår motion om detta är bifallen. Pengar avsattes i investeringsbudgeten på initiativ av dåvarande KSO men ännu finns ingen solcell byggd. Det vore perfekt på Vimmerby gymnasium som nu utbildar elprogrammets elever i att montera elpaneler i Uganda mm. Det finns ett lämpligt tak i söderläge och man undrar ju varför inget händer.

Elbilar till kommunens bilflotta är en tredje insats som skulle förbättra kommunens klimatarbete. Det finns bra leasinglösningar för elbilar i hemtjänsten. Mörbylånga är en av de kommunerna i länet som satsat på detta. http://www.morbylanga.se/startsida/Nyheter/Kommunens-elbilar-nu-pa-plats/

http://www.barometern.se/oland/morbylangas-elbilar-har-anlant/ Kostnaden för 11 laddstolpar var 450000 och 370000 av dessa var bidrag. Kommunen har alltså själva investerat 50000kr för 11 laddstolpar. Det var en förutsättning för de 24 nya elbilarna som nu körs i hemtjänsten sedan flera år i Mörbylånga. 

Kommunchefen har uttryckt att kommunens bilpark är ett område som vi behöver förbättra. Det finns en utredning av Energikontor Sydost som vi köpt och som visar hur vi kan både spara pengar och göra en klimatinsats genom att byta till förnybart drivna bilar i kommunen. 

Varför görs inte mer på detta område? Var finns handlingskraften och visionerna? 

Det krävs helt klart ett nytt ledarskap i kommunen, enligt mig. C är redo!

tisdag 3 maj 2016

Laddstolpar i Vimmerby kommun?

Framtidens fossilfria fordonsflotta kräver att vi alla anstränger oss lite extra för att nå klimatmålen och blir bättre planetskötare.

Vi hade intressanta ägardialoger med VEMAB och Vimarhem igår och vi skapade en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag för hur vi ska lyckas att använda de medel som vi erhållit av Naturvårddsverket för att bygga 15 laddstolpar och en snabbladdare. 

Det kommer att krävas lite fingertoppskänsla men jag vet att vi har mycket kompetenta medarbetare på kommunen och på VEMAB som tillsammans kommer att göra ett bra förslag som vi politiker sedan kan ta ställning till. Tilldelade medel ska vara förbrukade under 2018 för att vi inte ska tvingas betala tillbaka dem. (750000kr är beviljat vilket motsvarar 50% medfinasiering) Betalsystem för laddning måste på plats och det finns system på gång för det. Laddstolpe med tillhörande sladd som gör det enkelt att ladda är erfarenheter från Jämtlands elbilssatsning. Laddstolpar i kransorter bör också övervägas. Södra Vi och Storebro ligger strategiskt bra liksom Tuna och Frödinge. Samverkan med näringslivet på olika sätt kan skapa en bra laddinfrastruktur. 

Jag noterar att våra Bolags-vd-ar Jan Erixon och Torbjörn Swahn kör eldrivna hybridbilar. Laddning går idag att göra vid Rådhuset eller vid VEMAB. Kristina Lindelöf på Ingebo hagar har också en laddplats installerad och kör sin firmabil på egenproducerad solel. 

Det finns många goda exempel på människor som vågar gå före och satsa på nya fossilfria alternativ. 

Är du intresserad av en elbil. Alla bilhandlarna i "stan" kommer att placera sina elbilar på elbilstorget på Bilens dag den 21 maj. 

Varmt Välkomna! "Ladda Vimmerbys"Tomas Holgerson och jag kommer att finnas på plats för att diskutera elbilarnas möjligheter


Allmänheten inbjudes idag 10-15 till ishallen

Skolorna i kommunen har studiedag idag och då är Ishallen öppen för allmänheten kl. 10-15. Mycket bra , tycker jag. Har i is i hallen, eleverna är lediga från skolan så är det väl toppen att kunna åka skridskor några timmar. Ska bli intressant att få veta hur många som var där under dagen. 

Vi behöver alla rörelse och aktiviteter. Vimmerby gymnasium och AL-skolan idrottslärare har ett samarbete för att öka elevernas fysiska aktivtet under skoldagen. Verkligen ett viktigt steg och ska bli så intressant att följa. 

Forskning har visat att pulsträning varje dag kan ge bättre skolresultat. Många kommuner gör nu satsningar för att erbjuda eleverna fysisk aktivitet varje skoldag. 

En tanke som jag har är varför inte Vimarskolan och alla kransortsskolor är med i samma satsning. Eller görs det en annan satsning där. Eller provar men metodiken på AL och gymnasiet först så att den enklare kan implementera i alla kommunens skolor.

Jag drev ett projekt på min arbetsplats (Gamlebygymnasiet) där vi schemalade 30 minuters promenad med lärare på förmiddagsrasten i samband med fika. Dagen började med 90 minuter lektion. Därefter gav läraren en uppgift att resonera om under promenaden och sedan fanns två olika rundor att välja på innan elever och lärare gick till matsalen och fikade. Vi provade detta från augusti-novemberlovet och det var mycket uppskattat även om det knorrades en del. Skolledningen pausade sedan denna aktivitet på grund av höst-vinterperiod men tyvärr har den sedan inte återupptagits trots att utvärderingen visade att den hade varit uppskattat och hade gett bra effekt. Många elever kom till mig sedan och sa att de saknade promenaden med mig för där fanns ett tillfälle till otvungna och spontana  samtal som var mycket bra för både mig som pedagog och för eleverna. 

Mer fysisk aktivitet behövs helt klart i vårt samhälle där vi ägnar mer och mer tid till skärmtid och stillasittande. 

tisdag 19 september 2017

Skruvarna ska monteras fast i idrottshallen imorgon

Idag var jag i Idrottshallen på besök och fick veta att Byggklasson ska ordna så att alla skruvarna i skenan sitter fast.

