måndag 25 september 2017

Björn Swedberg får hålla klubban på KF ikväll

Läser på facebook att Lennart Nygren är förkyld och tyvärr måste avstå kvällens KF-sammanträde. Björn Swedborg är förste vice ordförande och får leda mötet. Det blir säkert bra, han är van att leda som f d militär.

Det är riktigt många ärenden , mycket information och flera motioner som ska avgöras. Bredare delaktighet i budgetberedningen är en KD-motion som vi kommer att yrka bifall för. I Hultsfreds kommun har alla partier i KF tillträde till budgetberedningen även om det givetvis är majoriteten som lägger den budget som antas av KF. Delaktigheten och att få information blir bättre för demokratin och min bild är att demokratin under denna mandatperiod har försämrats i vår kommun. Vi måste få till en bättre dialog med väljarna och ett bredare samtal inför stora beslut så att KF oftare kan enas om förslagen. Nu strävar M och S efter oenighet i exempelvis rambudgetfrågan. Två försök men inget lyckades i maj-juni iår. 

Nu pågår ett resonemang om nya förändringar som oppositionen inte är delaktiga i. Frågan är hur stor delaktighet ledningsgruppen har denna gång. När rambudgeten skulle antas i juni tillsköts 2 miljoner vardera till de två stora nämnderna på lördagen före KF utan inblandning av tjänstemännen eller information till oppositionen. Vi valde att inte delta i den utökningen då vi anser att det är bra att ta höjd för lite oförutsedda händelser och räntehöjningar i en rambudget. 

I eftermiddag ska vi ha budgetdialog och då ska de två stora nämnderna presentera de nämndsbudgetar som de avser att lägga enligt förra veckans nämndssammanträden. De finns tillgängliga i justerade protokoll från nämndernas sammanträden förra veckan. Socialnämndens protokoll finns här: 
http://www.vimmerby.se/PageFiles/17739/Protokoll%20SN%202017-09-21.pdf

BUNs kommer i dagarna. 

KSFs budget är spännande och det arbetet leds av kommunchefen så jag antar att vi får del även av den så att vi i budgetberedningen kan få en helhet som vi kan bereda och lägga fram för beslut i KS i november. 

Ett område som jag skulle vilja få mer belyst i budgetberedningen är hur vi skulle kunna effektivisera våra IT-kostnader via ITSAM. Skolan provar chromebooks eftersom 1-1-datorer blir kostsamt. Vi i C skulle också vilja se beräkningar på att köpa in billigare och enklare datorer till eleverna så att fler skulle kunna få ta del av digitaliseringens möjligheter i undervisningen. I princip är det möjligt att eleverna bara har plast och plåt och att allt sköts i MOLNET. Så jobbar vi på Gamlebygymnasiet och servicekostnanden blir rekordlåg med den tekniken jämfört med 1-1-datorer där programvara måste laddas ner och installeras på varje enhet. Licenskostnader blir också dyra med den tekniken. 

Jag tvingas själv att byta dator i höst av ITSAM trots att jag är nöjd med den jag har och anser att den är fullt tillräcklig för mina behov...känns dyrt och dumt att byta ut datorer när brukaren inte ser behovet. 

söndag 24 september 2017

En högstadieskola i Vimmerby?

Jag har funderat en hel del på tätortens skolinfrastruktur för de högre åldrarna. 

Skulle det vara bra att samla högstadiet och göra ett riktigt bra högstaium där det inte finns konkurrens mellan stadierna på grund av det fria skolvalet. 

En skola med 7 parallellklasser där man kan skapa undervisningsgrupper som är optimala ur pedagogisk synpynkt där exempelvis språkgrupperna kan göras lite större (spanska, tyska, franska) . Hemspåråksundervisning kanske också kan göras i större grupper. 

Hemkunskapssalarna kan fortsätta att användas av högstadiet även om alla elever skulle få promenera uppför backen, vilket AL-skolans elever gör sedan fler år tillbaka. 

Idrottshallen och matsalen sväljer 7 paralleler men det behöver göras en del justeringar och ombyggnationer för att hysa alla kommunens högstadieelever. NO-salarna borde fungera då de byggdes nya när AL-skolans högstadium byggdes för 25 år sedan i samband med att Tullportsskolan blev Vimmerby gymnasium(tidigare Stångådalens gymnasium).

