lördag 29 april 2017

Kul för HV och VH

Kristoffer Thörngren från Frödinge, fostrad i Vimmerby hockey gjorde mål när HV71 ttog SM-guld idag! Grattis! 

fredag 28 april 2017

Möte om Yxern i Frödinge bygdegård den 4 maj

Välkomna till ett öppet möte om förstudien för att förbättra den långsiktiga situationen för Kalmar läns största sjö Yxern. 

Styrgruppen där jag ingår hade sammanträde i Vimmerby stadshus i torsdags och då förbereddes mötet för allmänheten den 4 maj kl. 16 i Frödinge Bygdegård.

Calluna kommer att presentera resultat som hittills framkommit. Gun Lindberg som är ansvarig tjänstman för förstudiens arbetsgrupp kommer att presentera bakgrunden till förstudien och syftet med mötet. 

Varmt välkomna till ett spännande och viktigt möte. Anmälan krävs till Yxerns fiskevårdsområde. Mejla din medverkan så planeringen av fikat fungerar. 

Mejladress : hans.engstrom@yxern.se

Läs mer om Yxerns fiskevårdsförening här http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/11494/nytt-tufft-ar-att-vanta-for-yxern-tre-alternativ/

och på deras hemsida www.yxern.se

onsdag 26 april 2017

31 år sedan Tjernobyl

Idag är det 31 år sedan Tjernobyl-olyckan. Rebecca Forsgren Malmström har gjort en mycket bra artikel om Inge Hyckenbergs besök på olycksplatsen i dagens Vimmerby tidning. 

Själv minns jag dagen tydligt. Jag var ute och förberedde vårbruket. Det var stenplockning i Boda, på åkern Mariedal. På radion berättades om en kärnkraftsolycka som mörkats av Sovjetunionen. Det var otydliga besked om skaderisken och jag som nyss kommit hem från en åtta månader lång vistelse i Australien reflekterade över att det inte fanns kärnkraft i den delen av världen. 

Ibland behövs reflektioner och tillbakablickar för att staka ut rätt väg för den framtida elförsörjningen. 

I det lokala arbetet är det grundvattennivå som är viktigt att hantera. Bevattningsförbud fr o m mitten av maj kommer det att bli enligt VEMABs vd Torbjörn Swahn. 

söndag 23 april 2017

Nya förtroendevalda hälsas välkomna och detta händer i de politiska uppdrag som jag har denna vecka.

Uppdragen behöver fördelas till flera.

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/c-politiker-lamnar-sitt-uppdrag---har-ar-ersattaren-20170423/

Lycka till Mr Sandberg! 

Denna vecka blir händelerik. 

KF på måndag. Läs kungörelsen här: http://www.vimmerby.se/kommun-politik/kommunfullmaktige/kungorelser-och-protokoll-kf/

KS AU med extra insatt budgetberedning med ledningsgruppen på tisdag fm. 

Ordinarie KS AU på tisdag eftermiddag. 

Torsdag är det styrgruppsmöte om Yxerns förstudie. 

Vigselmöte ska också hinnas med tillsammans med de nya vigselförrättarna denna vecka. 

På lördag blir det valplaneringskonferens i Kalmar. 

onsdag 19 april 2017

Gruppmöte igår

Igår kväll hade vi sedvanligt gruppmöte. Välbesökt och mycket bra diskussioner. 

Valberedningen nominerade Lars Sandberg som ordinarie ledamot i den fullmäktigeberedning som ska ta fram ett förslag till politisk organisation för mandatperioden 2019-2022. Beredningen ska först utvärdera innevarande mandatperiods organisation som S och M beslutade om efter att de valt att leda  Vimmerby kommun. Revisions- och demokratiberedningens förslag som kommunfullmäktige beslutat om före valet ändrades alltså av M i samarbete med S. Moderaterna med Claes Wetterström som vice ordförande i RDB hade varit mycket aktiv i framtagandet av förslaget som sedan ändrades helt efter valet. 

Magnus Danlid nominerades som ersättare i beredningen. 

Mycket bra att denna beredning tillsätts och jag hoppas att det blir ett konstruktivt arbete i beredningen. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Protokoll%20kommunstyrelsen%202017-04-04.pdf

Paragraf 77 beskriver beredningens uppdrag. 

tisdag 18 april 2017

Dagens vardagshjälte i VIMMERBY

Karin Bjarnegård har städat längs Lundgtan mittemot Vimarkskolan och Ishallen. En hel säck med skräp och en kasse med återvinning fick hon ihop i snöblåsten. Såg henne kämpa med detta nu i eftermiddag. 

Jag tycker att hon är en av många vardagshjältar i Vimmerby. Tack Karin för ditt miljöengagemang. 

söndag 16 april 2017

Påskdagen

Efter en kall natt skiner solen från en klarblå himmel. Lyssnat på söndagsintervju med Marcus Birro. Det var en intervju som gick upp och ner, hit och dit. En slutsats som drogs var att det behövs fler kaxiga författare i kultursverige.

Påskledigheten fylls av glädje och gemenskap med nära och kära.

Läser mellan varven, Fredrik Reinfeldts bok, "Nya livet". 

onsdag 12 april 2017

Antibiotikakväll

Vimmerby och Hultsfreds Centerpartier bjuder in till en kväll om ett mycket viktigt ämne, nämligen Antibiotika och risker med dess överanvändning. 

Välkomna!fredag 7 april 2017

Så vidrigt det som hänt i Stockholm idag

Följer det som hänt och händer i Stockholm. Sammanhållningen måste stärkas och klyvningen av samhället minskas. 

Viktigt att den motion som alla åtta partier skrivit under hanteras skyndsamt. 

https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/motioner-interpellationer/motion-om-framtagande-av-policy-mot-framlingsfientlighet-och-handlingsplan-for-att-varna-demokratin-mot-valdsbejakande-extremism.html

torsdag 6 april 2017

Snart öppnar Astrid Lindgrens Värld

Om bara 6 veckor öppnar parken och jag läser om alla teaterföreställningar som planeras på Sveriges största sommarteater. Läste någonstans att det är Sveriges största arbetsplats för skådespelare sommartid. Och det brukar sannerligen vara kvalité på både teater, danskoregrafi och effekter. 

Varmt välkomna till VIMMERBY i sommar!

Den nya parkkartan hittar ni här: http://userdata.paloma.se/Pictures/8729/Archive/(default)/ALV_Parkkarta_2017.pdf


tisdag 4 april 2017

Ungdomar visade framtidsanda, vältalighet och engagemang idag!

Idag hade vi en mycket bra dialog med ungdomar från de båda högstadieskolorna. Elevrådsstyrelserna, Barnpiloterna och Advisory junior board tillhörde ungdomarna. Inför dialogen har de författat debattartiklar och en av dessa valdes ut nämligen Selma Hoppe Adolphsens om PRAO. Den har funnits i media de senast dagarna.

http://www.vimmerbytidning.se/debatt/lv-debatt/prao-for-en-battre-framtid-20170403/

http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/11576/elevradet-pa-vimar-sager-sitt-prao-for-en-battre-framtid/

 Eleverna har även formulerat ett antal frågor. Våra svar på frågorna finns nedan. TACK för samtalet och en ny PRAO måste vi verkligen försöka inrätta nu, anser jag liksom en renovering av Idrottshallen. Byte av golv, ny mellanvägg är riktigt viktigt att ordna för oss i kommunen nu. Finns möjlighet till samverkan på något sätt? Budgetberedningen bör beakta detta tycker jag. Även behovet av fler datorer. Teknikutvecklingen gör att det inte behöver bli en så stor kostnad och det finns också billigare lösningar som kräver mindre support. Chromebooks till exempel som nu testas av eleverna i år 9. Det var de mycket nöjda med. 

Svar på frågor till tjänstemän och politiker inför Budkaveln 4 april från Centerpartiet

1. Vad måste Vimmerby kommun satsa på i första hand det kommande året, tycker ni?

Förskoleplatser, en ekonomi i balans, skapa förutsättningar för fler bostäder
 
2. Hur tänker ni angående PRAO för grundskolan – finns behov?

Vi tror att PRAO behöver återinföras.
3. Vad tror ni att vi ungdomar tänker kring PRAO?

Vi tror att de flesta ungdomar vill ha PRAO.
4. Vad gör ni för att vi ska få tillbaka PRAO i Vimmerby kommun?

Det fanns med i vårt valmanifest inför förra valet, vi har även röstat för en motion från Socialdemokraterna om återinförande av PRAO när (S) själva röstade ned sin egen motion.
 
5. Hur tänker ni angående bristen på datorer i skolan?

Det är ett problem som behöver lösas
6. Vilka risker ser ni med bristen på datorer i skolan?