Glädjande men tyvärr är behovet ändå stort att byta vikväggen mot en gardin från taket samt att fylla igen skenan och gjuta en ny golvmatta. 

Den cirka 20 år gamla gula mattan som gjöts på den mörkgröna mattan är så nött att den gamla gröna mattan lyser igenom på exempelvis platsen där innebandymålen står. 

Dags att bifalla vår motion att utreda möjligheter till renovering enligt ovan i samverkan med extern aktör. 

Kommuninvest är restriktiva men läget ser bättre ut nu

Kommuninvest besökte KS AU härförleden.

De visade siffror som beskrev katastrofåret 2014 där kommunens ekonomi var sämre än någonsin efter alltför stora investeringar på ett och samma år 2013. Minusresultat efter flera års stora investeringar. Förhoppningsvis är de flesta på lång sikt bra för kommunen.

Förskolan Lunden, Vimmerby Fiber för 60 miljoner, Krönsmon och Kraftvärmeverket samt äldreboendet var det som förra KSO snabbt drev igenom under förra mandatperioden utan att göra framtidsscenarier för hur kommunen skulle klara driften under ett stort antal år framöver med mer kostsamma och nya lokaler som måste skrivas av och räntas. 

Kommuninvest beskrev att kommunen framöver måste göra scenarier och beskriva hur man ska klara driften av nybyggnationerna som planeras. 

Jag beskrev att vi politiker måste få flera olika alternativ från tjänsemännen så att vi ser en helhet när vi ska prioritera kommunens framtida investeringar. 

Här beskriver de båda kommunalråden hur de ser på kommuninvests besked. 

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/14990/kommunen-har-fatt-ned-skuldbordan-kan-fa-lana-igen/

M och S skrev fram ett förslag nyligen om att KF skulle ta ett inriktningsbeslut om att bygga en ny stor skola som ska ersätta AL-skolan. 

Oppositionen återremitterade ärendet och den återremissen har ännu inte behandlats av majoritetens presidium i KS AU och KS. Kommuninvest tror jag inte vill se ett inriktningsbeslut utan noggranna beräkningar och scenarier för ökade driftkostnader. 

Nu har kommunen gjort bättre resultat och minskat driftkostnaderna för verksamheterna markant. Investeringarna är på lägsta möjliga nivå. C ville införa både investeringsstopp och anställningsstopp år 2015 när ekonomin var i botten men det var inte M och S redo för.

Nu har skolchefen avsagt sig arbetsmiljöansvar för förskolan på grund av att BUN inte blir tilldelade ökade driftkostnader för paviljongerna vid LUNDEN mm. 

Vi i C har hela tiden hävdat att det är bättre att försöka hutta egna lokaler för tillfälliga förskoleavdelningar men det har inte BUN själva velat undersöka. Hattstugan stängdes liksom Pelarne förskola. 

På måndag har vi interpellationsdebatt om förskolan. Lis Astrid Andersson ska skriva ett svar som jag får senast på fredag och sedan har jag helgen på mig för att tillsammans med vår strategigrupp förbereda interpellationsdebatten om förskolan. Fokus är: Vad ska vi bygga, hur ska vi bygga och vad får det kosta i investering och i drift. En långsiktig planering krävs för kommunen så att vi inte hamnar i 2014 års läge där vår bank satte stopp. 

måndag 18 september 2017

Spännande vecka väntar och igår träffade jag Nybros KSO

Gruppmöte ikväll och jag tror att vi får byta lokal då vi nog inte ryms i Södra Vi-rummet ikväll. Vi har bjudit in nuvarande fullmäktigegrupp och dess ersättare vilket är 20 personer samt de nya 33 personerna varav 12 är helt nya namn. Självklart är alla medlemmar välkomna till våra månadsmöten och temperaturen stiger nu när det börjar närma sig valrörelse. 

Vi har flera strategiskt viktiga frågor att diskutera. Vi ska ta upp organisationsberedningen som har beslutsmöte på onsdag gällande vilken politisk organsiation som kommunen ska ha under kommande mandatperiod. M och S har meddelat att de vill ha ett enigt beslut så här gäller det nog att finna en kompromisslösning som alla kan leva med. 

Historien från förra valet är inte vad kommunen behöver igen och det måste alla partier ta ansvar för. Då hade vi en revisions- och demokratiberedning som lade fram ett förslag till KF och som KF inte kunde enas kring utan då var det alliansens organisationsförslag som vann gehör.

Efter valet så valde M i Vimmerby att bryta det långa allianssamarbetet och det borgerliga ledarskapet genom att gå in i en lila allians med S. Det första som gjordes var att ändra den politiska organsiationen och tillsätta två kommunalråd på heltid och finansieringen av det var bland annat att minska oppositionens delaktighet.

Detta ledde bland annat till en folkomröstning i februari år 2016 som kostade mycket förtroende och kapital i kommunen.

SLUS-arbetets fokus har därför varit att återupprätta förtroende och tillit och bygga samverkan mellan kommun, föreningsliv och näringsliv. På torsdag har vi det andra stora strategiska mötet på RONJA. Då samlas cirka 200 medbogare för att lyssna på Malin Andersson från Kairos Future om hur man kan öka attraktionskraften. 

Vi har ett förslag till social lokal strategisk plan för Vimmerby och den behöver kompletteras med en vision för hela kommunen. Nybro kommun arbetar just nu med att ta fram en vision med ett underifrånperspektiv och med många delaktiga. Det kanske kan vara en modell för Vimmerbys visionsarbete. Läs om det på Nybro kommuns hemsida. Jag träffade deras KSO Christina Davidsson igår och där finns ett mycket bra ledarskap som vi i Vimmerby inspireras av. Nybro hade en lila allians år 2011-2014 som tappade makten 2014 efter många års socialdemokratiskt ledarskap. Vimmerby och Nybro är på många sätt lika även om näringslivet ser annorlunda ut. Befolkningsmängden är lite större i Nybro men skog och jord och småföretagandet på landsbygden är likheter. Nybro kommun bussade elever från tätorten till Alsterbro skola. Kommunen tvingades att lägga ner Bäckebo skola på grund av för få elever och inga behöriga lärare. Endast 20 elever på skolan från F1-6 och i dialog med föräldrarna har man nu bussat dessa barn till Alsterbro skola. Förskolan finns dock kvar i Bäckebo och i samma fastighet har man nu ett HVB-hem för ensamkommande och ett trygghetsboende för äldre. Landsbygdspolitiken är i fokus i en kommun som arbetar för ett öppet, grönt, tryggt och företagsamt Nybro.