Att samla alla låg- och mellanstadiebarnen i markplan vid Vimarskolan fördelade i olika grupper vore en fördel jämfört med AL-skolans trapphus och begränsade skolgård. 

Jag skulle vilja ha en utredning av denna möjlighet eftersom en sak är fullständigt klar. En helt ny skola som ersätter hela AL-skolan kommer att blir mycket svår att finansiera de närmaste åren eftersom en ny förskola och fler äldreboendeplaster måste byggas först liksom en infart till Krönsmon. 

Inom den närmaste femårsperioden beräknar BUN att vi kommer att öka elevantalet med 105 elever i grundskolan inkl förskoleklass. Hur planeringen för att inrymma dessa elever i grundskolans lokaler behöver BUN och KS diskutera mer om. Det är redan trångt på de två stora skolorna i tätorten. 

Bilcenter och Dollarstore på G

Kul att det byggs på Östra Ceos intill Ceos Arena. 

Tror att det är Dollarstore och Bilcenter...vet ni? 

Kyrkans mark ?

Nu har kyrkovalet varit och då borde förhandlingen återupptas så att kommunen får mer möjlig mark att använda till bostäder, gruppboenden och förskola. Marken på andra sidan Astrid Lindgrens gata är lätt att bygga på och ligger strategiskt bra. Vimmerby kommer att behöva växa även norrut och därför är denna mark viktig.

Magnus Carlsson från Vimmerby pastorat har uttalat sig positivt till ett markbyte. 

Bra om denna fråga får ett avgörande. 

Läs mer här :

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/12740/stiftet-sa-nej-till-kommunens-bud-beredda-att-ga-langt/

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/14581/kommunalradet-agerar-infor-kyrkovalet-skickat-oppet-brev/

MENTIMETER-omröstning om framtidens förskola

Hej alla! Tänkte testa "Mentimeter"-funktionen på en fråga om FRAMTIDENS FÖRSKOLA I VIMMERBY KOMMUN inför min interpellationsdebatt på kommunfullmäktige imorgon. Välkomna att rösta!fredag 22 september 2017

När är Vimmerby öppet?

Igår kväll samlades cirka 200 Vimmerbybor för att reflektera och diskutera samt lära sig om hur vi tillsammans kan öka attraktionskraften genom att skapa bättre livsmiljöer och förutsättnngar.

Karin Andersson från Kairos Future berättade i 90 minuter om olika viktiga faktorer som avgör varför man flyttar, vart man flyttar och vilka olika preferenser som styr. 

De flesta flyttar för att öka sin livskvalité, man flyttar alltså inte från någonting utan till en plats som man bedömer ska öka livskvalitén. Förr flyttade man ofta för att få ett arbete, eller göra karriär. Idag är det vanligare att man väljer livsmiljö och ett attraktivt boende som skäl till en flytt eller utbildning alternativt för att skaffa sig internationella erfarenheter.

Föreläsningen var mycket intressant och efter denna fick vi alla svara på några frågor om attraktionskraft med mentimeter via smartphones. Det var riktigt intressant och roligt och alla fick en direkt återkoppling på skärmen utfrån hur svaren landade in. 

En av frågorna var: Vad är du mest stolt över i Vimmerby. Svaret var tydligt och klart: Astrid Lindgren och det är en del av vårt varumärke som är värt att vårda. MEN vi ska inte glömma att Vimmerby är så mycket mer och faktiskt är öppet hela året. 

Förra turistchefen berättade för mig att någon ringt och frågat

- När är Vimmerby öppet? Det är en intressant fråga tycker jag och lite rolig och samtidigt tragikomisk.

Min slutsats efter denna kväll är.  Vimmerby har så stora möjligheter men för att optimera dessa och ta vara på dem på bästa sätt så krävs det att fler blir delaktiga i vår kommuns utveckling. För att SLUSEN inte ska bli en hyllvärmare och ett dammigt dokument i en hylla så krävs det en kraftsamling av kommunen i samverkan med näringsliv och föreningsliv för att göra en förstudie och bygga något konkret som vi kan komma överens om. Mitt drömprojekt ska jag presentera så småningom och för att förverkliga det kommer det att krävas en stor gemensam och fokuserad insats med externa medel och mångas engagemang. Föreningslivet måste bygga en tydlig samverkan och kanske till och med skapa en föreningsallians där även kulturen får en roll för att skapa mitt drömprojekt. Målet är också att alla partier ska kunna ställa sig bakom en gemensam målbild. 

Glädjande fick vi i samtal med Tillväxtverket igår ett förhandsbesked om att det finns möjlighet att förlänga detta SLUS-arbete så att vi kan rigga för implementeringen av den sociala lokala utvecklingsstrategin och förbereda för konkreta pilotprojekt som vi behöver göra för att öka atraktionskraften för hela kommunen. 

Avslutningsvis föreslog Karin Andersson att vi ska LÄRA KÄNNA DEM VARS PLATS_ OCH BOENDEDRÖMMAR MATCHAR VIMMERBY! Det är kloka ord och ett litet pilotprojekt skulle kunna vara att utveckla ännu fler kontakter med utflyttade ungdomar så att man upprätthåller kontakten med dem och gör det intressant för dem att flytta hem när det är dags att skaffa barn och bilda familj. Jag skrev en motion om detta som vi kallade BREVET HEMIFRÅN men som förra KSO inte alls ville ha tyvärr. KF avslog motionen. Men skam den som ger sig så jag skrev en ny motion om att öka attraktionskraften och på olika sätt arbeta med kontakter med utflyttade ungdomar. Det arbetet måste förstärkas. En av mina gäster igår kväll var en utflyttad Vimmerbyungdom. Jag ska kontakta honom och fråga hur han skulle vilja ha nyheter och kontakt med kommunen på sin nya bostadsort Linköping. Jag tror att både han och jag tycker att Vimmerby KAN BÄTTRE...tillsammans i mötet tar vi steg framåt för att öka attraktionskraften och bygga Vimmerby starkare. 

http://ingelann.blogspot.se/2013/05/brevet-hemifran_28.html

https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/insandare-uttalande/vi-maste-bli-fler-vimmerbybor.html

torsdag 21 september 2017

Budgetproppen

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/centerpartiet-budgeten-bygger-pa-gladjekalkyler

Klyvningen av Sverige får fortsätta med S+MP-budgeten

 

Den sänkta pensionärsskatten finansieras med att äldre som fortsätter jobba får betala mer i skatt. Det är inte rimligt, i en tid när allt fler måste arbeta allt längre.

I dag, onsdag, presenterar finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens budgetproposition. Den innehåller både guld och gröna skogar.

- Regeringen har höjt skatterna på jobb i tre år, sedan avslutar de med spridda skurar av satsningar inför valet. Dessutom riskerar regeringen bränna pengar de inte har, när de använder ett reformutrymme till stor del byggt på glädjekalkyler. Det är inte trovärdigt. Valfläsket osar bränt, säger Anders Åkesson, riksdagsledamot för Centerpartiet i Kalmar län.

Ett av budgetpropens största nummer är den sänkta pensionärsskatten. 

Det är förstås bra. Vi i Centerpartiet vill också sänka skatten för pensionärer. Vår satsning är ännu större än regeringens nästa år och riktar sig mot de pensionärer med lägst inkomster. Regeringen har också delvis finansierat dessa sänkningar genom att höja skatten på äldre som arbetar, genom att införa en särskild löneskatt för äldre. Det är orimligt i en tid när fler måste jobba längre, säger Ingela Nilsson Nachtweij, vice distriktsordförande för Centerpartiet i Kalmar län.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet fortsätter också sin hårda linje i migrationsfrågorna. I budgetförslaget görsingenting för att få in nyanlända i jobb. Det finns en stor, framväxande underklass som inte alls får ta del av högkonjunkturenden väljer socialdemokraterna att blunda för. Det är dags att regeringen börjar se det bortglömda Sverige. Vi borde använda de goda tidernas medvind till att göra nödvändiga förändringar på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Nu missar man den chansen helt. Regeringen slösar bort högkonjunkturen.

 

För intervjuer, kontakta gärna:

Anders Åkesson: 070 335 46 03

Ingela Nilsson Nachtweij: 076 136 77 00