Risken är att det verkar negativt på undervisningen när datorerna i räcker till för undervisningen. 
7. Vad gör ni för att åtgärda bristen på datorer i skolan?

Eftersom vi i Centerpartiet tillhör oppositionen så kan vi tyvärr inte lova fler datorer nu. Det vi kan och kommer att göra är att föra fram konstruktiva förslag i budgetberedningen.
8. Vad tänker ni behöver utvecklas inom grundskolan i kommunen?

Vi vill satsa på lärarna och framförallt få bra lärare att stanna kvar så att eleverna inte behöver byta lärare titt som tätt.
9. Hur tänker ni jobba för att utveckla skolan i kommunen?

Fortsätta att driva bra idéer som återinförande av PRAO, fler och mer kostnadseffektiva elevdatorer, långsiktig utveckling av alla skolor istället för nedläggningar.
10. Hur tänker ni kring renoveringsbehovet av idrottshallen?

Vi behöver titta på hur vi skulle kunna lösa en bättre idrottshall i kommunen. Huruvida det innebär en renovering eller en ny hall byggd i samarbete med näringslivet och föreningslivet kan vi inte svara på idag.
11. Vad gör ni för att åtgärda renoveringsbehovet av idrottshallen?

Vi vill ta upp frågan i budgetberedningen.
12. Hur tänker ni kring ungdomars möjligheter i kommunen?

Vi har ett bra gymnasium och mycket bra föreningsliv i kommunen. Många sommarjobb finns också men det finns säkert en hel del som kan förbättras för ungdomar. 

13. Hur tänker ni kring att ungdomar lämnar kommunen och befolkningen minskar?

Befolkningen minskar inte i dagsläget, vi har t.o.m. fått en positiv inflyttning med 210 personer, en total befolkningsökning med 217 personer under 2016 (enl SCB). Men det är viktigt att kommunen blir mer attraktiv för unga inflyttare och återvändare. Att ungdomar under en tid bor på annan ort kan även vara positivt.
14. Vad gör ni för att locka utbildade ungdomar till kommunen eller att få ungdomar att stanna kvar i kommunen?

Vi vill ha fler utbildningsplatser kopplat till den lokala arbetsmarknaden. 
15. Finns möjlighet att utöka antalet kommunala sommarjobb?

Vi anser att den möjligheten finns.
16. Hur tänker ni kring bostadsbristen?

Fler tomter behöver tas fram och vi önskar en öppen och positiv inställning från kommunen och majoriteten angående privata fastighetsbolag som vill bygga i kommunen.
17. Vad gör ni åt bostadsbristen? 

Vi jobbar med frågan. Vimmerbys Centerkrets har till exempel lämnat in en motion (till partiets riksstämma) angående förändring av ”Allbo-lagen” som starkt begränsar landsbygdskommuners möjligheter att bygga nytt i de allmännyttiga bostadsbolagen, Vimarhem för Vimmerbys del.
18. Hur ska ungdomarna ha råd att bo i kommunen?

Boende i Vimmerby kommun upplever vi vara relativt kostnadseffektivt jämför med andra kommuner, men en inventering av behov och efterfrågan av mindre och billigare lägenheter skulle vara intressant.
19. Vad tänker ni om kommunens svaga ekonomi?

Den är bekymmersam och det är ett av de viktigaste politiska ansvarsområdena som vi tillsammans måste ta tag i.
20. Hur jobbar ni för att förbättra ekonomin i kommunen?

Vi har lagt ett antal förslag som vi inte fått gehör för. Bl.a. i samband med folkomröstningen, 
21. Vad gör ni för att företag ska etablera sig på Krönsmon?

Näringslivsenheten och de båda kommunalråden har uppdraget att arbeta med rekrytering av företag och verksamheter till Krönsmon. Vi jobbar givetvis också med denna viktiga fråga för kommunen. 
22. Var har ni tänkt att skolorna ska bedriva orientering och friluftsverksamhet om VOK-skogen bebyggs med förskola.

Vårt förstahandsalternativ är inte att bygga en förskola vid Gamla Skjutbaneområdet men då det är svårt att hitta en tomt så har vi accepterat en byggnation av förskola intill Lundgatan.  Vår förhoppning är att den placeras så att orientering och friluftsverksamhet kan fortsätta utan alltför stor påverkan.
 

måndag 3 april 2017

Vimmerby välkomnas tillbaka till ENERGIKONTOR SYDOST

http://energikontorsydost.se/a/v?utm_campaign=cmp_673854&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter

KS tog för ett tag sedan beslut om att återigen bli medlemmar i Energikontor Sydost. Ett mycket bra beslut, tycker jag och där kommer vi också att samordna vår energirådgivning till medborgarna. Ny vecka och nya möten!

I morgon sammanträder Kommunstyrelsen i Vimmerby. Det är många ärenden som ska avgöras. Här finns ärendelistan: 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kallelse%20kommunstyrelsen%202017-04-04.pdf

En mycket viktig del av mötet är Unga möter beslutsfattare där vi ledamöter får möta elevrådens representanter från de två högstadierna och från Vimmerby gymnasium. Det brukar alltid bli bra diskussioner och samtal vid dessa möten. Vi har fått frågor som ungdomarna vill diskutera och en viktig fråga som lyftes även på kommunfullmäktige där unga deltog i work shop om Vimmerbys framtid var PRAO. Ungdomarna vill ha PRAO och det anser vi i Centerpartiet att vi ska inrätta. En NY PRAO behövs. Vi och KD röstade för Socialdemokraternas motion om att återinföra PRAO men S och M röstade tyvärr avslag. Ungdomar behöver fler kontaktytor med arbetslivet för att bland annat kunna göra rätt framtidsval. 

Årsredovisningen för 2016 ska också behandlas. 


tisdag 28 mars 2017

Sammanfattning av KF 27 mars 2017

M och S vill inte ha sommaraktiviteter vid badsjöar. Vår motion om det röstades ner. KD , SD och C vill prioritera vistelse vid badsjöar vid samordningen av sommaraktiviteter. Statliga bidrag för att arrangera sommarsimskola finns att söka och föreningarna i samverkan med kommunen skulle kunna ordna trygg vistelse vid badsjöar. Det är det som barnen vill och som vi anser att de förtjänar i Barnens stad. 

Två utskott under KS vill KD och C inrätta eftersom KS AU inte riktigt hinner att bereda alla ärenden som krävs eftersom KS har en hel del verksamhetsfrågor utöver det övergripande ansvaret. Moderaternas gruppledare vill diskutera inrättandet av ett kulturutskott vilket deras KSO har avfärdat. M är ett mycket splittrat parti i dagsläget. 

KF beslutade igår att Miljö och bygg inte ska utredas av en extern konsult. Samverkan ska självklart utvecklas och förbättras som all samverkan och vi i C ser hellre att man satsar på att bygga och skapa tillit mellan kommunerna än att ifrågasätta hela organisationen. Personalen behöver politikernas stöd och inte politikernas misstro. Pengarna som en extern konsult kostar kan istället användas till konkreta förbättringsåtgärder.

Micael Glennfalk har i sin krönika inte förstått att det är riksdagen som fattat ett beslut att ta bort vårdnadsbidraget. En kommun kan inte och får inte inrätta det. 

KD skriver däremot mycket kloka tankar i dagens Vimmerby tidning om hur man skulle kunna lösa förskolekrisen. Den debattartikeln tycker jag innehåller mycket bra förslag som M och S borde ta till sig. 

I eftermiddag har vi KS AU och det kommer säkerligen bli många intressanta diskusioner. 

En av de saker som jag ska lyfta är att vi måste ordna så att beslutsärenden som ska avgöras på KF måste göras i början eller i mitten av sammanträdet så att det inte blir minskad demokratisk debatt inför omröstning för att att ledamöterna är för trötta eller att det är tomma stolar för att några helt enkelt har gått hem. 

Slutligen måste jag nämna Lars Johanssons briljanta tal igår kväll. Han ställde bra frågor och debatterade friskt. KF behöver unga uppfriskade krafter. Centerpartiet hade Maja Danlid som ledamot. Det var hennes första sammanträde i denna högsta beslutande församling. Välkommen Maja! 

fredag 24 mars 2017

Tomter och fastigheter som skulle kunna vara aktuella för att komma tillrätta med förskolekrisen

Jag får så många förslag så nu skriver jag dem rakt upp och ner och försöker få igång en medborgardialog om detta.