Vimmerby kan så mycket bättre och jag är tacksam att vi i C nu bygger ett starkt lag för att ta över ledarskapet med demokrati och delaktighet som viktigaste ingrediens. Startegigruppen träffas på onsdag för att arbeta med vårt valmanifest och det är en mycket aktiv grupp på sju personer som sammansvetsat jobbar målmedvetet med fokus på ett nytt ledarskap i Vimmerby kommun 2019.
söndag 17 september 2017

APL på alla gymnasieprogram?

Läser stämmohandlingar idag. 1200 sidor! 

Ett av de områden som intresserar mig är utbildning och skola och därför funderar jag på att föreslå stämman att Centerpartiet verkar för att inrätta arbetsplatsförlagt lärande på alla gymnasieprogram enligt det öppna brev som jag skrev härförleden. 

Att stärka lärlingsutbildningarna enligt nedan är också viktigt. 

"Centerpartiet var med och återinförde lärlingsutbildningarna i Sverige. Dessa har dock inte utvecklats snabbt nog och inte tillräckligt väl svarat upp till arbetsgivarnas efterfrågan på kompetent arbetskraft 310 Centerpartiet vill därför införa lärlingsråd, bestående av representanter från handelskammare, näringsliv och fackförbund. Dessa ska utforma utbildningarna så att de blir relevanta, håller hög kvalitet och följer arbetsmarknadens behov. Det är också viktigt att bredda lärlingsutbildningarna till fler områden, exempelvis inom den offentligfinansierade välfärden. "

Vimmerby 2017-09-14

Öppet brev till Anna Ekström (S) och Gustaf Fridolin (MP)
Nu är höstterminen i full gång och lärare, skolpersonal och elever arbetar målinriktat för att skapa förutsättningar för vårt gemensamma samhällsbygge. Jag vill passa på att lyfta några synpunkter och förslag på gymnasieskolans område, som skulle kunna förbättra det arbetet.
Kopplingen mellan arbetslivet och gymnasieutbildningen måste stärkas på alla plan och inom alla program. 
Därför föreslår jag att det införs ett obligatorisk arbetsplatsförlagt lärande (APL) på alla de studieförberedande programmen i gymnasieskolan, vilket redan finns i studieplanen på de yrkesförberedande programmen. 
Samhället förväntar sig att alla ungdomar på sikt ska bli anställningsbara och produktiva samhällsmedborgare.

Då är det lika viktigt för dem som läser ett studieförberedande program som för dem som läser ett yrkesförberedande program att få tillgång till några veckors lärande på en arbetsplats med professionell handledning under gymnasieutbildningen.
Om man inte sommarjobbat och om man bor i en kommun som inte erbjuder PRAO på grundskolan så finns en risk att en 19-åring som tar studenten på ett studieförberedande program aldrig haft en direktkontakt med en arbetsplats. 

Vore det inte rimligt att alla gymnasielever får APL under sin utbildning?
En annan fråga som vi måste lyfta är hur vi ska öka attraktionskraften för de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Enligt en studie behöver 55% av våra ungdomar utbilda sig på yrkesprogram för att vi ska klara kompetensförsörjningen av barnskötare, byggarbetare, frisörer, vårdpersonal, elektriker, rörmokare, djurskötare, maskinförare, skogsarbetare, kockar, hotellpersonal med mera

2016 var det knappt hälften av behovet som sökte yrkesprogram. Det innebär att vi utbildar ungdomar i studieförberedande program, ungdomar som sedan kommer att arbeta inom något av de yrken jag nyss räknade upp. Men helt utan gymnasial yrkesutbildning. Så kan vi väl inte bygga vårt utbildningssystem och samhälle? Vi behöver stärka möjligheter till att arbeta som lärling för de som hellre gör det än delta i ett traditionellt yrkesprogram på gymnasiet. 

Hur ska du, Anna Ekström, som Sveriges nya gymnasie- och kunskapslyftminister göra så att vårt utbildningssystem på sikt ska matcha vår arbetsmarknad mer effektivt. Ser du ett behov av APL på alla programmen?

Hur ska du, Gustaf Fridolin, som utbildningsminister, göra för att uppvärdra yrkesprogrammen och lyfta lärlingsmöjligheten?


Ingela Nilsson Nachtweij (C)

 

lördag 16 september 2017

Lite av varje

Lördag morgon och jag ska förrätta en vigsel idag. Alltid lika mysigt att göra det även om den ena vigseln inte är den andra lik. Det är olika förutsättningar och olika sammanhang. En del vill ha många gäster och ett riktigt bröllop. Andra vill vigas i all enkelhet med kommunens vittnen i Rådhusets tingssal. 

Efter vigseln ska jag till Kalmar på Ledarskapsakademi med 30 hungriga och nyblivna centerpartister som under året rustats för nästa mandatperiod. Vi ska få föreläsningar om hur man kan lägga upp sin personavalskampanj mm. 

