onsdag 13 december 2017

Samverkan i Astrid Lindgrens Hembygd

Jag kommer att lyfta behovet av ökad samverkan över kommungränser och länsgränsen i Norra Kalmar Län.

Vi behöver skapa ännu bättre förutsättningar för vägar, järnvägar och bredband i vår hembygd. Det klarar vi bäst i samverkan och med en gemensam målbild.

Därför kommer jag att bjuda in centerpartistiska företrädare i Eksjö, Hultsfred, Oskarshamn och Västervik till en första träff för att diskutera hur vi kan öka samverkan.

Även besöksnäringen skulle skapa bättre utväxling för oss alla om vi samarbetar över länsgränsen. Här ser jag också ett värde i att satsa på de tre pärlorna på V, Visby, Västervik och Vimmerby. Koppla vi samman dessa så skapar vi ännu bättre förutsättningar för våra besökare som vill njuta av vad vår bygd har att erbjuda. Astrid Lindgrens hembygd är verkligen värdefull här och Villekulla och inspelningsplatserna i Eksjö och Visby för filmerna (Pippi och Emil) sammanbinder oss naturligt, tycker jag.

Sjukvården , den nära vården är ett annat område som vi behöver arbeta med för att lyckas skapa exempelvis kortare köer, fler läkarkontakter  genom en bättre primärvård och en bättre specialistvård. Västerviks sjukhus, Oskarshamns sjukhus och Eksjö sjukhus är alla tre viktiga enheter för att skapa bra vård tillsammans med Linköpings universitetssjukhus. De enheterna måste vi satsa på för att få till en bättre sjukvård för våra medborgare i Norra Kalmar Län och södra Östergötland samt västra Jönköpings län.

Föreningslivet är slutligen det område där jag också tror att det finns fördelar med samverkan över kommungräns och länsgränsen. Arenor och event krävs för att medborgarna ska få möjlighet att utveckla både kultur- och fritidslivet. Men det är kostsamma anläggningar som behöver en noggrann planering för att kunna finansieras. Därför stöttar jag exempelvis de lokala föreningarna som vill undersöka möjligheterna i Vimmerby men vi behöver också se på föreningarnas behov i ett större geografiskt perspektiv och möjligheter med cuper och träningsläger samt gymnasieeleverna profileringar.

Vi möts och bygger Astrid Lindgrens hembygd tillsammans. Det är närodlad politik för mig.

Nytt golv och ny vikvägg ska byggas i Idrottshallen

Äntligen, säger jag tacksamt och gratulerar Vimmerby innebandy och alla andra som använder Idrottshallen i Vimmerby. Fastighetsavdelningen ska nu prioritera byte av golv och vikvägg enligt uppdrag från Helen Nilsson på KS AU igår. 

Så hör skriver hon på Facebook för fem timmar sedan. 

Idag har jag som ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott givit ett uppdrag om att påbörja arbetet med att byta vikvägg och golv i idrottshallen i Vimmerby.

Kostnaden är beräknad till 2miljoner och tas ur underhållsbudgeten. Detta har vi i C kämpat för länge och tackar Helen för ett insiktsfullt initiativ. 

Vi möts och bygger Vimmerby

Vi hade en mycket bra lunch med Robin Agnig igår där kommunalråden, jag och Ägaren till Eken diskuterade möjligheter. Det är alltid en fördel att mötas för att kunna komma framåt och det ska bli spännande att följa vad Eken kommer att bli. Planer finns men det är ännu oklarheter vilken inriktning som ägarna kommer att satsa på.

Vimarhem tog ett inriktningsbeslut om att bygga 39 lägenheter på Pistolsmeden under 2019. En riktigt fin julklapp och ett bra besked till Vimmerbyborna och till de som söker lägenhet i Vimmerby. Vi har en ökande jobbinpendling till Vimmerby och vi skulle tjäna skattekraft på om fler vill flytta hit. Cirka 50000 per ny invånare blir intäkterna för kommunen i genomsnitt. Nu skapar vi förutsättningar för att fler ska kunna bo, leva och verka i vår fina kommun. Välkomna hit!

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/statlig-stod-gor-det-mojligt-att-bygga-20160624/ Jag förutsätter att de statliga medel som går att söka från Boverket kommer att sökas nu när vi har en bostadsförsörjningsplan vilket krävs och som vi i C motionerat om.

Vi tog flera bra och viktiga beslut igår som också kändes som fina julklappar eftersom det är frågor som vi i Centerpartiet arbetat för under en längre tid. Plötsligt i slutet av mötet gav det ena kommunalrådet två uppdrag som tidigare inte varit intressanta när vi och KD föreslagit dem i kommunfullmäktige men som nu plötsligt ska prioriteras. Tacksam för det och återkommer när uppdragen justerats av KSO som valdes till justeringsperson för sammanträdet.

Som sagt, vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi.

tisdag 12 december 2017

Bygge på Pistolsmeden?

Kommer byggbeslutet idag på Vimarhems styrelsemöte. Det vore en perfekt julklapp , tycker jag.

20 lägenheter i fyra plan varav 6 gruppbostäder i bottenplan, tror jag det finns i kristallkulan...

Vi möts och bygger Vimmerby!

Näringslivsarbete och dialog

Jag har skrivit om näringslivsarbete förut och det är för mig ett mycket viktigt ämne.

Nu när vi snart har en ny utvecklingschef som ska ha huvudfokus på näringslivsarbete så är det extra viktigt att vi lyfter både det strategiska och operativa arbetet med näringslivsutveckling.

Det måste vara enkelt att vara företagare i vår kommun och jag förväntar mig att lotsarbetet nu fungerar som i vår grannkommun som uppfann arbetssättet som vi nu implementerat i Vimmerby kommun. En väg in och en kontakt är ledstjärnan för företagslotsarbetet.

Läs mer om det här http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/foretagslots/

Företagsbesök och dialogen måste förbättras och Företagarna är en mycket viktig aktör liksom Svensk handel, Svenskt näringsliv och Vimmerby turistbyrå ekonomisk förening samt Bevara Vimmerby m fl.

På torsdag arrangeras ett möte av Vimmerby tidning och Bevara Vimmerby. Det ska bli ett intressant möte. OPS dvs offentlig privat samverkan kommer jag att föreslå vad gäller att genomföra det som planerades i ÖP 2007, en påbyggnad på KONSUM med bostäder i två plan som är tillgänglighetsanpassade.

Företagslots

Vimmerby kommun vill stärka och utveckla sitt näringslivsarbete för att göra kommunen ännu mer attraktiv att verka och leva i. Ett led i detta arbete är att höja kompetensen på den kommunala näringslivsservicen och skapa samverkan mellan förvaltningar och avdelningar i en ny arbetsmetod, en företagslotsfunktion. Metoden kan kopplas till kommunens näringslivsstrategi och är ett sätt att knyta konkreta aktiviteter till mål och processer.

Totalt ingår nu 17 tjänstemän i Vimmerby kommuns lotsfunktion.
Under år 2014 har lotsarna deltagit i seminarium om värdskap och kommunikation, gemensamt företagsbesök på Zobra AB, föreläsning tillsammans med Hultsfreds kommuns lotsar beträffande bemötande med mera, studiebesök på Vimmerby Energi och Miljö AB och ett informationsmöte om starta eget via ALMI. Därutöver har lotsarna genomfört praktik på annan förvaltning, individuella företagsbesök och deltagit i företagsfrukost och fullmäktigemöte.
Vi arbetar nära Hultsfreds kommuns lotsar som utgår från samma koncept som vi.
I praktiken medför företagslotsfunktionen att du som företagare ska kunna få övergipande information om allt som rör ditt företagande oavsett om du pratar med en byggnadsinspektör, alkoholhandläggare eller näringslivsutvecklare. Om det gäller komplexa företagsärenden samlar vi snabbt företagslotsarna till ett gemensamt möte med företagaren för en effektiv, smidig och rättssäker handläggning.

Möte med Ekens ägare och KS AU

Spännande dag väntar.

Lunch med Robin Agnig som företräder det bolag som äger Eken. Det ska bli intressant att lyssna på hans planer för sin fastighet. Tomas Peterson, Helen Nilsson och Jens Stenman deltar också i detta lunchsamtal.

Därefter har vi KS AU med många inbokade föredragningar i olika ärenden. Som vanligt är det mest diskussionsärenden och inte så många beslutsärenden.
Här hittar du KS AUs kallelser och protokoll: http://www.vimmerby.se/kommun-politik/kommunstyrelse/kommunstyrelsens-arbetsutskott/kallelser-och-protokoll/ De tre senaste är ännu inte publicerade men de kommer nog snart att finnas här.

Den politiska organisationen för nästa mandatperiod och hur förslaget som fullmäktigeberedningen lämnat ska hantera remissförfarande och beredning till KF är ett av ärendena som ska diskuteras. Det är mycket viktigt att den politiska organisationen och kommunens organisation är samstämmiga och här anar jag dolda agendor. Hoppas att jag har fel i mina funderingar eftersom vi måste arbeta mer med transparens och öppenhet samt tydliga beslutsprocesser i bra samverkan mellan politiker och tjänstemän för medborgarnas bästa framöver. Ledarskapet måste stärkas på detta område.