Följande fastigheter skulle på kort tid kunna iordningställas för pedagogisk omsorg (som tidigare kallades familjedaghem) Fabriken, Gullbergs/Deloittes vid kyrkan, Televerkets gamla hus där det var fritidsgård förut, Eken, Pelarne skola, Djursdala skola (där skulle 4-5-åringarna kunna flytta in i skolan från förskolan i princip utan ombyggnation. 

Tomter till eventuella paviljonger: Vimarvallen, Ceos, Örngatans förlängning, Storebro skola, Södra Vi? 

Jag önskar att vi skulle diskutera och betrakta denna fråga i ett mer småskaligt perspektiv där det inte satsas på en stordriftsförskola. Som en förskollärare uttryckte det till mig. "Jag skulle inte vilja arbeta på en tio avdleningar stor förskola när det utbryter maginfluensa." 3 avdelningar är optimalt för barn och personal, anser många och det låter rimligt för mig. I dagsläget är det inte de stora enheterna som är billigast per barn. Kommunens billigaste förskola per barn är Junibacken i Tuna om jag har rätt uppgifter. Där är det en avdelning med 24 barn och det är säkerligen ansträngt på grund av den stora barngruppen. Överinskrivningarna är till och med större i kransorten än i tätorten även om skillnaden inte är så stor. Personalen går på knäna och vi måste hjälpas åt att lösa denna situation. 

Som oppositionsråd ber jag nu er medborgare om hjälp. Vilka tomter och vilka fastigheter ser du som möjliga för att åtgärda förskolekrisen? 

onsdag 22 mars 2017

Vimmerby får snart nya riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Igår var Länsstyrelsen på plats i Vimmerby för att diskutera behovet av ökad bostadsförsörjning. Om att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen har vi i C initierat via en motion för ett år sedan och den är bifallen av KF. Programmet väntas vara klart i närtid och då kommer Vimmerby kommun upp på banan igen vad gäller den strategiska planeringen av bostäder. Det förra programmet är 13 år gammalt och antogs 2004 och gäller 203-2013. https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/motioner-interpellationer/motion-till-kommunfullmaktige-i-vimmerby-uppdatera-vimmerby-kommuns-bostadsforsorjningsprogram.html

Vimmerby uppmärksammades av länsstyrelsen för samverkan mellan Vimarhem och Socialtjänsten med en gemensam boendekonsulent. Det arbetet sticker ut i länet liksom arbetet med Mötesplatser i kommunen som också är kopplat till boendekonsulenten.

Nu är snart nästa Mötesplats färdig att invigas och det är Mötesplatsen i Frödinge där FBSK och Bygdegårdsföreningen samverkar tillsammans med flera föreningar. 

Vimmerby har en styrka i detta arbete som andra kommuner vill lära sig mer om. Vi behöver mer samverkan över kommungränserna. 

måndag 20 mars 2017

Bostäder och förskoleplatser?

Vi har inte KS AU förrän den 28 mars och KS den 4 april nästa gång. Hur planeras för tillfälliga förskoleplatser nu när läget är kritiskt i förskolan? Det fanns ingen tid för det samtalet i tisdags. Vi i C tror på att det finns lokaler som går att använda för att åstadkomma förskoleplatser på några veckor. 

Även bostäder måste byggas och det vore väl värdefullt om några detljplanelagda tomter läggs ut för försäljning så att privata aktörer kan bygga snarast. Det finns intressenter, ju. 

lördag 18 mars 2017

Intervju med Åke Pettersson i Vimmerby tidning

Åke Pettersson har så rätt. Vi måste bli tuffare i vårt arbete för att utveckla Stångådalsbanan och Tjustbanan. 

Kommunstyrelsen föreslås nu att fortsätta arbetet med Infrastrukturkansliet med Micael Leijonhud och det är ett tydligt arbete för att ena kommunerna längs Stångådalsbanan. 

Jag skrev denna debattartikel för någon vecka sedan och arbetar även som vice ordförande i centerpartiet i Kalmar län för att stärka satsningarna på Stångådalsbanan och Tjustbanan. 

Resecentrum räddat


I höstas diskuterades en försäljning av Resecentrum i Vimmerby. Socialdemokraterna och Moderaterna var överens och fastigheten lades ut hos en mäklare.

Centerpartiet förde fram att en försäljning av ett Resecentrum är ett beslut av principiell karaktär och bör fattas av kommunfullmäktige och inte av två kommunalråd.

Frågan diskuterades och Moderaterna förespråkade ett vindskydd/busskur medan Socialdemokraterna ville hyra väntsalen av köparen. Inget hände i övrigt på grund av att M och S inte var överens om detta.

Nu har majoriteten ändrat sig och dragit tillbaka försäljningen. Kommunstyrelsen tog denna vecka även beslut om en korrigerad investeringsbudget jämfört med beslutet från november 2016 och där finns nu plötsligt en satsning på utbyte av fossiloljepannan som värmer Resecentrum till fjärrvärme samt byte av fönster mm. Detta yrkade Centerpartiet redan i november 2016 men det röstades då ner av majoriteten.

En annan fråga som kommit upp nyligen är Trafikverkets lista över prioriterade objekt fram till 2029. Stångådalsbanan och Tjustbanans behov av upprustning saknas helt i Trafikverkets bruttolista.

Vi i Centerpartiet vill uppmärksamma alla de som varit oroliga för denna försäljning på att de båda ledande partierna i Vimmerby har ändrat sig i denna fråga och vi ser nu fram emot att arbeta stenhårt tillsammans för att utveckla och inte avveckla våra regionala järnvägar i länet i samverkan med Regionförbundet och Trafikverket. Då behövs denna tydliga satsning på vårt K-märkta Resecentrum i Vimmerby och samarbete över länsgränsen norrut för att skapa förutsättningar för såväl ett mötesspår i Gullringen som framtida pendeltågstrafik när vi ser att vår arbetsmarknad stärks vilket kommer att kräva ökade och inte minskade pendlingsmöjligheter.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

 

tisdag 14 mars 2017

Frödinge- Brantestad levererar

Vi hade ett bra möte med många konstruktiva förbättringsförslag.

En av de viktigaste frågorna är vägkvalitén där Trafikverket måste uppmanas att underhålla vägarna i området bättre. 

Bredbandssatsning inkl. förbättrad mobiltäckning är en annan fråga som förhoppningsvis kan ordnas via bredbandsförenngen Locknevi- Brantestad. 

Företagen Orkla (Frödinge mejeri) satsar i Frödinge med bland annat en pelletspanna för att producera ånga. Frödinge skog AB och moderbolaget Hällerum Trävaru AB satsar också på 25 miljoner investeringar 2017. Fläsk från Glada grisar presenterades av Håkan Jonsson och det är en imponerande verksamhet som utökar med smågrisproduktion i egen regi. 

Smålands traktor är en annan viktig aktör för tillväxten i Frödinge. 

Bygdegårdsföreningen och FBSK samverkar och skapar Mötesplats Frödinge tillsammans med flera föreningar. Skytteföreningen är en annan aktiv förening som finns intill. Vi fick se de nybyggda omklädningsrummen och det tillgänglighetsanpassade gymmet som ska inrymmas intill. 

Brantestads intresseförening presenterade sin verksamhet och det är en förening med en mångfacetterad verksamhet. Där finns också en naturrunda som är välbesökt. 

Bertil Andersson presenterade sitt Hästö som är en mycket uppskattad för naturintresserade. Naturfotografer från hela Sverige besöker ön. 

En bra kväll med framtidsfokus.

Kvällen avslutades med en diskussion kring vad kan Frödinge-Brantestad gör för kommunen och vad kan kommunen göra för Frödinge-Brantestad? 

Tack Johan Rosén som samordnade kvällen


måndag 13 mars 2017

Bygdetur i Frödinge och KS AU med budgetarbete

Ikväll ska näringslivsavdelningen och kommunledningen till Frödinge för en bygdetur som arrangeras av föreningarna i Frödinge och Brantestad. 

Imorgon ska KS AU påbörja budgetarbetet tillsammans med ordföringar och oppositionssamordnare i nämnderna. 

Det lokala perspektivet är mycket intressant samtidigt som länsperspektivet är viktigt. Idag skriver ett antal företrädare för Centerpartiet ett öppet brev till landsbygdsminister Bucht. 

Läs brevet på Centerpartiets FB-sida. Eller här som en debattartikel http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/11219/centerpartiet-agera-nu-istallet-for-att-resa-vidare/

söndag 12 mars 2017

Bostadsbyggande kräver förenklingar

Ola Johansson beskriver ett antal förenklingar som behöver göras för att få fart på bostadsbyggandet. 