På söndag eftermiddag ska vi ha motionsgenomgång med ombuden som ska företräda länet på partistämman i Malmö i slutet av september. Det är hundratals motioner och 1200 sidor handlingar. Ett gediget material till en stämma som inleds med komittearbete och därefter ska alla motioner avgöras i plenum. Flera nya program ska också antas. Fyra dagar intensiv stämma med förhandlingar till midnatt behöver förberedas. Kalmar län är ett av Sveriges största centerdistrikt så vi har många ombud som deltar eftersom det är antalet medlemmar som avgör antalet ombud. En stämma är en demokratisk och härlig mötesplats för politiker från hela Sverige som vill bygga ett ännu bättre Sverige och där ett nytt ledarskap 2019-2022 är en förutsättning för det bygget. 

Nästa vecka är det varken KS AU eller KS men på måndag kväll har vi gruppmöte inför KF den 25/9. Jag tror att det kommer många denna gång eftersom vi har bjudit in de 33 nya kandidaterna som ska företräda C i Vimmerby på vår KF-lista i valet om ett år. Vi behöver redan nu bygga laget lokalt som ska ta över ledarskapet i Vimmerby kommun. 

Styrelsen för Vimmerby koncern AB ska sammanträda på tisdag och det finns några viktiga ärenden som ska diskuteras gällande exempelvis den framtida fiberutbyggnaden. Det är en mycket viktig fråga eftersom Telia kommer att släcka kopparnätet för cirka 700 abonnenter i vår kommun redan i oktober 2018. En möjlighet till kraftfull telefoni och bredband utan kopparnät är fiberanslutning då en mobil lösning inte alltid är tillräcklig. Vi behöver hjälpas åt med att säkra en effektiv utbyggnad av fiber i hela kommunen. Telia via Zitius och IP Only samt Vimmerby fiber är tre möjliga aktörer för detta. Samverkan är centralt för att det ska bli så kostnadseffektivt som möjligt för våra medborgare. 

Vimmerby Energi och Miljö AB har anställt en bredbandssamordare som heter Christer Sjöstedt. Här finns hans kontaktuppgifter. http://www.vimmerbyfiber.se

På torsdag kväll den 21 september har vi strategiskt möte för andra gången med cirka 200 inbjudna medborgare. De båda kommunalråden och jag ska kort intervjuas av FLENS näringslivschef som är konferencier för kvällen. Vi ska också få en föreläsning om attraktiva miljöer av Karin Andersson från Kairos Future. Jag hoppas på en bra kväll och att vi kommer fram till några konkreta projekt som vi kan kraftsamla omkring för att öka attraktionskraften. 

torsdag 14 september 2017

Välkomna till Kommunfullmäktige den 25 september kl 17.30

Nu är det långa sommaruppehållet avklarat och KF sammanträder den 25 september i Plenisalen.

Allmänhetens frågestund erbjuder alla medborgare i kommunen att ställa en fråga till någon av ledamöterna. Det måste vara en enkel fråga som ledamoten kan svara på direkt på sammanträdet utan utredning. 

Det är 305 sidor i kungörelsen denna gång.

Vår motion om renovering av Idrottshallen och byte av vikvägg och borttagande av skenan som går tvärs över A-hallens golv ska avgöras.

Vi kommer också att få en hel del information. Jocke Johansson kommer att berätta om Astrid Lindgrens värld och Sara Dolk kommer att presentera möjligheterna till byggnationer på Nosshult. Detaljplanen för det området är snart klar och efterfrågan är redan stor. 

KDs motion om återinförande av PRAO är inte på dagordningen trots att den är behandlad av både BUN och KS AU. Den ska bli spännande att följa. 

Trygghetsboende och förskoleplatser

Granen har en lång kö och fler lägenheter för äldre behövs.

Centerpartiet skrev därför en motion redan 2011 om att skapa fler trygga boenden i Vimmerby kommun. Vårt förslag var att exempelvis bygga ut Granen.

Nu har vi snart en färdig detaljplan för Granens omgivning så det finns nu förutsättningar för att bygga lägenheter. 

Frågan är om vi ska bygga i egen regi eller sälja Granen med byggrätt till en extern aktör.

En tredje möjlighet är att skapa kooperativa hyresrätter på det sätt som gjorts i Högsby med flera orter.

KS äger frågan och snart måste frågan upp på bordet för kommunen behöver ta ansvar för att tillskapa fler lägenheter för äldre, trygghetsboenden. EKENs ägare har föreslagit ett samarbete med kommunen för att bygga trygghetsboende och den dialogen är viktig. Det kanske även finns möjligheter för en privat förskola där med minst fyra avdelningar. Den storleken krävs för att nå lönsamhet enligt några som jag pratade med och som driver en privat förskola. 

Att flytta in och skapa fler förskoleavdelningar i Djursdala och Brännebro skolor är också en möjlighet som behöver utredas. 

Snart får vi i KS AU reda på kostanden per elev och barn i alla enheter i kommunen. Det ska bli intressant att få veta hur det ser ut för att vi ska kunna planera långsiktigt och effektivit. Jag drev på för att vi i KS AU skulle göra den beställningen av BUN och nu den 26/9 ska vi få resultatet. 

Kyrkovalet

Idag ska jag rösta i kyrkovalet. Magnus Ek och Conny Tyrberg är mina kandidater till kyrkomötet. Ska även passa på att dela ut lite valmaterial på cykel. Förena nytta med nöja för att få in sunt förnuft i kyrkans ledning. Det är viktigt, inte minst med tanke på att kyrkan äger mycket tätortsnära mark som kommunerna behöver byta till sig eller  köpa för att bygga bostäder mm.

Vid Vennebjörkevägen finns utmärkt mark för förskola eller bostäder och där pågår en diskussion med egendomsnämnden om byte av mark i Hylta, Rumskulla. Den förhandlingen verkar vara svår så jag hoppas att de som leder och styr stiftet pekar med hela handen så att marken blir möjlig att använda för kommunens expansion. Ett byte av mark till samma värde borde vara en fair deal. enligt mig. Men kyrkan vill ha tre gånger så mycket markvärde, om jag uppfattat det hela rätt. 