Konstruktiva beslutsprocesser som är effektiva är mitt fokus för nästa mandatperiod. Därför föreslår vi i C oförändrat antal ledamöter i KF, fyra nämnder, BUN, SOC, valnämnden samt en servicenämnd för samhällsbyggnadsfrågor, kultur och fritid.

Näringslivsfrågorna finns nu i utvecklingsavdelningen som ska ledas av den nye chefen Thomas Svärd och där finns även kultur och fritidsfrågorna. Fullmäktigeberedningen har inte beskrivit var näringslivsfrågorna ska diskuteras, i kultur- och fritidsutskottet eller i arbetsutskottet. Det bör diskuteras snarast så att kommunens organisation och den politiska organisationen kommer att samspela effektivt.

Det finns även ett beslut i KS 5/12 om att inrätta ett kontaktcenter som innebär flera förändringar inom kultur- och fritidsområdet där ledarskapet kommer att förändras och två nya tjänster kommer att internrekryteras. Budget för dessa förändringar saknas för 2018. Ansvaret för kommunens ekonomi tas inte av M och S utan i princip hela potten oförutsett är mer eller mindre intecknad före budgetåret 2018 är påbörjad. Allvädersbanor i Södra vi på 1,8 miljoner är utlovad. Extern rekrytering av projektledare för kontaktcenter kommer att tillåtas om det inte är möjligt att internrekytera. Chef för kulturskolan och fabriken på 50% är redan utlyst (internrekrytering).http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/kommunen-som-arbetsgivare/lediga-tjanster/ Kvinnojouren ska få mer medel vilket ett enigt KF beslutade att finansiera via oförutsedda medel. Kommunfullmäktige har också planerat fyra gruppmöten för gruppledare vilka inte är budgeterade.

måndag 11 december 2017

Tips, kolla in dokumentären om Fälldin mm

Den är välgjord och mycket intressant, dokumentären om Fälldin som finns på SVT PLAY.

Har roat mig med att titta på den så här på morgonkvisten efter energipåfyllnad under tre dagar i Stockholm med centerpartisitiska toppkandidater från hela landet.

Jag noterar att 70-talets energifrågor och skattepolitik avgjorde valet 1976. De blockpolitiska diskussionerna pågår än idag och medias intresse för hur alliansen ska kunna bilda regering efter valet 2018 är mycket stort.

Den fråga som idag kommer att vara avgörande är hur vi lyckas med inkluderingen så att vi får till en bästa möjliga integration när vi nu ökar befolkningstalet.

Vimmerby erhåller 6,5 miljoner mer 2018 jämfört med 2017 i skattemedel. De pengarna förstärker vår ekonomi och möjliggör välbehövliga och nödvändiga satsningar i förskolan.

Vi behöver ett nytt ledarskap som gör mer verkstad och skapar fler bostäder i hela kommunen. Dubbel markanvisning är en möjlighet som jag vill att vi ska lyfta. Det behövs bostäder i tätorten men även i kransorterna, anser jag. Många äldre vill bo på landsbygden på ålderdomen. Det visar satsningen i Tuna, Solgläntan är ett mycket uppskattat boende för många äldre med en närhet och gemenskap som ger de boende trygghet i sin hembygd.

Vidala ska byggas ut och det ger också en satsning utanför centralorten Vimmerby. På tisdag har jag bjudit in Ekens ägare till ett förutsättningslöst samtal. Våra båda kommunalråd och Jens Stenman från V kommer också att delta.

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi! Inspirerad av Fälldins ledarskap idag.

söndag 10 december 2017

Vecka 50

Måndag: Gruppmöte med skinksmörgås i Frödinge bygdegård. Vi ska summera året och fira de politiska framgångar vi haft 2017 och diskutera vårt fokus 2018. Målet har vi redan fastställt och det är att Vimmerby ska byta ledarskap i valet den 9 september.

Tisdag:  Kommunstyrelsens Arbetsutskott sammanträder och jag kommer att föreslå att vi utvärderar årets arbete i AU. Vad har varit bra och vad kan vi tillsammans förbättra? Framförallt avseende budgetprocessen som KS redan satte igång den 7/12 med en uppdaterad SKL-rapport över kommunens kostnader i relation till liknande kommuner, länets kommuner och riket. Alla gruppledare var inbjudna men tyvärr saknades både MP, L och SD vid genomgången. Endast V hade hörsammat inbjudan. Det borde ha varit en kallelse konstaterades när jag frågade hur det kom sig att alla gruppledare varit inbjudna. En viktig demokratifråga för att fler politiker ska bli delaktiga i kommunens utveckling.

Onsdag: Gamlebygymnasiet

Torsdag: Möte med Bevara Vimmerby och Vimmerby tidning om hur vi ska bygga Vimmerby

Fredag: Gamlebygymnasiet, skolavslutning

Lördag: Tomasmarknad. C bjuder på glögg och samtal om hur vi kan förbättra hela Vimmerby kommun. Hoppas vi ses!

lördag 9 december 2017

Grattis Frödinge!

Nu har vi i kommunstyrelsen utnämnt Frödinge och Södra vi till mötesplatser liknande Ceos, Fabriken, Focushuset och Bullerbyn.

Det är en mycket viktig signal och vi behöver bygga ännu fler mötesplatser enligt vårt unika arbetssätt i Vimmerby.

FBSK har tillsammans med allmänna arvsfonden, Bygdegårdsföreningen, Vimmerby kommun, företag, privatpersoner och flera föreningar byggt mötesplats Frödinge och man har redan haft flera möten för att fylla mötesplatsen med möten och aktiviteter. Här finns ett tillgänglighetsanpassat gym som företag på orten kan hyra.

Det är närodlad politik för mig.

Vi möts och bygger Vimmerby!

fredag 8 december 2017

Grattis Gullringen!

Boklok satsar och ökar personalstyrkan med 50 inom två år till 250 anställda. Så roligt för vår nordligaste kransort i kommunen.

Nu är det extra viktigt att planera för en långsiktigt hållbar förskola och skola och vi i C anser att Brännebro skola bör byggas om i markplan för att inrymma två förskoleavdelningar. Då kan man sälja villan som bostadshus där förskolan finns idag.

Gullringen har redan många yngre småbarnsfamiljer och denna satsningen innebär troligen en ökad befolkning i Gullringen och då behövs mer lokal service och inte mindre.

S och M pratar varje sammanträde om framtida skolnedläggningar på landsbygden.

Vi vill istället profilera, samordna och utveckla alla kommunens orter och skolor. Det är närodlad politik för oss.

Grattis Gullringen till denna satsning.

Hoppas att det också går att finna en lösning för Gullringshus gamla fina kontor.

Grattis Storebrobor!

Nu kan ni köpa lokalproducerad färsk mjölk från Sjundekvill. Läser om att den första leveransen till Ica Nära i Storebro gjordes igår av Louise Glindell och Ted Gunnarsson.

VÄRLDSPREMIÄR!! 🎉😊🥛
Ted och Louise från Sjundekvills gård i Storebro har levererat första omgången mjölk ikväll, mer lokalproducerat än så här kan det inte bli!
Vi är otroligt stolta över att få vara först ut med denna produkt! Finns i mjölkkylen från och med imorgon fredag och vi på ICA Nära Storebro kan starkt rekommendera den! 😊
Varmt välkomna hem till oss! 😊
Första småskaliga lokala mejeriet i vår kommun.

Vimmerby mejeri lades ner för många år sedan. Innan dess fanns även Tuna mejeri. Arla har en torrmjölkspulveranläggning som i  också är ett mejeri. Frödinge är också ett mejeri. Storskaliga fina anläggningar.

Mjölkbranschen växer i Vimmerby även om antalet mjölkbönder tyvärr minskat kraftfullt. Mjölkmängden som produceras ökar dock tack vare alla de duktiga lantbrukarna som storsatsar i vår kommun.

Ordning och reda enligt kommunallagen

Vid årsskiftet kommer en ny kommunallag som i princip inte innehåller så många nyheter som man först trodde att det skulle bli.https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725

En av nyheterna är dock att alla kommuner ska skriva en instruktion till sin kommundirektör. Bakgrunden är att det har varit så stor omsättning på dessa chefer och att uppdraget är otydligt. I aktiebolag finns VD-instruktioner men i kommuner med oftast större total omsättning saknas ofta en instruktion för högsta tjänstemannaposition. Enligt kommunallagen ska ”De förtroendevalda ska kunna ha tillit till att underlagen innehåller den information som behövs för att kunna fatta ett rättssäkert beslut. De ska också kunna lita på att direktören i sina underlag har redovisat om det föreligger osäkerhet i de ekonomiska kalkylerna och att t.ex. en försäljning av verksamhet eller av andra tillgångar är korrekt värderade. Det är vidare viktigt att det framgår om en fråga i underlagen är rättsligt osäker. Både den politiska majoriteten och minoriteten ska veta att underlagen till besluten i ärendena till styrelsen är sakliga och opartiska.”