Jag undrar för övrigt hur det går med FB-bostad och tomten vid Sibylla. KS har inte fått någon beskrivning utöver det som uttryckts i media. Det borde verkligen vara rimligt att snabbt erbjuda en tomt marknaden för att få till byggnationer i Vimmerby. Erbjud de som är intresserade denna tomt eller en annan tomt. Långbänkar i detta har vi inte tid med, som jag ser det. 

tisdag 7 mars 2017

DEMOKRATI kräver "hantverkskunnande" och förankring

Idag har jag upplevt ytterligare en märklig beslutsgång i KS regisserad av Peter Högberg och hans socialdemokrater. Kollektivavtalsmotionen var minst lika krånglig som dagens motionsbeslut. 

Jag saknar Leif Carlssons erfarenhet och klokskap i KS och KF. Han kan och kunde det politiska hantverket och var en utmärkt läromästare under mina första år i KS 2010-2013. 

Det krävs att gruppledaren har koll på hur ledamöterna i det egna partiet planerar att rösta när frågor ska avgöras med voteringar. Det krävs tillräckligt grundliga resonemang och förankring mellan KS AU, KS och KF så att det politiska ledarskapet skapar den stabilitet och det lugn kring beslutsfattandet som krävs av en stor arbetsgivare. 

Läs mer om vilka beslut som fattades idag på Dagens Vimmerby och på ETTAN och i Vimmerby tidning. 

Det enda jag vill berätta om här och som inte kräver en lång utläggning är att RESECENTRUM inte ska säljas. Det var egentligen inget ärende på KS idag mer än indirekt. Fastigheten är inte längre ute för försäljning och 2017 planeras det för att fjärrvärmen ska bytas ut och 2018 ska Resecentrum renoveras enligt investeringsplanen som togs idag. Tacksam för det beskedet! 

söndag 5 mars 2017

Lördagsintervjun

Jag har lyssnat på de två senaste lördagsintervjuerna i P1. Centerpartiets partiledare Annie Lööf intervjuades förra lördagen och Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad intervjuades igår. 

Skillnaden är stor givetvis och det jag framförallt slås av är att Socialdemkraternas partisekreterare inte är påläst vad gäller rikets stasfinansiella utveckling och heller inte tydligt kan förklara skillnaden mellan Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas nuvarande politiska inriktning. 

Gemene man kan tydligare förklara skillanderna och när en partisekreterare för det regerande partiet inte klarar att tydligt beskriva skillnaderna så är bilden som framträder skrämmande för mig. 

Annie Lööf däremot är mycket tydlig och kan förklara sin politik så att alla kan förstå, enligt mig. 

lördag 4 mars 2017

Fusk är fult, överallt!

Det finns inga genvägar. Hårt arbete , träning och fokus på uppgiften.

Då ska inte astmamediciner användas på friska skidåkare osv. 

Om detta skrivet svenska skidlandslagets läkare i DN idag.

http://www.dn.se/sport/oppet-brev-fran-skidlandslagets-lakare-medicinska-landvinningar-anvands-for-overgrepp-pa-idrottens-sjal/

Pelarne skola

Vårt yrkande om Pelarne skola: 

Centerpartiet yrkar att utvecklingsavdelningen genomför en förstudie i samverkan med föreningsliv och näringsliv om möjlig användning av Pelarne skola. Förstudien bör i möjligaste mån finansieras av externa medel.

Vi vill ge Pelarne en chans att tillsammans med kommunen undersöka vad fastigehten skulle kunna användas till. Astrid Lindgrens Körsbärsdal borde kunna finna en eller flera verksamheter som lämpar sig för skolfastigheten. 
Skulle det vara möjligt som personalbostäder för Astrid Lindgrens Värld? Det verkar vara ett stort bekymmer för den verksamheten. Vad skulle i så fall krävas för att förverkliga en sådan satsning? 
Företagshotell
Lägenheter
Vår tanke är att en förstudie på djupet skulle kunna utreda vad fastigheten skulle kunna inrymma. 

onsdag 1 mars 2017

Landsbygdens befolkning minskar ej!

Nu är det bevisat i en ny rapport. http://www.dn.se/ekonomi/ny-rapport-staders-tillvaxt-sker-inte-pa-landsbygdens-bekostnad/


Städernas tillväxt sker inte på landsbygdens bekostnad.


Landsbygden minskar inte sin befolkning i Sverige. Däremot växer städerna kraftfullt genom ökat födelsenetto och invandring.


Det flyttar lika många från landsbygden till städerna som det flyttar från städerna till landsbygden. NETTO minskar inte landsbygdens befolkning.


Därför är det mycket viktigt att erbjuda service i hela landet på bästa sätt. Urbanisering kan inte vara ett skäl till sämre service på landsbygden, totalt sett.


Läs rapporten och där finner man även att kommunernas samhällsplanering måste få ett nytänk.


Rapportförfattarna tycker att man egentligen inte borde ställa landsbygden mot staden utan i stället försöka tänka kring hur man kan få de här miljöerna att fungera ihop.
– Om vi ska bygga ett hållbart samhälle bör vi inte skapa en konfliktsituation mellan stad och landsbygd, säger Kristoffer Gunnartz.lördag 25 februari 2017

Bostäder behöver byggas av både privata aktörer och allmännyttan.

Glädjande att privata intressenter visat intresse för att bygga bostäder i Vimmerby men det betyder inte att Vimarhem inte ska bygga. Instämmer med Magnus Danlid om att det är ett mycket bra läge för Vimarhem att bebygga Pistolsmeden snarast. 

Tillsammans bygger vi fler bostäder i vår kommun! 

Noterar också att Annie Lööf gjorde en bra lördagsintervju som till en del handlade om orsakerna till att centerpartiet har mycket höga opinionsiffror. MEN ännu är inga röster lagda så det blir en spännande tid fram till valet 2018. Landsbygdspolitiken, småföretagarpolitiken och integrationspolitiken mm angav Annie Lööf som orsaken till opinionsframgångarna. De frågorna är viktiga även i Vimmerby kommun. 

Vi behöver ett nytt ledarskap i riket och i Vimmerby kommun. 

fredag 24 februari 2017

Tillväxt Vimmerby

Läser en mycket bra bilaga som lyfter möjligheter för vår kommun. En kvinna från Göteborg , Elisabeth Lidberg blir chef för ARLA i Vimmerby. Önskar henne varmt välkommen till en växande kommun med stora möjligheter och expansionskraft med ett diversifierat näringsliv. tisdag 21 februari 2017

Onsdagsplanering

Igår kväll hade vi ett mycket bra gruppmöte med konstruktiva diskusioner som utvecklar vår närodlade politik. Tacksam för det. 

BUN sammanträder imorgon och då jag är ledig från mitt civila arbete och har fått klartecken av ordförande att delta i nämndens sammanträde så det ska jag göra. 

Peter Karlsson och Maja Danlid är Centerpartiets företrädare i nämnden där Peter är ordinarie och Maja ersättare. Peter har mer än 20 års erfarenhet i nämnden och får delta i nämndens presidiearbete vilket är mycket värdefullt.

På eftermiddagen ska jag fika med en ny medlem. Tacksam för att vi blir fler och fleer för varje vecka som vill vara med och bidra till ett ännu bättre Vimmerby. 

På kvällen är vi i Frödinge bygdegård och håller årsmöte för kretsen (kommunen). Gunilla Gustafsson kommer att prata om Stadsmuseet Näktergalen och dialektprat. FBSKs nybygge där ska jag också spana in. 

måndag 20 februari 2017

Måndag morgon

Sportlovsvecka och då hinner jag med lite fler möten hemma.

Ikväll är det gruppmöte och denna gång är vi i Stadshuset. På onsdag är det kretsårsmöte i Frödinge bygdegård med duktiga Gunilla Gustafsson som ska berätta om Stadsnuseet Näktergalen och "dialektprat". 

Möte md Trafikverket står också på veckans agenda och det är en mycket viktig fråga för kommunens invånare och för näringslivet. Där måste vi få till konstruktiva samtal.


http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/alv--jarnvagen-ar-jattevktig-20170220/

onsdag 15 februari 2017

Imorgon börjar budgetarbetet för 2018!

Sveriges kommuner och landsting kommer till Vimmerby imorgon och presenterar kommunens ekonomiska situationen som en grund för budgetarbetet 2018.

På kvällen är det kommunalregional sektion i Mönsterås. Då samlas alla gruppledare (KSO eller oppositionsledare) i alla länets kommuner under ledning av gurun Roland Åkesson. Det brukar vara mycket lärorika kvällar med många nyttiga erfarenhetsutbyten. 