Läs här om bytesaffären. http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/tiden-rinner-ut-for-kyrktomten-20170216/

Målet var att bygga en förskola i detta område men den planen verkar ha gått om intet tyvärr. 

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/nu-ligger-bollen-hos-kyrkan-20170523/

onsdag 13 september 2017

EKEN

Funderar över varför KSO ännu inte bjudit in till ett möte med EKENS ägare. Oavsett vad ett sådant möte leder till så är det bra att ha en dialog med kommunens större fastighetsägare.

Kan fastighetsägaren och kommunen hitta en win-win-situation? 

Ett samtal krävs för att det överhuvudtaget ska öppnas möjligheter, som jag ser det.

Kulturskolan behöver stärkas i Vimmerby

De som arbetar på Vimmerby kutlurskola gör ett fantastiskt arbete och erbjuder en mycket bra verksamhet utifrån de resurser som vi politiker har tilldelat. 

MEN jag blir lite besviken på att det är så liten andel som faktiskt deltar i kulturskolans verksamhet i Vimmerby. 22% är en jämförelsevis låg andel. Många kommuner har en större andel av barnen i kulturaktivitet genom den kommunala kulturskolan. 

Ett av skälen kan vara att vi har för få pedagoger inom de instrument som barnen vill lära sig (piano och gitarr t ex.) .

Ett annat kan vara att vi inte längre erbjuder blåsinstrument eller orkester. Där hänvisar vi till Hultsfreds kulturskola. Några få Vimmerbyungdomar deltar i deras blåsundervisning. Det är nämligen lång kö där. 

Vi har också privat instrumentundervisning som kan komplettera den kommunala kulturskolans erbjudande. Där finns piano och tvärflöjt i dagsläget, tror jag.

Vuxenskolan erbjuder också musikundervisning. 

Jag vill tipsa om Sandviken där kommunen är föregångare. Men det finns många goda exempel i vårt land. Ragunda är en annan framgångsrik kulturkommun. 

https://sandviken.se/kulturfritid/kulturcentrum/kulturskolan/varakurser.4.60450075118302f55dd80002398.html

tisdag 12 september 2017

Attraktionskraften och SLUS-arbetet i fokus

Ett långt möte med bra diskussioner i KS AU idag. 

Vi hanterade remissvaren på förslaget till social lokal utvecklingsstrategi för kommunen.

Jag föreslog ett möte med alla gruppledarna om förslaget till SLUS som nu efter en gedigen remissrunda ska godkännas av KS och sedan antas av KF. 

Det vore värdefullt att få den presenterad före KF så att alla i KF känner sig delaktiga i detta utvecklingsarbetet som är en start på hur vi tillsammans kan öka attraktionskraften i hela kommunen och öka tilliten. Föreningsliv , nöringsliv och kommunen i samverkan är ledstjärnan i det arbetet. 

Läs mer om SLUS-arbetet på kommunens hemsida och titta på de fem filmerna om Vimmerby som näringslivsenheten tillsammans med ett företag från Öland har producerat. Den första finns nu på sociala medier. http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/nyheter-fran-naringslivsportalen/filmpremiar-slusprojektet-presenteras-via-film/

måndag 11 september 2017

Näringslivsdialog

Ljunghälls hade en representant och kommunen hade 12 personer inkluderat tre politiker. Kändes inledningsvis som att det var lite obalans men det blev ett riktigt bra möte ändå trots att det inte fanns någon specifik agenda för mötet. 

Vi hade ett mycket bra samtal om Ljunghälls och den lokala industrins behov. Det var framförallt kompetensförsörjning till industrijobb och behov av en inflyttarservice för att sälja in Vimmerbypaketet till en hel familj där en person ska arbeta på Ljunghälls som lyftes fram av Ljunghälls personalchef. 

Arbetsförmedlingen besökte kommunstyrelsen i förra veckan och avslutade sin presentation med att det finns mycket pengar till bra projekt för att få fler in i arbete och där är det exempelvis unga och utrikesfödda som behöver stöd för att komma in på arbetsmarknaden. 

Språkstöd till utrikes födda och utbildning till unga. 

En bättre och mer anpassad SFI på exempelvis kvällstid för att man ska kunna börja arbeta och lära sig språket parallellt med arbetet. Detta har provats på Scania i Oskarshamn med goda resultat och det vore väl bra för flera av våra större och mindre företag med arbetskraftsbehov. 

Det samtalade vi om samt om att Teknikcollege i samverkan med Vimmerby gymnasium fungerar mycket bra för Ljunghälls. 

Avslutningsvis bekräftade Ljunghälls personalchef att denna sortens möten kan ersätta industrirådet som mest hade varit information och inte dialog. 

Tillsammans gör vi Vimmerby till en ännu bättre kommun att leva och verka på. 

söndag 10 september 2017

Veckan som börjar med 11/9

Ett dramatiskt datum (9-11) och det är en dag som påminner om twin tower och det hemska som hände där. Skänker de drabbade där en tanke och även en tanke till alla de som drabbas av stromen IRMA i Florida i dagarna. 

För min del är jag inbjuden till ett möte med Ljunghälls, Samhällsbyggnadsavd och de båda kommunalråden imorgon. Tyvärr finns det ingen agenda för mötet som ska pågå 90 minuter. För mig är det viktigt att det finns en agenda för möten som jag ska delta i av två skäl. Dels vill jag förbereda mig inför mötet och dels vill jag att mötet ska vara effektivt så att dialogen blir optimal och så att alla de frågor som ska diskuteras är de som alla är överens om att lyfta. Det är ju viktigt att alla frågor som behöver lyftas hinns med. Patric Kinnbom har bjudit in till mötet och han är inte längre i tjänst så det är för mig en del oklarheter i detta första möte med ett av kommunens större företag.Jag tror att det ska arrangeras möten med kommunens större företag framöver och att det ska ersätta kommunens industriråd. 

