lördag 20 januari 2018

Sök jobbet som HR-chef i världens bästa Vimmerby

https://www.careerbuilder.se/jdp/hr--chef-vimmerby-kommun-j3q3jn6691h6nyjxvdk

Arbetsbeskrivning


Till Vimmerby kommun söker vi en HR-chef som med ansvar, mod och fantasi kan fortsätta HR-funktionens positiva utveckling inom kommunen. Är du den vi söker? Då är du varmt välkommen med din ansökan!

Om Vimmerby kommun
Vimmerby kommun har mycket att erbjuda. Förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt och mångsidigt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Ansvar, mod och fantasi är kommunens värdeord när de tillsammans arbetar för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 700 invånare, företag och för alla som besöker kommunen.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som HR-chef i Vimmerby kommun har du ansvar för kommunens strategiska och operativa HR-arbete men också ett övergripande ansvar för kommunens utveckling som del i kommunchefens koncernledning. Därtill är du kommunchefens ställföreträdare vilket bland annat innebär att ditt strategiska utvecklingsansvar är ytterligare förstärkt och kommer att röra utvecklingsfrågor även utanför HR-chefsrollen.
Du förväntas ha en helhetssyn och förståelse för hur kommunens verksamheter interagerar och samverkar. Som HR-chef är du personal och budgetansvarig för HR-avdelningen och dess 8 medarbetare. Din avdelning består 3 HR-konsulter, 1 lönesamordnare, 1 löneadministratör och 3 handläggare. Utöver tjänstemannaorganisationen kommer du även ha nära kontakt med såväl den politiska organisationen som de fackliga parterna.
HR-funktionen ska underlätta för kommunens chefer att ta eget ansvar och nyttja det mandat de har i sina roller att driva sitt uppdrag. Du har tillsammans med dina kollegor en balansgång att gå mellan att ge handfast operativt stöd och ett mer coachande, underlättande stöd. Du har till din hjälp en redan omtyckt och motiverad HR-funktion att förädla och balansera in i framtida utmaningar.
Frågeställningar som du primärt kommer att behandla är hur kommunen kan arbeta för att:
 • Stärka attraktionskraften, hur ni ska bibehålla och attrahera medarbetare och kompetens både kort – och långsiktigt
 • Stärka det interna ledarskapet, hur ni ska förena chefer och ledare kring gemensamma mål och värdegrunder
 • Stärka medarbetarskapet, hur ni aktivt kan arbeta med bland annat NMI resultat och se till att det tas till vara på och ger effekt i form av utveckling för medarbetare likväl som verksamheten
Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma i rollen är:
 • Arbeta med kommunens HR-strategier så att den bidrar till att organisationen når sina mål samt implementera dessa strategier, särskilt avseende digitalisering, medarbetarskap och ledarskap
 • Säkerställa att kommunens processer och infrastruktur är effektiva och stöttar de olika verksamheternas arbetssätt
 • Identifiera förändringsbehov och underlätta för organisationen att genomföra de förbättringar och förändringar som krävs
 • Lägga strukturer och följa upp efterlevnad av dessa
 • Säkerställa att chefer och medarbetare har rätt kompetens, resurser och motivation
Rollen rapporterar till kommunchefen och är medlem i kommunchefens koncernledningsgrupp.

Din Profil
Utbildnings-, erfarenhets- och kunskapskrav
 • Du ska ha relevant akademisk utbildning
 • Du ska ha minst 3 års chefserfarenhet
 • Du ska ha erfarenhet av samt känna dig bekväm i fackliga förhandlingar
 • Du ska ha bred och djup kunskap inom HR-området
 • Du ska ha god kunskap i svenska i både tal och skrift
Meriterande utbildning – erfarenhet och kunskap
 • Det är starkt meriterande med en akademisk utbildning inom HR eller annan beteendevetenskaplig inriktning
 • Det är meriterande med erfarenhet av ledningsgruppsarbete, chefserfarenhet inom HR och/eller kommunal verksamhet samt erfarenhet inom offentlig sektor
Vem är du som person?
Vi söker dig som har förmåga att kunna utveckla effektiva nätverk och relationer både externt och internt i organisationen. Du ska kunna anpassa dig till olika människor och vara förtroendeingivande även i svåra situationer. Du har en god kommunikativ förmåga och du kommunicerar tydligt, enkelt och effektivt. Du skiljer tydligt på fakta och egna åsikter.
Du är strukturerad och planerar ditt arbete på ett realistiskt sätt. Du tar ansvar och driver dina processer från början till slut. Du har vidare förmåga att förutse problem och att skapa alternativa planer om det inte blev som det var tänkt. Du är entusiastisk och positiv även i tuffa situationer och hanterar oväntade situationer med ett bevarat lugn och fokus. Vidare bör du vara öppen för att lära av andra och kunna be om hjälp när du själv känner dig osäker.

Ansökan
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Sista ansökningsdag är 4 februari 2018.
Då skallkraven är tydliga ber vi dig att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Vi tar helst emot din ansökan via databasen, men om du tycker detta är känsligt är du naturligtvis välkommen med din ansökan direkt till ansvarig rekryterare.
Ansvariga rekryterare är Jonas Henrikson och Linda Vagner och nås på 076-7781505 eller på [Click Here to Email Your Resumé] respektive 076-0902477 eller på [Click Here to Email Your Resumé].
Väl mött!
Unik Resurs
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!

Och avslutningsvis önskar jag Monica Bergh lycka till i Oskarshamn http://www.barometern.se/oskarshamn/ny-hr-chef-rekryterad-fran-vimmerby/

Vecka 4 och rapport vecka 3

En händelserik vecka med bra stämning och flera frågor som fallit på plats.

Veckan inleddes med att Helen Nilsson, Carina Östh  och jag deltog i ett mycket bra möte kring förstudien för arenabygge på Astrid Lindgrens Hembygds initiativ. Vimmerby föreningsallians söker medel för att genomföra en förstudie och kommunen ska givetvis både stötta och följa deras arbete.

I torsdags var det styrgruppsmöte för att få till en långsiktigt hållbar situation för Yxern. Vimmerby och Västerviks kommuner , Tekniska verken och Yxern fiskevårdsområde träffades i Västervik. Vi ska nu gå in i nästa fas för att skapa en långsiktig lösning efter de tre åren som vi har en tillfällig reglering. Mycket bra möte och personalen är taggad för att arbeta vidare med denna viktiga fråga. Jag var enda politikern från Vimmerby kommun eftersom Helen prioriterade ett annat möte. (Med ett privat vård- och omsorgsföretag) .

I onsdags hade vi nomineringsstämma i Gullringen och 43 namn valdes in som kandidater på vår kommunlista. Ett riktigt starkt centerlag med ”bra folk” som vill ta över ledarskapet i kommunen.

KS AU i tisdags blev en lång dag med flera ärenden som M och S har stora problem att komma överens om. C är tydliga och står på en stabil och väl förankrad politik. En av frågorna som M och S tvistar om är byggnationer på Blåsekulle. Nu ska byggföretag bjudas in till ett medborgarmöte för att presentera sina planer i visualiseringar så att det blir tydligt hur eventuell byggnation passar in i befintlig bebyggelse. En annan fråga som diskuteras i majoriteten är försäljningen av Granen och om och hur den ska genomföras.

Gläds med att Centerpartiet i Vimmerby har fått med en flitig debattör i laget. Jacob Käll är aktiv på insändarsidorna och driver landsbygdsfrågorna hårt. Bra jobbat!

Nästa vecka:

Måndag: Möte om mötesplatser i Vimmerby med Jens Stenman som utreder hur mötesplatserna kan utvecklas i kommunen. Gruppmöte inför KF den 29 januari med blott 16 ärenden.
Tisdag: Möte med Vimmerby kommun förvaltning AB som jobbar hårt med att få till en fortsatt bredbandsutbyggnad i kommunen och strukturera fiberfrågorna efter det havererade fiberprojektet. Strategigruppen för C i Vimmerby har sammanträde på kvällen.
Torsdag: Möte med Kommuninvest i Växjö. Tomas Peterson och jag företräder Vimmerby kommun.
Oppositionsinformationsmöte kl. 18-19 inför KF.
Lördag: Heldag i Vimmerby med centerdistriktets arbetsutskott

Ärendet om politisk organisation blir väl det mest diskuterade på KF och där är det spretigt inom S eftersom Peter Högberg vill ha demokratifrågorna i Valnämnden vilket Helen Nilsson inte vill. Demokratifrågorna och medborgardialogen är mycket viktiga och här behöver vi få klarhet i skillnaden mellan att fortsätta som denna mandatperiod och att hantera dessa frågor i valnämnden. Att det behövs en förändring jämfört med hur dessa frågorna hanterats under denna mandatperiod är mycket tydligt. Allt kan bli bättre på detta område.  Viktigast är att alla partier görs delaktiga i demokratiarbetet och medborgardialogen när viktiga och stora frågor ska avgöras.

Vi i C vill ha en servicenämnd istället för utskott och ordförande och vice ordförande från majoriteten i alla nämnder, utskott och styrelser samt andre vice ordförande från oppositionen så vi inte riskerar otydligt ledarskap. Är det något kommunen och kommunens personal behöver framöver så är det ett tydligt politiskt ledarskap. Den politiska organisationen måste vara formad så att det kan uppnås.

fredag 19 januari 2018

Ett tungt farväl väntar idag

Tomas Holgerssons begravning äger rum i Frödinge idag klockan 10. Vi är många centerpartister som kommer att vara där för att hedra honom och säga farväl.

Må hans själ vila i frid.

Själv har jag en skatt av goda samtal, kloka råd och en hel inkorg med välformulerade mejl. Tacksam för dem. Min sista hälsning till Tomas idag kommer att bli att jag ska minnas, plocka fram och använda de goda råd han gett mig. I det sista mejlet till mig skrev han , dagen innan han dog:

”Det räcker väl att barn och barnbarn får ta över vårt förändrade klimat, vårt kärnkrafsavfall, våra förgiftade jordar, nedsmutsade hav och sinande naturtillgångar, ska de dessutom betala våra ekonomiska skulder?”

På nomineringsstämma framförde maken Göran Nachtweij en av hans favoritlåtar på ett mycket finstämt sätt och det får avsluta detta blogginlägg. Orden passar in perfekt på minnet av Tomas Holgersson och det tomrum vi känner idag och framöver när vi inte längre kan slå en signal till en av de mest pålästa och kunniga jag känt.

STRÖVTÅG I HEMBYGDEN

Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,
det är ljus över stränder och näs
och omkring står den härliga skogen grön
bakom ängarnas gungande gräs.
Och med sommar och skönhet och skogsvindsackord
står min hembygd och hälsar mig glad,
var mig hälsad! - Men var är min faders gård,
det är tomt bakom lönnarnas rad.
Det är tomt, det är bränt, det är härjat och kalt,
där den låg, ligger berghällen bar,
men däröver går minnet med vinden svalt,
och det minnet är allt som är kvar.
Och det är som jag såge en gavel stå vit
och ett fönster stå öppet däri,
som piano det ljöd och en munter bit
av en visa med käck melodi.
Och det är som det vore min faders röst,
när han ännu var lycklig och ung,
innan sången blev tyst i hans dödssjuka bröst
och hans levnad blev sorgsen och tung.
Det är tomt, det är bränt, jag vill lägga mig ned
invid sjön för att höra hans tal
om det gamla, som gått, medan tiden led,
om det gamla i Alsterns dal.
Och sitt sorgsna och sorlande svar han slår,
men så svagt som det blott vore drömt:
"Det är kastat för vind sedan tjugo år,
det är dött och begravet och glömt.
Där du kära gestalter och syner minns,
där står tomheten öde och kal,
och min eviga vaggsång är allt som finns
av det gamla i Alsterns dal."

torsdag 18 januari 2018

Det nya ledarskapet har fokus på lagbygget

Demokratin bygger på lagbygge och jag är stolt och ödmjuk inför det förtroende som jag kände igår kväll i centerlaget i Vimmerby. Det är basen för mitt politiska engagemang.

Det nya ledarskapet som Centerpartiet vill vara en framträdande del av bygger på just laget och inte jaget.

Vi antog Centerpartiets kommunlista igår kväll i Gullringen. Dryga 40-talet namn som ska bli fler eftersom kretsen har delegation på att plocka in fler engagerade kommuninnevånare som vill bidra till att bygga den bästa landsbygdskommunen.

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi.

Läs mer om vilka som ingår i det närodlade laget i Vimmerby i Vimmerby tidning och på Dagens Vimmerby.
http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/18348/just-nu-hon-toppar-centerpartiets-kommunlista/
http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/har-ar-toppnamnet-nar-ingela-nil-20180118/

1.  Ingela Nilsson Nachtweij, Vimmerby
2. Peter Karlsson, Södra Vi
3. Magnus Danlid, Vimmerby
4. Anna Svensson, Rumskulla
5. Erik Paulsson, Locknevi
6. Lisbeth Karlsson, Frödinge
7. Marcus Jonmyren, Vimmerby
8. Lars Sandberg, Djursdala
9. Leif Larsson, Vimmerby
10. Bo Svensson, Frödinge
11. Jacob Käll, Djursdala
12. Eva Svensson, Frödinge
13. Kent Skaate, Vimmerby
14. Curt Tyrberg, Frödinge
15. Bertil Carlsson, Frödinge
16. Dennis Lindström, Locknevi
17. Christoffer Cederstrand, Storebro
18. Rein Soovik, Vimmerby
19. Birger Andersson, Vimmerby
20. Ulf Svensson, Tuna
21. Maja Danlid, Vimmerby
22. Marita Lindström, Vimmerby
23. Bo Lennstam, Frödinge
24. Krister Bergqvist, Vimmerby
25. Anna-Karin Cederstrand Karlsson, Vimmerby
26. Mario Tesanovic, Frödinge
27. Lennart Falk, Vimmerby
28. Jimmy Alexandersson, Vimmerby
29. Kenneth Karlsson, Vimmerby
30. Jan Carlsson, Vimmerby
31. Peter Hultqvist, Frödinge
32. Tanja Paulsson, Locknevi
33. Magnus Blomberg, Locknevi
34. Angelika Gunnarsson, Gullringen
35. Sandra Carlsson, Södra Vi
36. Vesna Tesanovic, Frödinge
37. Göran Nachtweij, Vimmerby
38. Marina Edberg, Frödinge
39. Harry Carlsson, Rumskulla
40. Frida Falk, Frödinge
41. Åsa Johansson, Storebro
42. Melker Karlsson, Frödinge
43. Sofia Nilsson, Gullringen

onsdag 17 januari 2018

Vimmerby, den bästa landsbygdskommunen

Jacob Käll skriver om hur Centerpartiet nu gör en satsning för att Vimmerby ska bli den bästa landsbygdskommunen.

Han kommer att bjuda hit Lotta Svensson som forskar om hur ungdomar resonerar vad gäller bostadsort mm. Det ska bli spännande att lyssna på henne. Hon har skrivit en bok om detta och en av skribenterna är från grannkommunen och arbetar med landsbygdsutveckling där.

Lotti Jilsmo gör ett fantastiskt arbete med landsbygdsfrågorna i Västerviks kommun.

Vem driver landsbygdsfrågorna i Vimmerby? Vi i Centerpartiet vill givetvis ha en tjänst som samordnar dessa frågor och Carina Östh jobbar delvis i dagsläget med detta som näringslivsutvecklare. Hon har nu bjudit in till ett landsbygdsmöte i Södra Vi den 15 februari. Allas Vimmerby är den satsning som Carina Östh arbetar med och som Tillväxtverket medfinansierar för att öka kommunens attraktionskraft. En social lokal utvecklingsstrategi är antagen. Alla politiska partier har skrivit under en avsiktsförklaring. Arbetssättet där kommunen krokar arm med föreningsliv och näringsliv är modellen som skapar mer socialt kapital, fler affärer och en hållbar tillväxt i hela kommunen.

Carina Östh på näringslivsavdelningen/utvecklingsavdelningen har något stort på gång, enligt mig. Hon är precis rätt på frågorna och vi tar steg för steg mot att allt blir bättre i kommunen, som jag ser det. Men fler måste haka på och tydligt arbeta i samma riktning för att Allas Vimmerby ska bli ännu starkare. Mötet den 15 februari är ett viktigt steg i det arbetet. Nämnder, bolag och förvaltningar måste också med.

Ett annat viktigt arbete är det som Vimmerby Hockey och Vimmerby innebandy nu gör för att skapa förutsättningar för ett arenabygge i Vimmerby. Föreningslivet, näringslivet och kommunen måste skapa en gemensam målbild och då är en förstudie som tar fram ett bra beslutsunderlag med driftkalkyl en förutsättning för att nå målet.

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi.

Välkomna till möte med Allas Vimmerby!

Den 15 februari träffas representanter från alla våra större orter, kommunstyrelsen, advisory board, koncernledningen, utvecklingsavdelningen m.fl. i Södra Vi församlingshem.

Tanken är, som jag skrivit tidigare, att vi under mötet ska diskutera struktur och arbetssätt för att skapa hållbar utveckling och en medskapande medborgardialog utifrån SLUSEN eller med ett annat ord – verkstad.

Program
17:30   Fika o mingel 
18:00   Inledning 
Inspiration och goda exempel
18:15   Vad händer i Flisby? Ann-Catrin Gunnar, Flisbys samhällsförening
18:35   Lokala goda exempel
19:00   Vad är en mötesplats och vad är syftet med den? Stefan Bragsjö och Anders Degerman
19:20    Workshop – Vad vill ni göra på er ort och hur kan vi samarbeta kring det?
20:45    Sammanfattning och avslut

tisdag 16 januari 2018

Externa aktörer uppvaktar Vimmerby

Tomas Peterson beskriver på kommunalrådsbloggen att tre olika aktörer kommer på besök i slutet av veckan för att diskutera etableringar och byggnationer.

Jag uppfattade texten som att majoriteten ska träffa dessa aktörer men det stämmer inte för igår kom en inbjudan till mig från ansvarig tjänsteman. Mycket bra att oppositionen får samma information som majoriteten. Det ger förutsättningar för en demokratisk beredning.

Det ska bli mycket spännande att få information om vilka möjligheter till samverkan som finns.

Idag sammanträder arbetsutskottet och det blir en lite annan uppställning. Ola Gustafsson går in istället för Erik Paulsson som ligger nerbäddad i förkylning och Marie Nicholsson ersätter KSO Tomas Peterson som deltar i Moderaternas KSO-möte och partistrategidag i Stockholm.

måndag 15 januari 2018

Yxern

På torsdag ska kommunerna träffas igen för att diskutera hur vi går vidare för att skapa en långsiktigt hållbar insjö med rimliga och moderna förutsättningar. Vattenkraften, den småskaliga kan fortsätta producera även om det inte Yxern regleras. Vissa år (liten risk) finns risk för översvämning och några  få procents produktionsbortfall blir en konsekvens men sjön kommer att vinna ekologiskt i stora mått. Fisk, flora och fauna blir de stora vinnarna vid en utrivning. Det har förstudien som Calluna gjort beskrivit tydligt.