Ikväll delas hedersgåvor till de som arbetat i kommunen i 25 år. Stolt över maken som antälldes på Vimarskolan 1991 och får sin hedersgåva bland många andra trotjänare på Restaurangskolan ikväll. Personalen är kommunens viktigaste resurs!

tisdag 14 februari 2017

Förskola i Skyttehagen

http://www.vimmerby.se/press/pressmeddelanden/fortydligande-fran-kommunstyrelsen/


Det är viktigt att i lugn och ro titta närmare på kommunens framtida markanvändning men för att kunna göra det krävs också en bakgrund kring vad som är ekonomiskt möjligt och praktiskt genomförbart. I länken ovan finns beskrivningar av olika områden.


Vi i Centerpartiet ser inte Skyttehagen som vårt förstahandsval utan vi skulle helst se en byggnation på stiftets mark vid Hultet. Men den processen verkar svår i dagsläget, tyvärr.


Eftersom det brådskar med en ny förskola så kan vi acceptera byggande av en förskola mellan Lunden och Skogsbacken.

söndag 12 februari 2017

Borgerlig vigsel i Vimmerby

Det trillar in många förfrågningar om borgerlig vigsel och just nu är vi bara två vigselförrättare i Vimmerby kommun. Förvaltningen arbetar med att rekrytera flera. 

Läs mer om borgerlig vigsel här:

http://www.vimmerby.se/kommun-politik/ovrig-medborgarservice/borgerlig-vigsel/


onsdag 8 februari 2017

Högskoleutbildningar behövs även på landsbygden

NYA VÄGAR till utbildning är ett samarbete mellan tre CAMPUS (Västervik, Hultsfred och Vimmerby) och man har gjort en riktigt bra ansökan. Tyvärr blev det nej på den i denna omgång från regeringen. Stefan Löfven skulle behöva göra mer för landsbygden än att göra en veckas turné. 

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/hultsfred/nej-till-nya-utbildningar-pa-campus---vi-ger-inte-upp--20170208/

tisdag 7 februari 2017

KS idag

Många ärenden ska avgöras idag och kallelsen finns på kommunens hemsida. 

Avtalen med Näs skrevs under och jag företrädde Kulturkvarteret Näs eftersom Helen Nilsson är på semester. 

Igår kväll hade vi ett mycket bra kretsstyrelsemöte där vi utvärderade vår strategidag med Roland Åkesson och planerade för vårt årsmöte den 21 februari. 

Annie Lööfs tal på kommundagarna lever fortfarande i mina tankar och ger energi. 

fredag 3 februari 2017

Offentlig upphandling av närproducerad mat

Länsstyrelsen informerar om hur man kan upphandla mer närproducerat. Man kan ställa UHM-krav vad gäller griskött till exempel som finns på bilden nedan. 

Svårt för den kommunala upphandlaren när det är så många led i matkedjan att säkerställa att kraven på gårdsnivå uppfylls. 

85% av alla kostchefer anser att det är svårt att få lokala företag att lämna anbud. 

Goda exempel finns dock. Se bild nedan. 
Rustning av järnvägar och bostadsbyggande i nordöstra Småland.

500 miljoner till upprustning av regionala järnvägar och Stångådalsbanan och Tjustbanan finns med i de banor som Centerpartiet vill rusta. 


Riktigt viktigt förslag och finasieringen tas från stadskärneutveckling i storstäderna som givetvis också är viktigt men nu krävs rustning av järnvägarna vilket är helt nödvändigt nu.

Pendeltåg mellan Kisa och Hultsfred med ett nytt mötesspår i Gullringen bör finnas med i denna satsning för att klara inpendling till husfabrikerna i Gullringen och kommande fabrik i Hultsfred. SKL har gjort en upphandling och många kommuner har nu hört av sig för att kunna använda det ramavtal som är framförhandlat där Hjältevadshus som planerar husfabrik i Hultsfred och  Boklok i Gullringen är de som ligger högst prioriterade i upphandlingen. 

Helhetstänk och kraftfull satsning i vår region för att bygga bort bostadsbristen i landet är viktigt för oss som är kommunpolitiker i Nordöstra Småland för att bostadsbyggandet i kommunerna ska lyckas. Då behövs järnvägarna i vår region. 

Eva Nypelius från Gotland presenterade SKLs upphandling på Centerpartiets kommundagar igår och avslutade med en bild som visar vilka företag som vunnit upphandlingen. Finns en byggklar tomt så kan en kommun bygga lägenheter som står klara på åtta månader. Denna upphandling kan göra stor skillnad snabbt vad gäller bostadskrisen i hela landet. 


tisdag 31 januari 2017

KS AU, DS, kretssamråd och landsbygdsråd!

Landsbygdsrådet sammanträder imorgon kväll. Men innan dess ska jag äta lunch och samråda inför KS AU med Erik Paulsson. Många lite mer komplexa ärenden idag som vi behöver diskutera ihop oss om.

Ikväll är det distriksstyrelsesammanträde i Högsby och direkt på det ett kretssamråd. 

Full dag med andra ord och på förmiddagen ska jag få en återkoppling av vikarierande gruppledare Anna Svensson om vad som hände på KF-sammanträdet igår. Har läst live-uppdateringen på DV men behöver också Annas beskrivning. 

Läser att Pelarne skola inte har någon framtid som skollokal för M och S i Vimmerby. Frågan är vilken planen för denna fastighet är. Jag vidhåller att det behöver göras en externt finasierad förstudie för att fylla denna fastghet med innehåll. Företagshotell, lägenheter, förskola, skola eller försäljning. Steg ett är att byta värmesystem i vilket fall. 

Förskoleplatser ska erbjudas i paviljonger i tätorten enligt Helen Nilsson. Placering vid Vimarskolan?

Jag anser att man bör använda utemiljöer som redan existerar och är anpassade för små barns lek. Befintliga lokaler finns i Djursdala skola, Brännebro skola, Deloittes gamla kontor, Tvätten, Grankotten mm. I mina ögon känns det dyrt att hyra ännu fler paviljonger. Är de vi hyr vid AL fulla nu när vi inte har så många introduktionsklasser? Vattenskadan på Tallen gjorde att en F1:a fick inhysas i paviljongerna men då kanske det är möjligt att öppna upp en förskoleavdelning igen i Tallen och låta F1:an vara kvar i paviljongen. Utegård finns ju där eftersom Tallen har varit förskola. Hattstugan ska byggas om till lägenheter så tyvärr är den lokalen inte längre en möjlighet. 

För övrigt anser jag att TRUMP ska ersättas. (travestering på KARTHAGO!) 

Bild nedan, från vänster ser ni Grankotten, Tallen, Paviljongerna för introduktionsklasser, Astrid Lindgrens skola. Vilka möjligheter finns i dessa lokaler? 

söndag 29 januari 2017

Vecka 5

Måndagen, den sista i månaden är det alltid sammanträde med kommunens högsta beslutande folkvalda organ, kommunfullmäktige. 

Just denna måndag har jag förhinder och min roll som gruppledare överlåter jag tryggt till kunniga Anna Svensson.

Läs handlingarna på kommunens hemsida. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Kommunfullmäktige_2017-01-30.pdf

Två ärenden som vi i C finner extra intressanta efter vårt gruppmöte i Tuna i måndags är GC-väg i Frödinge samt motionen om dans som delvis föreslås bifall på. Återrapporteringen av investeringarna i kommunen är också intressant och det är också ett parallellt ärende i KS AU och KS då vi måste besluta hur de investeringar som skulle ha gjorts 2016 och som inte verkställdes nu ska hanteras framöver. 

Men det viktigaste ärendet på måndag är revisorernas rapport om hur Kultur- och fritidsfrågorna sköts av politiken. Gramskningsrapporten visar tydliga brister kring hur den politiska styrningen av dessa frågor sköts. Centerpartiet har föreslagit i en motion att vi inrättar två arbetsutskott under KS som sköter dels utvecklingsfrågorna och dels samhällsbyggnadsfrågorna. Den motionen är nu ute på remiss hos partierna och svar ska vara inne senast den 1 februari. 

Vi måste förbättra hanteringen av kultur- och fritidsfrågorna och kopplat till detta är hur vi ska organsiera politiken under nästa mandatperiod. Lennart Nygren har utlovat överläggningar i januari 2017 med alla partier om hur den politiska organsiationen ska se ut 2019-2022 men vi har inte fått någon inbjudan till ett sådant möte. Oppositionspartierna efterfrågar gruppledarmöten med alla partier under ledning av kommunfullmäktiges presidium vilket diskuterades på oppositionsgruppledarmötet i torsdags. RDB saknas och då är dessa möten extra viktiga. Hittills har vi haft ett sådant möte under innevarande mandatperiod. 

På tisdag har vi årets andra arbetsutskott och då ska vi bereda flera avgörande frågor för kommunen.

Vimmerby kommun förvaltning AB måste också ha sammanträde snart med anledning av att ett av kommunens bolag ska säljas och att en del av kommunens fasta egendom ska överföras till en stiftelse. 

På torsdag åker jag till Göteborg för två dagars kommundagar. Just denna gång är det extra spännande av två skäl. 

1. Alliansens framtida samarbete med anledning av Moderaternas utspel senaste veckan.

2. Högt förtroende för vår partiledare Annie Lööf och för vår närodlade politik och hur vi ska utveckla och förstärka den ytterligare. Ännu är inga röster lagda i något val och opinionsiffror kan förändra sig snabbt i dessa tider. 

lördag 28 januari 2017

Strategidag idag som inleds med Roland Åkesson, Mönsterås

Pelle Skogberg som arbetar som politisk sekreterare hos Centerpartiet i Kalmar län kommer också till oss idag.

Vi ska lägga upp en långsiktig strategi för Centerpartiet i Vimmerby. Självklart väljer vi en av kommunens bygdegårdar för detta och en hel massa närproducerad mat av Erik och Tanja Paulsson. 

Strax ska jag åka och köpa närproducerade frallor till förmiddagskaffet. 

Dagen avslutas med badtunnebad och bastu vid sjön. Känns som en centerpartistisk legendarisk aktivitet även om badtunnan i Robertsfors aldrig fylldes av allianspartiledare när det begav sig. Maud Olofsson hade bara kommenterat att det skulle kunna vara en möjlig aktivitet. Annie Lööf grillade korv i Maramö några år senare med alliansens partiledare.

Frågan är vad som händer med alliansen nu när M vill närma sig SD. En spännande tid i svensk politik. 

Kommundagarna i Göteborg ska besökas nästa vecka och då kommer detta säkerligen att diskuteras. 

På tisdag är det KS AU.

På måndag är det KF men jag har förhinder så Anna Svensson går in som gruppledare. Själv ska jag stolt vara med när sonen lägger fram sitt examensarbete i Linköping. 

Ha en fin helg alla som läser detta! 

tisdag 24 januari 2017

Längtar

Den 9 februari smäller det.


Då är det ett strategiskt samtal med kommunens medborgare på Ronja. Cirka 200 personer kommer att samlas för att lyssna på freds- och utvecklingsforskare Hans Abrahamsson från Göteborg (bild från hans föreläsning på Regiondagarna på Öland) och därefter i grupper diskutera hur kommunen ska utvecklas strategiskt. Vilka mål och fokusområden ska prioriteras? Vilka visioner har våra medborgare?


Det ska bli mycket spännande att lyssna med båda öronen denna kväll.


Vill du delta? Kontakta Carina Östh eller Patric Engqvist. Ring växeln 0492-769000 så kopplar de dig rätt eller ring mig på 0492769007så förmedlar jag direktkontakt.


måndag 23 januari 2017

Monday morning!

Reflekterar över helgens internationella mediastorm och alla aktiviteter kring Trumps installation. Det teatrala kring detta skrämmer mig för i någon mening är det på riktigt, det som händer, och inte en parodi. 

En president med lågt förtroende agerar som om förtroende inte har någon betydelse. I min värld är förtroende och ideologi avgörande för demokratiarbetet.

Förmågan att demokratiskt leda ett land avgörs av ledarens förmåga till diplomati och att kunna ena ett land. Få fokus på den riktning som är bäst för landet och förmå många att tro på sin idé. Vilken idé som Trump har är mycket otydlig fortfarande. Men det andas mer protektionism och det tror inte jag är bra för varken USA eller världen. 

Kommer Trump att lyckas som president? Det får framtiden utvisa. Han är demokratiskt vald och som Annie Lööf uttrycker det, allt som nu händer i världen gör mig beslutsam att arbeta ännu hårdare för allas lika värde och för att demokratin ska fungera. 

söndag 22 januari 2017

Nästa vecka

http://www.vimmerby.se/kommun-politik/kommunfullmaktige/kungorelser-och-protokoll-kf/

I länken finns kungörelsen till kommunfullmäktige den 30/1. Centerpartiet har därför gruppmöte på måndag och denna gång är vi i Tuna skola kl. 18.30.

Vi har ett antal motioner att diskutera som ska behandlas. Totalt är det 167 sidor så det är välkommet med helt digital hantering av handlingarna vilket ska genomföras i mars 2017. 

Återremissen på inriktningsbeslutet om att bygga en skola för att ersätta Astrid Lindgrens skola är inte berett ännu så den frågan kvarstår att hantera vid ett senare kommunfullmäktige i vår när BUN och KS. Gjort en djupare analys av förutsättningarna. 

På torsdag sammanträder de sex oppositionspartierna i kommunen enligt mitt uppdrag att informera som oppositionssamordnare. 

Planeringsmöte om hur den fortsatta fiberutbyggnaden ska ske är inbokat på onsdag.

Veckan avslutas med strategidag i Locknevi med Roland Åkesson och Pelle Skogberg från distriktet. Den dagen ska bli mycket spännande. Erik Paulsson , Marcus Jonmyren och Dennis Lindström är arrangörer. 

Läser en mycket intressant bok som säkert kommer att ta en del av min tid i anspråk : "Jag har också levat" av Jens Andersen och Jette Glaargard. En brevväxling mellan Astrid Lindgren och Louise Hartung. 600 brev om ett samtal om vardagen, arbetslivet, drömmarna, nyttan med litteratur, vänskapens konst och inte minst kärlekens gränser. lördag 21 januari 2017

Inga pengar till Stångådalsbanan eller Tjustbanan fram till 2029

Christer Jonsson, Leif Larsson och jag mötte tre olika media igår om 2017 års viktigaste politiska frågor i vårt län. Radio Kalmar intervjuade mig igår om de utblivna satsningarna på järnvägarna i vårt län. I en tid när arbetsmarknaden i vår region expanderar måste infrastrukturen hänga med. 

Både järnvägar och vägar måste givetvis underhållas och rustas även i vår del av Sverige.

Trafikverkets bruttolista innehåller inga medel till vårt läns järnvägar.

Detta är verkligen anmärkningsvärt och nu måste länets socialdemokratiska riksdagsmän och politiker markera det orimliga i denna nedprioritering av vårt län.

Ulf Nilsson reagerar kraftfullt och jag förväntar mig att han tillsammans med flera andra når resultat och lyckas motivera regeringen att prioritera Kalmar läns järnvägar. 

Centerpartiet har samsyn md KSO Tomas Peterson i denna fråga och han lyfter Landsbygdskomittens arbete och förväntar sig också mer av S i denna fråga. 

http://kommunalradettomas.blogspot.se

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6612963

fredag 20 januari 2017

Strategiskt samtal den 9 februari 2017

Vill du vara mer delaktig i vår kommuns framtida utveckling. Chansen finns att delta i ett strategiskt samtal den 9 februari på Ronja. 

Läs mer här och tveka inte att anmäla Dig : http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/nyheter-fran-naringslivsportalen/strategiskt-mote-9-feb/Pressträff på Bakfickan


I eftermiddag bjuder Centerpartiet in till pressträff enligt nedan. Det ska bli ett intressant samtal. 

torsdag 19 januari 2017

Vi blir 10 miljoner imorgon fredag 20 januari 2017!

Sverige hade 8 miljoner invånare när jag gick i skolan på 70-talet. Världen hade 4 miljarder. 

Imorgon blir vi 10 miljoner i Sverige. Vi blir en mer varannan minut, http://www.scb.se/sv_/Om-SCB/Nyheter-och-pressmeddelanden/Sveriges-befolkning-tickar-pa-mot-10-miljoner/

Världens befolkning är enligt World population clock cirka 7,4 miljarder. http://www.worldometers.info/world-population/

Det finns beräkningar som säger att vår planet klarar att försörja cirka 10 miljarder människor och att befolkningskruvan kommer att plana ut när vi nått den befolkningsmängden. 

Vimmerby i Världen. Vår kommun hade 16000 invånare på 70-talet. Idag är vi lite färre men det finns plats för fler och vi har behov av fler bostäder, anser jag. 

Vem som ska bygga och när är svårt att avgöra då Vimarhem hindras att bygga av ALLBO-lagstiftningen i nuvarande utformning. Den borde anpassas till landsbygdens förutsättningar. Som den är utformad idag är den endast tillämplig på överhettade storstadsområden. Boverket utlyser stöd till byggande och alla kommuner uppmanas att söka. 

Jag anser att det självklart är bra om det finns möjligheter att söka stöd för bostadsbyggande men vore det inte lika förnuftigt att ändra allbolagen så att de allmännyttiga bostadsbolagen kan bygga utan bidrag från staten. Känns som att administrationen av bidragen tarvar alltför mycket resurser då det krävs både aktuell ÖP och riktlinjer för bostadsförsörjning för att kommuner ska kunna söka bidrag till bostadsbyggande. Givetvis behövs dessa dokument men de ska inte hastas fram för att tillgodose statens bidragsmöjligheter. 

Översiktsplanearbete kräver långsiktighet och eftertänksamhet.  Vår ÖP är från 2007 och vi behöver påbörja arbetet med en ny ÖP. KF kommer i januari troligen att ta beslut om att vår ÖP är aktuell för att vi ska kunna söka bidrag för bostadsbyggande men det finns flera delar i ÖP som är inaktuella och behöver uppdateras. ÖP för tätorten har vi nyligen gjort som ett tematiskt tillägg men landsortens långsiktiga samhällsplanering är eftersatt, enligt mig. 

tisdag 17 januari 2017

Strategidag med C i Vimmerby

https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/anmalan-strategiutbildning-28-1.html


Den 28 januari ska vi ha en heldag med närodlad politik för våra medlemmar. Ytterbo bygdegård är platsen för detta och Roland Åkesson , KSO i Mönsterås ska föreläsa för oss.


Vi är redan många anmälda men det finns plats för fler.


Vi jobbar också sedan länge med att hitta företrädare för Centerpartiet i kommunfullmäktige 2019-2022. Nominera gärna den som du vill ha som företrädare och som du vill lägga Din röst på i valet i september 2018.


Personen som du nominerar behöver ännu inte vara medlem i centerpartiet utan vi sköter processen med tillfrågandet om deltagande i valet 2018 för C i Vimmerby. Välkommen att nominera här:


https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/nominera-en-politiker.html

måndag 16 januari 2017

ELBILSSATSNING I VIMMERBY

Laddstolpar som medfinasieras av Naturvårdsverkets KLIMP-pengar projekteras nu av Vimmerby energi och miljö AB. 

Tänk om kommunens hemtjänst skulle få möjlighet att köra elbil som laddas i Vimmerby. 

Leasingavtal borde vara en möjlighet även i Vimmerby kommun för att nå målet en fossilbränslefri region 2030. 

Opel kommer med en ny modell i Europa nästa år som jag ser som en stor möjlighet för vår kommun. Det finna många andra kommuner som ställt om sin fordonsflotta och här ser jag stora möjligheter då man samtidgt med de nya elbilarna kan minska servicekostnader markant jämfört med fossildrivna fordon. 

Mörbylånga har köpt 24 elbilar i dagarna: 

http://www.svtplay.se/klipp/11890310/stor-last-till-morbylanga-24-elbilar-levererade

Västra Götaland håller på med nya tankebanor och elbilsprojekt i kommuner. 

http://docplayer.se/3401501-Pagaende-svenska-elbilsprojekt-vikten-av-samverkan-nya-tankebanor-och-leverantorer-lillemor-lindberg-innovatum-teknikpark.html

http://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nybilskollen/20161128/opel-ampera-e-elbil-rackvidd-pris-sverige-lansering/

söndag 15 januari 2017

Källkritik krävs i dessa tider mer än någonsin med PUTIN i öster.

https://www.hd.se/2017-01-14/jag-ar-ohyggligt-trott-pa-konspirationsteorier-och-forenklade-losningarpa-komplexa-problem

Läs det som formuleras i denna ledare/krönika. Så otroligt viktigt. 

Artikeln avslutas med en uppmaning att vi alla ska vara noggranna med vad vi sprider i sociala medier och att källkritiken måste vi alla ta ett stort ansvar för, överallt. 


Next week

KS AU sammanträder för första gången 2017 och det är cirka 10 ärenden på agendan. 

Jag ska också förbereda mig inför kommundagarna i Göteborg i början av februari. Måste välja seminarier och nätverksträffar. Tror att utbildningsnätverket vinner mitt intresse då det är där jag har mitt yrke, utbildning och en hel del erfarenhet och kompetens att bidra med.

Ska också skriva klart en motion till vår kretsstämma i februari som jag hoppas bemöts positivt på distriktsstämman i slutet av mars och på riksstämman i september i Malmö. Återkommer till innehållet i den. 

DS AU träffas också snart och det ska bli roligt att dra igång det regionala politiska arbetet inför valet 2018. Det är mycket som ska ske redan 2017 med nomineringar till riksdagen mm. 

På fredag ska jag vara med på en pressträff med Christer Jonsson och Leif Larsson på Bakfickan i Vimmerby. 

Som vanligt ska jag också arbeta i Gamleby med undervisning i biologi och entreprenörskap med mina fantastiska medarbetare och elever där. Kunskapsspridning för unga är verkligen meningsfullt, tycker jag. 

Avslutar med en sammanfattning som KSO gjort om en utbildning som vi i kommunledningen fick i onsdags. Jag vill lägga till en sak på den listan och det är att kursledningen betonade värdet av att ha med oppositionen tidigt i beslutsprocessen vilket BUN nu under Lis- Astrid Anderssons ledning har.

Ha en bra vecka därute, wherewver u are! Make difference! 

fredag 13 januari 2017

Många stora frågor väntar på avgörande nu

Mycket politik denna vecka och min slutsats är att ärendehanteringen i kommunen är bättre nu än för ett år sedan men som liksom allt kan förbättras.

Vi har fått lära oss att ett ärende som ska upp på bordet ska inledas med ett politiskt direktiv till en handläggare som utformar en tjänsteskrivelse. Den godkänns och skrivs under av handläggarens chef och överlämnas till den politiska beredningen för att slutligen få ett politiskt avgörande i form av ett beslut. 

Som ett exempel kan vi ta hanteringen av en motion som en ledamot i kommunfullmäktige lägger. 

Först tas den emot om KF skickar den till KS för beredning. Presdieberedningen (de båda kommunalråden) beslutar när ett ärende ska till KS AU som bereder åt KS. KS AU föreslår KS hur motionen ska hanteras. Det vanligaste är att den skickas till en nämnd eller avdelning för utlåtande. Ibland remitteras motionen till partigrupperna och/eller till något eller några av kommunens bolag eller råd. 

Kommunstyrelseförvaltningen får svaren och en handläggare sammanställer och formulerar en tjänsteskrivelse med förslag till beslut utifrån en professionell bedömning. Därefter godkänner kommunchefen och sedan förs det tillbaka till KS AU för en politisk beredning där KS AU föreslår KS hur man bedömer ärendet. KS hanterar sedan motionen och föreslår KF om motionen ska bifallas, avslås eller möjligen anses besvarad. 

Politiker bör inte lägga sig i detaljer i ärendehanteringen utan krävs det komplettering så finns möjligheten att återremittera ett ärende. Många återremisser är ett tecken på att ärendehanteringen eller den politiska processen inte fungerar optimalt. Ett skäl kan vara att oppositioen inte tillåts att delta i processen i tillräckligt tidigt skede. Kursledningen (Kommunutbildarna) rekomenderade att oppositionen ska ingå i presideberedningen i alla nämnder och inte bara i Barn- och utbildningsnämnden. Lis-Astrid Andersson som tillträdde 1 april som ordförande i BUN plockade in Peter Karlsson i presideberedningen direkt och kursledningen lovordade det arbetssätet. Peter Karlsson uttryckte att det är mycket bättre att få vara med tidigt i processen. 

Socialnämnden och Kommunstyrelsen tillåter inte oppositionssamordnarna att delta i presidiet under denna mandatperiod till skillnad från tidigare mandatperioder. Det kan vara ett av skälen till att ärendehanteringen inte fungerar lika bra som tidigare och att det är alldeles för många återremisser från KS och KF som tarvar resurser och som innebär att det tar lång tid från det att ärende kommer på bordet tills det avgörs av KF. 

Tillsammans har vi förbättrat processerna sedan Tomas Peterson tillträdde som KSO men vi har fortfarande en resa för att kommunen och beslutsprocesserna ska bli mer transparenta. Stora frågor som till exempel hur kommunen ska ordna de förskoleplatser som behövs i närtid eller hur fiberutbyggnaden ska fortsätta kräver en effektiv ärendeprocess och en ännu större delaktighet från flera politiker och medborgare för att besluten ska bli de bästa för kommunen. 

torsdag 12 januari 2017

Nya medlemmar

Idag ska jag, Dennis Lindström och Lars Sandberg hälsa tre nya medlemmar i Centerpartiet välkomna genom en lunch med information om hur vi arbetar politiskt i Vimmerby kommun och vad vi har för framtidsplaner inför valet 2018.

Vi behöver ett nytt ledarskap i Vimmerby kommun och där vill Centerpartiet ta ett stort ansvar tillsammans med er medborgare. 