En reflektation vad gäller företagsdialogen är att KF på initiativ av förre KSO, har beslutat att det ska ordnas möten med ett näringslivsråd och med ett industriråd där kommunen ska bedriva sin dialog med företagen. Dessa möten har inte ägt rum på flera år. Det borde återrapporteras till KF hur M och S arbetar med företagsdialogen nu när dessa beslutade "råd" inte är aktiva. 2011 beslutade KS och KF om att inrätta dessa två råd. Beslutet är inte upphävt. 

Ett förslag som kommit fram är att kommunen ska arrangera möten mellan KS AU och kommunens större företag årligen. Detta kan vara det första mötet i det arbetet. 

Vimmerby kommun har en näringslivsstrategi som KF antagit och där det beskrivs hur näringslivschefen ska samordna de båda råden. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/10970/Vimmerby%20kommuns%20näringslivsstrategi%20KF%20beslut.pdf

Jag anser att näringslivsarbetet måste intensifieras och ett förslag som lyfts fram är att personal från de viktigaste nämnderna för företagen ska erbjuda drop-in-tillfällen för korta frågor vilket andra kommuner har. En service där man slipper ringa och boka tid för enklare frågor som företagare kan ha. Även medborgarnas viktigste frågor skulle kunna besvaras i en drop-in funktion som kompletterar digitala tjänster på kommunens nya hemsida som snart kommer att bli verklighet. 

På måndagseftermiddagen är det budgetdialog för KS budget 13.30-16.30.

På tisdag är det KS AU hela eftermiddagen. 

Onsdag och fredag ska det jobbas i Gamleby som varje vecka. Torsdagen ska ägnas åt möten med nya medlemmar och föreningsdialog. 

onsdag 6 september 2017

Paviljonger i två plan

Nu är de snart på plats. 

Varför ska vi ha dessa paviljonger i två plan. Det saknas inte ytor att bygga på eller placera paviljonger på som jag ser det. De är hyrda på fem år så till 2022 ska de stå här som en provisorisk och tillfällig lösning på behovet av förskoleplatser. Ett behov som i grunden är så positivt för kommunen.

Sex miljoner kommer det att kosta 2017 för att iordningsställa, drifta och hyra dessa paviljonger och sedan är det dryga driftkostnader årligen för BUN som de ska klara inom budget.

Hissar att förflytta barnen i och trappor att klättra i måste finnas och för mig är det faktiskt otänkbart att inte försöka få till förskoleavdelningar i markplan. 

Men nu är det beslutat och iordningsställt så det är bara att gilla läget.

MEN det ska bli mycket spännande att lyssna till ordförande Lis-Astrid Anderssons svar på Centerpartiets interpellation om vad det är som ska byggas långsiktigt. 

Det kan bli en av de viktigaste valfrågorna för oss som bor i Vimmerby. Kommuninvest informerade om kommunens skuldläge och hur viktigt det är att göra olika scenarion där man även tar höjd för en förväntad räntehöjning 2018 samt ökade driftkostnader ju fler nya avdelningar som byggs. Därför vill vi i C bygga så få avdelningar som möjligt. Inte 10 avdelningar i VOK-skogen som M och S vill ha. 

tisdag 5 september 2017

Kultur- och fritidsfrågorna måste få mer fokus

Peter Högberg uttryckte igår att nämnden lades ner för snabbt och han ångrar det beslutet idag. Vi i oppositionen håller med och uppskattar att Peter Högberg medger detta felbeslut idag. 

Radio Kalmar beskrev att Vimmerbys kommunalråd (!) Peter Högberg har ändrats sig och kommenterar att det är lätt att vara efterklok. 

Jag tycker att det är friskt att beskriva att man gjort fel och nu hoppas vi att processen för att lyfta kultur- och fritidsfrågorna till en mer professionell politisk hantering går framåt. Tjänstemännen jobbar ju på för fullt men ibland behövs politiskt arbete och stöd för att frågorna ska få den hantering som medborgarna kräver. Samspelet mellan personal och politik måste förbättras som jag ser det. 

I måndags hade jag ett mycket bra och konstruktivt samtal med Vimmerby Hockeys ordförande. Tacksam för det. 

fredag 1 september 2017

Sommaris i Vimmerby kommer att göras enligt befintligt avtal även framåt.

Alla som läser detta kan vara lugna över att det inte kommer att läggas ett enda besparingsförslag av Centerpartiet i Vimmerby vad gäller tidpunkten för när isen ska börja tillverkas i Vimmerby ishall.

Centerpartiet i Vimmerby där jag är gruppledare kommer inte att lägga något sådant förslag så all denna uppståndelse som funnits i media är mycket olycklig och överdriven.

Jag vill be alla om ursäkt för att jag tyvärr uttryckte en tanke och ett förslag som några olika medborgare fört fram när de tyckte att det var orimligt att göra is i juli månad av kostnadskäl och de ansåg att det var orättvist mellan bidragen mellan olika föreningar i vår kommun. 

Marcus Samuelsson har nu berättat att detta byggde på en helt felaktig tidsangivelse eftersom 7 augusti var årets ispremiär. Det görs alltså ingen is i juli månad. 

På måndag ska jag träffa Marcus Samuelsson och vi ska samtala om hur Ishallen kan förbättras och hur vi kan effektivisera där det är möjligt. 

Nu hoppas jag att denna debatt avslutas för detta är det sista i denna fråga som jag kommer att säga. 


Möten inbokade om föreningslivet och näringslivets samverkan med kommunen

Nu har jag fyra olika möten inbokade utifrån mina blogginlägg om föreningslivet. 

Tacksam för att männsikor är så engagerade och vill möta mig och diskutera föreningslivets framtida utvecklingsmöjligheter. 

