onsdag 24 augusti 2016

Äntligen fiber i Frödinge

Nu grävs det för fullt. Grattis Frödinge!

Utvärdering av KS AU

Moderaternas och socialdemokraternas gruppledare ska genom intervjuer med alla KS-ledamöter utvärdera KS AU som inrättades så sent som 1 mars. 

Oppositionen i KS föreslog givetvis att få en plats i denna arbetsgrupp och vi voterade om denna möjlighet MEN ledamöterna i M och S ville inte låta oppositionen vara delaktiga i utvärderingsgruppen. 

Politiskt erfarna personer i min närhet undrar vilka skälen är till att M och S inte vill låta oppositionen delta med en deltagare i en grupp på tre för att utvärdera en förändring av den politiska organsiationen för att göra oppositionen mer delaktiga. Svar på det fick vi aldrig på KS igår. 

Många funderingar och spekulationer finns just nu kring detta. Hur går samarbetet som lovordades så sent som i juni av KSO på hans blogg? 

Hur ser demokratiarbetet och medborgardialogen ut framåt? Jag skulle önska ett större fokus på det arbetet framöver. Jag kommer att verka för att vi alla stärker det politiska ledarskapet i kommunen och Tomas Peterson har fått uppdraget att leda det arbetet av KS redan i juni 2016. Tjänstemannasidan är välutbildade kring ledarskap. Vimmerbys politiker är det inte så här krävs insatser på olika sätt. 

tisdag 23 augusti 2016

KS idag

Kallelsen finns inte på kommunens hemsida så jag publicerar de punkter som vi ska hantera på dagens sammanträde. 

Vi har två nya ledamöter i oppositionen som jag som oppositionsråd ska informera i samband med gruppmöte före KS idag. Välkommen Vänsterpartiets Peter Fjällgård som efterträder Lars Johansson som ledamot och Kristdemokraternas Ola Gustafsson som efterträder Sven Weckfors som ersättare. måndag 22 augusti 2016

Berättandet och förmedling av berättelser måste uppmuntras men hur görs det mest effektivt?

Muraheim Demirok uttrycker följande gällande statsministerns utspel om "läsvecka"

"Löfven presenterade idag en lässatsning under sitt sommartal. Jag tycker det är bra. Allt som kan främja läsande och litterär nyfikenhet är välkommet. Men det är några saker som gnager kring denna lässatsning. 

Regeringen ska avsätta 5 miljoner för att främja läsning under höstlovet. Och jag utgår från att det är pengar som är ämnade till hela landet. Som en jämförelse så presenterade C, M och Kd lokalt en lässatsning för Linköping på över 40 miljoner kronor årligen. Är det vi som har en ordentlig satsning eller är det regeringen som har en minimal sådan? 

Jag undrar också över förslaget att ändra namn på höstlovet till läslov. Hur bra intentionerna än är så uppfattas det som riktigt larvigt. Läslov? Kom igen! Varför läggs inte mer resurser på läsning under ordinarie skolperiod? 

Så, satsa gärna på läsning hos barn och unga. Men gör det isåfall ordentligt. Och gör det rätt."

Jag har funderat över hur berättandet och olika sätt att tillägna sig texter fungerar vad gäller inlärning.

Vad är bäst?

En textbok, en ljudbok, en teater, muntligt beättande, ett samtal , ett dataspel eller en film?

Många anser att just det skrivna ordet och läsning är oslagbart jämfört med ljudböcker och film. Och att det är "finare"

Men jag vill mena att allt berättande är värdefullt. 

Självklart är en skriven text oslagbar om huvudsyftet är inlärning av stavning. 

Men om ordförståelse är huvudsyftet kanske ett samtal och en dialog är det bästa.

Om huvudsyftet är att skapa kreativitet kanske filmen är bäst.

Om huvudsyftet är en upplevelse kanske det är en bra bok eller mötet med en skådespelare i en teaterföreställning som är bäst. 

Viktigast tycker jag är att inte värdera den ena formen framför den andra utan att man bejakar berättandet och dess utvecklande kraft för oss människor på olika sätt. Att bekräfta och utveckla alla olika former , verktyg och metoder för att förmedla en berättelse är det viktigaste och att berättandet blir av. 

Hur ser du på detta?

lördag 20 augusti 2016

Lördagsblogg om grillning när solen skiner

Grilla utan antibiotika är dagens budskap och en av de sista riktigt fina sommarkvällarna kanske passar för en grillning, tänker jag.

Dagens skörd av gula cocktailtomater, djungelgurkor och vanliga gurkor får illustrera och inspirera. 

Grillade nektariner med smulad fetaost på föreslog en arbetskamrat så det är inhandlat. Får se när det blir läge att tända grillen. Kanske en grilllunch för därefter har jag en vigsel i det gröna vid Kröns strand.  

Ha en fin lördag alla!

PS. Kampen för Yxern fortsätter i helgen med oförminskad styrka. Hur, återkommer jag med nästa vecka. DS

fredag 19 augusti 2016

Regleringsföretaget och Linköpings kommun måste agera nu för att förhindra en ännu större miljökatastrof i Yxern, Kalmar läns största sjö.

Vi träffade Länsstyrelsen i Kalmar (Eva Brynolf och Carl Stenberg) och Kammarkollegiets advokatfiskal Nils Leine igår.

De var samstämmiga och uttryckte att det är verksamhetsutövaren som måste agera för att förändra situationen i Yxern. 

SVT var på plats och gjorde flera insatser för att beskriva den kritiska situationen i Yxern. 

Själv tog jag fram en skrivelse om hur sjön inom kort kommer att påverkas ännu mer drastiskt negativt om regleringsföretaget fortsätter att tappa sjön enligt den ålderdomliga vattendomen. 

Kammarkollegiet sa redan i juni att det saknas lagstöd för regleringsföretaget att tappa sjön i den omfattning som nu sker. Tillståndet ger dem inte den skyldigheten som de uttrycker själva att de har och det mest märkliga är att de förstör även för sin egen framtida elproduktion med den tappning som de utför. Det sunda förnuftet saknas fullständigt i denna sörja av juridik och ovilja att ta ansvar för Yxern. 

Om några veckor når troligen sjön nivån 90.05 och då ska dammluckorna öppnas helt MEN det krävs en mjuk övergång för att lindra miljön enligt Nils Leine. Oavsett det så menar jag att den situationen kommer att orsaka stor miljöfara för de som vistas vid och i sjön på grund av alla gyttjiga stränder där man kan gå ner sig och förolyckas som älgkalven på bilden nedan faktiskt gjorde. 

Det måste finnas juridiska möjligheter för att minska tappningen till 400 liter/sekund idag, enligt mig och länsstyrelsens jurist och Kammarkollegiets jurist instämmer med mig på den punkten om jag tolkar dem rätt. 

Nu är det sannerligen upp till regleringsföretaget, Tekniska Verken och Linköpings kommun att förklara hur de kommer att göra och jag hoppas att det möte som Västerviks kommun ska bjuda in till snarast verkligen prioriteras av alla nu. Allt annat är orimligt. 

Ett besök vid Storängen och en uppföljning av egenkontrollen vad gäller biologisk staus och påverkan av verksamheten måste länsstyrelsen kräva nu med tydliga riktlinjer för vad som måste dokumenteras och vilka provtagningar som måste göras, syrehalter, biologiska mätningar, konsekvenser när sjön blir fem mindre sjöar på grund av att vattennivån är så låg mm.Vite borde beslutas om ifall dessa undersökningar inte görs av verksamhetsutövarna för att det kommer att krävas noggranna utredningar och miljökonsekvensbeskrivningar för att kunna pröva vattendomen och få till en vattendom med mer förnuftig och modern reglering.

Länsstyrelsen lovade att alla verksamhetsutövare ska krävas på att söka nya tillstånd enligt den senaste vattenlagstiftingen men på grund av resursbrist så kommer den processen att ta tid. Men positivt att de hörsammat Centerpartiets krav på detta. Tålamodet börjar dock tryta hos de som bor, verkar och lever kring Yxern. Det var tydligt och klart på gårdagskvällens möte i Brantestads skola där Fiskevårdsföreningen bjöd in till möte. 70 personer var överens om det orimliga i denna tappning av Kalmar läns största sjö med mycket höga naturvärden. 

2014 i april var Anders Åkesson och jag tillsammans med Tino Åberg och Anna Johansson vid Storängen i södra delen av Yxern. Vattnet var lågt men inte i närheten av dagens nivåer. Naturvärdet var fantasiskt och jag var imponerad av den kustliknande miljön vid Storängen. Igår besökte vi platsen på nytt och det var verkligen en chockerande syn att se denna del av Yxern som nu är en leråker och inte en vacker sjö. Det borde inte vara möjligt, enligt mig. 

Läs gärna blogginlägget från 15 april 2014 med länk till artikel i Vimmerby tidning. 

http://ingelann.blogspot.se/2014/04/rordrommens-dag.html

SVT filmar vid Storängen den 18 augusti 2016. Tomas Peterson, KSO Vimmerby kommun och styrelseremedlem i Yxerns fiskevårdsområde, Eva Brynolf, miljöchef, LST Kalmar, Magnus Danlid, ordförande Yxerns fiskevårdsområde, Björn Holm, kommunekolog Vimmerby kommun, Tino Åberg. 
Storängen 20160818
Nils Leine, Kammarkolegiet föreläser i Plenisalen, Vimmerby kommun
Anders Åkesson på besök vid Storängen 15 april 2014. 

torsdag 18 augusti 2016

Bostäder behöver byggas i Vimmerby kommun

Vi har länets största befolkningsökning i relation till invånarantalet och troligen en av länets största bostadsbrist. Detta hänger samman och måste nu snarast åtgärdas. 

När det dessutom finns behov av ytterligare en gruppbostad och den planerade byggnationen på Pistolsmeden som skulle stått klar nu om inte Micael Glennfalk (M) och Göran Gustafsson (KD) hade stoppat den till förmån för att de ansåg att nästa byggnation som Vimarhem skulle göra skulle vara ett trygghetsboende. 

Problemet är att den flerbostad som planerades av ordförande Tomas Holgersson och som var ritad och som var redo att upphandlas 2012 men som stoppades hade kunnat nyttjas även som en sorts trygghetsboende. Curt Tyrberg har också manat på redan 2013 i juni att byggnationen på Pistolsmeden måste igång på grund av ökande behov av gruppbostäder. : http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/-bygg-snabbt-pa-pistolsmeden--20130604/

Nu läser jag i dagens tidning att kommunalrådet Helen Nilsson kommmer att inleda överläggningar med Vimarhem för att åstadkomma nybyggnationen på Pistolsmeden med integrerat gruppboende. Den planen hade som sagt Tomas Holgersson redan för fem år sedan och vi i C gläds med S som nu vaknat och vill samma sak som vi uttryckt länge. Vår bifallna motion om att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen som kan läsas här

http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/Motioner/Motion-till-Kommunfullmaktige-i-Vimmerby-Uppdatera-Vimmerby-kommuns-bostadsforsorjningsprogram-/ 

och planen att aktualisera ÖP bejakas också av M och S nu och jag är tacksam för den repsons som vi nu får för våra förslag. Detta behövs för att kunna söka upp till 60 % medfinasiering från staten för en nybyggnation. http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/5804/debatt-bostadsprogrammet-maste-fram-fore-1-oktober/

Vimarhem på gång bygga nytt

 2012-09-12 08:16 

Vimarhem är på gång att bygga ännu ett nytt hyreshus i centrala Vimmerby.
Den här gången är det tomten Pistolsmeden som gäller.

- Jag hoppas vi kan gå ut med anbudsförfrågan i oktober, säger Tomas Holgersson, C, ordförande i bolagets styrelse. 
Det är knappt två år sedan det nya hyreshuset vid gamla Warmbadhuset invigdes. Nu planerar Vimarhem att bygga ytterligare 21 lägenheter i Vimmerby. 

Om priset håller 
Bolaget äger två tomter i kvarteret Pistolsmeden, vid korsningen Storgatan - Bondebygatan där man nu avser att bygga. 
Frågan kommer att tas upp på nästa styrelsesammanträde i oktober. 
- Jag hoppas att vi kan fatta beslut att gå ut med en förfrågan då, säger Tomas Holgersson. 
Beslutet att börja bygga tas först efter att anbuden, med prislappen för byggnationen, kommit in. 
Enligt Tomas Holgersson tänker Vimarhem mer och mer på alternativa energikällor. Därför är solceller en del i den planerade byggnationen. 
- Det ligger i tiden, sedan ger det kanske inte så mycket energi att det räcker till ens en lägenhet, men vi vill visa att vi går åt det fossilfria hållet, säger han.


Tillsammans ska vi utveckla Vimmerby och på dagens agenda står ett möte för att rädda Yxern långsiktigt och minska skadorna kortsiktigt genom att hitta en lösning för att förmå regleringsföretaget att frångå vattendomen och minska tappningen av Yxern. 

Samverkan med länsstyrelsen krävs för detta och därför är tf landshövding varmt välkommen till Vimmerby och Yxern idag tillsammans med miljöenhetens chef Eva Brynolf. Detta mötets resultat är mitt fokus för dagen.