Medborgardialogen måste utvecklas och det politiska arbetet måste breddas och göra fler delaktiga. Det är närodlad politik för oss i Centerpartiet i Vimmerby.

tisdag 10 januari 2017

Bredbandsutbyggnad i samverkan

På stämman i Falun lyckades jag få igenom att Centerpartiet ska verka för att regeringen höjer målet till 100% bredbandstäckning. Ett steg i rätt riktning är taget av Peter Eriksson som vill att 98% ska ha bredband 2025. Nedan finns en intressant debattartikel tre marknadsaktörer i Dagens samhälle idag som kan vägleda kommunpolitiker som vill optimera bredbandsutbyggnaden i samverkan med marknaden. 

"Digitaliseringsminister Peter Erikssons presentation av Sveriges nya bredbandsstrategi bådar gott och signalerar framtidsoptimism och reformambitioner. Även om regeringen nu visar att de menar allvar i bredbandsfrågan finns det hot mot att bredbandsmålen kan uppnås.

Att 98 procent av befolkningen 2025 ska ha bredband om minst 1 Gbit/s, innebär, som Peter Eriksson konstaterar, en tydlig ambitionsökning både vad avser bredbandshastighet och hur många som omfattas. Regeringen är tydlig med att bredbandsutbyggnaden ska ske med alla tillgängliga tekniker: fiber-och kabelnät, mobilt nät i form av 4G och 5G, satellit och radiolänk. Den flexibla hållningen är klok och innebär att varje region kan nå full täckning på det sätt som bäst matchar samhällsplaneringen i stort. 

Utöver det statliga bredbandsstödet investerade privata företag förra året drygt 12 miljarder kronor i fasta och mobila bredband. Landets 290 kommuner investerade tillsammans cirka en sjättedel, drygt 2 miljarder i stadsnätsfiber. I klartext innebär det att privata aktörer är helt avgörande för att regeringen ska nå målen till 2025. 

Som representanter för de aktörer som satsar mest på bredbandsutbyggnaden i Sverige, både fast och mobilt, menar vi att det största hotet mot att målen nås är kommuner som agerar utifrån snävt egenintresse istället för att fokusera på att digitaliseringen ska nå så många som möjligt. Vi, och flera företag med oss, ser hur många kommuner sätter käppar i hjulet för snabb och effektiv utbyggnad genom att sinka eller neka grävtillstånd, motverka samordnad fiberdragning och låta bli att upphandla i konkurrens. Detta måste få ett stopp.

Vi sätter stora förhoppningar till det som skrivs i bredbandsstrategin, det vill säga att utgångspunkten är en fortsatt marknadsstyrd utveckling kompletterad med offentliga insatser. Detta borde motverka fortsatt spridning av kommunala monopol på infrastrukturutbyggnad. Även där det redan finns kommunal fiber bör det åligga de kommunala stadsnäten att upplåta infrastrukturen på lika villkor. Det offentliga behöver helt enkelt fokusera på att skapa så goda förutsättningar för konkurrens och kommersiell utbyggnad som möjligt.

Vi välkomnar därför regeringens uppdrag till PTS att se över de olika aktörernas roller på bredbandsmarknaden och förutsätter att detta innebär bättre villkor för aktörer att investera i bredband och konkurrens på lika villkor mellan privata och offentliga aktörer. Bara så kommer regeringens mål att kunna nås och Sverige kan ta sig tillbaka till en tätposition i den digitaliserade världen

Demokratiarbete i kommunerna

http://www.aftonbladet.se/a/X1vVW

Inledningen som är skriven av Mikael Nyberg lyder så här: 

"Byråkratin skulle minska. Effektiviteten öka. Så var det sagt på 1980-talet, när marknadsmekanismer började introduceras inom det offentliga. Personalen vid statliga verk delades i två grupper, beställare och utförare, som skulle göra affärer med varandra. Kommuner i framkanten genomförde samma nyordning. Det kallades New Public Management. 

1992 kom en ny kommunallag som skulle främja avreglering och lokalt inflytande. Det blev 248 paragrafer i stället för 86 och detaljerad kontroll av verksamheten. Med den nya målstyrningen följde ett chefsvälde efter mönster från det privata näringslivet. Samtidigt skyfflade staten över ansvaret för skolan och en rad sociala uppgifter till kommunerna utan att i motsvarande mån höja statsbidragen. Det skars ner i decentraliserade former. 

Lars Nelander berättar i rapporten När kommunen blev en marknad hur det gick i Uppsala. Det är en historia om hur höga tjänstemän och konsulter tar över och demokratiska beslutsordningar skjuts åt sidan. Politikerna fjärmas från medborgarna och de anställda som gör det som ska göras, medan cheferna får lösa boliner och bygger sig företagsliknande domäner. Det funktionella står inte längre i centrum – endast det mätbara i målformulären betyder något – och med individuell lönesättning och tysthetskultur tynar det professionella samarbetet."


Läser en artikel (länk ovan) om demokratiarbete och rollfördelning mellan politiker och tjänstemän mm. Den är mycket intressant och beskriver hur kommunernas arbetssätt förändrats för att mer likna marknadens. Demokratibranschen har lite andra förutsättningar än marknaden även om det ofta går att använda samma typ av ledarskap så är det inte i alla lägen optimalt för en kommun. Det är min slutsats av den korta rapporten ovan. Ska försöka få tag i hela rapporten för den verkar intressant för att jag ska förstå hur den kommunala nivån ska kunna förbättras och bli effektivare och ge ännu mer nytta för medborgarna. 

Imorgon ska vi politiker få en kurs i effektivare ärendehantering och just rollfördelningen mellan tjänstemän och politiker hoppas jag blir en del av kursen. 

Jag tror att just det är en viktig del för att vår kommun ska bli effektivare och kopplat till en bättre internkontroll så borde kommunen kunna klara att hålla driftbudgeten bättre. 

Det är mitt långsiktiga mål och min drivkraft som politiker.

Tillsammans gör vi Vimmerby kommun ännu bättre. 

måndag 9 januari 2017

Journalistlegitimation? Behövs det?

Min bror satte fingret på en viktig fråga i Radio Jönköping i samband med ett underhållningsprogram. Journalisterna frågade om hans bakgrund och vilket yrke han har. Han svarade att han är fritidsledare men att han arbetat som idrottslärare i 25 års tid på deltid i kombination med arbetet som fritidsledare på ett Naturbruksgymnasium.

Nu ska han läsa vidare på distans för att få lärarlegitimation i idrott. 

Då frågade han de båda journalisterna om deras bakgrund och utbildning och om de var legitimerade journalister.

Det blev en inressant diskussion om behovet av legitimation och behörighet för olika yrkesgrupper. Journalistyrket är mycket viktigt och pressetik och att låta båda sidor få utrymme att uttrycka sin syn på en nyhet till exempel. Objektivitet och att inte vinkla nyheter så att de påverkar opinionen i en riktning. 

Krönikor och ledaren är utrymmen där en journalist får vinkla och ge sin subjektiva bild. I redaktionell text ska nyheter beskrivas objektivt, som jag ser det. 

För att klara det journalistiska uppdraget idag krävs givetvis kompetens precis som för andra yrken. Min bror ansåg att journalister behöver vara legitimerade på liknande sätt som lärare nu legitimeras. Jag håller med om att det är ett krav som borde ställas.  I tider där källkritiken blir allt svårare att genomföra måste journalisterna bli ännu mer noggranna i sitt uppdrag att skildra frågor objektivt. 

Medias ansvariga utgivare kan liknas med skolans rektor vad gäller ansvarsfrågan. Det ansvaret är mycket viktigt och ska säkerställa kvalitén på journalistiken respektive utbildningen. 

Yttrandefriheten ska givetvis värnas och Lena Sundström har haft tre intressanta filmer om det. Se dem gärna på SVT Play och den första handlar om USAs förhållande till yttrandefriheten där den enligt många har gått för långt. Kränkningar är OK att göra för att man har rätt till det enligt yttrandefriheten i USA. Bra att det inte är så i vårt land. Att i en paneldebatt påstå att någon varit dopad utan att ha belägg för det är olagligt och dagsböter är nu utdömt för det brottet. Rimligt anser jag. 

Meryl Streep höll ett tal om värdet av oberoende press och att journalister hånats av den som nu är vald att leda USA i fyra år. Hård debatt om det och där anser jag att Meryl Streep varit mycket tydlig och har rätt i sakfrågan. Hon pekar på att Trump legitimerar rasism och främlingsfientlighet genom sin retorik och att det inte är lämpligt att en person i den maktpositionen gör så. 

En mycket viktig fråga i vår tid.