Måndag: Möte med ordförande för Vimmerby Hockey

Måndag em: Plandialog

Måndag kväll : Styrelsemöte med kretsen för Centerpartiet

Tisdag: KS hela dagen

Torsdag: Lunch med en intressant entreprenörssjäl

Fika med en nybliven medlem. 

Har även fått ett långt mejl från en mamma som är engagerad i föreningslivet och mycket besviken. Har föreslagit ett möte. 


Energirika möten med MAGNUS gånger 2

I måndags träffade jag Magnus Demervall på kretssamrådet i Mönsterås. Vi hade ett mycket bra samtal efter hans föreläsning om "Hur vi ska vinna valet 2018". Tacksam för den klokskap och det strategiska arbetet som sker på riksplanet och som stöttar oss som arbetar på det lokala och regionala politiska planet. 

Idag, på min födelsedag träffade jag Magnus Ek på Astrid Lindgrens Näs och vi passade på att avsluta vårt möte med en lunch på fina Stadshotellet. 

Vi resonerade om hur Östergötland och Kalmar län skulle kunna utveckla bättre samverkan och vi fann att infrastrukturfrågorna och besöksnäringen är intressanta gemensamma frågor. Men det finns flera saker som förenar förutom det geografiska läget i Östra delen av vårt land. Regionbildningen som kommer att ske förr eller senare borde rimligen utifrån mitt perspektiv ska med hjälp av ett sammanhållet Östergötland- Småland på något sätt. En större region för att att skapa effektiv infrastruktur och sjukvård men alla andra frågor ska skötas mer lokalt av kommunerna. Så ser jag på det men än så länge har inte denna viktiga framtidsfråga för Östra Sverige lossnat och hittat sitt driv underifrån. 

Tacksam för dessa berikande möten !

Närodlade möten i en global värld. Unga människor kan ibland ge så mycket insikt och hjälp att komma vidare i det politiska arbetet. Energi till att helt enkelt skapa förutsättningar för att göra skillnad på olika sätt. TACK 2 gånger MAGNUS!


SOLEL TILL SOMMARIS i ISHALLEN

En medborgare skrev alldeles nyss till mig och föreslog att Vimmerby kommun skulle bygga sin första egna solelpanel på ISHALLEN för att finansiera behovet av el till istillverkning. 

Det kallar jag ett konstruktivt medborgarförslag som är hållbart och lösningsorienterat. Tack för det även om kommunens investeringsbudget just nu är tight och består av många andra högt prioriterade förslag. 

Samverkan med näringslivet kanske skulle kunna hjälpa till att förverkliga både beehovet av fler omklädningsrum och hållbar istillverkning med hjälp av solel. 

Skulle näringslivet också kunna hjälpa till med ett byte av hallgolvet och ny vikvägg i Idrottshallen? 

CROWDFUNDING skulle kunna skapa mervärden när nu kommunen ensam har svårt att skapa ekonomiskt utrymme för detta. 

Kultur och fritid måste prioriteras och effektiviseras

Jag läser Tomas Petersons blogg och finner en hel del intressanta fakta. 

"Ekonomisk disciplin.


I kommunen kallar vi det att hålla sig inom budget. I debatten och hos vissa politiker verkar det som det finns något ”ovan där” som bara fyller på med resurser. Så är det inte! Vi har en inkomst att hålla oss inom, även om vi har det mycket säkrare att få en inkomst till kommunen än i ett företag där leveransen och prestationen är det enda som ger inkomsten.
Hur har vi då fördelat resurserna i kommunen de senaste fyra åren? Jo för de två största och för välfärden viktigaste områdena har vi gjort så här:
Barn- och Utbildning som omfattar barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskolecenter och ytterligare mindre utbildningsområden tilldelades 2014 279,8 mnkr och föreslås för 2018 få 316,2 mnkr. En satsning med 36,4 mnkr eller 13%.Trots denna satsning är det trångt i förskolor och skolor på många platser medan klassrum står tomma i vissa skolor.
Social- och omsorg som omfattar omsorg om äldre, funktionshindrade och andra grupper liksom individ- och familjestöd och andra sociala insatser inom tex flyktingmottagande tilldelades 2014 275,9 mnkr och föreslås för 2018 få 343,2 mnkr. En kraftfull satsning med 67,3 mnkr eller hela 24%. En del av satsningen är justering för underskott 2014 och mycket beror på ökat antal äldre och högre kvalité i omsorgen.
Det sätt kommunen kan skapa ökad välfärd, tillväxt och nya satsningar på är att människor trivs i vår kommun och vill bosätta sig här samt att prioritera och välja ut de områden vi vill satsa på. Bostads- och industritomter eller gator och vägar? Förskolor, grundskolor, gymnasium eller förskollärare, specialpedagoger, rektorer och chefer? Äldreboenden eller omsorgspersonal? Många små och utspridda enheter eller större välorganiserade och effektiva enheter? 
Listan över områden att välja bland och prioritera är hur lång som helst, det gäller att göra rätt och så att så många som möjligt får så bra som möjligt – men det räcker inte till allt och alla!"

Jag har följande kommentarer till ovanstående text:

Kultur- och fritidsfrågorna måste få en bättre politisk styrning då de är mycket viktiga för attraktionskraften liksom näringslivsfrågorna. 

Det är varken en naturlag att urbaniseringen sker eller att stordrift är välorgansierat och effektivare än mindre enheter i avskrivna och betalda fastigheter. Det är denna fråga som präglat de senaste årens politik i Vimmerby. Vi är många som anser att kommunen inte har råd att hyra dyra paviljonger eller bygga en ny stor förskola med 10 avdelningar i ett område där det kommer att samlas mellan 400 och 450 av kommunens förskolebarn. Mönsterås kommun gjorde en utredning för några år sedan som resluterade i att det mest ekonomiskt hållbara och det effektivaste och bästa för medborgarna var förskolor med 4 avdelningar. 