I Vimmerby har det aldrig funnits en kommunchefsinstruktion, vad jag vet. KS AU diskuterade framtagandet av en sådan härförleden och steg ett är nu att vår kommunchef ska skriva ner sina nuvarande arbetsuppgifter så att vi i KS AU ska få veta hur nuläget ser ut för att därefter resonera om vilka förväntningar vi har på kommunchefen och hur vi vill formulera instruktionen som ska beskriva vad kommunchefen ska göra. Här finns kommundirektörsföreningens checklista http://www.kommundirektorsforeningen.se/dokument/handlingar/Checklista_komdir_ansvar_0300505.pdf

Det är en mycket viktig roll för en kommun så denna nyhet i kommunallagen kommer att tydliggöra ledningsrollen och samarbetet mellan förtroendevalda och tjänstemännen. Förtroendevalda har arbetsordningar och reglementen att förhålla sig till så kommundirektörsrollen ska nu kopplas till de förtroendevaldas roller och ledningsgruppens roll och självklart även de kommunala bolagens.

Större affärsprojekt måste ledas av tjänstemän med styrgrupp som leds av politiker. Där ser jag exempelvis Vimmerby fibers dilemma som kommunchefen under flera år arbetat med att styra upp och minimera skadorna av och det är fortfarande oklarheter kring exempelvis slutbesiktningar. Att rigga noggrant, gärna med hjälp av en förstudie för att kunna styra och leda professionellt är avgörande och jag ser att det nu blir bättre och bättre affärsmässighet i kommunen. Verkligen extra viktigt när skattemedel ska hanteras, enligt mig. Det kräver noggrannhet och respekt. Förbättringsarbete behövs och fokus på det ska vara framtiden. Tillsammans gör vi Vimmerby bättre.

torsdag 7 december 2017

Måltidspolicy på G i Vimmerby

Tillsammans skapar vi bra mat i Vimmerbys offentliga kök. Under de senaste åren har kommunen gjort stora förbättringar och maten lagas från grunden i större utsträckning. Igår kväll hade jag förmånen att äta julmat som tillagats på Vimmerby gymnasium vid en mycket trevlig tillställning för personalen som arbetar i verksamheterna som leds av KS. Det var fantastiskt god mat, lagad från grunden. TACK alla inblandade!

Men det finns alltid saker att arbeta med.

Kostchefen i Vimmerby fick i samband med kostutredningen ett uppdrag att ta fram en måltidspolicy inför kommande kostupphandling. Nyligen påmindes hon om detta uppdrag eftersom måltidspolicyn behövs för att göra riktlinjerna för upphandlingen tydligare. Snart drar vi igång den nya kostupphandlingen. För nästan exakt ett år sedan presenterades kostutredningen men tyvärr finns nästan inga åtgärder gjorda utifrån utredningen. Flera behov av akuta åtgärder i våra kök beskrevs i rapporten. Inga åtgärder är genomförda ännu, vad jag känner till. Köket i Frödinge skola var exempelvis mycket undermåligt. Medel finns i investeringsbudgeten och nu finns en ny fastighetschef på plats som kan ta tag i de åtgärder som krävs för en bättre arbetsmiljö i köken.

Här finns pressmeddelandet om kostutredningen:

http://www.vimmerby.se/press/pressmeddelanden/utredning-av-kostverksamheten-i-vimmerby-kommun/

Min partikamrat i Nordmaling som är KSO där beskriver sin syn på den nära maten och jag delar hennes inställning. Vi måste givetvis bli ännu bättre på att handla lokalt. Fläsk från glada grisar och lammkött från Vennebjörke är två leverantörer som redan idag levererar till kommunens kök. Fler behövs, enligt mig.

Vikten av svensk och lokalproducerad mat i kommunens verksamheter

Vilka livsmedel som serveras i kommunens verksamheter är en oerhört viktig fråga. Det är viktigt att vi vet att det är bra råvaror som används. På grund av detta tog vi för en tid sedan en kostpolicy i kommunen, i den står det just det, att våra råvaror helst ska vara svenska och gärna lokalproducerade. Själv väljer jag ytterst noga vad vi äter här hemma, speciellt då det gäller kött, fisk och fågel.
Jag anser också att det är väldigt viktigt att kommunen stöttar de gröna näringarna i kommunen och därför har jag arbetat för att våra livsmedelsproducenter ska ses som de företagare de är, vi har genomfört företagsbesök hos flera av våra bönder, vilket har varit väldigt givande och intressant. Dessa möten har lett till att flera diskussioner om olika typer av samarbeten har satts igång. Vi försöker också se till att de också får alla inbjudningar och utskick som går till kommunens företagare. Vi har också haft möten med kommunens LRF-avdelning för att diskutera just matfrågan samt hur vi kan hjälpas åt i detta arbete.
I ett första skede var tanken att försöka bryta ut, i första hand, nötfärsen och få den levererad från bönderna i kommunen. Tyvärr visade det sig att det avtal som vi befinner oss i inte tillåter det och avtalet löper ut i början av nästa år men är förlängt i två år till, något vi inte har kunnat förändra. Istället vill vi nu tillsammans med LRF och andra intresserade redan i januari dra igång arbetet kring hur livsmedelsleveranserna ska se ut då avtalet löper ut om drygt två år. Jag tror att vi behöver tid på oss för att få till det så bra som möjligt. Då hinner vi sätta oss in i allt kring detta, göra studiebesök, ta in experter etc. Det som jag dock tycker är glädjande i allt detta är det stora engagemang som finns kring detta och att vårt lokala slakteri faktiskt har ett avtal med vår livsmedelsleverantör, i och med det kan vi se till att vi köper bra råvaror redan nu medan vi fortsätter arbetet inför att avtalet löper ut. Det vi måste försöka få till nu är att mer pengar avsätts för just livsmedelsinköp, bättre råvaror är ofta dyrare.
Det finns alltid de som inte tycker att vi gör tillräckligt, jag tycker dock att vi visat att detta är viktigt och att vi kommer fortsätta jobba hårt med frågan.

onsdag 6 december 2017

Rådslag om livsmedelsstrategin i Vimmerby idag

https://rfkl.se/Documents/Näringsliv/Gronanaringar/Livsmedelsstrategi/Rådslag-livsmedel2017_inbjudan.pdf

Jag har inte bjudits in till rådslaget om livsmedelsstrategin som äger rum på Näs idag men jag har kontaktat Carolina Gunnarsson med en önskan att få delta. Tyvärr är det fullt men hon har lovat att höra av sig om det dyker upp en möjlighet (avhopp).

Jag skulle verkligen vilja delta i detta rådslag eftersom vårt län och vår region är i stort behov av fler livsmedelsföretag. Vimmerby och länet har redan framstående större lvsmedelsföretag men helt klart så behöver vår självförsörjningssgrad av livsmedel och vår förädlingsgrad öka.

Frödinge mejeri, Arla, Åbro, Håkans glada grisar, Skäfshults ägg, Axelssons i Aby, Räven och osten,  och alla duktiga mjölkproducenter och köttproducenter är alla mycket betydelsefulla för vår livsmedelsutveckling på olika sätt.

Kalmar läns regionförbund arbetar alltid fokuserat med olika projekt och jag minns Klimatkomissionen och No oil med respekt. Tyvärr har det arbetet avstannat , delvis till förmån för livsmedelsstartegiarbetet, tror jag. Svårt att hålla igång flera satsningar såklart. Båda ämnena är lika viktiga för vårt län enligt mig.

I november 2016 hade man förra rådslaget som samlade cirka 40 personer. Jag läser på regionförbundet hemsida att

Livsmedelsstrategin består av följande sex åtgärder. Tillsammans verkar de för att strategin når sina mål, och de presenterades tillsammans med efterföljande gruppdiskussioner om konkreta steg till fortsättning:
 1. Bilda ett råd för kompetensförsörjning samt ett Mat-college
 2. Inkludera livsmedelsbranschen i det företagsstödjande systemet
 3. Bygga en plattform för forskning, innovationer och utveckling inom ramen för projektet Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus
 4. Etablera en nationell mötesplats (konferens) för Mat & Livsmedel
 5. Utveckla länets matidentiteter
 6. Genomföra arbetet tillsammans

Läs mer här: https://rfkl.se/sv/Verksamheter/Naringsliv-Tillvaxt/Livsmedelsstrategi/Nyheter/Vaxande-varde---livsmedelsstrategi-for-Kalmar-lan-2016---2025/


Bevara Blåsekulle utsiktsplats

Kommunstyrelsen hade 34 ärenden att hantera och avgöra igår.

Ett av dem handlade om vilken inriktning som detaljplanearbetet på Blåsekulle ska ha. M och S  beslutade att utforma området Blåsekulleparken till ett storkvarter med flerbostadshus.

Vi i Centerpartiet yrkade på att göra en detaljplan för viss bebyggelse men exploatera varsamt i dialog med medborgarna och med bevarad utsiktsplats. Vänsterpartiet reserverade sig också mot den beslutade inriktningen som M och S gjorde. 

Våra skäl till yrkandet är att vi anser att denna plats visst kan bebyggas med hus i begränsad omfattning och som passar in i miljön men det är viktigt att ta noggrann hänsyn så att hela området passar in i redan befintlig byggnation. Vi menar också att detta är Vimmerby tätorts finaste utsiktsplats där man faktiskt skulle kunna iordningställa en ”View point” med koppling till vår historia och Astrid Lindgrens författarskap. 

Viktigt med en bra medborgardialog i samband med detaljplanearbetet. 

Vi vill också att det ska göras en dubbel markanvisningstävling och erbjuder marknaden att komma in med förslag på byggnationer och anbud på marken. Politiker tillsammans med tjänstemännen får sedan avgöra vilken entreprenör som får chansen att bygga här. 

tisdag 5 december 2017

Föreningarna främst!

Ernst and Young har gjort en utredning om föreningsstöden i Vimmerby kommun. Idag ska kommunstyrelsen få en presentation men jag har redan fått lite förhandsinformation eftersom den presenterades för föreningsrepresantanter igår kväll.

29 sidor tabeller, analyser och en sammanfattande slutsats om vad kommunen behöver göra för att bli bättre och mer rättvis vid fördelningen av föreningsstöden.

Med detta som grund och 100000 kronor mer i föreningsbidrag 2018 ska kommunens föreningsliv stöttas ännu mer. Föreningarna gör ett fantastiskt samhällsarbete på många olika sätt och är kittet som håller ihop Vimmerby. Centerpartiet tog initiativ till mer stöd till föreningarna och vi uppskattar verkligen att det hörsammades av S och M. Nu är fokus på ett bra genomförande av förbättringar utifrån rapporten som presenteras idag.

Utan spaning, ingen aning

Nu har jag hållit i klubban på tre olika nomineringsstämmor i tre olika kretsar.

Oskarshamn, Uppvidinge och Mönsterås.

Jag lär mig mycket i möten med människor. Det är en gåva att få möjlighet att träffa alla dessa taggade politiker som nu gör satsningar för att göra skillnad. Äldre erfarna och nya ivriga personer. Alla delar vår närodlade politik och vill göra så att fler vill att Centerpartiet ska leda sin kommun framåt.

Kretsarna arbetar på olika sätt och dessa tre kommuner har styrts av Centerpartiet tillsammans med olika partier. Två av kommunerna tillsammans med S och en tillsammans med en borgerlig allians.

Jag noterar att det nu kommer många nya som vill bidra på olika sätt och det ger otroligt mycket energi att möta dessa och att resonera och lyssna en stund på någon med många årserfarenhet av kommunpolitik.

Tack för att jag fått besöka er! Jag tar med mig erfarenheter till min krets och fortsätter att bygga nätverk kring närodlad politik underifrån.

måndag 4 december 2017

Vision Vimmerby

Måndagsreflektion

”Politik är inte att vilja eller våga, utan att väga av och balansera olika intressen” sade någon på en kurs som jag deltog i för cirka ett år sedan.

Det ligger en hel del i de orden.

Samtidigt är det viktigt för politiker att beskriva sin vision och vad den långsiktigt innehåller och innebär för väljarna.

Vi i Centerpartiet arbetar nu fram vårt valmanifest som beskriver vilket Vimmerby vi vill bygga långsiktigt. Vi anser att Vimmerby behöver ett nytt ledarskap för att nå visionen att bli den bästa landsbygdskommunen.

Bevara Vimmerby och Vimmerby tidning bjuder in till en diskussion den 14 december om hur vi ska bygga Vimmerby.

Näringslivsenheten och Allas Vimmerby som arbetar med implementering av den sociala lokala utvecklingsstrategi (SLUS-en) som kommunfullmäktige antog i oktober, planerar för flera stora strategiska möten. Företagarna och föreningarna i kommunen måste bli mer delaktiga i kommunens utvecklingsarbete. Det är styrgruppen (Advisory board) eniga om och några i gruppen har formulerat en debattartikel som publiceras i dagarna om hur arbetet med ALLAS VIMMERBY ska fortsätta.

Det finns mycket vilja och utvecklingskraft i Vimmerby. Konststycket för oss politiker är att väga av och balansera olika intressen tillsammans med kommunens personal. I eftermiddag har vi plandialog och det är en avstämning som leds av Miljö-och byggnämndens presidie och där aktuella detaljplaner diskuteras tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen och kommunstyrelsens presidie och numera även oppositionsrådet (undertecknad). Det brukar vara transparenta och bra diskussioner som vägleder personalen i det fortsatta arbetet.

Imorgon har vi kommunstyrelse och några ärenden som kommer upp imorgon är kopplade till detaljplaner som diskuteras i eftermiddag. http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kallelse%20kommunstyrelsen%202017-12-05.pdf

Bra beslutsprocesser med grundliga tjänsteskrivelser och förarbeten och genomförande av beslut är avgörande för att ”samhällsbygget” ska bli så bra som möjligt, ur demokratisk synvinkel och framförallt ur ett kostnadseffektivt perspektiv med så stor medborgarnytta och medborgarinflytande som möjligt. Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi. Det är min vision för Vimmerby!

Om några veckor får vi ta del av arbetsgruppens förslag till vision för Vimmerby. Helen Nilsson tog nämligen initiativ till att bilda en arbetsgrupp som ska ta fram en vision. Det är Eva Berglund, Marie Nicholsson och Peter Fjällgård som ingår i den gruppen. Beslutet angav att det skulle presenteras ett förslag för KS imorgon men det har blivit framflyttat en tid. Min gissning är att vi får ett förslag presenterat efter jul. Det ska bli spännande.

söndag 3 december 2017

Vimmerby kommun i siffror

Roade mig med att leta kommunfakta på nätet. Här är två webbsidor (sist i detta inlägg) som beskriver kommuners ekonomi i jämförelse med landets 290 kommuner. På tisdag ska ekonomienheten gå igenom cirka 60 bilder som visar en uppdatering av SKLs analys av kommunens ekonomi som de gjorde 2014. Det finns en del att göra för att bli effektivare och samtidigt inte minska på kvalitén på kommunens leveranser inom vård, skola och omsorg. En sak som jag noterar är att vi byggt ut bemanningen inom näringslivsutveckling under denna mandatperiod och under den förra med totalt två tjänster plus en tjänst som finansieras av Tillväxtverket. I en högkonjunktur som den vi nu är inne i kan man verkligen reflektera över hur stor bemanning en kommun ska ha på näringslivsarbete och vilket fokus det arbetet ska ha. Markaryds och Mönsterås kommuner ligger i topp på närinsglivsrankingen men har i princip endast en näringslivschef som bemanning. Vimmerby har i dagsläget en utvecklingschef plus tre näringslivssekreterare.  En uppdatering av kommunens näringslivsstrategi med fokus på vad kommunen ska uträtta inom denna sektor i samverkan med Företagarna, Svensk handel och Fastighetsklubben med flera måste fram snarast. Vilka möten ska hållas? Vilka nätverk ska bildas? Strategiska möten för stärkt lokal attraktionskraft finns budgeterat för 2018 och kommer att delvis finansieras externt. Godmorgon Vimmerby finansieras också delvis externt. Industriråd och näringslivsråd ligger vilande. Landsbygdsrådet och de nya bygdegrupperna ska tillsammans göra ett nytag i februari enligt Djursdala modell.

Jag kommer att fortsätta att göra företagsbesök varje vecka. Hoppas att näringslivsenheten också fortsätter med det. Nyhetsbrevet verkar också vara vilande. http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/till-dig-som-foretagare/nyhetsbrev/

Snart har vi en ny utvecklingschef på plats. Då förväntar jag mig mycket verkstad och nytag.

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/?compare=1&region=0884

https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16622

Vecka 49

Avslutar denna vecka med Santa Run på torget och dansuppvisning i Idrottshallen.

Kommande vecka blir nästan bara politik och inte mycket pedagogik i Gamleby. Skälet är att mina elever har temadag på onsdag och resurssdag (omprov) på fredag så mina lektioner är inställda och då begär jag tjänstledigt för de politiska möten som infaller just dessa två dagar. Möjligen blir det en sväng på onsdag för pedagogisk planering. Jag har två intressanta kurser nu, den ena i Naturkunskap 1a1 med två grupper ettor som ska avslutas till jul och den andra i Entreprenörskap med mina tvåor som är inne i en expanderande fas där de förbereder produktionsstart av varor och tjänster i årets projekt.

Måndag: 13-15 Plandialog där vi resonerar om aktuella detaljplaneuppdrag.

Måndag kväll: Besöker och håller ett kort föredrag på Mönsteråskretsens nomineringsstämma

Tisdag: Kommunstyrelsesammanträde hela dagen med hela 33 ärenden som ska hanteras. http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kallelse%20kommunstyrelsen%202017-12-05.pdf

Kvällen ägnas åt ett möte med vår strategigrupp för att göra klart vårt valmanifest för Vimmerby, vår vision för hur vi vill att landsbygdskommunen Vimmerby ska utvecklas.

Onsdag: Samråd med Hultsfreds kommuns presidie. Julfest med kommunstyrelseförvaltningen.

Torsdag: Företagsbesök

Fredag-söndag: Toppkandidatutbildning i Stockholm

lördag 2 december 2017

Om LSS, de svagaste får ta mest stryk

http://www.barometern.se/debatt/de-svagaste-far-ta-mest-stryk/

I dagens Barometern finns vår insändare om LSS och vad som nu drabbat och drabbar de som har stora behov av assistans.

Centerpartiet beslutade på riksstämman i Malmö att arbeta för att LSS ska bli bättre genom att de som har behov ska kunna bestämma mer själva över val av assistansgivare och utformning av assistansen.

Detta är en mycket viktig fråga eftersom den ger möjligheter till ett enklare liv för de som har behov av stöd. Att få hjälp att andas borde väl rimligen vara ett behov som ger rätt till assistans.

Anders W Jonsson och Solweig Zander är två av Centerpartiets riksdagsmän som nyligen besökt Kalmar Län och som tydligt uppmärksammat de försämringar av LSS som regeringen nu gör.

Regeringsföreträdare hävdar att det är alliansregeringen som gett uppdraget att se över LSS-lagstiftningen och det stämmer. Alliansregeringen gav ett uppdrag för att se över så att LSS fungerar som den ska. Sittande regering har sedan gett direktiv att staten ska minska sin kostnad för LSS och det är det direktivet som orsakat de försämringar som nu sker.

Detta måste åtgärdas enligt oss i Centerpartiet. Solveig Zander talade om detta i Radio Kalmar i början av oktober 2017 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6799384Nedan finns en insändare som beskriver mer hur vi i C ser på LSS:

Regeringen ser lagen om stöd och service (LSS) som en kostnad i stället för en rättighetslag som ser till varje enskild persons behov. Det oroar oss i Centerpartiet, skriver riksdagsledamöterna Per Lodenius och Solveig Zander i en debattartikel tillsammans med Inger Fredriksson.
Regeringen ser på lagen om stöd och service (LSS) som en kostnad istället för en rättighetslag som ser till varje enskild persons behov. Det oroar oss i Centerpartiet. Det är hög tid att sätta stopp för nedrustningen av assistanstimmar.
Alla människor har rätt att växa, försörja sig själva och vara fullt delaktiga i samhällslivet. Det är självklart för Centerpartiet.
Därför får inte funktionsnedsättning vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället. Den som behöver assistans ska själv få bestämma både av vem och hur assistansen ska utföras. Den personliga assistenten bidrar till att den funktionsnedsatta kan arbeta och vara aktiv i samhället och det ger i sin tur fler människor i jobb samtidigt som människor mår bättre.
Centerpartiet värnar och vill utveckla LSS – det är en frihetsreform. Den statliga utredning som regeringen tillsatt för att se över assistansen ska utgå från ett flertal faktorer. Tonvikten ligger på besparingar och ekonomiskt hållbar utveckling. Centerpartiet anser att fokus ska ligga på hur vi kan förtydliga lagtexten och fortsatt garantera att de personer som har rätt till assistans får de timmar de behöver.
Det finns även fler problem inom assistansersättningen, exempelvis att beslut om assistansersättning omprövas efter två år. För många är det dock osannolikt att tillståndet skulle förändras och borde därför inte utsättas för prövningen. Detta behöver ses över. Vidare har assistansberättigade rätt till en personlig tjänsteman på Försäkringskassan, men det har inte visat sig fungera.
Centerpartiet vill dessutom sänka trösklarna till arbetsmarknaden – för alla. För människor med funktionsnedsättning har vi därför följande förslag:
 • Möjlighet att arbeta utan att förlora sin sjuk- eller aktivitetsersättning.
 • Anpassa studiemedlen för lägre studietakt på grund av funktionsnedsättning.
 • Möjliggör eftergymnasial utbildning efter gymnasie-särskolan.
 • Arbetsgivare ska inte medfinansiera sjukkostnader, ska istället ligga hos staten.
 • Underlätta för fler att starta eget företag.
 • Underlätta för fler sociala företag och medverka till sociala kontrakt.
 • Inför arbetslivsinriktad rehabilitering (IPS).
I väntan på regeringens utredning den 1 oktober 2018 kommer de berörda att vara oroliga för indragna timmar, avslagna ansökningar och inte våga ansöka även då behoven finns. Det är inte värdigt för en redan utsatt grupp. Centerpartiet vill i stället medverka till ett samhälle där alla behövs och där alla kan känna trygghet.
Per Lodenius (C), riksdagsledamot med ansvar förfrågor kring funktionshinder
Solveig Zander (C) riksdagsledamot och talespersonsocialförsäkringsfrågor
Inger Fredriksson (C) gruppledare i Katrineholm

fredag 1 december 2017

Vi behöver prata mer om Vimmerbys framtida utseende

Bra initiativ tycker jag och hoppas att många hörsammar denna inbjudan. Exakt detta behöver vi göra mer för att öka möjligheterna till en bättre medborgardialog före viktiga samhällsbyggnadsbeslut. I samtal med företag och föreningar får jag ofta de bästa förslagen så jag hoppas verkligen att det blir en konstruktiv och givande öppen diskussion den 14 december på Komedianten. Vi är många som delar målbilden för seminariet dvs att få till en vacker och välfungerande stad.

Jag tycker att det är tillfredställande att åka ner till ”stan” och se de nya aktörerna som dyker upp. Nytt apotek, ny chokladbutik, nya ägare till Lifebutiken, nya ägare till pizzeria Victoria mm. Jag kan konstatera att handeln i Vimmerby berikas av våra nyanlända och utrikes födda. Välkomna!

Idag ska jag delta i Santa Run tillsammans med yngsta dottern. Det är bra när handeln ordnar aktiviteter vid torget. Jag gillar också julmusiken som spelas från Rådhuset nu under hela december. Julkänslan påminner om ett köpcentrum men är mer äkta och genuin i vår fina stadsmiljö. Butikerna runt torget är också moderna och nysatsande enligt mig. Handla i Vimmerby så växer Vimmerby! Jag ska i alla fall köpa de få julklappar som jag numera köper i Vimmerbys butiker. Hoppas du väljer en likande strategi så att Vimmerby som handelsstad växer. I dagsläget är vi på tredje plats i länet efter Kalmar och Borgholm, före Västervik och Oskarshamn. Det är riktigt bra för en ort med bara 8000 invånare i stadskärnan. Handlarna och besöksnäringen ska ha en stor eloge för det, tycker jag.

Hoppas vi ses den 14 december.

Föreningen Bevara Vimmerby
bjuder in till en öppen diskussion och byggnation och utveckling  
av Vimmerby
Inbjudan går till samtliga partier i kommunfullmäktige, berörda tjänstemän och privata aktörer och allmänheten med intresse för utvecklingsfrågor, byggnation, stadsplanering och en vacker och välfungerande stad.

Initiativtagare och arrangör är föreningen Bevara Vimmerby med Vimmerby Tidning som medarrangör.

Kontaktperson Mikael Sandström:  mikael@sanstroms.nu  070-564 03 80

Dubbel markanvisning, markanvisningstävling och förstudier

https://www.vf.se/nyheter/karlstad/karlstad-testar-dubbel-markanvisning/

Dubbel markanvisning innebär att den som får rätten att bygga på en central tomt också ska bygga något i en kransort alternativt på ytterligare en plats i tätorten. Målet är ju att vi ska få till många bostäder i kommunen så jag vill öppna denna möjlighet till en diskussion. 

Vi har flera centrala tomter som skulle kunna bebyggas genom att kommunen utlyser markanvisningstävlingar. Entreprenörerna får uppdraget att beskriva vad de avser att bygga på anvisad tomt och ange ett anbud på tomten. Kommunen får sedan välja bland inkomna anbud utifrån vad som är bäst lämpligt för området och prisbild. 

Jag gillar konkurrensutsättning för att marknaden ska leverera och de metoder som skapar förutsättningar för att diskutera flera alternativ för exploateringar anser jag att vi som kommun ska arbeta med.

Själv har jag begärt in flera offerter när jag exempelvis ska köpa exempelvis nya vitvaror till köket. Det blev ett mycket gott resultat där jag valde en lokal leverantör som kunde ge bra service och samtidigt ett konkurrensmässigt pris. 

Kommunen måste bli bättre på affärsmässighet och det finns goda exempel på hur andra kommuner jobbar för att optimera och effektivisera kommunens användning av resurser vid ”samhällsbygget” och samtidigt skapa så mycket medborgarnytta som möjligt. 

Förstudier är ett annat sätt som kommunen behöver göra i större omfattning. Vimmerby fiber och Krönsmon är exempel på större projekt som borde ha föregåtts av detaljerade förstudier, enligt mig. 

torsdag 30 november 2017

På gång 2018 i Vimmerby

Vad händer nästa år i vår kommun?

De gröna näringarna med mjölkproduktionen som bas fortsätter att vara en betydande och viktig del av kommunens näringsliv. Mjölkpriset ligger stabilt eller höjs och skogsnäringen fortsätter att gå bra.

Förenings- och kulturlivet i Vimmerby får 100000 kr mer i stöd från kommunen. Ett förslag från C som S och M gjorde till sitt. Mycket viktigt för vår kommun eftersom föreningslivet och kulturlivet är kittet som berikar livet för oss som bor och verkar i kommunen.

Vimmerby kommun får en helt ny hemsida med mycket mer interaktion och möjligheter till medborgardialog. I Dagens Samhälle idag beskrivs vilka kommuner som har de bästa hemsidorna. Längtar...

Familjecentral blir verklighet. Vimmerby är den enda kommunen som inte ännu har en familjecentral i Kalmar Län och Peter Högberg uttryckte visst igår på landstingsfullmäktige att det inte varit en prioriterad fråga, tyvärr. MEN nu ska det bli fart på avtalsförhandlingen med Landstinget om en familjecentral i Vimmerby. Helen Nilsson har också avsatt medel i budget för detta.

Astrid Lindgrens Värld fortsätter att bygga ut sin fina stugby med 200 bäddar och spräcker drömgränsen 500000 besökare inkluderat Astrid Lindgrens Näs.

Åbro, ARLA och Ljunghälls fortsätter att utvecklas positivt liksom Frödinge mejeri, STG, RM, MIR och Polyform med flera större företag.

Östra Ceos får Ekelunds företagsby, Bilcenter, Strömstyrkan och Dollarstore.

Krönsmon får en infart.

Kvinnojouren får fördubblat anslag tack vare Vänsterpartiet som fick sig hela kommunfullmäktige på sitt förslag.

Vimmerby hockey och Vimmerby innebandy gör en förstudie för en kultur- och idrottsarena mellan befintlig Ishall och Idrottshall.

Vimmerby energi- och miljö bygger laddstolpar.

Vimarhem bygger på Pistolsmeden och installerar solel på taket där.

Allas Vimmerby startar igång bygdegrupper med företag, föreningar, eldsjälar och lokala politiker i alla kransorterna. Djursdala är modell för det arbetet. Mötesplatsmodellen som är helt unik och framgångsrik utvecklas.

Alla skolor i kommunen profileras och det fria skolvalet marknadsförs så att familjer väljer den skola som de anser passar dem bäst.

Vimmerby fiber avslutas och Vimmerby fibernät AB tar över kommunens fiberutbyggnad i samverkan med ITSAM och VEMAB.

Zitius bygger fiber i Locknevi, Frödinge och Brantestad.

Sevede fiber börjar byggas.

Vimmerby får digitala trygghetslarm som en av de sista kommunerna i Kalmar Län.

VIMMERBY FÅR ETT NYTT LEDARSKAP efter valet den 9 september!

onsdag 29 november 2017

Medborgardialog är ett av de vackraste orden i en demokrati

Jag fick tillgång till en minut på GODMORGON VIMMERBY igår.

Passade på att använda den för att beskriva att vi politiker måste bli bättre på att möta företagare, föreningar och medborgare. Därför bjöd jag in mig till arbetsplatser och företag för att lyssna in hur vi tillsammans kan bidra för att stärka vår attraktionskraft. Jag kommer att göra minst ett besök varje vecka i olika verksamheter, på olika arbetsplatser i vår kommun för att åstadkomma en bättre medborgardialog.

Jag märker att det är i samtal med människor som jag får de bästa förslagen och får klart för mig vilka beslut som de flesta anser är de bästa för kommunens utveckling. Att lägga mitt öra mot marken och lyssna är det viktigaste som jag som politiker kan göra för att få vägledning i olika frågor. Så ser jag på det.

Peter Högberg däremot gick till attack på kommunfullmäktige senast på oss i Centerpartiet. Han förfasade sig över de säryrkanden som vi lade fram och som vi anser är de bästa för kommunen. Vi har resonerat oss fram till dem i dialog med medborgarna. Flera oppositionspartier höll med oss vid omröstningen. Peter Högberg däremot agerar som en fullfjädrad konfliktpolitiker. Den politiken finns det inte plats för i Vimmerby längre när vi nu antagit en social lokal utvecklingsstrategi. Peter Högberg har ju dessutom uttryckt att han som politiker bara behöver lyssna vart fjärde år för att bli vald för att kunna bestämma. För mig är det viktigt med ett samspel när skattemedel ska fördelas och prioriteras.

Två saker som jag är glad för att jag fick till igår:

1. Ett möte med ägaren till EKEN och de båda kommunalråden i kommunen. Vi ska ses för ett helt förutsättningslöst möte den 12 december.

2. Tipsade BOKLOK om en privat tomt som redan är detaljplanerad och som de möjligtvis snabbt skulle kunna bygga ett BOKLOK-kvarter på utan större protester.

En sak som bekymrar mig är det stora antalet folkvalda politiker som väljer att inte delta i årets viktigaste sammanträde nämligen budgetfullmäktige. När mötet startade fanns bara 41 av 49 ledamöter. Ett av skälen var säkert att mötet började redan kl. 15 men det borde vara möjligt att kalla in ersättare. Demokratin förutsätter att alla 49 är på plats. Förra KSO exempelvis har deltagit i mycket ringa omfattning vilket måste vara ett problem för hans parti. Bättre att överlåta sin plats om man inte har intresse och möjlighet att prioritera sammanträdena, tycker jag.

Jag är mycket tacksam för engagemanget i Centerpartiet. Vi var 12 ledamöter och ersättare på plats även om en kom cirka en timma för sent. På läktaren fanns ytterligare fem centerpartister varav flera kommer att kandidera till nästa mandatperiod. (Lars Sandberg, Lennart Falk, Magnus Danlid, Jacob Käll)

tisdag 28 november 2017

Nu har vi en budget för 2018!

Grattis Vimmerby! Nu finns en budget för 2018.

Budgetfullmäktige innehöll en hel del diskussioner kring både drift- och investeringar som behöver göras i kommunen. Tyvärr vill inte M och S i Vimmerby, bygga solelpaneler, satsa på kulturskolan, bygga om och skapa fler förskoleplatser i Tuna, Djursdala och Brännebro, bygga GC-väg i Gullringen (Kristdemokraternas yrkande som vi biföll), förlägga sammanträden med KF dagtid )Miljöpartiets förslag som vi biföll), effektivisera näringslivsarbetet och jobba mer målfokuserat via projekt (görs redan idag i form av SLUS-stärkt lokal attraktionskraft som medfinansieras av Tillväxtverket) , byta golv och vikvägg i Idrottshallen, ordna omklädningsrum till flickor/damer i Ishallen, göra samlad skoldag för att nyttja skolskjutsarna bättre vilket är både klimatsmart och kostnadsbesparande. Inrätta nattis i augusti vilket Vänsterpartiet yrkade och som vi biföll med medskickat att det kanske kan inledas med nattis via pedagogisk omsorg (dagmammor)

Centerpartiet har en tydlig vision för hela Vimmerby kommun med vårt budgetförslags säryrkanden.

Det enda som M och S under kvällen ville bifalla var 50000kr till kvinnojouren och det ville alla åtta partier stå bakom. Mycket bra förslag av V som vi vill betona värdet av.

Mitt budgetanförande finns här.

Centerpartiets budgetanförande 20171127

Vimmerby kommun behöver ett nytt ledarskap Centerpartiet vill att Vimmerby kommun blir den bästa landsbygdskommunen. Därför vill vi satsa på hela kommunens utveckling och göra alla medborgare, föreningar och företag mer delaktiga i kommunens utveckling. 

 Vi vill nu göra en skolsatsning och återuppta och intensifiera det skolutvecklingsarbete som startades av alliansen under denna förra mandatperioden men som på grund av bland annat förslagen om skolstrukturförändringar och folkomröstning har lett till att fokus på skolutveckling har avstannat. 

För att utveckla skolan i hela kommunen vill vi 

- fokusera på de mjuka värdena i skolan och satsa ännu mer på elevvård, trygghet och pedagogik i skolan för att höja elevernas resultat. 

- profilera alla skolorna, både i tätorten och på landsbygden och marknadsföra det fria skolvalet 

-bygga ett högstadium på Astrid Lindgrens skola och samla centralortens låg- och mellanstadiebarn på Vimarskolan, 

- återinföra PRAO, 

- satsa på lärlingsprogrammet på gymnasiet, 

- uppdra till medieprogrammet att arbeta med att hålla kontakten med utflyttade ungdomar via sociala medier. En bevisad framgångsfaktor för en kommun som vill locka hem återflyttare är att hålla kontakten med utflyttade ungdomar som skaffat sif utbildning och internationella erfarenheter. Samtidigt vill C att vi värnar alla de unga som väljer att bygga sitt liv i Vimmerby. Det är ju dessa unga som utgör en viktig resurs för det behov som finns för nya småföretagare och som anställda i privat och offentlig sektor.

Vi vill liksom KD se till att det skapas fler platser för äldre i både trygghetsboende och äldreboende.Och att den som väljer att bo kvar hemma skall kunna känna sig trygg med fungerande trygghetslarm och/eller kamera.

Vi delar i huvudsak Moderaternas och Socialdemokraternas budgetförslag men vill lägga följande för kommunens utveckling mycket viktiga säryrkanden. 

Jag börjar med driftbudgeten: 

Säryrkanden, driftbudgeten:

+100 000 kr extra stöd till föreningslivet som var budgeterat 2016. (265000 istället för 165000). Denna förändring har S och M på vårt initiativ också lagt till i sin budget på KS sammanträde vilket innebär att vi i C lägger totalt 200000 eftersom vårt säryrkande kvarstår. 


+200000kr extra till kulturskolan för att erbjuda fler instrumentundervisning, gärna i grupp och möjlighet till orkester mm. Erbjuda musikkåren att återigen repetera i kulturskolan.

 -500000 kr. Omfördela så att näringslivsavdelningen har 2 tjänster plus utvecklingschef och inte tre tjänster plus chef. Den tredje tjänsten bör kunna finansieras med externa medel för olika satsningar kopplade exempelvis till att få fler utrikesfödda i arbete på de arbetsplatser som har svårt att rekrytera personal. Besparing 2018: 500000kr

-500000 kr. Samlad skoldag: besparing 500000 kr. Effektivare skoldag där några får börja skolan senare / sluta tidigare / yngre får invänta skolskjuts och åka senare för att nyttja skolbussarna bättre. (görs redan i Södra Vi/Gullringen) Besparing 2018: 300000 kr 2019: 500000 kr

-1200000 kr. IT effektivisering i skolan, framförallt kring 1 till 1 datorer/elevdatorer. Att genom att se över ägandeförhållande köp kontra leasing samt typ och prisklass på enhet efter elevernas behov, besparingspotential: 1200000kr Genom att arbeta fram en effektivare it-försörjning i skolan underlättar vi också framöver arbetet med att förse fler elever med egna enheter/förse skolan med tillräckligt antal enheter för att nå läroplanens krav och främja elevernas utveckling. Vi behöver återta makten över IT-frågorna i vår kommun. 

Investeringsbudgeten

Bygga max. 6 avdelningar förskola i tätorten och ej i VOK-skogen. (Hellre Nosshult eller Kyrkans mark norr om Vimmerby)

Byta marken norr om Vimmerby med kyrkan och detaljplanera för minst 100 tomter.

Göra markanvisningstävlingar för de centrala tomter som finns och erbjuda privata byggare att rita de förslag som de vill bygga och ange anbud. (Kiosken, Uven, PREEM-tomten, Karlbergs, Blåsekulle)

Bygga om skolorna i Djursdala och Brännebro och inrymma vardera två förskoleavdelningar. På samma gång bygga om ventilationen från självdrag till modern teknik. 6,8 miljoner (sälja de fastigheter där förskolorna bedrivs idag)

Se över Tuna förskolas möjligheter till expansion med en avdelning och samverkan med skolan och fritids. 5000000 kr


Solceller 0,5 miljon 2018 och 1 miljon 2019 på Stadshusets tak och/eller annat lämpligt tak. Ger intäkter dag 1.

Skjuta på byggnation av kontaktcenter till 2019 inkl inventarier (1,8 miljoner + 650000)

Byta hallgolv och vikvägg i Idrottshallen i samverkan med exempelvis Riksidrottsförbundet. 1 miljon

Ordna omklädningsrum till flickor/damer i Ishallen. Kan eventuellt medfinansieras av extern aktör. 200000

Sammanställning:

Drift, omföringar enligt ovan. Finansiering av de 3,5 extra miljonerna till förskolan görs genom besparingar på 2,1 miljoner. Resterande 1,6 miljoner finasieras genom ökade skatteintäkter tack vare ökad befolkning (senaste skatteprognosen
Investering:

Skjuta på kontaktcenter: 2,452 miljoner till 2019

Bygga om och flytta in förskola i Brännebro och Djursdala skola: 6,8 miljoner

Tuna förskola: 0,5 miljoner

Solceller: 0,5 miljoner

Byta hallgolv och vikvägg: 1 miljon

Ordna omklädningsrum Ishallen: 0,2 miljoner

Utökad investeringsbudget 2018: 6,548 miljoner varav ventilation i Djursdala och Brännebro är planerat 2019 men vi vill flytta de 4,8 miljonerna till 2018.

måndag 27 november 2017

Utvecklingskraften finns i VIMMERBY

Vi arbetar för fullt med vårt valmanifest nu, både lokalt i Vimmerby och i länet. Det är ett inspirerande arbete tillsammans med kloka politiker och mycket engagerade personer. Uppskattar verkligen det driv som finns i Centerpartiet nu.

Vi har en partiledare med humor och klokskap som i helgen uttryckte att SD är lika stabilt som ett duschdraperi när det handlar om vilka som ska leda Sverige efter nästa val.

När det i plenum uttrycks klart rasistiska formuleringar på Sverigedemokraternas landslagar så kan jag inte annat än hålla med vår partiledare.

På det lokala/regionala planet jobbar vi på med de viktiga lokala frågorna. Transportinfrastrukturen är i fokus regionalt där det arbetas hårt för att få till ett gemensamt yttrande från regionförbundet , med alla länets kommuner och flera stora transportintensiva företag som underskrivare. När medel till våra vägar och järnvägar understiger den andel som vi borde tilldelas utifrån vår andel av befolkningen så måste det till krafttag. Här har S i länet ett mycket stort ansvar. Leif Larsson företräder C i Regionförbundet och jag förväntar mig att han ska agera kraftfullt i denna fråga som är så viktig för vårt län.

På det kommunala planet så gläds jag tillsammans med många att näringslivet går bra nu och att vi ser expansion på flera håll.

Ett sorgebarn är dock EKEN och den inaktivitet som S och M har i denna fråga förvånar mig. Jag har frågat vid ett flertal tillfällen under hösten sedan jag läste att ägaren till EKEN vill ha ett möte med kommunen, när detta ska ske.

Är det ansvarsfullt att inte ens bjuda in till möte och lyssna vad ägaren vill? Enligt mig är det lägsta nivå och jag kommer därför att bjuda in ägaren till ett möte för att åtminstone få igång en diskussion. Vi har bostadsbrist i kommunen som begränsar vår tillväxt och vi har många som pendlar in på grund av att det saknas bostäder. Då missar vi skattekraft som vi behöver till vård, skola och omsorg. Lyft blicken, kavla upp ärmarna och arbeta hårdare är min uppmaning till S och M i Vimmerby.

söndag 26 november 2017

Vecka 48

En spännande och innehållsrik vecka med många olika aktiviteter.

Måndag: Kommunfullmäktige med budgetdebatt kl. 15.00-?

Tisdag: GODMORGON VIMMERBY kl 7.30-9.00

KS AU kl. 13-17

Onsdag: Jämställdhetsseminarie i Oskarshamn

Torsdag: Utbildningsdag med Kommunfullmäktige om den nya kommunallagen. Heldag.

Lunch med en av våra nya medlemmar

Fredag Distriktsstyrelsens AU, sen EM via länk.


lördag 25 november 2017

Spännande jobb är ute nu

I dagens Vimmerby tidning fastnar jag på en platsannons på sista sidan.

Kommunerna i Kalmar läns söker ”Förbundschef” till det blivande Kommunförbundet i Kalmar Län.https://rfkl.se/sv/Om-Regionforbundet/lediga-tjanster/Forbundschef/

Det är stora förändringar på gång. Regionförbundet i Kalmar ska slås samman med Landstinget till Region Kalmar. Där ska inrättas en regional nämnd som ska ansvara för länets utvecklingsfrågor mm. Kommunerna har tidigare haft en primärkommunal sektion inom Regionförbundet där de samverkat. Nu bildas istället ett Kommunförbund för samverkan mellan kommunerna.

Detta ska konstitueras under sommaren 2018 för att vara i full drift fr o m den 1 januari 2019, efter valet i september.

Förbundschefen ska enligt annonsen kännetecknas av LEDARSKAP; SAMVERKAN OCH UTVECKLING. Tror att det är en mycket viktig position för kommunernas fortsatta samverkan och samverkan kommer definitivt att behövas i ännu större utsträckning. Det visar förslaget till Nationell transportplan med all tydlighet, där Kalmar Län fick extremt liten tilldelning i relation till vår folkmängd. Vi behöver en regionbildning med Småland-Östergötland dvs ÖSTRA GÖTALAND. Jag ser detta som ett första steg där vi kommer till en region som sköter vård och infrastruktur för östra delen av vårt fina Götaland.

Hoppas PD rekrytering hittar en bra förbundschef för kommunernas fortsatta goda samverkan i vårt län. En person som förstår hela länets kommuners behov, även de norra kommunerna i länets behov som faktiskt skiljer sig en del från Kalmaregionens och de två Ölandskommunerna.

fredag 24 november 2017

Centerpartiets budget och vision för Vimmerby

Måndagen den 27 november är årets viktigaste fullmäktigesammanträde enligt mig. Budgetfullmäktige. Alla partier erbjuds 10 minuter budgetanförande. Mitt anförande ska handla om våra säryrkanden och beskriva hur vi vill utveckla hela Vimmerby kommun.

Säryrkanden, driftbudgeten:

+100 000 kr extra stöd till föreningslivet som var budgeterat 2016. (265000 istället för 165000)

+200000kr extra till kulturskolan för att erbjuda fler instrumentundervisning, gärna i grupp och möjlighet till orkester mm. Erbjuda musikkåren att återigen repetera i kulturskolan.

-500000 kr. Omfördela så att näringslivsavdelningen har 2 tjänster plus utvecklingschef och inte tre tjänster plus chef. Den tredje tjänsten bör kunna finansieras med externa medel för olika satsningar kopplade exempelvis till att få fler utrikesfödda i arbete på de arbetsplatser som har svårt att rekrytera personal. Besparing 2018: 500000kr

-500000 kr. Samlad skoldag: besparing 500000 kr. Effektivare skoldag där några får börja skolan senare / sluta tidigare / yngre får invänta skolskjuts och åka senare för att nyttja skolbussarna bättre. (görs redan i Södra Vi/Gullringen) Besparing 2018: 300000 kr 2019: 500000 kr

-1200000 kr. IT effektivisering i skolan, framförallt kring 1 till 1 datorer/elevdatorer. Att genom att se över ägandeförhållande köp kontra leasing samt typ och prisklass på enhet efter elevernas behov, besparingspotential: 1200000 kr Genom att arbeta fram en effektivare it-försörjning i skolan underlättar vi också framöver arbetet med att förse fler elever med egna enheter/förse skolan med tillräckligt antal enheter för att nå läroplanens krav och främja elevernas utveckling.

Investeringsbudgeten

Bygga max. 6 avdelningar förskola i tätorten och ej i VOK-skogen. (Hellre Nosshult eller Kyrkans mark norr om Vimmerby)

Byta marken norr om Vimmerby med kyrkan och detaljplanera för minst 100 tomter.

Göra markanvisningstävlingar för de centrala tomter som finns och erbjuda privata byggare att rita de förslag som de vill bygga och ange anbud. (Kiosken, Uven, Karlbergs)

Bygga om skolorna i Djursdala och Brännebro och inrymma vardera två förskoleavdelningar. På samma gång bygga om ventilationen från självdrag till modern teknik. 6,8 miljoner

Se över Tuna förskolas möjligheter till expansion med en avdelning och samverkan med skolan och fritids. 5000000 kr

Solceller 0,5 miljon 2018 och 1 miljon 2019 på Stadshusets tak och/eller annat lämpligt tak. Ger intäkter dag 1.

Skjuta på byggnation av kontaktcenter till 2019 inkl inventarier (1,8 miljoner + 650000)

Byta hallgolv och vikvägg i Idrottshallen i samverkan med exempelvis Riksidrottsförbundet. 1 miljon

Ordna omklädningsrum till flickor/damer i Ishallen. Kan eventuellt medfinansieras av extern aktör. 200000

Grattis Pelarne!

Har hört rykten och fått frågor om Pelarne skola och vad som skulle kunna inrymmas här.

Nu är det ute i media, det som vi i KS AU vetat sedan den 14 november, nämligen att Tomas Peterson och Helen Nilsson med självklart bifall från oss i C gav beskedet att Hembygdsföreningen ska få köpa Pelarne skola för 1 kr. Länsförsäkringar hade precis fått uppdraget att sälja skolan så detta drogs snabbt tillbaka till förmån för bygdens initiativ.

Jag hoppas och tror att detta kan bli en bra framtid för denna fina anrika fastighet.

Hushållningssällskapet som också är min privata arbetsgivare på 40% , erbjuder arbetsmarknadsutbildningar som de gör på uppdrag av AF. De har kört en biodlingskurs i Markaryd och vill nu köra en i Vimmerbybygden. Någon mycket klok person föreslog Pelarne skola och nu ser det ut att kunna bli det första steget för en ny framtid för denna byggnad och för utvecklingen av Pelarnebygden.

GRATTIS PELARNE!

torsdag 23 november 2017

#imaktenskorridorerUpprop mot övergrepp och för jämställdhet

1641 riksdagsledamöter, ungdomspolitiker, ministrar och politiskt aktiva. 705 skådespelare, musiker och scenarbetare. 4004 journalister, fotografer, redigerare och mediearbetare. 1501 fackligt aktivt arbetande. Tusen och åter tusen andra, vanliga svenskar.
Alla kvinnor.
Alla utsatta för ovälkommen uppmärksamhet, närmanden, tafsande, kladdande, insinuationer, beröring, blickar, förslag, våldtäkter, tillmälen, ofredanden.
Av män.
Den här hösten har verkligen rört om. I yrkeskategori efter yrkeskategori har kvinnor gått ut och berättat om vad de har blivit utsatta för av män i samma yrken, eller när de har utövat sina yrken. Kvinnor som vem som helst. Uppropet #metoo visar tyvärr tydligt att det inte handlar om någon särskilt utsatt yrkeskategori, det här är något som drabbar kvinnor i alla åldrar, i alla delar av landet, i alla skeenden i livet, i alla sociala sammanhang.
Det har blivit dags att göra upp med det här. Med strukturerna. Med de outtalade reglerna, de förlegade värderingarna, trögheten i förändringsviljan och oförmågan i att, trots allas medvetenhet, inte förmå förändra.
Det är därför vi skriver det här. Vi vet att vårt parti inte är jämställt. Vi vet att vårt parti inte är förskonat på något sätt. Vi vet att problemen finns här också. Men det måste sluta nu. Det måste ske en förändring. Och vi måste börja hos oss själva.
Kvinnor ska, lika lite som män, behöva sexualiseras i alla sammanhang de befinner sig i. Kvinnor ska, lika lite som män, tvingas känna sig förminskade och mindre vetande bara just på grund av sin könstillhörighet. Kvinnor ska, lika lite som män, behöva utstå förnedringen i att användas som kuttersmycken i politiken.
En ung man i politiken är lovande och placeras i topp på valsedeln. En ung kvinna får höra att hon behövs i toppskiktet för jämställdhetens skull. En man med småbarn är en ansvarsfull familjefar, en kvinna kan inte få tunga uppdrag på grund av sin familjesituation. En äldre man bidrar med sin tunga erfarenhet, en äldre kvinna är för gammal. En lätt generaliserande verklighetsbeskrivning, men i många stycken en sanning för många av oss.
När vi tittar på våra egna listor till kommunval, landstingsval och riksdagsval, ser vi att det finns en obalans trots att vi haft kriterier inför arbetet som bygger bland annat på jämställdhet. Att det finns mer att göra för att kvinnor ska ha det jämställda utrymme i politiken som är berättigat. Det är förstås ingen hemlighet, det har alltid varit så här. Men just nu finns det ett momentum i samhällsdebatten, en förenande kraft i det offentliga samtalet. Det är nu vi måste ta steget fullt ut och rannsaka våra egna organisationer. Hur ser vi egentligen på kvinnor? Det är faktiskt inte svårare än så. Ställ den frågan och svara på den. Ställ frågan om kvotering; Använder ni er av det, officiellt eller inofficiellt, när positioner fördelas? Ställ frågan om jämställdhet och hur ni, i era partier, jobbar med den frågan på djupet, inte bara i policydokument i nomineringstider. Hur ser nomineringar och förberedelser inför det kommande valet ut?
Det här är ett upprop från oss, kvinnor med ledande uppdrag i C. Det är ett upprop lika mycket riktat till oss själva och vårt parti, som till andra. Det är dags att vi på allvar börjar syna våra organisationers och våra medlemmars syn på jämställdhet i praktiken. För i teorin vet vi att alla tycker att jämställdhet är en självklarhet. Ändå fungerar det inte. Ändå är det något i synen på kvinnor som hindrar utvecklingen mot jämställdhet. I våra partier och i samhället i stort.
Vi har ett ansvar att vara förändringsdrivande som politiska partier. Vi har ett ansvar att vara förebilder och föregångare. Vi har ett ansvar att förändra oss själva så att vi kan förändra samhället. Och det är nu vi måste börja. Därför utmanar vi företrädare för länets partidistrikt att också rannsaka sig själva. Att våga och orka att se problemen och börja ta tag i dem.
Christina Davidsson, Nybro kommun
Christel Alvarsson, Västerviks kommun
Lina Danlid Burke, Högsby kommun
Ingela Nilsson Nachtweij, Vimmerby kommun
Karin Helmersson, Nybro kommun
Stihna Evertsson Johansson, Högsby kommun
Anette Rogö, Oskarshamns kommun
Ingegerd Petersson, Kalmar kommun
Ulrika Lindh, Borgholms kommun
Anna-Kajsa Arnesson, Mörbylånga kommun