fredag 21 oktober 2016

Finansiering av goda idéer

Jag har fått information om finansieringsmöjligheter via Coompanion och Microfond Småland och vill lägga deras länkar här på min blogg idag. 

http://kalmar.coompanion.se/mikrofond-smaland-den-annorlunda-finansiaren/

http://mikrofonden.se/vara-tjanster/

Finansiering är alltid ett mycket speciellt kapitel för den som har en god idé och jag har erfarenhet av att göra förstudier för att göra projekteringar som sedan till slut leder till en färdig anläggning. 

More Biogas Småland AB och Alvesta Biogas började båda med förstudier som finasierades av LEADER år 2011. Nu står båda anläggningar och producerar biogas till fordonstrafik.Fossilfritt och långsiktigt hållbart drivmedel som produceras med hjälp av gödsel och utsorterat hushållsavfall som rötas.

http://www.morebiogas.se

http://www.smp.se/alvesta/forsta-lasset-godsel-i-oktober/


Allvädersbanor i Södra Vi

Pressmeddelande 

Centerpartiet i Vimmerby anser att det vore välkommet om det länge omdiskuterade behovet av allvädersbanor kan bli tillgodosett av föreningen och kommunen i samverkan. Vi i C instämmer med KSO Tomas Peterson om att kommunen troligen inte har möjlighet att stötta med så stor del av finansieringen utan det kommer att krävas ett stort engagemang av föreningen. 

Det är intressant med ett upplägg med föreningen som investerare och kommunen som medfinansiär i form av exempelvis välfärdspengarna vilket möjliggör extern finansiering från exemplevis allmänna arvsfonden mm. Målet enligt media är att bygga ytterligare en mötesplats i kommunen efter Bullerbyn, Ceos, Storebro och Frödinge. Mötesplatser behövs för att utveckla vår kommun och mötesplatserna stärker hela kommunens attraktionskraft och det är en mycket viktig fråga för oss alla. Det är en viktig fråga som vi nu gemensamt arbetar för med hjälp av medel från Tillväxtverket. 

Centerpartiet i Vimmerby
Ingela Nilsson Nachtweij, gruppledare

torsdag 20 oktober 2016

Äntligen !

Fastighetsnära förpackninginsamling och insamling av organiskt material införs nu i Vimmerby, Hultsfreds och Högsby kommuner. 

Vi i vår familj tvekar inte utan det blir 2 st 370 liters kärl vid vårt garage med förpackningsinsamling. Min syster i Norrköping har haft exakt samma system i två år och hon tycker att det är klockrent. Ett mycket bra system som möjliggör för hennes familj att hantera sitt avfall som den resurs man bör se den som. Snart kan vi i vår familj göra samma miljöinsats i Vimmerby kommun. Den uppväxande generationen förväntar sig detta av oss."Sitta still" är den forna tidens "röka"

Vi måste arbeta mer med fysisk aktivitet i samhället och ge goda förutsättningar för all fysisk aktivitet men även kulturell stimulans som exempelvis körsång mm  och avslappning. 

Denna artikel rekomenderas 

http://asikt.dn.se/asikt/debatt/barnen-sitter-sig-sjuka-och-dumma/

Fokus på förbättringsarbete idag

Torsdagar är bra dagar tycker jag. 

Min dag i kommunens tjänst och i mitt förtroendeuppdrag som oppositionsråd ska innehålla arbete med fokus på förbättringar och konstruktiva lösningar i samverkan. 

Vimmerby kommun behöver stabilitet för att öka attraktionskraften och i mina ögon är en god samverkan med förbättringsfokus och gott ledarskap en förutsättning för att lyckas. 

Josephine Svensson beskriver hur hon som ledare för AL-skolans högstadium ser på skolans situation och hur hon som ledare ser på sitt uppdrag och dess utmaningar. Den artikeln ger mig förtroende för att skolan kommer att lyckas att förbättra sin verksamhet. Vi behöver goda ledare som med kraft och lyhördhet står upp för sin verksamhet och fokuserar på förbättringar i samverkan med oss politiker. 

En helt annan sak. Ingebo hagar var värd för Coompanions 20-årsjubileum i Kalmar län igår kväll och jag deltog för att lära mig mer om en av de föreningar som kommunen är medlem i och som kan stötta vårt näringsliv. Tomas Peterson, vår KSO ledde den extra stämman på ett mycket trevligt och bra sätt. Att leda föreningsstämmor är helt klart en av Tomas Petersons styrkor. 

En mycket intressant kväll där jag även fick möjligheten att samtala och utbyta erfarenheter med en yngre agronomkollega från Ystad. Camilla som är projektledare för Energicamp som denna vecka har en konferens för unga energientreprenörer från Ukraina och Litauen på Ingebo hagar. En totalt sett mycket energigivande kväll som avslutades med ett Rockabilly-band från Torsås som driver sitt band som en ekonomisk förening. 


onsdag 19 oktober 2016

Solelpaneler välkomnas varmt i Vimmerby kommun

Centerpartiet i Vimmerby yrkade på att Vimmerby kommun skulle investera i Solelpaneler 2014 vilket bifölls och solelpenelser för 1 miljon om året i tre år skulle byggas på kommunala fastigheter. . 

2015 sköts denna solelsatsning fram till 2018. 

Därför välkomnar Centerpartiet i Vimmerby alla initiativ för att bygga solceller i kommunen av olika aktörer när nu kommunen själv inte kan prioritera solelinvesteringar. Vimarhem har redan byggt på två av sina fastigheter och flera villägare har gjort detsamma.

Vad gäller bygglov för större anläggningar så måste de hanteras och handläggas enligt plan och bygglagen och all lagstifting som gäller större anläggningar. Villanläggningar kan hanteras snabbare vilket också görs i en del kommuner på ett lovvärt sätt vilket vi i Hultsfred- Vimmerby också kan göra när det nu kommer initiativ om snabbspår och expressbygglov om det visar sig effektivt. Snabbspårshanteringen får ju inte drabba bygglovshanteringen för företag som behöver göra byggen för att exempelvis utöka sin verksamhet. Centerpartiet litar på att förvaltning och politiker kan ordna en rättsäker och snabb bygglovshantering i vår gemensamma nämnd även i framtiden. 

Energimyndigheten meddelar att det inte finns några tidsbegränsningar för när beviljade anläggningar ska vara byggda utan om det blir lite försenat på grund av bygglovshantering så är det bara att meddela länsstyrelsen detta. Därför hoppas vi i Centerpartiet att de som vill montera solelepaneler kan göra det i lugn och ro när bygglovet är beviljat efter den turordning som tjänstemän och nämnd har. 

I mars 2017 när det återigen är säsong för solelproduktion hoppas jag att vi har flera solelanläggningar för förnybar elproduktioni vår kommun. 

Solelen producerar nämligen endast små mängder i november, december och januari. Bästa månaderna brukar vara mars till september vilket framgår av denna bild. 

Make up-not war

Efter gårdagens lunch och möten vill jag bara uttrycka att samverkan mellan M, S och oppositionen i kommunen måste förbättras. För att Vimmerby kommuns attraktionskraft ska öka och för att förtroendet för kommunens politiker ska förbättras.

Ledningsgruppen med tjänstemän måste framöver arbeta mer tillsammans med alla politiker som vill bidra och som föreslår förbättringar. 

Tillsammans får vi Vimmerby att växa och då är stabil samverkan med våra grannkommuner en förutsättning. Det har vi alla ett gemensamt ansvar för att skapa och utveckla.