Avslutningsvis var det M och S som tilldelade BUN och SOC ytterligare miljoner på sittande möte utan inblandning av tjänstemännens kompetens och ändrade kommunstyrelsens förslag på kommunfullmäktige i juni. Ekonomisk disciplin blir för mig en mycket ihålig rubrik på ett blogginlägg av en moderat politiker som tillsammans med S har som största och övergripande mål under denna mandatperiod att få ordning på ekonomin efter förre KSOs ledarskap som gjorde så stora och tveksamma investeringar (läs fibernät med fåtal anslutna)  så att vår bank kommuninvest nu är mycket restriktiva med utlåning till exempelvis en nya förskola.  

Vi behöver ett nytt ledarskap för Vimmerby kommun som präglas av ordning och reda och stort ansvar för kommunens ekonomi och där vi utgår från den enskilde medborgarens perspektiv och bygger ett Vimmerby med fokus på att öka attraktionskraften i hela kommunen. Närodlad politik helt enkelt. Vi är ett gäng nya hungriga och äldre erfarna politiker som vill ha ert förtroende för att leda Vimmerby in i framtiden. Läs mer om vår politik här https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida.html och om de förslag som vi har lagt under denna mandatperiod : https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/motioner-interpellationer.html


Det är i dialog med medborgarna som de bästa förslagen kommer

Det finns många frågor som en kommun måste hantera, stora och små frågor för medborgarna i vardagslivet. För den enskilde är givetvis den fråga som engagerar till aktivitet och agerande alltid en stor fråga.  

Jag försöker göra ett bra arbete som förtroendevald men det är ibland en mycket svår uppgift. Här på bloggen försöker jag beskriva mina funderingar och förbättringsförslag och jag tackar ödmjukt för att ni är många som läser och jag är mycket tacksam för de inspel jag får utifrån det jag förmedlar här. 

Inlägget om idrosttshallens behov av golvbyte på grund av skaderisken lästes av 1370 personer vilket är den största antalet sidvisningar under de 7 år som jag bloggat. Därför valde jag att skriva en längre deabttartikel om föreningslivet som publicerades i Vimmerby tidning och på Dagens Vimmerby för några dagar sedan. Det följdes av intervjuer som nu publicerats i olika artiklar och jag vill därför berätta om några medborgarförslag som jag fått den senaste tiden och som jag anser är konstruktiva och lösningsfokuserade.  Jag vill påminna om att syftet med debattartikeln var att lyfta behovet av att göra det underhåll av Idrottshallen i Vimmerby som nu krävs för att minska skaderisken och då är byte av golv och vikvägg ytterst angeläget. I min värld skulle det behöva åtgärdas så fort som möjligt och i samverkan med Riksidrottsförbundet vilket jag också skrivit en motion om som ska avgöras av kommunfullmäktige den 24 september. Här kan ni läsa den insändaren: http://www.vimmerbytidning.se/debatt/fran-lasekretsen/-jag-blir-beklamd-over-hur-fritids--och-kulturfragorna-har-hanterats-politiskt--20170829/

Tre olika inspel från medborgare som nått mig de senaste dagarna kommer här: 

1. En mamma föreslog att 15-timmarsbarnen i Djursdala förskola skulle erbjudas eftermiddagstid som alternativ till enbart förmiddagstid då personalen har det tufft med många barn i barngruppen på förmiddagarna. Inte vet jag om det varken är praktiskt möjligt eller en förbättring för verksamheten men i mina öron lät det som ett konstruktivt och bra förslag.

2. En annan medborgare föreslog en utredning om möjligheter till samverkan mellan flera hockeyföreningar för att åstadkomma totalt sett mer sommaristräning för de lokala elithockeylagen till en lägre driftkostnad för kommunerna. I mina öron lät det förnuftigt men jag har förstått att det väckt stor förargelse bland många hockeyintresserade. Nu har jag därför föreslagit att ordförande Marcus Samuelsson och jag ska träffas och diskutera Vimmerby Hockeys behov av exempelvis flera omklädningsrum och möjligheter till effektiviseringar. 

3. Jag lyfte även frågan i ett blogginlägg häromdagen om förskolans behov av fler platser och då föreslogs Nosshult som en möjlig lokalisering av en förskola. Det har inte diskuterats som en möjlighet ännu i politiken så det kanske kan göras samtidigt som jag fick veta av olika medborgare att det är ett mycket stort behov av en utbyggnad av Södra Vi förskola liksom Djursdala förskola. Förskolebehovet och arbetsmiljön i förskolan måste diskuteras och arbetas med konstruktivt i dialog med medborgarna. VOK-skogen har väckt stora motkrafter och frågan är hur vi politiker hanterar detta på bästa sätt framåt. Prestige i denna fråga tror jag inte är framgångsrikt utan här krävs det breda samtal som är lösningsfokuserade och skapar en snabb och hållbar lösning. Fördelen med Nosshult är att detaljplanen där är klar i dagarna och tillåter förskola. Tomten ligger nära de nya villorna vid Borstingen och skulle också kunna användas av Frödingebor som arbetar i tätorten samt av de nya barnfamiljerna som kommer att bygga i Nosshult. Folkets park-området och Hällebacka ligger nära och där är det ett generationskifte på gång som troligen ger en hel del småbarnsfamiljer med förskolebehov där. Men detta förslag har ännu inte diskuterats brett i centergruppen utan är mina egna reflektioner för att vi ska komma vidare i arbetet med förskolans behov av platser och förskolans arbetsmiljö.

Ring eller mejla mig och lägg fram konstruktiva förslag för att förbättra kommunens verksamhet. Endast så kan vi tillsammans göra ett effektivt förbättringsarbete. Sedan är det också så att alla kan inte få allt av kommunen och därför krävs det en bra samverkan mellan föreningsliv, näringsliv, meborgare och kommun och konstruktiva samtal mellan politiker, medborgare och kommunens personal för att vi med de resurser vi har ska kunna bygga en bra kommun där vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi.